WIBOR

WIBOR, (skrót od ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik, który reguluje koszty pożyczek między bankami komercyjnymi w Polsce, co przekłada się także na raty kredytów dla klientów tych instytucji finansowych. WIBOR określany jest każdego dnia roboczego. Jego wartość musi mieścić się między wartością stopy depozytowej i stopy lombardowej, które ustalane są przez Radę Polityki Pieniężnej.

Raty kredytów a WIBOR

WIBOR ma wpływ na oprocentowanie kredytów, którego jest sumą wysokości WIBOR-u i marży banku. Klienci nie mają wpływu na ten pierwszy współczynnik, ale mogą negocjować lub wybrać ofertę z niższą marżą. Co ważniejsze, zmiany WIBOR-u wpływają na koszt kredytu ze zmiennym oprocentowaniem – dotyczy to szczególnie wieloletnich kredytów hipotecznych. Natomiast te ze stałym oprocentowaniem (najczęściej kredyty gotówkowe lub konsumenckie na krótki okres) mają ustalony WIBOR w dniu zawarcia umowy.

Ustalanie WIBOR-u

Jest kilka rodzajów wskaźnika WIBOR, które ustalane są na różne okresy od jednego dnia po jeden rok. Oznacza to, że jeśli kredytobiorca weźmie kredyt z ustalonym na dany okres wskaźnikiem WIBOR, to nie może się on zmienić przez ten czas. Na przykład raty kredytu z oprocentowaniem określonym na podstawie WIBOR 3M zmieniają się co 3 miesiące, a tego 6M co pół roku.   

W każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 banki ustalają stawki WIBOR: SW (jeden tydzień), 2W (2 tygodnie), 1M (miesiąc), 3M (3 miesiące), 6M (6 miesięcy) i 1Y (rok). Wyjątkiem jest WIBOR ON i TN (jednodniowe), których wysokość określa się o godzinie 17.00. 

UWAGA!

Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem innego, konkurencyjnego wskaźnika do WIBOR-u. Wskaźnik WIRON ma być obliczany w inny sposób. Więcej o planowanych zmianach przeczytasz w dokumencie KNF-u.