Zalanie

To koszt zależny od m.in. wartości nieruchomości i mienia domowego, lokalizacji nieruchomości oraz wariantu polisy. Formuła all risks jest najdroższa, ale obejmuje ochroną także przyczyny zalania, które nie zostały wyszczególnione i wykluczone w umowie. Co ważne, Generali pokrywa również koszt poszukiwania przyczyny szkody, czyli np. uszkodzonego elementu w instalacji czy usterki w urządzeniu AGD.

Ile kosztuje ubezpieczenie na wypadek zalania?

Cena ubezpieczenia na wypadek zalania zależy od tego, czy jest oferowane jako oddzielne rozszerzenie w polisie mieszkaniowej, czy w ramach ubezpieczenia nieruchomości na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych.  Pierwszy wariant jest stosowany przez np. Generali, drugi – np. przez LINK4.

Cena ubezpieczenia na wypadek zalania w Generali 

To koszt od ok. 50 zł w górę w zależności od m.in. wartości nieruchomości i mienia domowego, lokalizacji nieruchomości oraz wariantu polisy. Formuła all risks jest najdroższa, ale obejmuje ochroną także przyczyny zalania, które nie zostały wyszczególnione i wykluczone w umowie. Co ważne, Generali pokrywa również koszt poszukiwania przyczyny szkody, czyli np. uszkodzonego elementu w instalacji czy usterki w urządzeniu AGD.

Dane nieruchomości Cena ubezpieczenia na wypadek zalania Całkowita cena ubezpieczenia nieruchomości – Wariant Optymalny
Mieszkanie, 58 m2, Poznań, parter w bloku wybudowanym w 2020 roku, wartość murów i elementów stałych: 400 000 zł, wartość ruchomości: 50 000 zł 1 zł557 zł
Mieszkanie, 64 m2, Wrocław, parter w bloku wybudowanym w 2005 roku, wartość murów i elementów stałych: 400 000 zł, wartość ruchomości: 50 000 zł 16 zł470 zł
Dom, 72 m2, Toruń, konstrukcja murowana, wybudowany w 2018 roku, wartość murów i elementów stałych: 400 000 zł, wartość ruchomości: 50 000 zł 47 zł520 zł
Kalkulacje wykonane w kalkulatorze ubezpieczeń Generali. Aktualizacja danych: 12.05.2023.

Cena ubezpieczenia na wypadek zalania w LINK4

Trudno powiedzieć, ile kosztuje wyłącznie ochrona na wypadek zalania, bo jest zawarta w ubezpieczeniu mienia na wypadek zdarzeń losowych. W cenie podstawowej polisy znajduje się Dom Assistance. Dzięki tej opcji klient może skorzystać z pomocy np. hydraulika lub innego specjalisty, jeśli przyczyną zalania była awaria urządzenia AGD.

Dane nieruchomości Cena ubezpieczenia murów i elementów stałych na wypadek zdarzeń losowych (w tym zalania) Cena ubezpieczenia murów, elementów stałych i ruchomości na wypadek zdarzeń losowych (w tym zalania)
Dom, 72 m2, Toruń, konstrukcja murowana, wybudowany w 2018 roku, wartość murów i elementów stałych: 400 000 zł, wartość ruchomości: 50 000 zł 346 zł558,47 zł
Mieszkanie, 58 m2, Poznań, parter w bloku wybudowanym w 2020 roku, wartość murów i elementów stałych: 400 000 zł, wartość ruchomości: 50 000 zł 263 zł 624,51 zł
Mieszkanie, 64 m2, Wrocław, parter w bloku wybudowanym w 2005 roku, wartość murów i elementów stałych: 400 000 zł, wartość ruchomości: 50 000 zł 239 zł 529,40 zł
Kalkulacje wykonane w kalkulatorze ubezpieczeń Generali. Aktualizacja danych: 06.11.2023.

Ubezpieczenie na wypadek zalania a rażące niedbalstwo

Rażące niedbalstwo jest często przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania nie tylko w ubezpieczeniach nieruchomości. Ten termin oznacza takie zachowanie osoby ubezpieczonej lub jej bliskich osób, które było wyjątkowo nieostrożne, niestaranne, a nawet skrajnie lekkomyślne. 

W ubezpieczeniu na wypadek zalania rażące niedbalstwo może dotyczyć np. nieumyślnego pozostawienia otwartego kranu w łazience, wskutek czego wanna zostanie przepełniona wodą i dojdzie do zalania łazienki oraz sąsiada z dołu. Jeśli ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną rażącego niedbalstwa, odmówi wypłaty odszkodowania za takie zalanie.

Ubezpieczenie na wypadek zalania a polisa na wypadek powodzi

Ubezpieczenie na wypadek zalania nie obejmuje szkód wyrządzonych przez powódź, chociaż jest ona definiowana jako m.in. zalanie terenów wskutek podniesienia się wody w rzekach przez nadmierne opady atmosferyczne. 

Ubezpieczenie na wypadek powodzi zapewnia ochronę również na wypadek zalania z powodu:

  • spływu wód po stokach lub zboczach, 
  • topnienia kry lodowej,
  • podniesienia się morskich wód przybrzeżnych. 
UWAGA!

Jeśli Twoje mieszkanie lub dom znajduje się w strefie zwiększonego ryzyka wystąpienia powodzi, ubezpieczyciel może znacznie podwyższyć dodatkową składkę. Istotne jest również, kiedy nastąpiło ostatnie zalanie terenu. Poza tym firma może zastosować karencję, czyli aktywować ochronę dopiero po np. 30 dniach od podpisania umowy.