Wniosek ubezpieczeniowy

Wniosek ubezpieczeniowy jest dokumentem, który stanowi istotny element umowy ubezpieczenia. Zawiera on najważniejsze informacje i warunki oferty, jak i samego ubezpieczenia. Dotyczy wszelkiego rodzaju polis.

Co zawiera wniosek ubezpieczeniowy?

We wniosku ubezpieczeniowym zawarte są warunki ochrony, które będą obowiązywać ubezpieczonego po podpisaniu umowy. W dokumencie zapisuje się informacje o przedmiocie ubezpieczenia, sumie ubezpieczenia i stronach umowy. Dodatkowo można tam znaleźć wskazanie okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dostępne sposoby płatności składki.