Wypowiedzenie OC

Czy możesz wypowiedzieć 12-miesięczną umowę ubezpieczenia OC wcześniej niż po upływie roku? Tak, ale niemożliwe jest zerwanie umowy w dowolnym momencie. Twoje prawo do wypowiedzenia OC opisuje dokładnie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – na jej podstawie stworzyliśmy dla Ciebie poradnik o wypowiedzeniu OC z najważniejszymi informacjami.

Wypowiedzenie umowy OC a prawo

Kiedy i jak złożyć rezygnację z OC? Wszystkie zasady podaje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 • Art. 18 ust. 3 mówi o nadaniu wypowiedzenia OC przesyłką listową i określa, że dniem złożenia rezygnacji jest dzień nadania listu w placówce Poczty Polskiej.
 • Art. 28 ust. 1 mówi o automatycznym przedłużeniu umowy ubezpieczenia OC, jeśli na dzień przed jej końcem ubezpieczyciel nie otrzyma dokumentu wypowiadającego OC.
 • Art. 28a ust.1 podaje, że w przypadku podwójnego OC ubezpieczony ma prawo do wypowiedzenia umowy przedłużonej.
 • Art. 31 określa rezygnację z OC przez nabywcę odkupionego od kogoś samochodu z ważnym ubezpieczeniem.
 • Art. 41 ust. 1 pkt 3, 4 i 7 stanowią, kiedy i komu przysługuje zwrot składki po wypowiedzeniu ubezpieczenia OC.

Wzór wypowiedzenia OC – co musi zawierać uniwersalny druk?

Wzorcowe wypowiedzenie OC, które powinno uznać każde towarzystwo ubezpieczeniowe, powinno zawierać:

 • pełną nazwę i adres siedziby firmy ubezpieczeniowej,
 • imię i nazwisko aktualnego właściciela pojazdu,
 • dane kontaktowe właściciela pojazdu (minimum to adres,
 • sporadycznie podaje się również numer telefonu i e-mail, np. w wypowiedzeniu OC Compensa),
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • markę i model pojazdu,
 • serię i numer polisy,
 • okres ubezpieczenia (opcjonalnie – jest np. w wypowiedzeniu OC Proama),
 • podstawę prawną, czyli powołanie się na ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Dokument musi zawierać pełną nazwę ustawy. Opcjonalnie możesz sprecyzować, do którego artykułu w ustawie się odnosisz.

We wzorze wypowiedzenia OC AXA dodatkowo zaznaczasz, czy:

 • wypowiadasz umowę z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta,
 • czy masz ubezpieczenie OC w innej firmie ubezpieczeniowej (wtedy podajesz okres drugiej umowy),
 • czy kupiłeś/-aś samochód z drugiej ręki z ubezpieczeniem.

Wzór wypowiedzenia OC możesz pobrać w wersji PDF lub DOC

Wypowiedzenie OC Link4 – generator formularza rezygnacji z OC

Link4 zachęca do skorzystania z prostego generatora wypowiedzenia. Można go używać bez logowania się do panelu klienta na Link4.pl.

Wystarczy odpowiedzieć na kilka łatwych pytań, aby wygenerować formularz do wydrukowania i podpisania. Bezpłatny generator wypowiedzenia ubezpieczenia Link4 pozwala na tworzenie bezbłędnych formularzy dla aż 17 firm ubezpieczeniowych.

Na liście brakuje nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym masz wykupione OC? Wybierz opcję “Inna firma”, ale wtedy samodzielnie musisz uzupełnić dane firmy

Jak złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC?

Chcesz wysłać wypowiedzenie umowy OC klasycznym listem i zastanawiasz się, czy będzie skuteczne? Obawiasz się, że przez opóźnienie w doręczeniu ubezpieczyciel odmówi uznania Twojej rezygnacji i zapłacisz za kilka dni podwójnego ubezpieczenia OC? Na szczęście znaczenie ma… data na kopercie, a nie dzień odebrania listu.

Po pierwsze – wybierz przesyłkę rejestrowaną, a najlepiej z potwierdzeniem odbioru, aby śledzić status listu i wiedzieć, do czyich rąk trafiło wypowiedzenie.

Po drugie – jeśli wyślesz list (tylko!) Pocztą Polską, ważna jest data jego nadania. Czyli możesz wysłać wypowiedzenie OC na dzień przed zakończeniem obecnej umowy. Nawet jeśli trafi do ubezpieczyciela po kilku dniach, decydująca będzie data stempla pocztowego na kopercie.

Inne sposoby na wypowiedzenie umowy OC to:

 • wizyta w placówce firmy ubezpieczeniowej (najbardziej czasochłonna!),
 • wydrukowanie wzoru wypowiedzenia, uzupełnienie go, podpisanie i odesłanie zdjęcia lub skanu dokumentu drogą e-mailową (najprostsza metoda!),
 • przesłanie wypowiedzenia faksem (zachowaj potwierdzenie!),
 • rozmowa na czacie online do konsultanta firmy ubezpieczeniowej – wtedy doradca objaśni Ci, jak znaleźć wzór wypowiedzenia, wypełnić go i odesłać,
 • rozmowa telefoniczna – konsultant na infolinii również wyjaśni Ci po kolei wszystkie czynności. Może Cię namawiać do rezygnacji z wypowiedzenia w zamian za zniżkę na kolejne OC.

Kiedy możesz zrezygnować z ubezpieczenia OC?

Moment, w którym wypowiesz OC, nie może być dowolny. Z obowiązkowego ubezpieczenia OC możesz zrezygnować tylko w szczególnych sytuacjach.

 • Koniec umowy ubezpieczeniowej. Po prostu na dzień przed końcem umowy składasz rezygnację.
 • Automatyczne przedłużenie umowy, którą zapomniałeś/-aś wypowiedzieć. Możesz wypowiedzieć OC pod warunkiem, że masz już podpisaną umowę z inną firmą ubezpieczeniową. Pierwszej zapłacisz tylko za miniony okres ochrony, np. kilka dni – jak w niżej podanym przykładzie z wypowiedzeniem OC Hestii.
 • Kradzież samochodu lub szkoda całkowita. Wypowiedzenie OC możesz złożyć o wiele wcześniej niż najpóźniej dzień przed końcem 12-miesięcznej umowy, jeśli Twoje auto zostało skradzione lub rzeczoznawca firmy ubezpieczeniowej orzekł szkodę całkowitą.
 • Sprzedaż samochodu. Twoja umowa OC zostanie przeniesiona na nabywcę, który będzie mógł ją wypowiedzieć. Dostaniesz zwrot pieniędzy za dni do końca umowy.
 • Ubezpieczenie OC kupione online lub przez telefon. Masz 30 dni na odstąpienie od umowy jako konsument lub 7 dni, jeśli jesteś przedsiębiorcą ubezpieczającym firmowy samochód. Masz 2 opcje. Możesz złożyć dokument z tytułem “Odstąpienie od umowy ubezpieczenia OC zawartej na odległość” albo “Wypowiedzenie OC”.
 • Ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń. Szukając np. wzoru wypowiedzenia OC Aviva, możesz się dowiedzieć, że muszą minąć minimum 3 miesiące od ogłoszenia upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego, aby umowa wygasła.
 • Zarejestrowanie samochodu za granicą.
 • Brak rejestracji ubezpieczonego samochodu. Ubezpieczenie OC możesz kupić przed zarejestrowaniem auta. Jeśli jednak tego nie zrobisz w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, zarówno Ty, jak i firma ubezpieczeniowa możecie odstąpić od umowy.

Wypowiedzenie OC na koniec okresu ubezpieczenia

Firma ubezpieczeniowa musi otrzymać Twoje wypowiedzenie umowy ubezpieczenia najpóźniej na dzień przed końcem umowy. W przeciwnym wypadku OC jest automatycznie przedłużane.

Jeżeli o tym zapomnisz, możesz w dowolnym momencie wypowiedzieć OC, ale… firma ubezpieczeniowa będzie wymagać zapłaty składki za okres od dnia przedłużenia do dnia wypowiedzenia. Czyli za ten czas zapłacisz podwójnie za ubezpieczenie – stare plus nowe.

Przykład

23 lutego skończyła Ci się umowa OC w Hestii. Do 24 lutego masz ubezpieczenie w PZU, ale pierwsza firma ubezpieczeniowa przez brak wypowiedzenia automatycznie przedłużyła polisę. 5 marca orientujesz się, że masz podwójne OC. Wysyłasz rezygnację do Hestii i płacisz za ubezpieczenie od 24 do 5 marca, ale na szczęście kwota jest śmiesznie niska.

Brzmi mało korzystnie? To rozwiązanie wprowadzono w nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 11 lutego 2013 roku. Wcześniej w przypadku tzw. pułapki podwójnego OC właściciel samochodu musiał zapłacić całą składkę za oba ubezpieczenia. W naszym przykładzie pierwsza firma domagałaby się opłacenia składki OC za 12 miesięcy zamiast 10 dni.

Wypowiedzenie OC po kradzieży samochodu lub szkodzie całkowitej

Kradzież samochodu lub szkoda całkowita w wyniku zdarzenia w kraju lub za granicą to powód do wyrejestrowania samochodu. Równa się ono z wypowiedzeniem OC, bowiem z chwilą wyrejestrowania auta ubezpieczenie komunikacyjne wygasa. Jeśli pominiesz wyrejestrowanie skradzionego pojazdu, dalej będziesz płacić za OC, nawet jeżeli auto zostało już rozebrane na części 174 km od miejsca kradzieży.

miniaturka wpisu
Wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży, złomowaniu, śmierci właściciela i w innych sytuacjach – ile kosztuje? Jak wyrejestrować auto?

Dowiedz się, jak wyrejestrować samochód, czy musisz mieć upoważnienie od drugiego współwłaściciela auta.

Przejdź do artykułu

Według art. 33 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych utrata pojazdu musi być “trwała i zupełna”. Właściciel pojazdu się nie zmienia.

Aby wyrejestrować pojazd i automatycznie wypowiedzieć umowę OC, musisz udać się do miejscowego wydziału komunikacji z dokumentami takimi, jak:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu,
 • oświadczenie policyjne lub innego organu, w zależności od tego, czy potrzebujesz potwierdzenia zgłoszenia kradzieży pojazdu, czy postanowienia o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie,
 • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ma to zapobiegać np. wyłudzeniom odszkodowań z autocasco.

W przypadku kasacji samochodu potrzebujesz oświadczenia (skanu lub papierowej kopii) od firmy prowadzącej stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów.

Jak wypowiedzieć OC po zakupie używanego samochodu?

Zasady wypowiedzenia umowy OC nabywcy, który kupił samochód z drugiej ręki, reguluje art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nowego właściciela pojazdu obejmują wszystkie warunki zawarte w umowie ubezpieczenia, ale dotyczą go nieco inne zasady wypowiedzenia OC.

Najważniejsze jest, że nabywca używanego pojazdu z aktualnym ubezpieczeniem może wypowiedzieć OC w dowolnym momencie.

Jako nowy właściciel używanego auta pamiętaj, że ubezpieczenie OC sprzedawcy pojazdu nie przedłuży się automatycznie.

Jeśli o zapomnisz o przedłużeniu umowy lub podpisaniu nowej, nawet za 1 dzień przerwy między ubezpieczeniami będzie Ci grozić kara finansowa w wysokości kilkuset złotych.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:

miniaturka wpisu
Kara za brak OC 2019/ 2020 – jak uniknąć i napisać odwołanie?

Kara za brak ciągłości OC jest nakładana nawet za 1 dzień przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia.

Przejdź do artykułu

Nowa umowa powinna być zawarta najpóźniej w ostatnim dniu obecnej. Przykład? Jeśli masz umowę OC do 7 grudnia włącznie, tego dnia podpisz nową umowę obowiązującą od 8 grudnia.

Ekspert Mubi radzi

Masz kilkadziesiąt procent zniżki na OC za bezszkodową jazdę? Sprzedawca samochodu ma w historii ubezpieczenia co najmniej kilka stłuczek i zapłacił tylko połowę składki OC? Przed złożeniem wypowiedzenia OC ze względu na wysokość składki poproś firmę ubezpieczeniową o jej rekalkulację. Na Twój wniosek ubezpieczyciel obliczy cenę OC na nowo – od dnia zakupu pojazdu. Weźmie pod uwagę Twoje zniżki.

Jak zrezygnować z OC po sprzedaży samochodu?

Jeżeli sprzedajesz ubezpieczone auto, Twoim obowiązkiem jest poinformowanie firmy ubezpieczeniowej o zmianie właściciela pojazdu. Od dnia sprzedaży samochodu masz 14 dni na powiadomienie towarzystwa. Nie musisz składać żadnego wypowiedzenia OC, bo tym (ewentualnie) zajmie się nabywca. Jeżeli on wypowie umowę OC, dostaniesz zwrot składki za niewykorzystane miesiące ubezpieczenia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wypowiedzenie samochodowego OC

Gdzie wysłać wypowiedzenie OC?
Podpisany dokument w wersji papierowej wyślij na adres siedziby firmy ubezpieczeniowej, w której masz OC. Zdjęcie lub skan podpisanego wypowiedzenia wyślij na adres e-mail podany na stronie kontaktowej ubezpieczyciela.
Czy wypowiedzenie OC jest obowiązkowe?
Tak, jeśli nie zrezygnujesz z OC w przedostatnim dniu trwania umowy, przedłuża się automatycznie.
Co to jest wypowiedzenie OC w trybie podwójnej umowy?
To oznacza, że Twoje poprzednie ubezpieczenie OC przedłużyło się automatycznie, a Ty masz podpisaną nową umowę z innym towarzystwem. W takiej sytuacji składasz wypowiedzenie pierwszej firmie.
Czy wypowiedzenie pocztowe jest skuteczne?
Oczywiście, że tak. W przypadku listu nadanego w placówce Poczty Polskiej liczy się data stempla pocztowego. Jeśli wyślesz wypowiedzenie np. kurierem, ważna będzie data dostarczenia formularza do firmy ubezpieczeniowej.
Jaki numer polisy podać w wypowiedzeniu?
Numer polisy znajdziesz w swojej umowie ubezpieczenia. Jeśli masz trudności z jej znalezieniem, po prostu zadzwoń do firmy ubezpieczeniowej z prośbą o podanie.
Czy wypowiedzenie OC można wysłać e-mailem?
Tak. Podpisz wypełniony formularz, zrób jego zdjęcie lub skan tak, aby informacja była wyraźna, i wyślij e-mailem do firmy ubezpieczeniowej.
Jak napisać wypowiedzenie OC?
Nie musisz pisać wypowiedzenia OC. Ściągnij i wypełnij gotowy wzór w formacie DOC lub PDF.
Kto podpisuje wypowiedzenie OC?
Osoba, która podpisała umowę ubezpieczenia OC.
Kto dostaje zwrot pieniędzy po wypowiedzeniu OC?
Zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ochrony dostaje osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia OC.
Czy można wypowiedzieć OC bez podania przyczyny?
OC można wypowiedzieć tylko przez określone ustawowo przyczyny, aczkolwiek w wypowiedzeniu nie musisz starać się o przekonującą argumentację, bo to nie wniosek. W zależności od powodu potrzebujesz np. dokumentów świadczących o kasacji auta, aby je wyrejestrować w urzędzie i tym samym zakończyć umowę OC. Niektóre firmy ubezpieczeniowe proszą o podanie w wypowiedzeniu informacji na temat nowego ubezpieczenia w innym towarzystwie.
Jaki artykuł ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych określa zasady wypowiedzenia OC samochodu?
Kilka artykułów, np. 18, 28, 31 i 41.

Oceń artykuł:
154,60
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *