Zniszczenie

Zniszczenie w ubezpieczeniu mieszkania lub domu oznacza szkodę całkowitą, która może dotyczyć całego lokalu, elementów stałych, ruchomości domowych, przedmiotów wartościowych, budynków gospodarczych, elementów posesji, garażu wolnostojącego itp. Zniszczenie mienia może być skutkiem zdarzenia losowego, np. pożaru, zalania, powodzi, deszczu nawalnego, opadu gradu, uderzenia pioruna. Wysokość odszkodowania za zniszczenie jest zależna m.in. od sumy ubezpieczenia i wartości mienia przyjętej do ubezpieczenia – odtworzeniowej (nowej) lub rzeczywistej.

Kiedy dochodzi do szkody całkowitej w nieruchomości?

Zniszczenie, czyli szkoda całkowita, jest orzekane, kiedy stan ubezpieczonej nieruchomości nie pozwala na zamieszkiwanie jej bez zagrożenia zdrowia i życia lokatorów. Ponadto żeby powrót do domu był możliwy, trzeba usunąć pozostałości po szkodzie i wznieść budynek na nowo

Firma ubezpieczeniowa może wymagać np. prawomocnej decyzji administracyjnej o zakazie używania mieszkania lub domu, aby stwierdzić szkodę całkowitą. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które pomaga osobom ubezpieczonym sfinansować nowe lokum.

Pomoc firmy ubezpieczeniowej po zniszczeniu mieszkania lub domu

Wypłata odszkodowania za całkowicie zniszczone lokum wraz z elementami stałymi i ruchomościami domowymi to nie wszystko. Pomoc ubezpieczyciela może być wszechstronniejsza. Przykładowo, Generali oferuje pokrycie kosztów lokalu zastępczego do dnia wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub dnia zakończenia remontu albo odbudowy nieruchomości, jeśli mimo potężnych szkód jest to możliwe.

Jak ubezpieczyć dom na wypadek zniszczenia?

Podstawowa ochrona to ubezpieczenie na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. W zależności od ubezpieczyciela ochrona na wypadek powodzi i zalania może być ujęta w tej opcji lub oferowana jako rozszerzenie. Drugie rozwiązanie jest stosowane np. przez Generali. Jeśli obawiasz się zniszczenia drogiego sprzętu elektronicznego czy armatury łazienkowej, możesz rozszerzyć polisę o ubezpieczenie na wypadek przepięcia i stłuczenia stałych elementów, które obejmuje zarówno przedmioty szklane, jak i ceramiczne czy plastikowe.

Generali w wariancie Optymalnym umożliwia sumy ubezpieczenia w przypadku przepięcia od 5 tys. zł do 100 tys. złotych. Z kolei stłuczenie stałych elementów można ubezpieczyć od 1 tys. zł do 50 tys. złotych. W wariancie Maksymalnym oba zdarzenie objęte są ochroną all risks.

Z kolei LINK4 w ramach ubezpieczenia mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych albo od kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz w wariancie All Risk obejmuje również koszty dodatkowe, które mogą wystąpić po szkodzie całkowitej. Są to choćby koszty transportu i składowania mienia zniszczonego w zdarzeniu (do 10% wysokości odszkodowania), czy koszt naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń nieruchomości.