Zapadanie się ziemi

Zgodnie z definicjami zawartymi w OWU ubezpieczeń nieruchomości zapadanie się ziemi to gwałtowne obniżenie poziomu terenu, którego przyczyną jest zawalenie się powstałych w sposób naturalny przestrzeni w gruncie. Przykładem takiego zjawiska są leje krasowe, które powstają, gdy woda stopniowo wypłukuje mniej trwałe fragmenty gruntu. Pod ziemią powstaje jaskinia, której strop zawala się, pochłaniając ziemię i tworząc charakterystyczną formę ukształtowania terenu. 

Ubezpieczenie nieruchomości chroni w przypadku naturalnego zapadnięcia się ziemi, choć zawsze należy sprawdzić dokładne zapisy w OWU przed wyborem wariantu polisy. Oznacza to, że taka ochrona nie dotyczy sytuacji, gdy do zapadnięcia się ziemi dojdzie na skutek działalności ludzkiej – na przykład podczas budowy metra czy działalności kopalń.  

Zapadanie się ziemi i osuwanie się ziemi to dwa różne pojęcia. To drugie pojęcie dotyczy naturalnego ruchu ziemi na zboczach wzniesień.