Ubezpieczenie do pracy za granicą

Wyjazd do pracy za granicę stanowi dla wielu osób sposób na podreperowanie budżetu domowego. Wysokie płace wciąż kuszą Polaków, szczególnie w sezonie letnim. Osoby, które decydują się na dodatkową pracę za granicą, powinny zaopatrzyć się w odpowiednie ubezpieczenie. W poniższym artykule wskazujemy, dlaczego ubezpieczenie do pracy za granicą jest takie ważne, a także podpowiadamy, jak wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.

Ubezpieczenie do pracy za granicą – dlaczego jest takie ważne?

Praca, której podejmują się Polacy za granicą to często praca fizyczna. Wiele osób próbuje dorobić pracując na magazynach, wykładając towar, czy pracując przy zbiorach. Popularne są również prace związane z pomocą na budowie lub przy remontach. Wszystkie te rodzaje pracy można określić jako pracę fizyczną. Praca fizyczna zwiększa ryzyko powstania szkody, dlatego w przypadku podejmowania się takich zadań zawodowych, zadbanie o odpowiednie ubezpieczenie jest szczególnie ważne.

Oczywiście o ubezpieczenie powinny zadbać również osoby, które będą wykonywać mniej ryzykowną pracę. Nie sposób przewidzieć sytuacji, gdy leczenie będzie konieczne. Należy wziąć pod uwagę fakt, że za granicą nie tylko zarobki są dużo wyższe niż w Polsce, droższe są także koszty leczenia. Jeśli osoba, która wyjeżdża do pracy za granicę, nie ubezpieczy się, a dojdzie do wypadku np. złamie rękę lub nogę, może finalnie okazać się, że koszty leczenia pochłoną większość jej zarobku. W takiej sytuacji cały wyjazd, który nastawiony jest głównie na zarobek, traci sens.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Kiedy ubezpieczenie do pracy za granicą będzie droższe?

Ubezpieczyciele oferują różne pakiety ubezpieczenia do pracy za granicą, różnią się one przede wszystkim zakresem ochrony. Osoby wyjeżdżające do pracy, powinny dobrać zakres ochrony w zależności od rodzaju pracy, który będą wykonywać. Zakłady ubezpieczeń w OWU rozróżniają: pracę umysłową, pracę fizyczną oraz pracę fizyczną o zwiększonym ryzyku. Praca ryzykowna wiąże się z większą ochroną ubezpieczeniową, jednocześnie jednak oznacza również wyższą składkę.

Podsumowując: wysokość składki będzie w dużej mierze uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy, jak i również od sezonu.

Ubezpieczenie do pracy zagranicą – co obejmuje?

Należy podkreślić, że ubezpieczenie do pracy za granicą nie jest równoznaczne z ubezpieczeniem turystycznym. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje węższy zakres ochrony, w związku z czym może okazać się niewystarczające, jeśli osoba ubezpieczona zamierza podjąć się pracy w obcym państwie.

Jak już wcześniej wspomniano, ubezpieczyciele oferują różne pakiety ubezpieczeniowe różniące się od siebie zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W podstawowym pakiecie zazwyczaj ubezpieczyciele oferują: pokrycie kosztów leczenia za granicą, assistance, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków). Osoba zainteresowana może rozszerzyć pakiet, jeśli zależy jej np. na ubezpieczeniu od kradzieży bagażu lub dokumentów. W poszerzonej ofercie często można znaleźć również ubezpieczenie bagażu.

Ubezpieczenie do pracy zagranicą – jakie wybrać?

Niewątpliwą zaletą ubezpieczeń dla pracowników zagranicznych jest to, że ubezpieczyciele oferują możliwość wykupienia ochrony na różne okresy. Można więc wykupić ubezpieczenie np. tylko na 60 dni. Z tego względu osoby decydujące się na pracę tymczasową, mogą swobodnie wybrać okres ochrony dostosowany do ich potrzeb.

Jeśli chodzi o sam zakres ubezpieczenia, to będzie on uzależniony od konkretnego ubezpieczyciela. Pracownik powinien sam zdecydować, kierując się przy doborze ubezpieczenia m.in. charakterem świadczonej pracy.

Ubezpieczenie do pracy za granicy może obejmować (w zależności od wybranej opcji):

 • pokrycie kosztów leczenia,
 • NNW,
 • pakiet usług medycznych (organizacja leczenia),
 • transport do Polski w razie konieczności,
 • ubezpieczenie od kradzieży,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • dodatkowe ubezpieczenie w razie chorób przewlekłych.

Najważniejszym punktem ochrony jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Osoba, która wyjeżdża w celach zarobkowych, powinna mieć zapewniony dostęp do opieki lekarskiej w razie choroby lub wypadku. Osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, powinny zdecydować się na rozszerzony zakres ochrony, w razie gdyby objawy związane z chorobą nasiliły się podczas wyjazdu. Kolejną ważną kwestią jest ubezpieczenie NNW oraz OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, chroni ubezpieczonego, jeśli dojdzie do wypadku z jego winy i ucierpi na tym inna osoba.

Warto zdecydować się również na dodatkową ochronę bagażu oraz ubezpieczenie od kradzieży. Utrata bagażu lub dokumentów, może przysporzyć dużo problemów podróżującemu, dodatkowe ubezpieczenie pomoże zniwelować negatywne skutki takiej sytuacji. 

Praca za granicą ,,na czarno”

Wiele osób decyduje się na pracę na czarno, mimo ryzyka związanego z podjęciem się pracy bez umowy. W odniesieniu do kwestii ubezpieczenia do pracy za granicą, należy podkreślić, że ubezpieczyciele kierują swoją ofertę do wszystkich osób, które zamierzają podjąć się pracy zarobkowej – bez względu na rodzaj umowy. Zakłady ubezpieczeń definiują w OWU pojęcie pracownika, nie jest ono jednak uzależnione od statusu osoby pracującej.

EKUZ a ubezpieczenie do pracy za granicą

Wiele osób myśli, że EKUZ stanowi wystarczające zabezpieczenia na wypadek zachorowania za granicą. EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, umożliwia obywatelom UE korzystanie z opieki medycznej na terenie całej Unii. EKUZ jest wydawany bezpłatnie na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, może uzyskać EKUZ, dzięki czemu będzie mogła skorzystać w innych unijnych państwach z podstawowej opieki zdrowotnej. Uściślając: EKUZ będzie obejmowało ochroną osobę, która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego, w którym nie podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Np. para z Polski jadąca na wakacje do Włoch, która posiada kartę EKUZ, będzie mogła skorzystać z opieki zdrowotnej we Włoszech, gdyby zaszła taka potrzeba. 

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Dlaczego EKUZ nie jest wystarczający, jeśli wyjeżdżasz pracować do innego państwa unijnego? Przede wszystkim zakres ochrony zapewniony przez EKUZ jest ograniczony. EKUZ nie zapewnia pokrycia wszystkich kosztów leczenia. Jeśli zajdzie potrzeba leczenia dentystycznego lub dojdzie do złamania, EKUZ nie zapewnia ochrony. Ponadto EKUZ nie pokryje kosztów przewiezienia do Polski, w razie takiej konieczności. Jeśli pracownik chce mieć zapewniony szerszy zakres ochrony, przede wszystkim: NNW, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, pokrycie prywatnych kosztów leczenia oraz pokrycie kosztów ratownictwa, to powinien pomyśleć jednak o dodatkowym ubezpieczeniu do pracy za granicą.

Przeczytaj też: Praca za granicą a EKUZ. Czy karta zawsze pokryje koszty leczenia?

PODSUMOWANIE
 • Wyjeżdżając do pracy za granicę warto zdecydować się na ubezpieczenie. Ubezpieczenie można wykupić na krótki okres np. na 30 czy 60 dni, co jest szczególnie korzystne dla osób, które chcą dorobić w wakacje.
 • Cena ubezpieczenia do pracy za granicą uzależniona jest od tego, jaką pracę będziemy wykonywać i w jakim sezonie pracownik chce się ubezpieczyć. Cena będzie wyższa, jeśli osoba ubezpieczona ma zamiar podjąć się pracy fizycznej obarczonej wysokim ryzykiem.
 • Ubezpieczenie do pracy za granicą, mogą wykupić również osoby, które będą pracować ,,na czarno”. Ubezpieczyciele nie weryfikują statusu pracownika, a jedynie rodzaj wykonywanej pracy.
 • Zakłady ubezpieczeń oferują różne pakiety ubezpieczeniowe. W podstawowej opiece zazwyczaj zawierają się pokrycie kosztów leczenia i NNW. Ochronę można rozszerzyć wykupując dodatkowo np. ubezpieczenie od kradzieży czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
 • Karta EKUZ nie chroni w pełni osoby, która wyjeżdża pracować do innego państwa unijnego. EKUZ zapewnia przede wszystkim węższy zakres ochrony, który nie obejmuje: prywatnych kosztów leczenia, kosztów ratownictwa, NNW czy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!