Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli szkodę osobową o charakterze niemajątkowym, należy się osobie poszkodowanej np. w wypadku drogowym. Zadośćuczynienie zwykle wypłaca się jednorazowo, chyba że w przyszłości powstaną nowe krzywdy związane z wypadkiem, których nie można było przewidzieć w momencie ustalania zadośćuczynienia. Jego celem jest złagodzenie cierpień fizycznych (np. bolesnych zabiegów, pobytu w szpitalu) i psychicznych (np. związanych z oszpeceniem przez blizny), oraz ograniczenia rozwoju osoby poszkodowanej w przyszłości, zarówno pod względem kariery zawodowej, jak i w życiu prywatnym.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy

Można ubiegać się o zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku, jeśli osoba poszkodowana doznała cierpień fizycznych/psychicznych lub będzie miała utrudnione życie w przyszłości np. z powodu inwalidztwa, które uniemożliwia jej wykonywanie dotychczasowego zawodu.

Podczas ustalania wysokości zadośćuczynienia z ubezpieczenia sprawcy wypadku bierze się pod uwagę również m.in.:

  • uniemożliwienie rozwijania dotychczasowych zainteresowań, 
  • długotrwałość i uciążliwość rehabilitacji, 
  • poczucie bezradności, 
  • ograniczenia ruchowe, 
  • dolegliwości bólowe. 

Znaczenie mają również pewne indywidualne cechy, np. leworęczność, bo u takiej osoby obrażenia dłoni lewej ręki mogą być bardziej dramatyczne niż dla osoby praworęcznej.

Zadośćuczynienie może zostać przyznane spadkobiercom osoby poszkodowanej, jeśli zmarła ona wskutek wypadku.

Zadośćuczynienie za stres po wypadku

Stres potęguje cierpienie psychiczne, które może znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie. Uczestnik traumatycznego wypadku może cierpieć nawet na zespół stresu pourazowego, czyli silne zaburzenia lękowe.

Przykład

Marek, który został poszkodowany w wypadku, cierpi nie tylko fizycznie, ale odczuwa również lęk związany z przechodzeniem przez pasy oraz mijaniem miejsca, w którym doszło do wypadku. W związku z powstałym stresem pourazowym oraz lękami należy mu się zadośćuczynienie.

Długotrwały stres może oddziaływać negatywnie na stan zdrowia osoby poszkodowanej. Można ubiegać się o zadośćuczynienie m.in. za stres powypadkowy, zwłaszcza jeśli osoba poszkodowana uczęszcza na terapię psychologiczną w związku z dramatycznymi przeżyciami i leczy się farmakologicznie.