Zakres terytorialny ubezpieczenia

Zakres terytorialny ubezpieczenia określa terytorium, na którym ochrona ubezpieczyciela jest aktywna. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, np. autocasco czy assistance, zakres terytorialny może być dowolnie kształtowany. Umowa może podawać, że ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe wyłącznie w Polsce, Europie bądź określonych krajach. Firma ubezpieczeniowa może określić, że w danym kraju, np. Białoruś, nie odpowiada za szkody związane z kradzieżą samochodu lub elementów stałych jego wyposażenia.

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC samochodu

Zakres terytorialny ubezpieczenia OC samochodu jest określony ustawowo i firma ubezpieczeniowa nie może go zmienić. Art. 25 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, że ubezpieczenie OC komunikacyjne obejmuje zdarzenia powstałe zarówno w Polsce, jak i państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

W nielicznych krajach wymagana jest Zielona Karta jako potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia samochodu. Informacje o niej są dostępne w artykule Zielona Karta 2023 – ile kosztuje i gdzie jest potrzebna?. Wyjątkami, gdzie działa tylko obowiązkowe ubezpieczenie graniczne są: Białoruś, Rosja i Kosowo.

Przykład

Sabina z przyjaciółmi wybiera się na wycieczkę objazdową po Bałkanach. Zamierzają odwiedzić kilka krajów, w których nie wystarczy im polskie ubezpieczenia OC. Zielonej Karty będą potrzebować w Albanii i Macedonii Północnej, z kolei wjeżdżając do Kosowa, będą musieli nabyć ubezpieczenie graniczne.

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC samochodu

Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco i innych dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych jest ustalany indywidualnie przez firmy. Podstawowy podział jest prosty, bo wyróżnia się autocasco, assistance, NNW itp. z ochroną obowiązującą wyłącznie w Polsce i warianty z ochroną aktywną w Europie. 

Kluczowe są jednak szczegóły, bo firma ubezpieczeniowa może ograniczyć lub całkowicie wyłączyć odpowiedzialność w niektórych krajach. 

O ile standardowe AC obejmuje szkody kradzieżowe, o tyle ubezpieczyciel może zaznaczyć, że nie odpowiada finansowo za kradzież samochodu w Rumunii, Rosji, Białorusi czy na Ukrainie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Jak wybrać autocasco za granicę? Ile kosztuje i w których krajach obowiązuje?.

Zakres terytorialny ubezpieczenia turystycznego

Przy zakupie ubezpieczenia turystycznego wskazuje się kraj (kraje), które zamierza się odwiedzić w czasie działania ochrony. Jednak w OWU w kontekście zakresu terytorialnego znajdziemy informacje o strefach w podróży zagranicznej. Na przykład Generali wymienia 3 strefy: Europa, Cały Świat, Świat bez Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Można także u tego ubezpieczyciela kupić ubezpieczenie turystyczne na podróż krajową – strefa Polska.

Zazwyczaj podział stref wyjazdu u poszczególnych ubezpieczycieli jest podobny. AXA Partners wskazuje, że są to: Europa (także kraje basenu Morza Śródziemnego), świat bez USA i Kanady oraz cały świat. Szczegółową listę krajów można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia turystycznego.