Uprawnienia do kierowania pojazdami

Zasady przyznawania prawa jazdy różnych kategorii są ustalone przez Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Ustawa określa m.in. osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych i położonych w strefach zamieszkania oraz ruchu, wymagania w stosunku do kierujących, zasady uzyskiwania, cofania i zatrzymywania praw jazdy, zasady wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów czy zasady prowadzenia działalności gospodarczej związanej z doskonaleniem techniki jazdy.

Uprawnienia do kierowania pojazdami w Polsce

*Osoby, które mają prawo jazdy kategorii innej niż AM, mogą kierować również pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Tabela nie uwzględnia minimalnego wieku, który uprawnia do kierowania pojazdami funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych RP. Te informacje są zawarte w art. 8 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami. 

Z kolei art. 9 tejże ustawy podaje minimalny wiek, który uprawnia do kierowania pojazdami osoby mające kwalifikację wstępną lub przyspieszoną na przewóz drogowy rzeczy lub osób.

Czy osoba niepełnosprawna fizycznie może mieć uprawnienia do kierowania pojazdem?

Tak, jeśli ma orzeczenie lekarskie, które potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Jeśli osoba cierpi na całkowity albo częściowy ubytek słuchu, jest to przeciwwskazanie zdrowotne do uzyskania prawa jazdy:

  • kategorii D lub D1, 
  • kategorii C lub C1, jeżeli dana osoba nie ma prawa jazda kategorii B lub ma je krócej niż 2 lata.

Jeżeli kierowca w wyniku nagłego zdarzenia stracił słuch i nie może zrozumieć mowy z odległości 1 m, również przy zastosowaniu aparatu lub implantu słuchowego, może mieć cofnięte prawo jazdy kategorii C lub C1 – przez 12 miesięcy od zdarzenia.

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w styczniu to 200 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo