Umowa ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia jest regulowana przez Kodeks cywilny. Art. 805 § 1 podaje, że zakład ubezpieczeń zobowiązuje się przez umowę ubezpieczenia do spełnienia określonych świadczeń, kiedy dojdzie do wypadku, którego dotyczy umowa.

Pod tym względem szczególna jest umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, której zasady zawierania i wykonywania są regulowane przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Świadczenia z umowy ubezpieczenia 

Art. 805 § 2 Kodeksu cywilnego mówi o odmiennych świadczeniach z umowy ubezpieczenia. W przypadku umowy ubezpieczenia majątkowego wypłacane jest określone odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek wypadku przewidzianego w umowie. Jeżeli została podpisana umowa ubezpieczenia osobowego, ubezpieczyciel wypłaca świadczenie równe umówionej sumie pieniężnej, rentę lub inne, kiedy dojdzie do wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

Kiedy umowa ubezpieczenia będzie nieważna?

Do takiej sytuacji dochodzi, gdy w chwili zawarcia umowy wskazany w niej wypadek już miał miejsce bądź odpadła możliwość, że do niego może dojść. Ubezpieczenie może obejmować ochroną okres, który poprzedzał datę zawarcia umowy, o ile żadna ze stron nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł, lub że odpadła możliwość jego wystąpienia – wynika z art. 806 § 2 Kodeksu cywilnego.

Bezskuteczność objęcia ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy nie dotyczy ubezpieczeń zbiorowych, gdy umowa albo OWU zakładają odpowiedzialność ubezpieczyciela za wypadki zaszłe przed zawarciem umowy.

Co to jest umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek?

Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek jest zawierana przez jedną osobę na rzecz innej osoby lub osób. Taką umowę stosuje się np. w ubezpieczeniach grupowych dla pracowników, ale możliwe jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC samochodu na cudzy rachunek.

Przykład

W rodzinie Marcina wszyscy korzystają z Volkswagena Golfa, którego jedynym właścicielem jest ojciec Marcina. Ponieważ mężczyzna musiał udać się do szpitala na operację, poprosił syna, aby zajął się ubezpieczeniem samochodu, zanim wygaśnie obecna umowa i nastąpi jej automatyczne przedłużenie. Marcin kupił ubezpieczenie samochodu online – zarówno OC, jak i AC. W tej sytuacji Marcin był osobą ubezpieczającą, która zawarła umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, czyli ojca.

Przedawnienie umowy ubezpieczenia 

Art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego podaje, że roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem 3 lat. Dotyczy to np. umów ubezpieczenia AC, mieszkania, NNW, KL. Nieco inaczej przedstawia się przedawnienie roszczeń z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o czym mówi art. 819 § 3 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli osoba poszkodowana domaga się zadośćuczynienia lub odszkodowania z umowy ubezpieczenia OC, roszczenie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego w przepisach o odpowiedzialności za szkodę, która: 

  • została spowodowana czynem niedozwolonym, 
  • wynikła z nienależytego wykonania zobowiązania,
  • jest skutkiem niewykonania zobowiązania. 

Art. 4421 § 2 Kodeksu cywilnego podaje, że w przypadku szkody będącej skutkiem zbrodni lub występku roszczenia przedawniają się dopiero po upływie 20 lat od dnia wystąpienia szkody. Nie ma znaczenia, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie, która odpowiada za jej naprawę.

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w marcu to 123 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Anna opinia o Mubi.pl

Polecam! Znalazłam tanie ubezpieczenie w kilka minut. O wiele taniej niż u konkurencji

Kamil opinia o Mubi.pl

Dzięki takiej porównywarce to chociaż wiem, że nie przepłacę. Do tego łatwa w obsłudze, to też duży plus jak dla mnie.

Iwona K. opinia o Mubi.pl

Mogłam liczyć na pomoc konsultanta. Fajnie, że kalkulator jest darmowy.

Tomek opinia o Mubi.pl

Jak dla mnie porównywarka spełnia swoje zadanie. Bez problemu się z niej korzysta.

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo