Uprawnienia do kierowania pojazdami

Zasady przyznawania prawa jazdy różnych kategorii są ustalone przez Ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Określa m.in. osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych i położonych w strefach zamieszkania oraz ruchu, a także wymagania w stosunku do kierujących, zasady uzyskiwania, cofania i zatrzymywania praw jazdy, zasady wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów, czy reguły prowadzenia działalności gospodarczej związanej z doskonaleniem techniki jazdy.

Uprawnienia do kierowania pojazdami w Polsce

Kategoria prawa jazdyPojazdyWymagany wiek
AM*motorower, czterokołowiec lekki14 lat
A1motocykl (o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg); motocykl trójkołowy (o mocy do 15 kW);16 lat
A2motocykl (o mocy do 35 kW, stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg); motocykl trójkołowy (o mocy do 15 kW);18 lat
Akażdy motocykl24 lata (20 lat, jeśli masz od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2)
B1czterokołowiec16 lat
B pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (za wyjątkiem autobusu i motocykla), ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne same lub w zespole pojazdów z przyczepą do 750 kg (tylko w Polsce), posiadacze prawa jazdy kat. B od conajmniej 3 lat mogą prowadzić w Polsce motocykle do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg18 lat
B + E zespół pojazdów, w którego skład wchodzi pojazd kat. B oraz przyczepa o DMC do 3,5 tony, zespół pojazdów złożony z ciągnika lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy bądź przyczep (tylko w Polsce) 18 lat
C pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t (z wyjątkiem autobusu), ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne same lub w zespole pojazdów z przyczepą do 750 kg (tylko w Polsce);21 lat
C1 pojazdy samochodowe o DMC powyżej 3,5 t i do 7,5 t z wyjątkiem autobusów, zespoły pojazdów (lekka przyczepa do 750 kg), a także w Polsce ciągniki oraz pojazdy wolnobieżne (także zespoły) 18 lat
C+E zespół pojazdów złożony z pojazdów z kat. C oraz przyczepy21 lat
C1 + E zespół pojazdów (do 12 DMC) złożony z pojazdów z kat. C1 oraz przyczepy 18 lat
Dautobus24 lata
D1 autobus konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu do 17 osób (w tym kierowca) oraz o długości do 8 m., zespół z pojazdem opisanym powyżej i lekką przyczepą do 750 kg, także ciągniki i pojazdy wolnobieżne z lekkimi przyczepami (tylko Polska) 21 lat
D+E zespół pojazdów z kat. D oraz przyczepy (w Polsce dotyczy także ciągników i pojazdów wolnobieżnych) 24 lata
Tciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny16 lat
Tramwajtramwaj21 lat
*osoby, które mają prawo jazdy kategorii innej niż AM, mogą kierować również pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Opracowanie własne przedstawia wybrane kategorie prawa jazdy i uprawnienia. Szczegółowe informacje zawiera Ustawa o kierujących pojazdami.

*Osoby, które mają prawo jazdy kategorii innej niż AM, mogą kierować również pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Tabela nie uwzględnia minimalnego wieku, który uprawnia do kierowania pojazdami funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych RP. Te informacje są zawarte w art. 8 ust. 2 Ustawy o kierujących pojazdami (od 14. r.ż.). 

Z kolei art. 9 tejże ustawy podaje minimalny wiek, który uprawnia do kierowania pojazdami osoby mające kwalifikację wstępną lub przyspieszoną na przewóz drogowy rzeczy lub osób (od 21. r. ż.).

Czy osoba niepełnosprawna fizycznie może mieć uprawnienia do kierowania pojazdem?

Tak, jeśli ma orzeczenie lekarskie, które potwierdza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Jeśli osoba cierpi na całkowity albo częściowy ubytek słuchu, jest to przeciwwskazanie zdrowotne do uzyskania prawa jazdy:

  • kategorii D lub D1; 
  • kategorii C lub C1, jeżeli dana osoba nie ma prawa jazda kategorii B lub ma je krócej niż 2 lata.

Jeżeli kierowca w wyniku nagłego zdarzenia stracił słuch i nie może zrozumieć mowy z odległości 1 m, również przy zastosowaniu aparatu lub implantu słuchowego, może mieć cofnięte prawo jazdy kategorii C lub C1 – przez 12 miesięcy od zdarzenia.