Underwriter

Underwriter zajmuje się analizą ryzyka ubezpieczeniowego, które ponosi zakład ubezpieczeń, zawierając umowę z klientem. To zadanie polega to na oszacowaniu, jak bardzo prawdopodobne jest wystąpienie zdarzenia, które generuje wypłatę świadczenia przez ubezpieczyciela. Na podstawie takiej analizy można określić odpowiednią wysokość składki ubezpieczeniowej, która powinna zabezpieczać interesy obu stron. Im wyżej zostanie ocenione ryzyko ubezpieczeniowe, tym droższe będzie ubezpieczenie. Samo szacowanie ryzyka może przebiegać odmiennie w zależności od produktu ubezpieczeniowego i profilu klienta. W skrajnym przypadku underwriter może orzec, że podpisanie danej umowy jest nieopłacalne dla zakładu ubezpieczeń.

Co robi underwriter?

Underwriter może zajmować się wieloma rodzajami ubezpieczeń, np. komunikacyjnymi, mieszkaniowymi, osobowymi, rolnymi, turystycznymi. Dokładny obszar jest ustalany przez pracodawcę. W ogłoszeniu o pracę dla underwritera można przeczytać, że osoba na tym stanowisku zajmuje się m.in. oceną wniosków underwritingowych, czyli formularzy wypełnianych przez klientów, którzy chcą zawrzeć umowę ubezpieczenia z wybranym zakładem. Zapoznając się z wnioskiem, underwriter analizuje wspomniane ryzyko ubezpieczeniowe

Jeśli informacje przekazane przez klienta wskazują na wysokie ryzyko ubezpieczeniowe, underwriter może podwyższyć składkę ubezpieczeniową. Wniosek klienta o ubezpieczenie dobrowolne może zostać nawet odrzucony.

Przykład

Jeżeli chcesz się ubezpieczyć na wypadek poważnego zachorowania i śmierci, musisz wypełnić ankietę medyczną*. Formularz zawiera szczegółowe pytania o Twój aktualny stan zdrowia i inne czynniki, które mają wpływ na wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel ma prawo do informacji o np. Twoich chorobach przewlekłych, chorobach w rodzinie, wykonywanym zawodzie, hobby, nawykach. Uprawianie sportów ekstremalnych, praca fizyczna na wysokości czy palenie papierosów zwiększają ryzyko ubezpieczeniowe. Od przeanalizowania ankiety przez underwritera zależy, czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, a jeżeli tak, czy standardowa składka ulegnie zmianie. Underwriter ocenia ryzyko medyczne, zawodowe, pozazawodowe, finansowe. Może skierować Cię na dodatkowe badania przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

*Ankieta medyczna nie jest wymagana w każdym przypadku. Nie funkcjonuje chociażby w ubezpieczeniach grupowych. Jej brak może oznaczać jednak z niską sumę ubezpieczenia i wąski zakres ochrony.

Czym jeszcze zajmuje się underwriter?

Underwriter zajmuje się nie tylko szacowaniem ryzyka ubezpieczeniowego – pełni on podobną rolę do analityka kredytowego w sektorze bankowym. Do jego zadań należy także:

 • tworzenie i modyfikowanie produktów ubezpieczeniowych;
 • współtworzenie OWU i taryf składek;
 • obsługa elektronicznej i papierowej dokumentacji wewnętrznej;
 • współpraca z agentami, multiagentami i brokerami;
 • współpraca z działem sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, polegająca na wsparciu w zakresie dopasowywania oferty do klienta, weryfikowaniu poprawności zawieranych umów, aktywizacji sprzedawców przez dostarczanie wiedzy o produktach;
 • negocjowanie warunków ubezpieczeń z klientami;
 • analiza sytuacji finansowej klientów;
 • odgrywanie roli eksperta produktowego i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych;
 • monitoring i cykliczne analizy portfela ubezpieczeń (z naciskiem na analizę rentowności i wyników sprzedaży).

Kto może zostać underwriterem?

Zakład ubezpieczeń może wymagać od underwritera:

 • wykształcenia wyższego (z naciskiem na ukończenie kierunku związanego z finansami i rachunkowością, ubezpieczeniami czy prawem);
 • znajomości języka angielskiego na określonym poziomie;
 • wiedzy na temat wybranych grup produktów ubezpieczeniowych;
 • prawa jazdy kategorii B;
 • znajomości pakietu Microsoft Office (szczególnie Microsoft Excel);
 • doświadczenia w prowadzeniu szkoleń;
 • wybranych kompetencji miękkich, czyli np. komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, dobrej organizacji pracy, otwartości na ludzi itp.

W zależności od zakresu obowiązków firma ubezpieczeniowa może wymagać, aby kandydat na underwritera miał doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub przy sprzedaży ubezpieczeń. Jeżeli kandydat nigdy nie pracował w tej branży – nic straconego! Ubezpieczyciele prowadzą nabory również na asystentów zespołu underwriterów.

Osoba na tym stanowisku zajmuje się m.in.:

 • tworzeniem dokumentacji ubezpieczeniowej i pilnowaniem jej prawidłowego oraz terminowego obiegu wewnątrz firmy,
 • korespondowaniem z pośrednikami i klientami towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • wspieraniem underwriterów w realizacji celów sprzedażowych.

Osoba, która nie ma doświadczenia w branży ubezpieczeniowej, ma szansę zostać asystentem underwritera, aby uzyskać wymaganą wiedzę i awansować. W obu przypadkach najczęściej oferowany jest pełny etat i umowa o pracę.