Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniowa (nowa) to wartość ubezpieczonego mienia, która nie jest pomniejszona o stopień zużycia technicznego. Ta wartość jest równa kosztowi, który trzeba ponieść, aby przywrócić uszkodzone mienie do stanu pierwotnego sprzed szkody, czyli przeważnie do nowości, ale bez ulepszeń.

Dzięki ubezpieczeniu mienia na wartość odtworzeniową otrzymasz po szkodzie całkowitej kwotę, która umożliwi Ci np. kupienie identycznego wyposażenia mieszkania lub o zbliżonych parametrach do poprzedniego, jeśli takie samo, jakie do tej pory miałeś, nie będzie dostępne. Wartość odtworzeniowa jest przeciwieństwem wartości rzeczywistej, która uwzględnia stopień zużycia technicznego. W efekcie odszkodowanie jest niższe i nie wystarcza na zakup identycznego i nowego przedmiotu.

Wartość odtworzeniowa w ubezpieczeniu mieszkania i domu 

Ogólne warunki ubezpieczenia podają, jak określa się wartość odtworzeniową dla różnych nieruchomości (np. budynków mieszkalnych, niemieszkalnych, gospodarczych), elementów stałych czy ruchomości domowych. Przykładowo wartość odtworzeniowa mieszkania jest obliczana na podstawie iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania i średniej ceny za 1 m2, która obowiązuje w danym mieście. Pod uwagę bierze się również rynek lokalny i analizuje, ile są warte mieszkania o takich samych parametrach, stanie technicznym, standardzie wykończenia. 

Nieco inaczej ustala się wartość odtworzeniową domu, domku letniskowego, garażu, budynku gospodarczego. W tym przypadku wartość odtworzeniowa powinna odpowiadać kosztom remontu budynku lub jego odbudowy w tym samym miejscu. Pod uwagę bierze się zasady kalkulacji cen robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych itp., które są stosowane w budownictwie. Odbudowana nieruchomość powinna mieć takie same wymiary, konstrukcję i standard wykończenia. Do odbudowy powinny zostać wykorzystane takie same jakościowo materiały i technologia.

UWAGA!

Ubezpieczyciel może zastrzec, że stosuje wartość odtworzeniową wyłącznie w przypadku nieruchomości, których stopień zużycia technicznego nie przekroczył np. 50%. Wybór wartości odtworzeniowej lub rzeczywistej może być uzależniony również od zakresu ochrony. Przykładowo zakład ubezpieczeń może dopuścić ubezpieczenie np. 30-letniego domu z uwzględnieniem wartości odtworzeniowej, jeżeli klient wybierze polisę w wariancie all risks, więc zapłaci wyższą składkę.

Wartość odtworzeniowa elementów stałych

Wartość odtworzeniowa elementów stałych obejmuje nie tylko koszt naprawy, wytworzenia lub zakupu nowego mienia (identycznego lub jak najbardziej zbliżonego do zniszczonego), ale także koszty montażu, demontażu, transportu. Pod uwagę bierze się średnie ceny danego mienia w danej miejscowości.

Przykład

W wyniku zalania aneksu kuchennego połączonego z salonem została uszkodzona drewniana podłoga. Właściciel mieszkania był zmuszony do jej wymiany na nową. Niestety okazało się, że deski, które były położone w mieszkaniu, są już niedostępne u producenta. Na szczęście odszkodowanie, które zostało obliczone na podstawie wartości odtworzeniowej, umożliwiło zakup nowych desek innej marki, ale o zbliżonych parametrach.

Wartość odtworzeniowa ruchomości domowych

Obowiązują podobne zasady jak w przypadku wartości odtworzeniowej elementów stałych. Jeśli niemożliwe jest kupienie nowego i identycznego mienia domowego, np. telewizora, łóżka ze schowkiem i materacem, komody w salonie, odszkodowanie obliczone na podstawie wartości odtworzeniowej umożliwia zamówienie przedmiotu innego producenta, ale o podobnych parametrach.

UWAGA!

W przypadku przedmiotów wartościowych może obowiązywać wartość rynkowa, czyli taka, która odpowiada aktualnej wycenie rzeczoznawcy. Z kolei odszkodowanie za uszkodzone przedmioty należące do gości może być obliczane na podstawie wartości rzeczywistej, o ile rzeczy osób trzecich są objęte ochroną ubezpieczeniową.