UBEZPIECZYCIEL WEFOX

Porównaj z innymi ubezpieczycielami

W Polsce Wefox działa od niedawna – od 2021 roku. Oferuje w naszym kraju przede wszystkim ubezpieczenia komunikacyjne i mieszkaniowe w konkurencyjnych cenach. Nadzór nad działalnością firmy w Polsce sprawuje Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) i KNF.
Obsługą klienta Wefox w Polsce zajmuje się firma UNEXT.

Wefox jest firmą ubezpieczeniową, która powstała w 2015 roku i została zarejestrowania w księstwie Liechtenstein. Początkowa działalność na zachodnim rynku ubezpieczeń (w Szwajcarii i w Niemczech) pozwoliła ubezpieczycielowi poznać potrzeby klientów i wdrożyć rozwiązania najbardziej dla nich atrakcyjne. Działalność Wefox opiera się na współpracy z agentami, cyfrowych metodach i szybkiej obsłudze klienta.

Więcej

Dane kontaktowe Wefox

Wefox Insurance AG SPÓŁKA AKCYJNA
ODDZIAŁ W POLSCE

ul. Żwirki I Wigury, nr 16 A,
02-092 Warszawa

Ubezpieczyciel zachęca również do zgłaszania szkód za pośrednictwem formularza internetowego.

Rodzaje ubezpieczeń w Wefox

OC

Wefox oferuje kierowcom ubezpieczenie OC, które zapewnia ochronę dopasowaną do polskich realiów i przepisów polskiego prawa. OC przeniesie odpowiedzialność finansową z ubezpieczonego na ubezpieczyciela, a więc pieniądze rekompensujące szkody spowodowane przez klienta Wefox wypłaci firma ubezpieczeniowa.

Ubezpieczyciel zapewnia pomoc w zakresie sumy ubezpieczenia:

 • do 5 210000 euro w przypadku szkód na osobie,
 • do 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu.

Wefox oferuje ubezpieczonym wystawienie Zielonej Karty, która będzie stanowiła potwierdzenie posiadania ubezpieczenia OC poza granicami Polski. Zielona Karta jest wydawana na wniosek ubezpieczonego i może obowiązywać do końca okresu ochrony OC, ale minimum 15 dni.

Więcej
AC

Autocasco oferowane przez Wefox zapewnia kierowcom ochronę na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu. Dostępne jest w dwóch wariantach: ALLRISK AC oraz Smarter Casco. W ramach AC – w wariancie ALLRISK AC – ochroną objęty jest nie tylko pojazd, ale też znajdujący się w nim bagaż.

Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody na bagażu wynosi 5% sumy ubezpieczenia pojazdu (maksymalnie 3 000 zł).
Suma ubezpieczenia AC odpowiada wartości pojazdu. Odszkodowanie wypłacone przez Wefox z autocasco pojazdu nie pomniejsza sumy ubezpieczenia, chyba że dotyczy kradzieży lub szkody całkowitej.
Ochrona w ramach autocasco nie działa w przypadku kradzieży, do której doszło w Mołdawii, Białorusi, Rosji, Izraelu, Turcji, Algierii lub Ukrainie.

Więcej
Assistance

Ubezpieczenie Assistance oferowane przez Wefox jest zawierane w zakresie Podstawowym, który zapewnia pomoc na terytorium Polski. Ale na wniosek kierowcy Assistance może zostać zawarte w szerszym zakresie – w wariancie Standard, Komfort lub Super, które działają również w innych europejskich krajach.

Sumy ubezpieczenia Assistance:

 • Wariant Podstawowy – 2 000 zł,
 • Wariant Standard – 5 000 zł,
 • Wariant Komfort – 10 000 zł,
 • Wariant Super – 25 000 zł.

W zależności od wybranego wariantu Wefox zapewnia w ramach Assistance następujące świadczenia:

 • usprawnienie pojazdu,
 • holowanie pojazdu,
 • pomoc telefoniczną,
 • dowóz paliwa,
 • parking,
 • pojazd zastępczy,
 • zakwaterowanie,
 • powrót do miejsca zamieszkania lub kontynuację podróży,
 • złomowanie pojazdu,
 • kierowcę zastępczego,
 • opiekę nad dziećmi,
 • pomoc tłumacza i prawnika,
 • inne.
Więcej

6 najlepszych pakietów ubezpieczeń Wefox Wefox

ALLRISK AC
 • Ochroną objęty jest pojazd oraz znajdujący się w nim bagaż i wyposażenie (wyposażenie dodatkowe może zostać objęte ochroną na wniosek ubezpieczonego).

 • Suma ubezpieczenia bagażu podróżnego jest ograniczona do równowartości 5% sumy ubezpieczenia pojazdu (maksymalnie 3 000 zł).

 • ALLRISK AC jest dostępne w wariancie Kosztorysowym, Optimum oraz Komfort.

 • Ubezpieczony może wnioskować o rozszerzenie zakresu ochrony o tzw. Stałą Wartość, dzięki czemu w razie kradzieży lub szkody całkowitej odszkodowanie będzie wyliczane od wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy, nie z dnia wypadku.

Przejdź do porównywarki
Smarter Casco
 • Ochroną objęty jest jedynie pojazd – ubezpieczenie od ryzyk nazwanych.

 • Zapewnia ochronę w przypadku działania żywiołów, kradzieży pojazdu lub szkody całkowitej.

 • Wysokość odszkodowania jest ustalana na podstawie cen części zamiennych.

Przejdź do porównywarki
Motor Assistance w wariancie Podstawowym
 • Obowiązuje po wypadku tylko na terytorium Polski.

 • Suma ubezpieczenia – 2 000 zł.

 • Wefox zapewnia usługi m.in.: usprawnienie pojazdu (do 300 zł), holowanie pojazdu (do 150 km), holowanie pojazdu poszkodowanego w wypadku (do 3,5 t. – holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania).

 • Ubezpieczony ma nielimitowany dostęp do infolinii, gdzie może uzyskać informacje o postępowaniu po zdarzeniu, placówkach naprawczych, firmach wynajmujących pojazdy zastępcze, połączeniach kolejowych, bazie noclegowej i innych.

Przejdź do porównywarki
Motor Assistance w wariancie Standard
 • Obowiązuje po wypadku, awarii i kradzieży na terytorium Polski i Europy.

 • Suma ubezpieczenia – 5 000 zł.

 • Dostępne usługi m.in.: usprawnienie pojazdu (do 500 zł w Polsce/do 1 000 zł za granicą), holowanie pojazdu (do 200 km), holowanie pojazdu poszkodowanego w wypadku (do 3,5 t. – holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania), dowóz paliwa (do 500 zł w Polsce/do 1 000 zł za granicą), parking (3 doby), pojazd zastępczy (3 doby), zakwaterowanie (3 doby), złomowanie pojazdu (do 300 zł).

 • Ubezpieczony ma nielimitowany dostęp do infolinii, gdzie może uzyskać informacje o postępowaniu po zdarzeniu, placówkach naprawczych, firmach wynajmujących pojazdy zastępcze, połączeniach kolejowych, bazie noclegowej i innych.

Przejdź do porównywarki
Motor Assistance w wariancie Komfort
 • Obowiązuje po wypadku, awarii i kradzieży na terytorium Polski i Europy.

 • Suma ubezpieczenia – 10 000 zł.

 • Dostępne usługi m.in.: usprawnienie pojazdu (do 500 zł w Polsce/do 1 000 zł za granicą), holowanie pojazdu (do 200 km), holowanie pojazdu poszkodowanego w wypadku (do 3,5 t. – holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania), dowóz paliwa (do 500 zł w Polsce/do 1 000 zł za granicą), parking (3 doby), pojazd zastępczy (3 doby po awarii/4 doby po kradzieży i zdarzeniu), zakwaterowanie (3 doby), złomowanie pojazdu (do 500 zł w Polsce/do 1 000 zł za granicą), kierowca zastępczy.

 • Ubezpieczony ma nielimitowany dostęp do infolinii, gdzie może uzyskać informacje o postępowaniu po zdarzeniu, placówkach naprawczych, firmach wynajmujących pojazdy zastępcze, połączeniach kolejowych, bazie noclegowej i innych. Otrzymuje również dostęp do infolinii medycznej.

Przejdź do porównywarki
Motor Assistance w wariancie Super
 • Obowiązuje po wypadku, awarii i kradzieży na terytorium Polski i Europy.

 • Suma ubezpieczenia – 25 000 zł.

 • Dostępne usługi m.in.: usprawnienie pojazdu (do 500 zł w Polsce/do 1 000 zł za granicą), holowanie pojazdu ( bez limitu w Polsce/do 1 000 km za granicą), holowanie pojazdu poszkodowanego w wypadku (do 3,5 t. – holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania), dowóz paliwa (do 500 zł w Polsce/do 1 000 zł za granicą), parking (3 doby), pojazd zastępczy (5 dób po awarii/10 dób po kradzieży i zdarzeniu), zakwaterowanie (3 doby), złomowanie pojazdu (do 500 zł w Polsce/do 1 000 zł za granicą), kierowca zastępczy, tłumacz (do 1 000 euro), nielimitowana pomoc prawna, opieka nad dziećmi (do 25 000 zł).

 • Ubezpieczony ma nielimitowany dostęp do infolinii, gdzie może uzyskać informacje o postępowaniu po zdarzeniu, placówkach naprawczych, firmach wynajmujących pojazdy zastępcze, połączeniach kolejowych, bazie noclegowej i innych. Otrzymuje również dostęp do infolinii medycznej.

Przejdź do porównywarki
Ekspert Mubi

Wefox oferuje kierowcom kilka wariantów ubezpieczenia AC oraz Assistance, dzięki czemu każdy może zdecydować, jak szeroka ochrona jest mu potrzebna i jaką chce objąć siebie i swój pojazd. Ponadto ubezpieczyciel umożliwia rozszerzenie polisy AC chociażby o ochronę dodatkowego wyposażenia pojazdu oraz o tzw. stałą wartość, dzięki której odszkodowanie będzie naliczane z uwzględnieniem wartości pojazdu z dnia podpisania umowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić szkodę w Wefox?

Ubezpieczony powinien powiadomić o szkodzie Wefox jak najszybciej:

 • w ciągu 5 dni roboczych od chwili, w której ubezpieczony dowiedział się o szkodzie (jeśli doszło do niej w Polsce) w ciągu 5 dni roboczych od przekroczenia granicy (jeśli do szkody doszło poza Polską),
 • w ciągu 2 dni roboczych od chwili, w której ubezpieczony dowiedział się o kradzieży,
 • niezwłoszcze w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem Assistance.

O szkodzie należy powiadomić Centrum Alarmowe (działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), dzwoniąc pod numer: + 48 22 123 55 55 (partner Wefox – firma UNEXT). Szkodę można zgłosić również poprzez formularz zgłoszeniowy.

Jak złożyć wypowiedzenie OC w Wefox?

Umowę ubezpieczenia zawartą z Wefox można wypowiedzieć, kontaktując się z partnerem ubezpieczyciela – firmą UNEXT. Wypowiedzenie OC można zgłosić na przykład poprzez formularz zgłoszeniowy. W formularzu należy podać dane osobowe, kontaktowe, opisać zgłoszenie oraz wybrać temat zgłoszenia – w przypadku wypowiedzenia umowy może to być “zamknięcie polisy”.

*Umowę ubezpieczenia NNW w Wefox można wypowiedzieć w każdym czasie.

Klient Wefox może również odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość, tj. telefonicznie lub przez internet. Jest na to 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienia można dokonać za pośrednictwem tego samego formularza, jednak określając rodzaj zgłoszenia, należy wybrać “zamknięcie polisy – odstąpienie od umowy”.

PODSUMOWANIE

Plusy i minusy ubezpieczenia w Wefox

Zalety
 • Dokument ogólnych warunków ubezpieczenia jest skonstruowany przejrzyście i prosto.

 • Ubezpieczyciel oddaje do dyspozycji klientów całodobowe i działające 7 dni w tygodniu Centrum Alarmowe, z którym można się kontaktować, zgłaszając szkodę w ramach Assistance.

 • Kierowcy mogą wybrać odpowiadający im rodzaj ochrony dzięki wielu wariantom udostępnianym przez ubezpieczyciela.

 • Wefox umożliwia rozszerzenie zakresu niektórych polis o dodatkowe formy ochrony.

Wady
 • Na stronie internetowej Wefox znajduje się niewiele informacji na temat samego ubezpieczyciela i jego oferty.