Ubezpieczenie do pracy za granicą

Wyjazd do pracy za granicę stanowi dla wielu osób sposób na podreperowanie budżetu domowego. Wysokie płace wciąż kuszą Polaków, szczególnie w sezonie letnim. Osoby, które decydują się na dodatkową pracę za granicą, powinny zaopatrzyć się w odpowiednie ubezpieczenie. W poniższym artykule wskazujemy, dlaczego ubezpieczenie do pracy za granicą jest takie ważne, a także podpowiadamy, jak wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.

Ubezpieczenie do pracy za granicą – dlaczego jest takie ważne?

Polacy za granicą często podejmują prace fizyczne. Wiele osób próbuje dorobić, pracując na magazynach, wykładając towar, czy pracując przy zbiorach. Popularne są również prace związane z pomocą na budowie lub przy remontach. Wszystkie te rodzaje pracy można określić jako pracę fizyczną. Praca fizyczna zwiększa ryzyko powstania szkody, dlatego w przypadku podejmowania się takich zadań zawodowych zadbanie o odpowiednie ubezpieczenie jest szczególnie ważne.

Oczywiście o ubezpieczenie powinny zadbać również osoby, które będą wykonywać mniej ryzykowną pracę. Nie sposób przewidzieć sytuacji, gdy leczenie będzie konieczne. Należy wziąć pod uwagę fakt, że za granicą nie tylko zarobki są dużo wyższe niż w Polsce, wyższe są także koszty leczenia. Jeśli osoba, która wyjeżdża do pracy za granicę, nie ubezpieczy się, a dojdzie do wypadku, np. złamie rękę lub nogę, może finalnie okazać się, że koszty leczenia pochłoną większość jej zarobku. W takiej sytuacji cały wyjazd, który ma głównie finansowy charakter, traci sens.

Kiedy ubezpieczenie do pracy za granicą będzie droższe?

Ubezpieczyciele oferują pakiety ubezpieczenia do pracy za granicą, które różnią się przede wszystkim zakresem ochrony. Osoby wyjeżdżające do pracy powinny dobrać zakres ochrony w zależności od rodzaju pracy, jaką będą wykonywać. Zakłady ubezpieczeń w OWU rozróżniają: pracę umysłową, pracę fizyczną oraz pracę fizyczną o zwiększonym ryzyku. Praca ryzykowna wiąże się z większą ochroną ubezpieczeniową, jednocześnie jednak oznacza również wyższą składkę.

Podsumowując: wysokość składki będzie w dużej mierze uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy oraz od sezonu.

Ubezpieczenie do pracy za granicą – co obejmuje?

Należy podkreślić, że ubezpieczenie do pracy za granicą nie jest równoznaczne z ubezpieczeniem turystycznym. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje węższy zakres ochrony, w związku z czym może okazać się niewystarczające, jeśli osoba ubezpieczona zamierza podjąć się pracy w obcym państwie.

Jak już wcześniej wspomniano, ubezpieczyciele oferują różne pakiety ubezpieczeniowe różniące się od siebie zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W podstawowym pakiecie zazwyczaj ubezpieczyciele oferują: pokrycie kosztów leczenia za granicą, assistance, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków). Osoba zainteresowana może rozszerzyć pakiet, jeśli zależy jej np. na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W poszerzonej ofercie często można znaleźć również ubezpieczenie bagażu.

Ubezpieczenie do pracy za granicą – jakie wybrać?

Niewątpliwą zaletą ubezpieczeń dla pracowników zagranicznych jest to, że ubezpieczyciele oferują możliwość wykupienia ochrony na różne okresy. Można więc wykupić ubezpieczenie np. tylko na 60 dni. Z tego względu osoby decydujące się na pracę tymczasową mogą swobodnie wybrać okres ochrony dostosowany do ich potrzeb.

Jeśli chodzi o sam zakres ubezpieczenia, to będzie on uzależniony od konkretnego ubezpieczyciela. Pracownik powinien sam zdecydować, kierując się przy doborze ubezpieczenia m.in. charakterem świadczonej pracy.

Ubezpieczenie do pracy za granicą może obejmować (w zależności od wybranej opcji):

 • pokrycie kosztów leczenia,
 • NNW,
 • pakiet usług medycznych (organizacja leczenia),
 • transport do Polski w razie konieczności,
 • ubezpieczenie od kradzieży,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • dodatkowe ubezpieczenie w razie chorób przewlekłych.

Najważniejszym punktem ochrony jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Osoba, która wyjeżdża w celach zarobkowych, powinna mieć zapewniony dostęp do opieki lekarskiej w razie choroby lub wypadku. Osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, powinny zdecydować się na rozszerzony zakres ochrony, w razie gdyby objawy związane z chorobą nasiliły się podczas wyjazdu. Kolejną ważną kwestią jest ubezpieczenie NNW oraz OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczonego, jeśli dojdzie do wypadku z jego winy i ucierpi na tym inna osoba.

Przykład

Nikodem wyjechał do Norwegii, by pracować tam na budowie. Niestety niedługo po przyjeździe, w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas pracy złamał nogę. Złamanie było na tyle skomplikowane, że Nikodem musiał się poddać operacji, po której konieczny był jego transport do kraju. Na szczęście przed wyjazdem wykupił polisę z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia, dzięki czemu ubezpieczyciel opłacił zarówno koszty leczenia Nikodema, jak i jego transportu do Polski.

Warto zdecydować się również na dodatkową ochronę bagażu oraz ubezpieczenie od kradzieży. Utrata bagażu lub dokumentów może przysporzyć dużo problemów podróżującemu – dodatkowe ubezpieczenie pomoże zniwelować negatywne skutki takiej sytuacji. 

Przykład

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne odmiany ubezpieczenia na wyjazd do pracy za granicę. Propozycja Generali zawiera NNW, OC w życiu prywatnym, pokrycie kosztów leczenia i ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego. Ochronę można rozszerzyć o ryzyko wykonywania pracy fizycznej, amatorskiego uprawiania sportów lub sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportów oraz pasywnego udziału w aktach terroru i wojnie.

Ubezpieczenie do pracy za granicą już od 1,69 zł za dzień ochrony!

Ponieważ ubezpieczenie do pracy za granicą funkcjonuje najczęściej jako dodatek do polisy turystycznej, przy jego zakupie trzeba się liczyć z odpowiednio wyższym kosztem ochrony. Jakim? Okazuje się, że koszt zakupu ubezpieczenia chroniącego w razie wypadków związanych z pracą zarobkową za granicą to zaledwie kilka złotych dziennie!

Sprawdźmy to na przykładzie wspomnianego wyżej Nikodema, pracującego na budowie w Norwegii, zakładając, że wyjechał on tam na 2 miesiące. Ile zapłaciłby za ubezpieczenie do pracy za granicą w wybranych firmach ubezpieczeniowych?

Towarzystwo ubezpieczeniowe Całkowity koszt polisy Cena ubezpieczenia do pracy za granicą Cena za dzień ochrony ubezpieczenia do pracy za granicą
Generali452 zł112 zł1,90 zł
Proama406 zł172 zł1,69 zł
Aviva493 zł177 zł3,00 zł
Signal Iduna646 zł277 zł4,69 zł
Warta839 zł365 zł6,19 zł
Dane na podstawie kalkulatorów ubezpieczenia turystycznego na stronach ubezpieczycieli (aktualizacja: 07.12.2021)

Najtańszą polisę do pracy za granicą można mieć w Proamie. Koszt za dzień ochrony wynosi w tym przypadku zaledwie 1,69 zł, a w zakresie ubezpieczenia znajdują się m.in. ubezpieczenia kosztów leczenia do 300 000 zł i NNW z sumą ubezpieczenia 30 000 zł. W najdroższym wariancie zaproponowanym przez Wartę (6,19 zł za dzień ochrony) suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi 400 000 zł, a ponadto ubezpieczyciel oferuje m.in. pokrycie kosztów ratownictwa i transportu medycznego bez limitu.

Zagraniczne wyjazdy są szczególnie ryzykowne w dobie pandemii koronawirusa. Dlatego niektórzy ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia turystyczne, w ich ramach zapewniają również ochronę na wypadek konieczności przedłużenia pobytu ze względu na przebywanie na kwarantannie, a także zapewniają pokrycie kosztów leczenia chorych na COVID-19. Takie usługi można znaleźć m.in. w TU Europa. Ubezpieczyciel pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas kwarantanny, a także powrotu do kraju po jej zakończeniu do kwoty 9000 zł. Z kolei leczenie COVID-19 podczas pobytu w innym kraju jest opatrzone sumą do 300 000 zł.

Praca za granicą ,,na czarno”

Wiele osób decyduje się na pracę na czarno, mimo ryzyka związanego z podjęciem się pracy bez umowy. W odniesieniu do kwestii ubezpieczenia do pracy za granicą, należy podkreślić, że ubezpieczyciele kierują swoją ofertę do wszystkich osób, które zamierzają podjąć się pracy zarobkowej – bez względu na rodzaj umowy. Zakłady ubezpieczeń definiują w OWU pojęcie pracownika, nie jest ono jednak uzależnione od statusu osoby pracującej.

EKUZ a ubezpieczenie do pracy za granicą

Wiele osób myśli, że EKUZ stanowi wystarczające zabezpieczenia na wypadek zachorowania za granicą. Co to takiego?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, umożliwia obywatelom UE korzystanie z opieki medycznej na terenie całej Unii. EKUZ jest wydawany bezpłatnie na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, może uzyskać EKUZ, dzięki czemu będzie mogła skorzystać w innych unijnych państwach z podstawowej opieki zdrowotnej.

Uściślając: EKUZ będzie obejmowało ochroną osobę, która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego, w którym nie podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Np. para z Polski jadąca na wakacje do Włoch, posiadając karty EKUZ, będzie mogła skorzystać z opieki zdrowotnej we Włoszech, gdyby zaszła taka potrzeba.

Dlaczego EKUZ nie jest wystarczający, jeśli wyjeżdżasz pracować do innego państwa unijnego? Przede wszystkim zakres ochrony zapewniony przez EKUZ jest ograniczony do pomocy w ramach publicznej służby zdrowia danego kraju. EKUZ nie zapewnia więc pokrycia wszystkich kosztów leczenia. Jeśli zajdzie np. potrzeba leczenia dentystycznego lub skorzystania z prywatnej opieki medycznej, EKUZ nie zapewnia ochrony. Ponadto EKUZ nie pokryje kosztów przewiezienia do Polski, w razie takiej konieczności.

Jeśli pracownik chce mieć zapewniony szerszy zakres ochrony, przede wszystkim powinien pamiętać o: NNW, ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym i polisie pokrywającej koszty leczenia prywatnego oraz koszty ratownictwa. To wszystko zapewni mu tylko dodatkowe ubezpieczenie do pracy za granicą.

Przeczytaj też: Praca za granicą a EKUZ. Czy karta zawsze pokryje koszty leczenia?

Przeczytaj też: Ubezpieczenie na czas wyjazdu służbowego

PODSUMOWANIE
 • Wyjeżdżając do pracy za granicę, warto zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie. Ubezpieczenie można wykupić na krótki okres, np. na 30 czy 60 dni, co jest szczególnie korzystne dla osób, które chcą dorobić w wakacje.
 • Cena ubezpieczenia do pracy za granicą uzależniona jest od tego, jaką pracę będziemy wykonywać i w jakim sezonie pracownik chce się ubezpieczyć. Cena będzie wyższa, jeśli osoba ubezpieczona ma zamiar podjąć się pracy fizycznej obarczonej wysokim ryzykiem.
 • Ubezpieczenie do pracy za granicą mogą wykupić również osoby, które będą pracować ,,na czarno”. Ubezpieczyciele nie weryfikują statusu pracownika, a jedynie rodzaj wykonywanej pracy.
 • Zakłady ubezpieczeń oferują różne pakiety ubezpieczeniowe. W podstawowej opiece zazwyczaj zawiera się pokrycie kosztów leczenia i NNW. Ochronę można rozszerzyć, wykupując dodatkowo np. ubezpieczenie od kradzieży czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
 • Karta EKUZ nie chroni w pełni osoby, która wyjeżdża pracować do innego państwa unijnego. EKUZ zapewnia przede wszystkim węższy zakres ochrony, który nie obejmuje: prywatnych kosztów leczenia, kosztów ratownictwa, NNW czy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie do pracy za granicą

Czy wyjeżdżając do pracy za granicę, trzeba się ubezpieczyć?

Nie jest to obowiązkowe, ale zdecydowanie rozsądne, szczególnie jeśli mowa o wymagającej pracy fizycznej. Pamiętaj, że koszt leczenia za granicą jest często znacznie wyższy niż w Polsce i jego pokrycie z własnej kieszeni mogłoby pochłonąć większość Twoich zarobków. Wykupienie niedrogiej ochrony ubezpieczeniowej sprawi, że te koszty poniesie za Ciebie ubezpieczyciel.

Czy ubezpieczenie do pracy za granicą wchodzi w zakres ubezpieczenia turystycznego?

Nie. Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje ochronę w przypadku podjęcia pracy za granicą jako dodatkowo płatne rozszerzenie polisy turystycznej. Wybierając ubezpieczenie, sprawdź w OWU danej firmy, jakie są warunki ochrony i czy na pewno obejmuje ona rodzaj pracy, jaki zamierzasz wykonywać.

Mam już kartę EKUZ, czy potrzebuję dodatkowego ubezpieczenia?

Musisz pamiętać, że bezpłatna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ma ograniczony zasięg terytorialny i obejmuje tylko pomoc w zakresie publicznej służby zdrowia danego kraju. Wszelkie nierefundowane w tym państwie usługi (np. leczenie prywatne czy transport medyczny) będziesz więc musiał pokryć we własnym zakresie, o ile nie wykupisz odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
15,00
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!