Zatrucie pokarmowe

Zatrucie pokarmowe może być objęte ochroną w ramach m.in. ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia kosztów leczenia (KL), które jest elementem ubezpieczenia turystycznego. Ogólne warunki ubezpieczeń mogą definiować zatrucie pokarmowe jako ostre zaburzenie żołądkowo-jelitowe, które powstaje wskutek oddziaływania czynników zakaźnych lub toksycznych na przewód pokarmowy, charakteryzuje się wymiotami i/lub biegunką oraz wymaga hospitalizacji.

Gdzie można ubezpieczyć dziecko na wypadek zatrucia pokarmowego?

Ubezpieczenie NNW szkolne, które obejmuje ochroną zatrucie pokarmowe, jest oferowane przez m.in. Generali i TUZ Ubezpieczenia. Nie każdy ubezpieczyciel uwzględnia pojęcie zatrucia w OWU. Jeżeli nie masz pewności, czy świadczenia związane z chorobą dotyczą zatrucia pokarmowego, zapytaj się o to wybranego ubezpieczyciela.

Zakład ubezpieczeń i oferta Warunki świadczenia Wysokość sumy ubezpieczenia przewidzianej dla zatrucia pokarmowego i wysokość świadczenia
Generali Pobyt w szpitalu – na terytorium Polski, na zlecenie lekarza, trwający bez przerwy minimum 2 dni. Łączna długość hospitalizacji związanej z zatruciem pokarmowym w okresie ubezpieczenia może wynosić maksymalnie 100 dni.Suma ubezpieczenia wynosi od 1000 zł do 3000 zł w zależności od pakietu. Za każdy dzień hospitalizacji należy się 1% sumy ubezpieczenia.
TUZ Ubezpieczenia Hospitalizacja wskutek zatrucia pokarmowego powinna trwać minimum 2 dni, a samo zatrucie nie powinno spowodować trwałego uszczerbku na zdrowiu.Jednorazowe świadczenie wynosi od 100 zł do 300 zł w zależności od wariantu ubezpieczenia. Przyznawane jest tylko raz w okresie umowy.
Opracowanie własne na podstawie OWU (25.10.2020)

Zatrucie a trwały uszczerbek na zdrowiu

Zatrucie może wywołać trwały uszczerbek na zdrowiu, za który należy się część sumy ubezpieczenia NNW. Wysokość świadczenia należnego za dany uszczerbek jest określona w specjalnej tabeli w OWU. 

Przykładowo Generali wypłaca świadczenie za ostre zatrucia i ich następstwa z NNW szkolnego. Warunkiem jest orzeczenie ich nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zajścia zdarzenia. Świadczenie może zostać wypłacone za:

  • nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami (z wyjątkiem zatruć pokarmowych) ze stwierdzoną utratą przytomności, ale bez wtórnych powikłań (1-10% sumy ubezpieczenia);
  • nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego i narządów wewnętrznych, np. rozedmę, przewlekły nieżyt krtani, tchawicy i oskrzeli (10-25% sumy ubezpieczenia);
  • nagłe zatrucie pokarmami skutkujące trwałym uszkodzeniem narządów miąższowych przewodu pokarmowego (5-15% sumy ubezpieczenia).

Ponadto osoba poszkodowana może otrzymać świadczenie za uszkodzenie układu nerwowego wskutek nagłego zatrucia gazami lub zatrucia pokarmowego.

Z kolei OWU NNW szkolnego Compensy podają, że za ostre zatrucie gazami i substancjami chemicznymi:

  • bez zmian wtórnych w narządach wewnętrznych, ale ze stwierdzoną utratą przytomności, która wymaga hospitalizacji, należy się 3% sumy ubezpieczenia,
  • z trwałymi uszkodzeniami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego należy się 15% sumy ubezpieczenia,
  • z trwałymi uszkodzeniami układu krwiotwórczego należy się 15% sumy ubezpieczenia.

Kiedy odszkodowanie za zatrucie pokarmowe nie zostanie wypłacone?

Zakład ubezpieczeń może podkreślić w OWU, że zatruciem pokarmowym nie jest zatrucie powstałe wskutek spożycia alkoholu, nikotyny, użycia narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych bądź środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia za zatrucie, jeżeli jest skutkiem zażywania lekarstw, które nie zostały przepisane przez lekarza lub zostały użyte niezgodnie z jego zaleceniem. Zakład ubezpieczeń może nie obejmować ochroną także niewydolności wątroby, która powstała wskutek spożywania alkoholu, zatrucia lekami czy środkami chemicznymi.
Compensa podaje, że NNW szkolne nie obejmuje zdarzeń powstałych wskutek zatrucia substancjami chemicznymi (stałymi, gazowymi, płynami), które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę – z wyjątkiem zatrucia CO, czyli tlenkiem węgla.

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w październiku to 201 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Malwina opinia o Mubi.pl

W porównaniu z innymi kalkulatorami wydaje mi się, że pytań jest mało. Kupiłam dzisiaj OC :) Zastanawiałam się przez chwilę, gdzie zrobię to w niedzielę, ale przypomniałam sobie, że przecież można to zrobić online :) Polecam, Malwina.

Katrina opinia o Mubi.pl

5 minut roboty i mam oc taniej niz rok temu. Nawet się zdziwilam, bo miałam stluczkę. Podalam wszystkie dane, chociaż nie musiałam i nikt do mnie nie wydzwaniał jak to robią inne firmy!!

phula opinia o Mubi.pl

za darmo można porównać sobie różne oferty ubezpieczenia, ma sie wtedy konkretne rozeznanie, polecam skorzystać bo łatwiej wtedy wybrac najtansza dla siebie opcje

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo