Zdarzenie losowe

Zdarzenie losowe jest przypadkowe i powoduje powstanie szkody, za którą należy się odszkodowanie z ubezpieczenia. Art. 3 ust. 1 pkt 57 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej podaje, że zdarzenie losowe to niezależne od woli osoby ubezpieczonej zdarzenie niepewne i przyszłe, wskutek którego powstaje uszczerbek w dobrach majątkowych lub osobistych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie osoby objętej ochroną lub osoby ubezpieczającej. Nieco inne definicje zdarzenia losowego można przeczytać w OWU, czyli ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jaka jest różnica między zdarzeniem losowym a nieszczęśliwym wypadkiem?

Główne różnice pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a zdarzeniem losowym tkwią w ich przyczynach i skutkach. Różnice są doskonale widoczne na podstawie definicji w OWU.

Porównanie definicji zdarzenia losowego i nieszczęśliwego wypadku wg Ogólnych Warunków Ubezpieczeń podróżnych

Firma ubezpieczeniowa Zdarzenie losowe Nieszczęśliwy wypadek
PZU Zdarzenie powodujące określone skutki, przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej: deszcz nawalny, grad, eksplozja, huragan, ogień, powódź, lawina, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, usuwanie lub zapadanie się ziemi, wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wydostanie się pyłu wulkanicznego. Nagłe zdarzenie, które jest wywołane przyczyną zewnętrzną. W następstwie osoba ubezpieczona niezależnie od swojej woli doznaje uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub umiera.
LINK4 Bezpośrednie uderzenie pioruna, deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie lub zapadanie się ziemi. Zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, spowodowane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego osoba ubezpieczona doznała uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub umiera.
Generali Zdarzenie nieprzewidywalne i gwałtowne, które wystąpiło w okresie ubezpieczenia. Deszcz nawalny, sadza i dym, huragan, lawina, grad, osuwanie lub zapadanie się ziemi, powódź, napór śniegu, pożar, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie. Zdarzenie przypadkowe, nagłe i gwałtowne, spowodowane przyczyną zewnętrzną. Skutkiem jest doznanie przez osobę ubezpieczoną i wbrew jej woli obrażeń ciała. Ubezpieczyciel zastrzega, że nieszczęśliwy wypadek to nie jest utrata przytomności, zasłabnięcie, zaśnięcie.
Informacje na podstawie OWU firm ubezpieczeniowych. Aktualizacja danych: 11.04.2022.

Wskutek nieszczęśliwego wypadku, który może być wywołany bliżej nieokreśloną przyczyną zewnętrzną, czyli zarówno działaniem człowieka, jak i sił przyrody, powstaje szkoda osobowa: 

Zdarzenie losowe może, ale nie musi skutkować szkodą osobową.

Przyczyną nieszczęśliwego wypadku może być zachowanie innego człowieka, np. kierowcy, który po spożyciu alkoholu prowadzi samochód. Firmy ubezpieczeniowe ujmują zaś zdarzenie losowe jako zależne przede wszystkim od sił natury. Zdarzeniem losowym byłoby uszkodzenie samochodu przez np. bezpośrednie uderzenie pioruna.

Porównaj oferty OC AC

Najtańsze ubezpieczenie na Mubi w grudniu to 140 zł

Ile może kosztować Twoje?

Oblicz OC/AC

Jacek opinia o Mubi.pl

4 stówy za OC - dobrych kilkadziesiąt złotych taniej niż rok temu i lepej niż kontynuacja. Do tego bardzo miła pani po drugiej stronie, czego chcieć więcej :)

Katrina opinia o Mubi.pl

5 minut roboty i mam oc taniej niz rok temu. Nawet się zdziwilam, bo miałam stluczkę. Podalam wszystkie dane, chociaż nie musiałam i nikt do mnie nie wydzwaniał jak to robią inne firmy!!

Oliwka Górska opinia o Mubi.pl

Super, Pani z infolinii pomogla mi w wyborze. na duzy +. Polecam O.G.

kkryspinmalec opinia o Mubi.pl

dobrze działa, ale trochę nawypełniać się trzeba żeby uzyskać porównanie

Powyższe opinie pochodzą z portalu:

opineo