Wartość rzeczywista pojazdu

Wartość rzeczywista pojazdu odzwierciedla jego aktualną wartość w dniu wystąpienia szkody i jest podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania z ubezpieczenia autocasco, jeśli tak podają warunki umowy. Ubezpieczyciele obliczają wartość rzeczywistą samochodu, biorąc pod uwagę jego wiek, zużycie w czasie, dotychczasowe naprawy oraz amortyzację części zakwalifikowanych do wymiany po uszkodzeniu. W wycenie pojazdu pomagają specjalistyczne systemy (np. Info-Ekspert, Eurotax).

Wartość rzeczywista pojazdu a suma ubezpieczenia

Jeśli masz ubezpieczenie autocasco ze zmienną sumą ubezpieczenia i w ciągu roku ubezpieczeniowego dojdzie do szkody całkowitej lub kradzieży auta, ubezpieczyciel obliczy odszkodowanie, biorąc pod uwagę wartość rzeczywistą samochodu w dniu zdarzenia.

Przykład

Jan Nowak ma ubezpieczenie AC ze zmienną sumą ubezpieczenia i 3-letni samochód. Jan podpisał umowę autocasco w styczniu. Wtedy zadeklarował, że jego samochód jest warty 60 000 zł. We wrześniu pojazd został skradziony, co Jan oczywiście zgłosił, aby uzyskać odszkodowanie. Ubezpieczyciel wypłacił kwotę równą wartości rzeczywistej samochodu we wrześniu – 50 000 zł, więc Janowi albo się poszczęści i trafi na okazyjne auto używane o podobnych parametrach, albo będzie musiał dopłacić do zakupu nowszego modelu.

Im młodszy jest samochód, tym szybciej traci na wartości wraz z upływem czasu. Szczególnie w przypadku samochodów nowych i drogich warto więc wykupić stałą sumę ubezpieczenia. Dzięki niej podstawą do obliczenia wysokości odszkodowania będzie wartość samochodu z dniu podpisania umowy, a nie wartość rzeczywista pojazdu z dnia szkody. Jest to tzw. ubezpieczenie GAP.

Kto ustala wartość rzeczywistą pojazdu w umowie ubezpieczenia?

Jeśli suma ubezpieczenia ma być równa wartości rzeczywistej pojazdu, która nie przekracza jego wartości rynkowej, może ona zostać ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub specjalistycznego systemu wyceny samochodów. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń ustala aktualną (rzeczywistą) wartość pojazdu.

Istnieje jeszcze druga opcja – określenie wartości samochodu przez jego właściciela. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji może dojść do niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia, chyba że w OWU znajdują się zapisy zapobiegające takiej sytuacji.

Przykład

OWU LINK4 podaje, że wartość samochodu przy zawarciu umowy ubezpieczenia AC jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku i w systemie Info-Ekspert, oraz z uwzględnieniem podatku od towaru i usług. Na wniosek klienta ubezpieczyciel może przyjąć wycenę indywidualną pojazdu, ale nie może być ona wyższa o więcej niż 20% od wartości samochodu w systemie Info-Ekspert lub niższa od niej. Dzięki temu klient może uniknąć zarówno dużego nadubezpieczenia, jak i niedoubezpieczenia. Brak danych w bazie Info-Ekspert standardowo skutkuje przyjęciem przez ubezpieczyciela wartości ustalonej przez niezależnego rzeczoznawcę.*

*stan bieżący na dzień 31.10.2023