Zwrot kosztów

Zwrot kosztów w ubezpieczeniu nieruchomości dotyczy sytuacji, w której właściciel mieszkania lub domu składa wniosek do firmy ubezpieczeniowej o zwrot pieniędzy wydanych na np. naprawę szkody powstałej wskutek zdarzenia losowego objętego ochroną. Zwrot kosztów jest limitowany. Ubezpieczyciel może określić, że zwraca określone koszty do wysokości np. 15% sumy ubezpieczenia lub konkretnej kwoty.

Zwrot kosztów nie może być wyższy, w zależności od sposobu ustalania sumy ubezpieczenia, od wartości odtworzeniowej lub wartości rzeczywistej przedmiotu, który jest ubezpieczony. 

Zwrot kosztów w ubezpieczeniu mieszkania

Ogólne warunki ubezpieczenia zawierają różne zasady zwrotu wydatków, które może ponieść właściciel nieruchomości w związku z wystąpieniem szkody. 

Jakiego rodzaju koszty najczęściej zwracają firmy ubezpieczeniowe? 

 • Koszty poniesione podczas próby ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie, zmniejszenia jej rozmiarów, nawet jeśli te działania nie przyniosły efektu, ale były celowe.
 • Koszty demontażu i transportu mienia do miejsca naprawy oraz z powrotem.
 • Koszty ponownego montażu elementów stałych.
 • Koszty transportu ubezpieczonego mienia domowego do nowego miejsca zamieszkania na czas remontu lub odbudowy nieruchomości po szkodzie. Warunkiem otrzymania zwrotu może być wynajęcie firmy świadczącej usługi transportowe.
 • Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, którzy zostali powołani za zgodą firmy ubezpieczeniowej, aby ustalić okoliczności powstania szkody i jej rozmiar oraz ocenić, czy miejsce ubezpieczenia nadaje się do zamieszkania po remoncie lub jest możliwa jego odbudowa.
 • Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
 • Koszt wynajmu lokalu zastępczego, jeśli mieszkanie lub dom wskutek szkody nie nadają się do zamieszkania bez gruntownego remontu lub całkowitej odbudowy.

Kiedy firma ubezpieczeniowa nie zwróci kosztów poniesionych przez klienta?

 • Jeśli masz assistance domowe i skorzystasz z interwencji specjalisty, ubezpieczyciel opłaci robociznę, ale nie zwróci kosztów części zamiennych i materiałów.
 • Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów wyrobienia nowych kluczy i wymiany zamków, jeśli jedna z osób ubezpieczonych zgubiła np. klucze do ubezpieczonej piwnicy.
 • O ile pakiet mieszkaniowy może pokrywać koszty leczenia zwierząt domowych po nieszczęśliwym wypadku w miejscu ubezpieczenia lub w wyniku wypadku komunikacyjnego, o tyle nie gwarantuje zwrotu kosztów za leczenie zwierzęcia wynikających z nagłego zachorowania.
 • Zwrot kosztów za naprawę mienia we własnym zakresie podlega analizie na podstawie rachunku/faktury i szczegółowej specyfikacji wykonanych robót. Ubezpieczyciel może nie zwrócić całej kwoty, jeśli okaże się, że naprawy wykroczyły poza uzgodnione wcześniej prace albo stawki znacząco odbiegają od średnich cen na lokalnym rynku.
 • O ile ubezpieczenie może pokryć koszty usunięcia pozostałości szkody, o tyle może nie pokrywać kosztów odkażenia tych pozostałości i usunięcia zanieczyszczeń gleby czy wody.