UBEZPIECZYCIEL BENEFIA

benefia logo
Porównaj z innymi ubezpieczycielami

Pod marką Benefia działa spółka Benefia Ubezpieczenia Sp. z o.o., która została utworzona po fuzji dwóch spółek w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Benefia wyróżnia się wśród firm ubezpieczeniowych tradycyjnymi kanałami sprzedaży. O ile dzisiaj wiele zakładów ubezpieczeń rozwija sprzedaż produktów online, o tyle ubezpieczenia Benefia są dostępne nawet na Stacjach Kontroli Pojazdów i stacjach benzynowych, w serwisach samochodowych, bankach, kioskach czy sieciach handlowych.

Benefia oferuje również ubezpieczenie nieruchomości Benefia Rodzina II i ubezpieczenie turystyczne eVoyage.

Więcej

Dane kontaktowe Benefia

Benefia Ubezpieczenia
Aleje Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

Jeśli chcesz zgłosić szkodę, możesz skorzystać z tego formularza kontaktowego.

Rodzaje ubezpieczeń w Benefia

OC

Ubezpieczenie OC Benefia możesz kupić w dużym pakiecie – wraz z autocasco, assistance i NNW, które chronią finansowo sprawcę szkód. Wiesz, jak wszechstronny jest ten pakiet z OC Benefia?

Ubezpieczyciel nie tylko wypłaci pieniądze osobom poszkodowanym z Twojego OC, ale również wypłaci odszkodowanie Tobie z AC, assistance i NNW. Benefia opłaci naprawę wgniecionej karoserii po kolizji, holowanie uszkodzonego auta, koszty leczenia Twoich pasażerów – rannych wskutek wypadku. Wartość pakietu znacząco przewyższa składkę!

Więcej
AC

Autocasco Benefia jest dostępne w 3 wariantach: Pakiecie Dealerskim, Pakiecie Perfect i Programie Serwis. O ile Pakiet Serwis i Pakiet Dealerski obejmują pojazdy eksploatowane przez maksymalnie 15 lat, o tyle Pakiet Perfect jest dla pojazdów, które nie mają więcej niż 12 lat.

Ubezpieczony samochód o wartości powyżej 350 000 zł brutto musi mieć 2 różne zabezpieczenia antykradzieżowe, w tym jedno urządzenie zabezpieczająco-lokacyjne z czynną funkcją monitoringu, które może pomóc w odnalezieniu samochodu po kradzieży. Standardowo AC Benefia obejmuje m.in. szkody powstałe wskutek kolizji, gradobicia, powodzi, pożaru, kradzieży, rozboju.

Więcej
Assistance

Pozwalasz dziewczynie kolegi, aby siedziała mu na kolanach w Twoim samochodzie, bo inaczej wszyscy się nie zmieszczą? Pamiętaj, że Benefia może odmówić udzielenia pomocy, jeśli w chwili zdarzenia pojazdem podróżowało więcej osób,

niż wskazuje liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, o ile miało to wpływ na powstanie np. kolizji czy wypadku. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, w której przewóz większej liczby osób jest usprawiedliwiony potrzebą ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

Benefia oferuje naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie, dostawę części zamiennych, wynajem pojazdu zastępczego, przewóz lub zakwaterowanie ubezpieczonych.

Ubezpieczyciel organizuje przewóz koleją w wagonie I klasy do 1000 km w Polsce lub lot klasą ekonomiczną poza granicami kraju.

Więcej

Przykładowe ubezpieczenia Benefia

OC + NNW
 • Ubezpieczenie NNW jest kluczowe dla kierującego pojazdem (ewentualnego sprawcy wypadku) i jego pasażerów.

 • Klient Benefii może zaproponować wysokość sumy ubezpieczenia NNW.

 • Suma ubezpieczenia NNW Benefia jest taka sama dla wszystkich osób z osobna.

 • Ubezpieczenie obejmuje pasażerów w liczbie podanej w dowodzie rejestracyjnym.

 • NNW obejmuje ochroną nieszczęśliwe wypadki powstałe np. podczas wsiadania do samochodu, naprawy auta lub postoju w trakcie trasy.

 • Jeśli klient podpisuje umowę ubezpieczenia NNW na 12 miesięcy, może opłacać składkę w ratach.

Przejdź do porównywarki
OC + AC Pakiet Perfect
 • Autocasco dla pojazdów, które mają mniej niż 12 lat.

 • Na terenie Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy Benefia chroni w przypadku kolizji, wypadku, uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie, szkód powstałych przez siły natury (np. gradobicia, uderzenia pioruna) oraz pożaru. Jeśli w tych krajach dojdzie do utraty pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, itp., Benefia nie wypłaci odszkodowania.

 • Odszkodowanie za szkody o wartości wyższej niż 500 zł.

 • Opcjonalne rozłożenie na raty.

 • Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (jest odnawialna).

Przejdź do porównywarki
OC + Assistance Prawny
 • Obejmuje udzielenie informacji prawnej z takich dziedzin, jak prawo ubezpieczeniowe, mieszkaniowe, pracy, konsumenckie, spadkowe, podatkowe, o ruchu drogowym.

 • Na wniosek osoby ubezpieczonej Benefia przesyła np. akty prawne czy wzory umów cywilnoprawnych.

 • W okresie ubezpieczenia klientowi Benefii przysługuje 6 porad prawnych.

 • Informacja jest udzielana w ciągu 24 godzin od daty otrzymania wniosku o udzielenie informacji prawnej – telefonicznie, e-mailem, przesyłką pocztową.

 • Informacja nie jest ekspertyzą prawną.

Przejdź do porównywarki
OC + Assistance SOS
 • Pakiet ubezpieczeniowy z assistance to opcja dla podróżujących własnym autem daleko od domu.

 • W związku z np. kolizją, ubezpieczony może skorzystać z wynajmu samochodu zastępczego, przewozu ubezpieczonych lub zakwaterowania ubezpieczonych w hotelu.

 • Jeśli auto jest wykorzystywane do zarobkowego przewozu osób, ubezpieczony może skorzystać wyłącznie z naprawy na miejscu zdarzenia lub holowania.

 • Maksymalny limit holowania, jaki może zostać wybrany przez klienta w umowie, to 1000 km.

 • Benefia dostarczy części zamienne, jeśli do zdarzenia doszło dalej niż 50 km od miejsca zamieszkania kierowcy.

 • Maksymalny czas wynajęcia pojazdu zastępczego to 21 dni.

Przejdź do porównywarki
OC + Zielona Karta
 • Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego obowiązuje poza granicami Polski – na terytorium krajów wymienionych w umowie.

 • Minimalny okres ważności Zielonej Karty to 15 dni, maksymalny – 12 miesięcy.

 • Koszt Zielonej Karty jest obliczany na podstawie rodzaju i marki pojazdu, okresu jego eksploatacji, miejsca zamieszkania i wieku klienta.

 • Składka jest opłacana jednorazowo.

 • Ubezpieczony ma 14 dni na zgłoszenie szkody powstałej za granicą.

 • Jeśli ubezpieczony samochód zostanie sprzedany, umowa Zielonej Karty wygaśnie.

Przejdź do porównywarki
OC + Ochrona Prawna Pojazdu i Umów
 • Suma dodatkowego ubezpieczenia wynosi 35 000 zł i zmniejsza się po każdej wypłacie odszkodowania aż do jej całkowitego wyczerpania.

 • Ubezpieczenie Ochrona Prawna obejmuje m.in. pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu OC lub AC.

 • Ochrona Prawna obejmuje zwrot kosztów sądowych i postępowania administracyjnego.

 • Ubezpieczenie Ochrona Prawna zawiera się na 12 miesięcy.

 • Benefia pokrywa koszty postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego klienta.

 • Obowiązuje 1-miesięczna karencja w przypadku sporów związanych z umowami dotyczącymi ubezpieczonego pojazdu.

Przejdź do porównywarki
Ekspert Mubi

Benefia oferuje właścicielom pojazdów atrakcyjne ubezpieczenia samochodu w dużym, korzystnym pakiecie eMoto. Wraz z obowiązkowym OC Benefia, możesz podpisać umowę ubezpieczenia autocasco, assistance i NNW. Co wyjątkowe, Benefia oferuje dodatkową pomoc klientom, którzy mają wykupione tylko OC. Każdy ubezpieczony w Benefii może zgłosić, że potrzebuje holowania uszkodzonego pojazdu. Chociaż klient musi pokryć koszt holowania, Benefia zorganizuje pomoc.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić szkodę w Benefii?

Aby zgłosić szkodę z ubezpieczenia Benefia, zadzwoń pod numer +48 (22) 212 20 30 – konsultanci pracują od poniedziałku do soboty między 7:00 a 20:00 (z wyłączeniem świąt). Jeśli chcesz zgłosić szkodę z Assistance SOS, zadzwoń pod numer +48 (22) 639 20 10. Pod ten sam numer powinni dzwonić klienci mBanku oraz klienci serwisu Benefia24.pl. Szkodę w Benefia możesz zgłosić również za pomocą formularza online.
Czas na zgłoszenie szkody różni się w zależności od jej rozmiaru i ubezpieczenia. Przykładowo: Benefia przewiduje aż 30 dni roboczych na zgłoszenie nieszczęśliwego wypadku z ubezpieczenia NNW.

Aby wszystko przebiegło szybko i sprawnie, przed zgłoszeniem szkody przygotuj minimum: numer Twojej polisy, dane uczestników zdarzenia i dowód rejestracyjny pojazdu.
Za pośrednictwem formularza online możesz zgłosić w Benefia szkodę w pojeździe z polisy autocasco, własnej polisy OC lub ubezpieczenia innego kierowcy, szkodę na osobie z NNW, szkodę w mieniu innym niż pojazd. Zgłoszenie składa się z kilku etapów. W przypadku szkody z AC należy podać m.in.:

 • numer polisy;
 • datę i godzinę zdarzenia oraz datę ujawnienia zdarzenia, jeśli jest inna;
 • miejsce zdarzenia;
 • przyczynę i okoliczności zdarzenia;
 • fakt powiadomienia policji, pogotowia, straży pożarnej o szkodzie.

Odszkodowanie jest wypłacane do 30 dni po dniu zgłoszenia, chyba że zaistnieją trudne do wyjaśnienia okoliczności, które wydłużą proces likwidacji szkody. Wysokość odszkodowania jest obliczana na podstawie protokołu oględzin przeprowadzonego przez rzeczoznawcę Benefii.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy OC w Benefia?

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w Benefia, pobierz wzór, wydrukuj, podaj wymagane dane, złóż podpis i zrób zdjęcie dokumentu albo zeskanuj go, aby wysłać plik e-mailem na adres: [email protected].

Wersję papierową możesz wysłać na adres korespondencyjny: Benefia Ubezpieczenia, Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa. W przypadku listu nadanego w placówce Poczty Polskiej datą wypowiedzenia OC Benefia jest data nadania przesyłki (stempla pocztowego).

Jeśli chcesz zrezygnować z OC w Benefii w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, nie musisz składać wypowiedzenia, a tylko odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość. W takiej sytuacji zapłacisz tylko za wykorzystany czas ochrony, np. 8 dni, nawet jeśli w tym okresie nie przydarzyła Ci się żadna szkoda.
O ile brak wypowiedzenia umowy OC w Benefii sprawi, że przedłuży się automatycznie, o tyle nieco odmienne reguły dotyczą ubezpieczeń dobrowolnych. Np. autocasco Benefia wygasa automatycznie na koniec umowy.

PODSUMOWANIE

Plusy i minusy ubezpieczenia w Benefia

Zalety
 • Centrum Zgłoszeniowe, które przyjmuje powiadomienia o szkodach, jest dostępne również w soboty w godzinach 7:00-20:00.

 • Po zgłoszeniu szkody, Benefia przydziela klientowi operatora, który odbierze od niego dokumenty potrzebne do likwidacji szkody.

 • Wynajem pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu przysługuje od 3 do nawet 21 dni w zależności od wybranego wariantu assistance.

 • Maksymalny limit holowania w assistance wynosi aż 1000 km.

 • Jeśli klient Benefii potrzebuje pilnie polisy, której nie potrafi zlokalizować, może użyć aplikacji Ubezpieczenie OC AC Benefia24. Wystarczy zeskanować kod AZTEC z dowodu rejestracyjnego, aby otrzymać kopię polisy.

 • W przypadku płatności ratalnej za ubezpieczenie, system Benefia24.pl przypomina e-mailowo i SMS-owo o terminie spłaty.

Wady
 • Benefia nie należy do systemu BLS, dlatego klienci tego towarzystwa ubezpieczeniowego nie mogą ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy u swojego ubezpieczyciela.