Wypadek

Wypadek to zdarzenie drogowe, wskutek którego co najmniej jeden z uczestników doznaje obrażeń ciała lub ponosi śmierć. Wypadek bywa mylony z kolizją, której skutkiem są tylko straty materialne, np. stłuczone reflektory i wgniecione maski samochodów po stłuczce czy uszkodzone znaki drogowe. Wezwanie służb (policji i pogotowia, albo i straży pożarnej) do wypadku jest konieczne.

Co zrobić po wypadku?

  1. Jeśli nie jesteś osobą ciężko ranną i możesz się poruszać, sprawdź stan innych osób poszkodowanych i od razu wezwij służby ratunkowe – pogotowie oraz policję. Zadzwoń także po straż pożarną, jeżeli podejrzewasz, że wydostanie rannych z pojazdów może być utrudnione. Na ile potrafisz, udziel pierwszej pomocy rannym.
  2. Ustaw trójkąt awaryjny na drodze bezpośrednio za miejscem zdarzenia (w terenie zabudowanym) lub w pewnej odległości (30-50 m – poza miastem i 100 m na ekspresówce albo autostradzie). Nie przestawiaj samochodów i nie ruszaj ewentualnych części samochodowych rozsypanych dookoła. Miejsce powinno pozostać nienaruszone do przyjazdu policji, która będzie zabezpieczać ślady.
  3. Świadkowie wypadku mają obowiązek udzielenia pomocy, więc nie wahaj się prosić o pomoc, a nawet jej wymagać.
  4. Jeśli wypadek zdarzył się w odludnym miejscu i nie masz jak wezwać pomocy, możesz oddalić się z miejsca wypadku wyłącznie w celu wezwania policji i pogotowia, po czym natychmiast musisz wrócić do punktu wyjścia.

Spowodowanie wypadku komunikacyjnego a odpowiedzialność karna

Art. 177 Kodeksu karnego wskazuje, że:

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek. 

Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.

Zgłoszenie szkody po wypadku firmie ubezpieczeniowej

Proces likwidacji szkody powypadkowej jest bardziej skomplikowany w porównaniu do likwidacji szkody na mieniu powstałej podczas kolizji. OC sprawcy wypadku pokrywa zarówno szkody materialne, jak i osobowe.

O ile w ramach bezpłatnego systemu bezpośredniej likwidacji szkody możesz zgłaszać wyłącznie szkody materialne z pewnymi ograniczeniami, o tyle dodatkowo płatne ubezpieczenia, np. PZU Auto OC , umożliwiają zgłoszenie szkody po wypadku ubezpieczycielowi, u którego masz wykupioną polisę.

Jeśli masz assistance, zadzwoń od razu pod numer centrum alarmowego Twojego ubezpieczyciela. W zależności od wariantu assistance może Ci przysługiwać np. samochód zastępczy, kontynuacja podróży do celu lub zorganizowanie powrotu do miejsca zamieszkania, nocleg z zakwaterowaniem w hotelu, czy wynajem kierowcy zastępczego itp.