Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to możliwość i potencjał do spłacania zaciągniętych zobowiązań finansowych. Na jej podstawie banki podejmują decyzję przyznania kredytu i jego wysokości. Zdolność kredytową ocenia się na podstawie indywidualnych kryteriów, a także systemu scoringowego. Osoby, które chcą sprawdzić swoją zdolność kredytową, mogą skorzystać z usług BIK-u, czyli Biura Informacji Kredytowej.

Co wpływa na zdolność kredytową?

 • Wysokość dochodów,
 • aktualnie posiadane kredyty i zobowiązania (np. karty kredytowe),
 • forma zatrudnienia,
 • historia kredytowa,
 • wysokość i rodzaj kredytu, o który ubiega się dana osoba,
 • okres spłaty kredytu,
 • wkład własny,
 • miesięczne koszty utrzymania,
 • wielkość gospodarstwa domowego i osoby na utrzymaniu,
 • wiek, wykształcenie, staż pracy, zawód, stanowisko pracy.

Każdy bank ma własną strategię przyznawania kredytów na podstawie zdolności kredytowej. Dlatego w jednym banku można otrzymać odmowę przyznania kredytu, a w innym uzyskać go nawet w wyższej kwocie.

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

 • Dbać o dobrą historię kredytową,
 • zrezygnować z kart kredytowych,
 • zwiększyć okres kredytowania,
 • wpłacić wkład własny,
 • wliczyć w dochody premie okresowe,
 • zawrzeć lub zrezygnować z rozdzielności majątkowej,
 • zmienić formę zatrudnienia.

Zmiana zdolności kredytowej zazwyczaj nie następuje z dnia na dzień i nie jest prosta. Dlatego o swoją sytuację finansową należy dbać na co dzień, a z całą pewnością na długo przed złożeniem wniosku kredytowego.