Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa pojazdu jest ustalana przez zakład ubezpieczeń na podstawie danych dostępnych w specjalistycznych systemach, np. Info-Ekspert, Eurotax. Dzięki tym katalogom możliwe jest porównanie wycenianego samochodu z jego statystycznym odpowiednikiem i wprowadzenie ewentualnych korekt, które zmniejszają lub zwiększają wartość auta. W efekcie można oszacować wartość rynkową pojazdu. W przypadku fabrycznie nowych samochodów ubezpieczyciele biorą pod uwagę wartość widniejącą na fakturze.

Jak oblicza się wartość rynkową pojazdu?

Wartość bazową samochodu, która jest obliczana dzięki statystycznym informacjom we wspomnianych katalogach Info-Ekspert czy Eurotax, modyfikuje się na podstawie danych konkretnego samochodu. Ubezpieczyciel bierze pod uwagę rok produkcji auta, okres eksploatacji, wartość wyposażenia dodatkowego, aktualny przebieg i ogólny stan techniczny. Na tej podstawie można obliczyć, np. sumę ubezpieczenia AC, chyba że OWU dopuszcza wycenę aktualnej wartości samochodu przez jego właściciela.

Wartość rynkowa pojazdu a ubezpieczenie autocasco

Jeśli wartość rynkowa pojazdu jest wykorzystywana do obliczenia wysokości sumy ubezpieczenia AC, determinuje ona również wysokość składki. Im wyższą wartość ma pojazd, tym droższe będzie ubezpieczenie – zwłaszcza jeśli jego suma będzie stała, a nie zmienna. W przypadku stałej sumy ubezpieczenia, bazą do obliczenia odszkodowania jest wartość pojazdu na dzień zawarcia umowy. W przypadku zmiennej sumy ubezpieczenia – wartość pojazdu na dzień powstania szkody.

Jeżeli ubezpieczyciel wykorzysta wartość rynkową do określenia sumy ubezpieczenia, odszkodowanie z AC powinno być obliczone również na podstawie wartości rynkowej z tego samego źródła, np. katalogu Info-Ekspert.

Wartość rynkowa nowego pojazdu

W przypadku nowych pojazdów za ich wartość rynkową uznaje się cenę fakturową. 

Firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę wartość samochodu z faktury, jeśli np.:

  • od daty wystawienia faktury nie minęło pół roku,
  • samochód nie został uszkodzony od dnia zakupu,
  • auto nie zmieniło właściciela od dnia zakupu,
  • przebieg samochodu nie przekroczył określonego limitu,
  • cena fabryczna pojazdu z takimi samymi parametrami i wyposażeniem nie została obniżona w autoryzowanych punktach sprzedaży.