Co obejmuje ubezpieczenie
przedszkolaka, gdzie je
kupić i ile kosztuje?

Sprawdź porównanie popularnych ofert
NNW przedszkolnego

Dzięki ubezpieczeniu przedszkolaka rodzice lub opiekunowie prawni kilkulatka mogą otrzymać wszechstronne wsparcie finansowe po nieszczęśliwym wypadku z udziałem dziecka lub jego poważnym zachorowaniu, które wymaga hospitalizacji i uciążliwego leczenia. Dowiedz się, co obejmuje ubezpieczenie przedszkolne, gdzie je kupić i ile kosztuje.

grafika
grafika

Co obejmuje ubezpieczenie przedszkolne?

grafika

Ubezpieczenie dziecka w wieku przedszkolnym jest dobrowolne. Zapewnia przede wszystkim ochronę finansową następstw nieszczęśliwych wypadków, ale można z niego skorzystać również w przypadku poważnego zachorowania czy zatrucia pokarmowego. Przykładowo TUZ Ubezpieczenia podaje, że NNW Bezpieczna Nauka, które jest przeznaczone dla dzieci, młodzieży i studentów, obejmuje ochroną około 400 urazów.

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie nie tylko za urazy i trwałe uszczerbki na zdrowiu, ale również świadczenia za m.in. pobyt w szpitalu i uciążliwe leczenie. Opiekunowie dziecka otrzymują pomoc finansową w zakupie leków i przedmiotów ortopedycznych oraz mogą wnioskować o pokrycie kosztów nauczania w domu, jeśli maluch nie jest w stanie uczęszczać do placówki. Ubezpieczenie dla przedszkolaka zapewnia także zwrot kosztów poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem bądź zachorowaniem. Dotyczy to nie tylko kosztów leczenia, ale także rehabilitacji, operacji plastycznych, odbudowy stomatologicznej, zakupu bądź wypożyczenia środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych.

Środki pomocnicze to m.in. soczewki korekcyjne, proteza oka, aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrza lub kostne, cewniki urologiczne, nebulizator, poduszka przeciwodleżynowa.

Z kolei do przedmiotów ortopedycznych zalicza się np.:

 • protezy z wyposażeniem dodatkowym,
 • aparaty ortopedyczne z wyposażeniem uzupełniającym,
 • ortezy,
 • obuwie ortopedyczne,
 • kule i laski inwalidzkie,
 • balkoniki i podpórki do chodzenia,
 • foteliki dla dzieci,
 • wózki do raczkowania,
 • indywidualne przedmioty pionizujące.
grafika
Przykład

6-letni Adaś był zapisany do lokalnej szkółki piłkarskiej. Podczas jednego z treningów upadł tak niefortunnie, że złamał rękę. Mimo że jego rodzice wykupili dziecku NNW przedszkolne, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, stwierdzając, że zajęcia w klubie sportowym zaliczają się do wyczynowego uprawiania sportu, które jest objęte ochroną tylko po zapłacie dodatkowej składki.

Zakres terytorialny NNW przedszkolnego

grafika

Ubezpieczenie przedszkolne działa nie tylko w placówce. Przedszkolak jest objęty ochroną podczas drogi do przedszkola i powrotnej, weekendowego obiadu u dziadków, dwutygodniowych kolonii, rodzinnego wyjazdu w góry, budowania zamków z piasku na placu zabaw, jazdy na dziecięcej hulajnogi elektrycznej itp.

Zakłady ubezpieczeń zapewniają ochronę przeważnie na całym świecie, ale ogólne warunki ubezpieczenia mogą stanowić, że o ile opiekun dziecka otrzyma świadczenie za złamanie nogi przedszkolaka na wakacjach zagranicznych, o tyle świadczenie szpitalne zostanie wypłacone wyłącznie za hospitalizację w Polsce.

grafika

Gdzie kupić ubezpieczenie przedszkolaka i ile kosztuje?

Najtańsze NNW dziecka w wieku przedszkolnym możesz kupić nawet za ok. 30 zł w skali roku. Jednak niska składka może wiązać się z wąskim zakresem ochrony i niewielkimi odszkodowaniami, więc warto przejrzeć oferty z różnych segmentów cenowych. Umowę ubezpieczenia przedszkolaka możesz podpisać z np. Generali, Compensą, TUZ Ubezpieczenia, LINK4, Interrisk, PZU, Uniqą czy Wiener. Poniżej przedstawiamy porównanie wybranych ofert, dzięki któremu zyskasz podstawowe rozeznanie w wariantach.

Ubezpieczenie przedszkolaka do 60 zł
ŚwiadczenieGenerali - wariant Oszczędny za 37 złCompensa - pakiet A za 59 złUniqa - pakiet S za 36 zł
Śmierć dziecka 15 000 zł

50 000 zł 20 000 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
do 10 000 zł 30 000 zł 10 000 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
4000 zł

1000 zł (jednorazowe świadczenie) 3600 zł (30 zł/dzień)
Zwrot kosztów leczenia 2000 zł 4000 zł 1500 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji 2000 zł

4000 zł 1500 zł
Zwrot kosztów środków
pomocniczych i ortopedycznych
3000 zł 4000 zł 2000 zł
Zwrot kosztów korepetycji
-
500 zł -
Zwrot kosztów
pomocy psychologicznej

600 zł
500 zł -
Zwrot kosztów operacji plastycznych 2000 zł
10 000 zł -

Zestawienie przygotowane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń i kalkulatorów ubezpieczeń szkolnych. Aktualizacja danych: 02.03.2022

Ubezpieczenie przedszkolaka do 100 zł
ŚwiadczenieGenerali - wariant Optymalny za 65 zł

Compensa - pakiet B za 85 zł

Uniqa - pakiet M za 67 zł

Śmierć dziecka 25 000 zł

70 000 zł 30 000 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
do 10 000 zł

40 000 zł 20 000 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
4 500 zł

1500 zł (jednorazowe świadczenie) 5400 zł (40 zł/dzień)
Zwrot kosztów leczenia 2500 zł

6000 zł 2000 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji 2500 zł

6000 zł 2000 zł
Zwrot kosztów środków
pomocniczych i ortopedycznych
6000 zł 6000 zł 3500 zł
Zwrot kosztów korepetycji - 500 zł -
Zwrot kosztów
pomocy psychologicznej
600 zł

500 zł -
Zwrot kosztów operacji plastycznych 2500 zł

10 000 zł Zawarte w kosztach leczenia

Zestawienie przygotowane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń i kalkulatorów ubezpieczeń szkolnych. Aktualizacja danych: 02.03.2022

Ubezpieczenie przedszkolaka do 150 zł
ŚwiadczenieGenerali - wariant celujący za 95 zł

Compensa - wariant C za 145 zł
Śmierć dziecka

35 000 zł

100 000 zł
Uszkodzenie ciała w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
do 30 000 zł

100 000 zł
Pobyt w szpitalu w następstwie
nieszczęśliwego wypadku
6000 zł

3000 zł (jednorazowe świadczenie)
Zwrot kosztów leczenia 5000 zł 8000 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji 5000 zł 8000 zł
Zwrot kosztów środków
pomocniczych i ortopedycznych
9000 zł

8000 zł
Zwrot kosztów korepetycji - 500 zł
Zwrot kosztów operacji plastycznych 5000 zł

10 000 zł

Zestawienie przygotowane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń i kalkulatorów ubezpieczeń szkolnych. Aktualizacja danych: 02.03.2022

grafika

Ubezpieczenie przedszkolaka –
indywidualne czy grupowe?

grafika

Możesz samodzielnie wybrać ubezpieczenie przedszkolaka lub dopisać malucha do tzw. grupówki, czyli umowy, która jest zawierana przez placówkę. Co warto wybrać? Przewagą indywidualnego ubezpieczenia NNW dla dziecka nad wariantem grupowym jest możliwość idealnego dopasowania ochrony do potrzeb rodziny. O ile NNW przedszkolne grupowe jest zwykle tańsze, o tyle za niższą składką może podążać węższy zakres ochrony, niska suma ubezpieczenia i mocno ograniczone limity dla wybranych świadczeń. Rodzice i opiekunowie prawni nie zawsze proszą wychowawcę grupy przedszkolnej o przedstawienie dokładnych warunków umowy – i jest to błąd. Mając w ręku ofertę, można ją porównać z warunkami ubezpieczeń przedszkolaka online i wybrać optymalną opcję.

Ile kosztuje indywidualne ubezpieczenie NNW przedszkolaka?
Towarzystwo ubezpieczenioweNajtańsze NNW szkolne
grafika
32 zł
grafika
36 zł
grafika
37 zł
grafika
37 zł

Dane pochodzą z wyliczeń wykonanych na stronach poszczególnych ubezpieczycieli [luty 2022].

grafika

Ubezpieczenie przedszkolaka a pobyt w szpitalu

grafika

NNW przedszkolne zapewnia świadczenie za hospitalizację z powodu nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania, przy czym ubezpieczyciel może wyznaczyć odmienne sumy ubezpieczenia dla np. pobytu w szpitalu z powodu zatrucia pokarmowego i dodatkową rekompensatę po zdiagnozowaniu sepsy. Ubezpieczenie przedszkolaka pokrywa także koszt transportu z miejsca nieszczęśliwego wypadku do szpitala.

grafika
Uwaga!

Czy znaczenie ma tylko data nieszczęśliwego wypadku przedszkolaka, czy także dzień rozpoczęcia pobytu w szpitalu?

To zależy. Compensa podaje, że realizuje świadczenie za pobyt w szpitalu, jeśli wypadek nastąpi w okresie ubezpieczenia, może to być nawet ostatni dzień umowy. Nie ma znaczenia, czy pobyt w szpitalu związany z tym wypadkiem nastąpi już po wygaśnięciu NNW przedszkolaka. Z kolei Uniqa wymaga, aby leczenie szpitalne rozpoczęło się jeszcze podczas trwania umowy.

Świadczenie może być obliczane na podstawie okresu hospitalizacji lub ubezpieczyciel może wypłacić jednorazowe odszkodowanie
w wysokości np. 1000 zł. Jeżeli podana jest stawka dzienna, powinna być określona także maksymalna wysokość świadczenia.

Zwróć uwagę, czy ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za hospitalizację wyłącznie w Polsce, czy także poza granicami kraju. Przeczytaj uważnie definicję szpitala w OWU.
Może być tak, że za szpital nie uznaje się hospicjum, domu opieki, prewentorium, wybranych ośrodków (sanatoryjnego, uzdrowiskowego, leczenia uzależnień, rehabilitacyjnego, wypoczynkowego). Świadczenie za pobyt w szpitalu nie należy się również za pobyt na oddziale rehabilitacyjnym. W tym przypadku możesz wnioskować
o zwrot kosztów za rehabilitację, co jest innym świadczeniem.

Wielu ubezpieczycieli gwarantuje ochronę finansową, jeżeli przedszkolak jest hospitalizowany z powodu COVID-19. W tym przypadku mogą obowiązywać specyficzne warunki, np. skrócenie okresu karencji, wypłata dodatkowego świadczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej dla pobytu w szpitalu, jeśli młody pacjent będzie przebywać na OIOM-ie.

Zestawienie przygotowane na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń i kalkulatorów ubezpieczeń szkolnych. Aktualizacja danych: 02.03.2022

Wybrane warunki dotyczące hospitalizacji przedszkolaka
grafika

Minimum trzydniowy i nieprzerwany pobyt w szpitalu na terytorium Polski wskutek nieszczęśliwego wypadku – maksymalne świadczenie wynosi od 4000 zł do 10 000 zł w zależności od wariantu. Za minimum dwudniowy i nieprzerwany pobyt w szpitalu wskutek zatrucia pokarmowego należy się maksymalnie od 1000 zł do 3000 zł w zależności od wariantu. Jednorazowe świadczenie za minimum pięciodniowy i nieprzerwany pobyt w szpitalu wskutek choroby wynosi 300 zł i jest dostępne w pakiecie Prestiż.

grafika

Ubezpieczyciel przewiduje jednorazowe świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego wskutek nieszczęśliwego wypadku w wysokości od 1000 zł do 3000 zł w zależności od wariantu. Leczenie musi trwać minimum 14 dni kalendarzowych. W przypadku dziennego świadczenia za pobyt w szpitalu OWU stanowi, że hospitalizacja musi trwać 2 dni (minimum 16 godzin).

grafika

Świadczenie za minimum jednodniową (24-godzinną) hospitalizację dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku jest wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu: od 30 zł za dzień (maks. 3600 zł) do 60 zł za dzień (maks. 10 000 zł). Z kolei świadczenie za hospitalizację dziecka wskutek np. zachorowania jest wypłacane w wysokości określonej w umowie (od 400 zł do 800 zł). W drugim przypadku warunkiem jest minimum 5 dni i świadczenie przysługuje dwukrotnie.

grafika

Pobyt w szpitalu musi być nieprzerwany i trwać dłużej niż 3 dni oraz krócej niż 90 dni. Za dzień hospitalizacji poszkodowanemu należy się 50 zł zasiłku. Zasiłek może być wypłacony za więcej niż jeden pobyt w szpitalu, jeśli każdy z nich był związany z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem i trwał przynajmniej 24 godziny.

grafika

W przypadku hospitalizacji wskutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie zostanie wypłacone za maksymalnie 90 dni, jeżeli przedszkolak będzie przebywał w szpitalu przez minimum 3 dni. Jeśli doszłoby do ponownej hospitalizacji wskutek tego samego zdarzenia, trzydniowe minimum nie jest wymagane, ale okresy sumują się. Jeśli przyczyną hospitalizacji jest choroba, ubezpieczyciel wymaga minimum siedmiodniowego pobytu w szpitalu, a maksymalny okres wynosi 30 dni.

Kiedy ubezpieczenie przedszkolne nie zadziała?

grafika

Ubezpieczenie dziecka w przedszkolu nie gwarantuje wypłaty po każdym nieszczęśliwym wypadku – wyłączenia odpowiedzialności określają, które przyczyny zdarzeń ubezpieczeniowych nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Opiekun przedszkolaka może nie otrzymać odszkodowania, jeżeli szkoda powstanie wskutek:

 • omdlenia spowodowanego chorobą z wyłączeniem utraty przytomności wskutek np. ataku epilepsji,
 • działań wojennych, zamieszek, rozruchów i innych podobnych zdarzeń,
 • udziału w bójce z wyłączeniem obrony koniecznej,
 • posługiwania się materiałami i wyrobami pirotechnicznymi i wybuchowymi,
 • uczestnictwa w polowaniu,
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarskich,
 • chorób i zaburzeń psychicznych,
 • wad wrodzonych i ich następstw,
 • zatrucia alkoholem, środkami farmakologicznymi, odurzającymi itp.,
 • poddania się zabiegowi medycznemu lub paramedycznemu poza kontrolą lekarza.

Poza tym NNW przedszkolaka nie obejmuje strat materialnych, które powstaną wskutek nieszczęśliwego wypadku. Rodzic poszkodowanego przedszkolaka nie może domagać się odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie zegarka, plecaka, butów i innych przedmiotów. Szczególnie wartościowe przedmioty, które członkowie rodziny noszą przy sobie, mogą być objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu.

grafika

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC