Wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży, złomowaniu, śmierci właściciela i w innych sytuacjach – ile kosztuje? Jak wyrejestrować auto?

Złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu jest proste – pod warunkiem, że masz komplet wymaganych dokumentów. Dowiedz się, jak wyrejestrować samochód, czy musisz mieć upoważnienie od drugiego współwłaściciela auta, ile wynosi opłata w wydziale komunikacji i skąd pobrać wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Kto może wyrejestrować pojazd?

Główny właściciel pojazdu i współwłaściciele mogą wyrejestrować pojazd. Teoretycznie wszyscy powinni udać się do urzędu na spotkanie, w praktyce – jeśli jeden ze współwłaścicieli nie może być obecny, musi udzielić pisemnego pełnomocnictwa drugiemu współwłaścicielowi.

W jakich sytuacjach można wyrejestrować pojazd?

 1. Po kradzieży
 2. Po całkowitej utracie pojazdu bez zmiany właściciela
 3. Po złomowaniu całkowitego lub niekompletnego pojazdu w stacji demontażu lub przekazaniu do punktu zbierania pojazdów
 4. Po kasacji za granicą
 5. Po wywiezieniu z kraju w celu zarejestrowania pojazdu za granicą lub jego sprzedaży za granicę
 6. Po wycofaniu pojazdu z obrotu

Kara za niewyrejestrowanie samochodu

1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Według nowego art. 140mb ust. 2 właściciele pojazdów, którzy nie powiadomią starosty o wyrejestrowaniu pojazdu w terminie (np. w ciągu 30 dni od daty złomowania) zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1, będą płacić kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Kary nakłada starosta i będą one stanowić dochód powiatu. Kary będą dotyczyć również osób, które nie zarejestrują samochodu w terminie, o czym możesz przeczytać więcej tutaj.

Media podają, że według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów około 6 milionów aut powinno być wyrejestrowanych. Figurują jako zarejestrowane, ale od co najmniej 6 lat ich status nie jest aktualizowany w żaden sposób, czy to przez UFG, czy stację kontroli pojazdów. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym pomoże w uporządkowaniu tego bałaganu i zdyscyplinowaniu właścicieli pojazdów w przyszłości.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Jak wyrejestrować pojazd?

 1. Wypełnij wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Przygotuj wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do wydziału komunikacji, złóż wniosek z dodatkowymi dokumentami i wnieś wymaganą opłatę.
 4. Wydział komunikacji ma maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku na przekazanie Ci potwierdzenia wyrejestrowania pojazdu. W wyjątkowych sytuacjach ten okres może się przedłużyć do 60 dni.
 5. Przekaż informację firmie ubezpieczeniowej i zażądaj zwrotu części składki OC za niewykorzystany okres ochrony.

Lista dokumentów potrzebnych do wyrejestrowania pojazdu w zależności od powodu

Wymagane dokumenty różnią się w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu. Poza tym w każdej sytuacji potrzebujesz:

Nie mam dowodu rejestracyjnego. Co zrobić?

Ekspert Mubi radzi

Możesz złożyć wniosek o wyrejestrowanie auta, ale dołącz do niego oświadczenie, w którym wytłumaczysz, dlaczego nie masz dowodu. Tak samo postępuje się, jeśli karta pojazdu i tablice rejestracyjne zostały skradzione lub zniszczone.

1. Lista dokumentów do wyrejestrowania skradzionego pojazdu

 • Oświadczenie o kradzieży samochodu – możesz wzorować się na tym dokumencie, wystarczy zmienić adresata, wpisując właściwy urząd
 • Zaświadczenie od Policji, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu
 • Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu (opcjonalnie)
 • Dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeśli została wydana

2. Lista dokumentów do wyrejestrowania trwale utraconego pojazdu

 • Dokument potwierdzający trwałą utratę pojazdu (np. konieczność kasacji samochodu po wypadku albo spłonięciu w wyniku podpalenia przez wandala)
 • Dowód wpłaty na rzecz gminy (kwota jest zależna np. od rodzaju utraconego pojazdu, opłata jest przeznaczana na utrzymanie czystości i porządku w gminie)
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu
 • Tablice rejestracyjne

3. Dokument do wyrejestrowania pojazdu wycofanego z obiegu – jeden z poniższych

 • Dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obiegu, np. oświadczenie producenta pojazdu albo poświadczona kopia decyzji administracyjnej
 • Dokument potwierdzający odkupienie wycofanego pojazdu przez firmę, która go wprowadziła na rynek

4. Lista dokumentów do wyrejestrowania pojazdu wywiezionego z kraju lub sprzedanego za granicę

 • Umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny auta lub inny dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu
 • Oświadczenie właściciela o sprzedaży pojazdu (dodatkowo do umowy)
 • Kopia potwierdzenia zarejestrowania pojazdu za granicą

5. Lista dokumentów do wyrejestrowania pojazdu skasowanego za granicą

 • Potwierdzenie złomowania samochodu za granicą
 • Dowód rejestracyjny
 • Tablice rejestracyjne
 • Karta pojazdu

6. Lista dokumentów do wyrejestrowania pojazdu złomowanego w stacji demontażu lub przekazanego do punktu zbierania pojazdów

 • Zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu

Miejsce wyrejestrowania pojazdu

Aby wyrejestrować pojazd, udaj się do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca, w którym masz zarejestrowany samochód, np. urzędu miasta, starostwa powiatowego, dzielnicy.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Cena wyrejestrowania pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu kosztuje 10 zł, chyba że powodem wyrejestrowania jest całkowita utrata pojazdu bez zmiany właściciela. Taka sytuacja zaszłaby, gdyby np. Twój samochód spłonął. Dodatkowa opłata na rzecz gminy jest zależna m.in. od rodzaju utraconego pojazdu, a pieniądze są przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku w Twojej gminie.

Obowiązuje też dodatkowa opłata w wysokości 17 zł, jeśli wyrejestrowujesz pojazd w imieniu pozostałych współwłaścicieli, oczywiście jeśli masz ich pisemne upoważnienie. Jedno pełnomocnictwo = dodatkowe 17 zł. Pełnomocnictwo jest bezpłatne, jeśli upoważnienia udziela osoba z najbliższej rodziny, np. żona, mąż, rodzice, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki.

Czas wyrejestrowania pojazdu

Przewodnik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podaje, że po złożeniu dokumentów Twój pojazd zostanie wyrejestrowany w ciągu maksymalnie 30 dni, ale możesz liczyć na natychmiastowe rozpatrzenie. W wyjątkowych przypadkach ten okres może się wydłużyć do 2 miesięcy. W zależności od sposobu złożenia wniosku możesz odebrać decyzję na piśmie osobiście w urzędzie albo dostaniesz list. Jeśli doszłoby do odrzucenia wniosku, możesz się odwołać od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej wydania.

Czy możliwa jest ponowna rejestracja pojazdu?

Tak, ale tylko w kilku przypadkach. Możesz ponownie zarejestrować pojazd:

 • odzyskany po kradzieży,
 • zabytkowy,
 • mający co najmniej 25 lat, uznany za unikatowy przez rzeczoznawcę samochodowego,
 • mający szczególne znaczenie dla historii motoryzacji, np. dzięki unikalnej konstrukcji, udziale w ważnym wydarzeniu historycznym, użytkowaniu przez sławną osobę,
 • wywieziony z kraju lub sprzedany za granicą.

Ponownej rejestracji podlegają też przyczepy rolnicze i ciągniki. Nie można wyrejestrować czasowo przeciętnego samochodu osobowego, aby uniknąć kupowania OC przez kilka miesięcy, a potem ponownie go zarejestrować.

Wypowiedzenie OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Po wyrejestrowaniu pojazdu musisz przesłać firmie ubezpieczeniowej wypowiedzenie OC i dokument potwierdzający wyrejestrowanie. Wtedy umowa ubezpieczenia OC wygaśnie i ubezpieczyciel zwróci Ci pieniądze za niewykorzystany okres ochrony. Napisz w powiadomieniu, za jaki okres żądasz zwrotu pieniędzy.

Wyrejestrowanie samochodu – skrót informacji

 • Nawet jeśli pojazd ma kilku współwłaścicieli, jedna osoba może zająć się jego wyrejestrowaniem, ale pod warunkiem, że ma upoważnienia pisemne od pozostałych osób. Pełnomocnictwo musi zawierać pełne dane z dowodów osobistych obu stron i odręczny podpis osoby udzielającej upoważnienia.
 • Standardowe wyrejestrowanie samochodu kosztuje 10 zł. Jeśli jeden właściciel udziela drugiemu pełnomocnictwa, trzeba zapłacić dodatkowo 17 zł. Ponadto opłata rośnie, jeśli powodem wyrejestrowania jest całkowita utrata pojazdu. Wtedy urzędnik dolicza opłatę na rzecz gminy.
 • Pojazd wyrejestrowuje się we właściwym wydziale komunikacji.
 • Lista niezbędnych dokumentów różni się w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.
 • Ponowna rejestracja pojazdu dla przeciętnego samochodu osobowego czy motocykla jest możliwa tylko po jego odzyskaniu po kradzieży, sprowadzeniu z zagranicy po zbyciu. W innych przypadkach można ponownie zarejestrować tylko pojazdy zabytkowe, unikatowe, ważne z punktu widzenia historycznego.
 • Aby umowa ubezpieczenia OC wygasła, firma ubezpieczeniowa musi otrzymać wypowiedzenie OC wraz z dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie pojazdu.
 • Właścicielowi wyrejestrowanego pojazdu należy się zwrot składki OC za pozostały okres ochrony.
 • Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują kary za brak wyrejestrowania pojazdu w terminie i zgłoszenia tego staroście. Nierzetelni właściciele pojazdów zapłacą kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł, które będą dochodem powiatu. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym ma na celu m.in. uporządkowanie danych w systemie CEPiK – aktualnie nawet kilka milionów aut może już nie istnieć, ale dalej funkcjonują w bazie mimo braku np. aktualnych przeglądów technicznych.
Oceń artykuł:
33,67
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

3 komentarze
avatar autora komentarza
wyrejestrowanie pojazdu jest banalnie proste, ale trzeba właśnie wiedzieć jakie dokumenty trzeba mieć. fajna ściągawka :)
avatar autora komentarza
mnie czeka wyrejestrowanie pojazdu, dobrze że w porę dowiedziałem się o tej zmianie w prawie. a wcześniej nie było kar? tak się właśnie zastanawiam. czy to tylko podwyżka kwoty?
avatar autora komentarza
Dotychczas nie było kar za niewyrejestrowanie pojazdów, co doprowadziło do sytuacji, w której w bazie CEPiK są miliony teoretycznie zarejestrowanych pojazdów, ale w praktyce wycofanych już z ruchu, które zostały np. porzucone lub zezłomowane poza legalnymi punktami.