UBEZPIECZYCIEL BALCIA

logo balcia
Porównaj z innymi ubezpieczycielami

Balcia Insurance jest łotewską firmą ubezpieczeniową, działającą od 1993 roku. Początkowo firma posługiwała się nazwą BTA, dystrybuując ubezpieczenia w trzech krajach: na Litwie, Łotwie i w Estonii, co pozwoliło jej znaleźć się wśród największych towarzystw nadbałtyckich. Od 2008 roku ubezpieczyciel jest obecny także w Polsce, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, a także w Hiszpanii.

Łotewskie towarzystwo swoją ofertę kieruje zarówno do klientów indywidualnych, małych i średnich firm, jak i do instytucji. Balcia oferuje ubezpieczenia z grupy komunikacyjnych, turystycznych i majątkowych. Od 2009 roku przedstawicielem i dystrybutorem ubezpieczeń firmy jest RESO Europa Service. W 2014 roku firma otworzyła w Polsce swój oddział.

Więcej

Dane kontaktowe Balcia

Balcia Insurance SE
Spółka europejska Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 136
02-305 Warszawa
Polska

Rodzaje ubezpieczeń w Balcia

OC

Firma Balcia oferuje ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego zakup jest obowiązkiem każdego kierowcy. Ta obowiązkowa polisa pozwala pokryć koszty odszkodowania należnego osobom poszkodowanym przez ubezpieczonego. W jego ramach ochroną objęte są zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe.

Ubezpieczyciel oferuje:

 • ubezpieczenie OC na 12 miesięcy;
 • krótkoterminowe ubezpieczenie OC, które jest dostępne m.in. dla właścicieli samochodów historycznych, pojazdów zarejestrowanych czasowo i pojazdów wolnobieżnych;
 • wydanie Zielonej Karty, czyli certyfikatu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC, którego okazanie może okazać się konieczne podczas zagranicznych wyjazdów m.in. do Rosji, Tunezji, Turcji, Czarnogóry czy Albanii;
 • ubezpieczenie graniczne, które będzie potrzebne podczas wjazdu na teren kraju, w którym nie obowiązuje polskie OC i Zielona Karta. Należy nabyć je m.in. przed wyjazdem do Kosowa.
Więcej
AC

Ubezpieczenie autocasco w Balcia pozwoli pokryć straty związane z uszkodzeniem, całkowitym zniszczeniem lub kradzieżą ubezpieczonego pojazdu albo jego części. Wariant oferowany kierowcom przez tę firmę ubezpieczeniową obejmuje wszystkie zdarzenia, których nie wymieniono w wyłączeniach odpowiedzialności OWU tego ubezpieczyciela.

Jest to więc wariant all risks. Osoby zainteresowane ofertą AC Balcia mogą wybrać jedną z dwóch opcji:

 • kosztorys – Balcia wyceni szkodę i wypłaci pieniądze poszkodowanemu kierowcy,
 • serwis – oferowany przede wszystkim właścicielom pojazdów maksymalnie 3-letnich, ale mogą z niego skorzystać także właściciele starszych samochodów, jeśli zniosą amortyzację części.
Więcej
Assistance

Ubezpieczenie assistance oferowane przez towarzystwo Balcia zapewnia pomoc (organizację usług i ich opłacenie) po awarii, wypadku i unieruchomieniu samochodu (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia).

Assistance jest dostępne w trzech wersjach: podstawowej, rozszerzonej oraz maksymalnej.

Więcej

Przykładowe oferty ubezpieczeń Balcia Balcia

AC w wariancie Serwis
 • Przeznaczone dla pojazdów w wieku do 3 lat oraz dla starszych pojazdów (maksymalnie w wieku do 16 lat) pod warunkiem zniesienia zużycia eksploatacyjnego części i zespołów zakwalifikowanych do wymiany.

 • Ubezpieczenie autocasco obowiązuje na terytorium Polski i Europy (z wyłączeniem europejskiej części Rosji, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy). Polisa może zostać również rozszerzona o ochronę na terenie europejskiej części Rosji, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy lub ograniczona do ochrony działającej tylko na terytorium Polski.

 • Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia autocasco m.in o: opcję “kluczyki”, opcję “lusterka”, opcję “gwarantowanej sumy ubezpieczenia”. Rozszerzenie o każdą z opcji wymaga opłacenia dodatkowej składki.

Przejdź do porównywarki
Assistance w wariancie Podstawowym
 • Naprawa na miejscu zdarzenia po kolizji w Polsce.

 • Holowanie do miejsca wskazanego przez poszkodowanego (limit do 100 km).

 • Parking strzeżony do 3 dni, jeśli do zdarzenia doszło poza godzinami pracy warsztatu samochodowego.

 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu kierowcy i pasażerów uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca, w którym znajduje się pojazd po holowaniu.

 • Przygotowanie pojazdu do holowania, np. wyciąganie pojazdu z rowu, i pokrycie kosztów tych działań do kwoty 2500 zł.

 • Organizacja i pokrycie kosztów złomowania pojazdu.

 • Usługi informacyjne (np. wskazanie danych kontaktowych najbliższych warsztatów mechanicznych, hoteli, aptek, szpitali, stacji paliw i innych).

 • Poinformowanie o zdarzeniu bliskiej osoby wskazanej przez ubezpieczonego.

Przejdź do porównywarki
Assistance w wariancie Rozszerzonym
 • Naprawa na miejscu zdarzenia po awarii, wypadku i unieruchomieniu pojazdu w Polsce.

 • Holowanie do miejsca wskazanego przez poszkodowanego (limit do 500 km).

 • Parking strzeżony do 3 dni, jeśli do zdarzenia doszło poza godzinami pracy warsztatu samochodowego.

 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu kierowcy i pasażerów uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca, w którym znajduje się pojazd po holowaniu.

 • Przygotowanie pojazdu do holowania, np. wyciąganie pojazdu z rowu, i pokrycie kosztów tych działań do kwoty 2500 zł.

 • Organizacja i pokrycie kosztów złomowania pojazdu.

 • Usługi informacyjne (np. wskazanie danych kontaktowych najbliższych warsztatów mechanicznych, hoteli, aptek, szpitali, stacji paliw i innych).

 • Poinformowanie o zdarzeniu bliskiej osoby wskazanej przez ubezpieczonego.

 • Wynajem samochodu zastępczego po wypadku na maksymalnie 5 dni.

Przejdź do porównywarki
Assistance w wariancie Maksymalnym
 • Naprawa na miejscu zdarzenia po awarii, wypadku i unieruchomieniu pojazdu w Europie (z wyłączeniem Ukrainy, Białorusi, Albani, Rosji, Mołdawii i azjatyckiej części Turcji).

 • Holowanie do miejsca wskazanego przez poszkodowanego (limit do 800 km).

 • Parking strzeżony do 3 dni, jeśli do zdarzenia doszło poza godzinami pracy warsztatu samochodowego.

 • Organizacja i pokrycie kosztów transportu kierowcy i pasażerów uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca, w którym znajduje się pojazd po holowaniu.

 • Przygotowanie pojazdu do holowania, np. wyciąganie pojazdu z rowu, i pokrycie kosztów tych działań do kwoty 2500 zł.

 • Organizacja i pokrycie kosztów złomowania pojazdu.

 • Usługi informacyjne (np. wskazanie danych kontaktowych najbliższych warsztatów mechanicznych, hoteli, aptek, szpitali, stacji paliw i innych).

 • Poinformowanie o zdarzeniu bliskiej osoby wskazanej przez ubezpieczonego.

 • Wynajem samochodu zastępczego po wypadku na maksymalnie 10 dni.

 • Organizacja i pokrycie kosztów podróży powrotnej ubezpieczonego do miejsca zamieszkania (autobusem lub pociągiem 1. klasy, jeśli odległość jest mniejsza niż 1000 km lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli odległość jest większa niż 1000 km).

 • Organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży do miejsca docelowego (autobusem lub pociągiem 1. klasy, jeśli odległość jest mniejsza niż 1000 km lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli odległość jest większa niż 1000 km).

 • Organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania ze śniadaniem na maksymalnie 3 dni, jeśli do zdarzenia doszło minimum 200 km od miejsca zamieszkania.

Przejdź do porównywarki
Ekspert Mubi

Balcia posiada bogatą ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, które kierowcy mogą dopasować do własnych potrzeb. Dostępność trzech zróżnicowanych pod względem zakresu ochrony i zakresu terytorialnego wariantów assistance, a także możliwość nie tylko rozszerzenia zakresu ochrony AC, ale także jej zawężenia na przykład tylko do terytorium Polski, pozwala dopasować produkty do własnych potrzeb.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić szkodę w Balcia?

Balcia umożliwia zgłoszenie szkody na kilka sposobów:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 222 742 222;
 • mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: [email protected]

Dział likwidacji szkód działa od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 17:00.

Istnieje również możliwość zgłoszenia szkody poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej ubezpieczyciela. Do formularza można przejść, wybierając z menu na górze strony opcję Zgłoś szkodę. Na tej stronie należy wybrać, z jakiego tytułu będzie zgłaszana szkoda (jeśli jest mowa o ubezpieczeniach komunikacyjnych, istnieje osobny formularz do zgłaszania szkód z OC i osobny do zgłaszania szkód z autocasco).

Wypełniając formularz zgłoszenia szkody z OC, trzeba podać:

 • datę i godzinę zdarzenia;
 • miejsce zdarzenia (ulica, miejscowość, kod pocztowy, kraj oraz dodatkowe informacje);
 • czy wezwano na miejsce policję;
 • czy zostało spisane oświadczenie;
 • czy w zdarzeniu ktoś ucierpiał;
 • czy w zdarzeniu zniszczeniu uległo inne mienie niż pojazd;
 • czy pojazd odholowano z miejsca zdarzenia;
 • jaki był rodzaj szkody (zderzenie pojazdów, szkoda parkingowa, inne);
 • opis zdarzenia;
 • dane dotyczące sprawcy zdarzenia (numer polisy OC sprawcy oraz numer rejestracyjny pojazdu sprawcy);
 • dane o pojeździe poszkodowanego (marka, model, numer rejestracyjny, numer VIN);
 • dane dotyczące oględzin pojazdu (miejsce oględzin, numer telefonu do kontaktu w sprawie oględzin, imię i nazwisko osoby kontaktowej);
 • dane poszkodowanego właściciela, współwłaściciela i kierowcy (PESEL/REGON/NIP właściciela, imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail);
 • formę odbioru odszkodowania (gotówkowa, bezgotówkowa);
 • dane zgłaszającego (PESEL/REGON/NIP właściciela, imię, nazwisko/nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail).

W formularzu jest także miejsce na załączenie plików (wyciągu z dowodu rejestracyjnego, wyciągu z prawa jazdy, kopii notatki policyjnej, kopii oświadczenia, zdjęcia uszkodzeń pojazdu, multimediów, np. nagrania zdarzenia, zdjęć z miejsca zdarzenia i innych).

Jak złożyć wypowiedzenie OC w Balcia?

Pismo wypowiedzenia umowy ubezpieczenia można złożyć:

 • u agenta ubezpieczeniowego;
 • mailowo, wysyłając dokument na adres: [email protected];
 • korespondencyjnie, wysyłając dokument na adres:
  Al. Jerozolimskie 136
  02-305 Warszawa
  Polska

Pismo powinno zostać podpisane przez wszystkich współwłaścicieli pojazdu.

PODSUMOWANIE

Plusy i minusy ubezpieczenia w Balcia Balcia

Zalety
 • Balcia posiada w swojej ofercie OC na 12 miesięcy, krótkoterminowe OC, ubezpieczenie graniczne i Zieloną Kartę.

 • Balcia oferuje wiele możliwości rozszerzenia, ale i zawężenia zakresu ochrony autocasco.

 • Do dyspozycji właścicieli pojazdów są aż trzy warianty ubezpieczenia assistance, spośród których można wybrać najbardziej odpowiadający oczekiwaniom kierowcy.

 • W ramach ubezpieczenia NNW można objąć ochroną zarówno kierowcę, jak i pasażerów.

 • Balcia oferuje osobne ubezpieczenie szyb.

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe udostępnia formularze online, poprzez które można zgłosić szkodę z OC, AC i innych rodzajów ubezpieczeń oferowanych przez Balcia.

 • Ubezpieczyciel posiada przejrzystą i czytelną stronę internetową, na której można znaleźć dane kontaktowe, dokumenty, np. OWU poszczególnych produktów ubezpieczeniowych oraz inne przydatne informacje dotyczące ubezpieczeń.

Wady
 • Dział likwidacji szkód pracuje tylko od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.