Wykup polisy

Wykup polisy to zwrot części składek ubezpieczającemu przed wygaśnięciem końca umowy ubezpieczenia. Do sytuacji takiej dochodzi, kiedy klient towarzystwa ubezpieczeniowego rezygnuje z całości polisy lub jej części – dotyczy to polis oszczędnościowych, w których środki gromadzone są na specjalnym koncie.

Do wykupu polisy, na przykład tej na życie, może dojść w określonym w umowie czasie od jej podpisania. Najczęściej minimalny okres to 2 lub 3 lata. Aby dokonać wykupu, należy wypełnić wniosek, a następnie w ustalonym w warunkach polisy terminie pieniądze trafią do ubezpieczonego. 

Dokonanie wykupu polisy nie musi oznaczać końca umowy, ponieważ może on być częściowy. W takiej sytuacji tylko określona we wniosku część zgromadzonych środków zostanie wypłacona. Z kolei całkowity wykup polisy oznacza zakończenie umowy.

Przykład

Pan Paweł posiadał polisę na życie, na której systematycznie gromadził środki. Jednak po pewnym czasie z powodu ciężkiej sytuacji materialnej zdecydował się złożyć wniosek o wykup polisy. Ponieważ zrobił to po okresie karencji przewidzianej w umowie, otrzymał całą sumę zgromadzoną na polisie, a jej część nie została potrącona przez ubezpieczyciela.