Wyrejestrowanie pojazdu – ile kosztuje? Jak i kiedy wyrejestrować auto?

Złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu jest proste – pod warunkiem, że masz komplet wymaganych dokumentów. Dowiedz się, jak wyrejestrować samochód, czy musisz mieć upoważnienie od drugiego współwłaściciela auta, ile wynosi opłata w wydziale komunikacji i skąd pobrać wzór wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.

Kto może wyrejestrować pojazd w 2022?

Główny właściciel pojazdu i współwłaściciele mogą wyrejestrować pojazd. Teoretycznie wszyscy powinni udać się do urzędu na spotkanie, w praktyce – jeśli jeden ze współwłaścicieli nie może być obecny, musi udzielić pisemnego pełnomocnictwa drugiemu współwłaścicielowi.

W jakich sytuacjach można wyrejestrować pojazd?

wyrejestrowanie samochodu
Przykład

Po stracie samochodu w wyniku kradzieży były właściciel pojazdu chciał go wyrejestrować. Jednak razem z autem stracił jego dokumenty rejestracyjne. Gdy zadzwonił do urzędu, dowiedział się, że nie musi dostarczać tych dokumentów, ale powinien spisać oświadczenie, w którym wyjaśni, dlaczego ich nie posiada. W oświadczeniu zawarł deklarację świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań. Z tym dokumentem, a także z zaświadczeniem policji o kradzieży pojazdu, wnioskiem o wyrejestrowanie, dowodem wpłaty i dowodem osobistym udał się do miejscowego wydziału komunikacji, aby wyrejestrować skradziony samochód.

Kara za niewyrejestrowanie samochodu

1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Według nowego art. 140mb ust. 2 właściciele pojazdów, którzy nie powiadomią starosty o wyrejestrowaniu pojazdu w terminie (np. w ciągu 30 dni od daty złomowania) zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 1, będą płacić kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł. Kary nakłada starosta i będą one stanowić dochód powiatu. Kary będą dotyczyć również osób, które nie zarejestrują samochodu w terminie, o czym możesz przeczytać więcej tutaj.

Media podają, że według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów około 6 milionów aut powinno być wyrejestrowanych. Figurują jako zarejestrowane, ale od co najmniej 6 lat ich status nie jest aktualizowany w żaden sposób, czy to przez UFG, czy stację kontroli pojazdów. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym pomoże w uporządkowaniu tego bałaganu i zdyscyplinowaniu właścicieli pojazdów w przyszłości.

Jak wyrejestrować pojazd w 2022?

 1. Wypełnij wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
 2. Przygotuj wymagane dokumenty.
 3. Udaj się do wydziału komunikacji, złóż wniosek z dodatkowymi dokumentami i wnieś wymaganą opłatę.
 4. Wydział komunikacji ma maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku na przekazanie Ci potwierdzenia wyrejestrowania pojazdu. W wyjątkowych sytuacjach ten okres może się przedłużyć do 60 dni. Często jednak decyzja o wyrejestrowaniu wydawana jest natychmiast.
 5. Przekaż informację firmie ubezpieczeniowej i zażądaj zwrotu części składki OC za niewykorzystany okres ochrony.
jak wyrejestrować pojazd

Lista dokumentów potrzebnych do wyrejestrowania pojazdu w zależności od powodu

Wymagane dokumenty różnią się w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu. Poza tym w każdej sytuacji potrzebujesz:

Nie mam dowodu rejestracyjnego. Co zrobić?

Ekspert Mubi radzi:

Możesz złożyć wniosek o wyrejestrowanie auta, ale dołącz do niego oświadczenie, w którym wytłumaczysz, dlaczego nie masz dowodu. Tak samo postępuje się, jeśli karta pojazdu i tablice rejestracyjne zostały skradzione lub zniszczone.

1. Lista dokumentów do wyrejestrowania skradzionego pojazdu

 • Oświadczenie o kradzieży samochodu – możesz wzorować się na tym dokumencie, wystarczy zmienić adresata, wpisując właściwy urząd
 • Zaświadczenie od Policji, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu
 • Postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu (opcjonalnie)
 • Dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeśli została wydana

2. Lista dokumentów do wyrejestrowania trwale utraconego pojazdu

 • Dokument potwierdzający trwałą utratę pojazdu (np. konieczność kasacji samochodu po wypadku albo spłonięciu w wyniku podpalenia przez wandala)
 • Dowód wpłaty na rzecz gminy (kwota jest zależna np. od rodzaju utraconego pojazdu, opłata jest przeznaczana na utrzymanie czystości i porządku w gminie)
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu
 • Tablice rejestracyjne

3. Dokument do wyrejestrowania pojazdu wycofanego z obiegu – jeden z poniższych

 • Dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obiegu, np. oświadczenie producenta pojazdu albo poświadczona kopia decyzji administracyjnej
 • Dokument potwierdzający odkupienie wycofanego pojazdu przez firmę, która go wprowadziła na rynek

4. Lista dokumentów do wyrejestrowania pojazdu wywiezionego z kraju lub sprzedanego za granicę

 • Umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny auta lub inny dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu
 • Oświadczenie właściciela o sprzedaży pojazdu (dodatkowo do umowy)
 • Kopia potwierdzenia zarejestrowania pojazdu za granicą

5. Lista dokumentów do wyrejestrowania pojazdu skasowanego za granicą

 • Potwierdzenie złomowania samochodu za granicą
 • Dowód rejestracyjny
 • Tablice rejestracyjne
 • Karta pojazdu

6. Lista dokumentów do wyrejestrowania pojazdu złomowanego w stacji demontażu lub przekazanego do punktu zbierania pojazdów

 • Zaświadczenie o zezłomowaniu pojazdu
 • Tablice rejestracyjne
 • Dowód rejestracyjny
 • Karta pojazdu

Miejsce wyrejestrowania pojazdu

Aby wyrejestrować pojazd, udaj się do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca, w którym masz zarejestrowany samochód, np. urzędu miasta, starostwa powiatowego, dzielnicy.

Cena wyrejestrowania pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu kosztuje 10 zł, chyba że powodem wyrejestrowania jest całkowita utrata pojazdu bez zmiany właściciela. Taka sytuacja zaszłaby, gdyby np. Twój samochód spłonął. Dodatkowa opłata na rzecz gminy jest zależna m.in. od rodzaju utraconego pojazdu, a pieniądze są przeznaczone na utrzymanie czystości i porządku w Twojej gminie.

Obowiązuje też dodatkowa opłata w wysokości 17 zł, jeśli wyrejestrowujesz pojazd w imieniu pozostałych współwłaścicieli, oczywiście jeśli masz ich pisemne upoważnienie. Jedno pełnomocnictwo = dodatkowe 17 zł. Pełnomocnictwo jest bezpłatne, jeśli upoważnienia udziela osoba z najbliższej rodziny, np. żona, mąż, rodzice, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki.

Czas wyrejestrowania pojazdu

Przewodnik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa podaje, że po złożeniu dokumentów Twój pojazd zostanie wyrejestrowany w ciągu maksymalnie 30 dni, ale możesz liczyć na natychmiastowe rozpatrzenie. W wyjątkowych przypadkach ten okres może się wydłużyć do 2 miesięcy. W zależności od sposobu złożenia wniosku możesz odebrać decyzję na piśmie osobiście w urzędzie albo dostaniesz list. Jeśli doszłoby do odrzucenia wniosku, możesz się odwołać od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej wydania.

Czy możliwa jest ponowna rejestracja pojazdu?

Tak, ale tylko w kilku przypadkach. Możesz ponownie zarejestrować pojazd:

 • odzyskany po kradzieży;
 • zabytkowy;
 • mający co najmniej 25 lat, uznany za unikatowy przez rzeczoznawcę samochodowego;
 • mający szczególne znaczenie dla historii motoryzacji, np. dzięki unikalnej konstrukcji, udziale w ważnym wydarzeniu historycznym, użytkowaniu przez sławną osobę;
 • wywieziony z kraju lub sprzedany za granicą.

Ponownej rejestracji podlegają też przyczepy rolnicze i ciągniki. Nie można wyrejestrować czasowo przeciętnego samochodu osobowego, aby uniknąć kupowania OC przez kilka miesięcy, a potem ponownie go zarejestrować. Być może niedługo możliwe będzie czasowe wycofanie auta osobowego z ruchu, ale tylko w sytuacji, w której będzie on wymagał skomplikowanej i długotrwałej naprawy.

ponowna rejestracja pojazdu

Wypowiedzenie OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Po wyrejestrowaniu pojazdu musisz przesłać firmie ubezpieczeniowej wypowiedzenie OC i dokument potwierdzający wyrejestrowanie. Wtedy umowa ubezpieczenia OC wygaśnie i ubezpieczyciel zwróci Ci pieniądze za niewykorzystany okres ochrony. Napisz w powiadomieniu, za jaki okres żądasz zwrotu pieniędzy.

Wyrejestrowanie samochodu – skrót informacji

 • Nawet jeśli pojazd ma kilku współwłaścicieli, jedna osoba może zająć się jego wyrejestrowaniem, ale pod warunkiem, że ma upoważnienia pisemne od pozostałych osób. Pełnomocnictwo musi zawierać pełne dane z dowodów osobistych obu stron i odręczny podpis osoby udzielającej upoważnienia.
 • Standardowe wyrejestrowanie samochodu kosztuje 10 zł. Jeśli jeden właściciel udziela drugiemu pełnomocnictwa, trzeba zapłacić dodatkowo 17 zł. Ponadto opłata rośnie, jeśli powodem wyrejestrowania jest całkowita utrata pojazdu. Wtedy urzędnik dolicza opłatę na rzecz gminy.
 • Pojazd wyrejestrowuje się we właściwym wydziale komunikacji.
 • Lista niezbędnych dokumentów różni się w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu.
 • Ponowna rejestracja pojazdu dla przeciętnego samochodu osobowego czy motocykla jest możliwa tylko po jego odzyskaniu po kradzieży, sprowadzeniu z zagranicy po zbyciu. W innych przypadkach można ponownie zarejestrować tylko pojazdy zabytkowe, unikatowe, ważne z punktu widzenia historycznego.
 • Aby umowa ubezpieczenia OC wygasła, firma ubezpieczeniowa musi otrzymać wypowiedzenie OC wraz z dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie pojazdu.
 • Właścicielowi wyrejestrowanego pojazdu należy się zwrot składki OC za pozostały okres ochrony.
 • Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują kary za brak wyrejestrowania pojazdu w terminie i zgłoszenia tego staroście. Nierzetelni właściciele pojazdów zapłacą kary w wysokości od 200 zł do 1000 zł, które będą dochodem powiatu. Nowelizacja prawa o ruchu drogowym ma na celu m.in. uporządkowanie danych w systemie CEPiK – aktualnie nawet kilka milionów aut może już nie istnieć, ale dalej funkcjonują w bazie mimo braku np. aktualnych przeglądów technicznych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wyrejestrowanie samochodu

Czy wszyscy współwłaściciele samochodu muszą być obecni przy wyrejestrowywaniu auta?

Podobnie jak do rejestracji, tak do wyrejestrowania samochodu potrzebna jest zgoda każdego ze współwłaścicieli pojazdu. Jeśli któryś z nich nie może pojawić się w urzędzie w dniu wyrejestrowania auta, powinien udzielić innemu współwłaścicielowi pisemnego pełnomocnictwa, na mocy którego będzie on mógł dopełnić formalności.

Czy można wyrejestrować samochód, gdy nie ma to związku z kradzieżą, demontażem pojazdu czy sprzedażą za granicę?

Samochód, który raz został zarejestrowany w Polsce, nie może zostać wyrejestrowany bez ważnego powodu, tj. poza wymienionymi wyżej przypadkami. Istnieje jednak możliwość czasowego wycofania z ruchu pojazdu ciężarowego, specjalnego, ciągnika, autobusu, a wkrótce także samochodu osobowego. Ten ostatni będzie można wycofać na pewien czas, ale tylko wtedy, gdy konieczna będzie jego naprawa po poważnym wypadku.

Czy po wyrejestrowaniu auta jeszcze przed końcem ochrony ubezpieczeniowej polisa OC wygasa?

Jeśli samochód został wyrejestrowany na przykład po kradzieży lub demontażu pojazdu, powinieneś zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, składając wypowiedzenie umowy OC. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe zwróci Ci pieniądze za niewykorzystany, a opłacony wcześniej okres ochrony.

PODSUMOWANIE
 • Pojazd może wyrejestrować jeden ze współwłaścicieli, gdy posiada pełnomocnictwo nieobecnego w urzędzie właściciela pojazdu.
 • Samochód można wyrejestrować m.in. po złomowaniu, kradzieży lub wywiezieniu auta za granicę w celu zbycia.
 • Od 1 stycznia 2020 roku za niewyrejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od utraty auta grozi kara w wysokości od 200 zł do 1000 zł.
 • Pojazd należy wyrejestrować w tym samym urzędzie, w którym został zarejestrowany.
 • Do wyrejestrowania samochodu potrzebny będzie dowód osobisty lub paszport właściciela, wniosek o wyrejestrowanie oraz dowód wniesienia opłaty ewidencyjnej. Poza tym konieczne będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów, a ich spis jest zależny od powodu wyrejestrowania.
 • Wyrejestrowanie auta kosztuje 10 zł opłaty ewidencyjnej. Jeśli wyrejestrowania dokonuje pełnomocnik, konieczne może okazać się opłacenie dodatkowych 17 zł za jedno pełnomocnictwo.
 • Samochód może zostać ponownie zarejestrowany tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy zostanie odzyskany po kradzieży.
 • Po wyrejestrowaniu auta należy zgłosić się do ubezpieczyciela w celu odzyskania pieniędzy zapłaconych za niewykorzystany czas ochrony.
zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę
163,94
Loading...

Dołącz do dyskusji

15 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
wyrejestrowanie pojazdu jest banalnie proste, ale trzeba właśnie wiedzieć jakie dokumenty trzeba mieć. fajna ściągawka :)
avatar autora komentarza
mnie czeka wyrejestrowanie pojazdu, dobrze że w porę dowiedziałem się o tej zmianie w prawie. a wcześniej nie było kar? tak się właśnie zastanawiam. czy to tylko podwyżka kwoty?
avatar autora komentarza
Dotychczas nie było kar za niewyrejestrowanie pojazdów, co doprowadziło do sytuacji, w której w bazie CEPiK są miliony teoretycznie zarejestrowanych pojazdów, ale w praktyce wycofanych już z ruchu, które zostały np. porzucone lub zezłomowane poza legalnymi punktami.
avatar autora komentarza
Największym problemem oszustwa ubezpieczeniowego jest to, że użytkownik zmuszany jest do płacenia OC - "odpowiedzialność cywilna" za każdy posiadany pojazd, co jest całkowitym absurdem i złodziejstwem, a nie od kierowcy, który to on powoduje kolizje, a nie sam pojazd! Lobby ubezpieczeniowe wspierane przez darmozjadów na Wiejskiej okrada w ten sposób obywateli, gdyż pojazdów jest znacznie więcej od kierowców... Jaką więc sam pojazd ma mieć "odpowiedzialność cywilną"??? :) Jak to on ma mieć, to niech on sam też zapłaci... Fakt, nie może, ale pewnie dla tego, że to nie on doprowadza do szkód, a właśnie kierowca. Tymczasem tutaj sytuacja, jak z tymi, co sami siebie określają mianem "władzy", choć w demokratycznym państwie ją przedstawicielami narodu, a nie żadną władzą. Ale za ich błędy i złe decyzje to nie oni odpowiadają, a właśnie ten naiwny i dający się wykorzystywać naród... Co do wyrejestrowania samochodu, to mamy kolejny bubel prawny, zmuszający do łańcuszka opłat za nic... Dlaczego nie mogę sobie z samochodu zrobić np. kurnika, albo biurka z fotelem? Przecież to ja powinienem decydować kiedy jest to pojazd, a kiedy zamieniam go w mebel, który nie będzie mi służył do poruszania się po drogach. Czyli innymi słowy jak będę wykorzystywał dany przedmiot. Takie a nie inne przepisy mają wyłącznie na celu wyłudzanie nienależytych opłat nie tylko przez budżet państwa, z którego ci, którzy takie przepisy ustalają (jest to niejako działanie dla własnych korzyści), ale także korporacji lobbingujących korzystne dla siebie przepisy (mowa w tym przypadku o firmach ubezpieczających - za co biorą pieniądze od samochodów, które ktoś np. trzyma hobbistycznie i którymi nie porusza się po drogach? Przecież to jest b(p)ranie pieniędzy bez świadczenia żadnej usługi...).
avatar autora komentarza
Właściciel samochodu rozebrał auto do remontu ,płacił oc , zmarł. Jak można wyrejestrować taki pojazd i co z nim zrobić?
Po śmierci właściciela auto staje się własnością osoby/osób wskazanych w testamencie. W przypadku braku testamentu, pojazd dziedziczy osoba zgodnie z ustawą, czyli w pierwszej kolejności małżonka i dzieci zmarłego. To osoba, która zostanie właścicielem pojazdu wyrejestrowuje pojazd w opisany w artykule sposób.
avatar autora komentarza
Zakradł się tu błąd. Nie ma obowiązku przerejestrowania pojazdu. Jest tylko konieczne oświadczenie zbycia-nabycia pojazdu
Dokładnie tak. Dziękuję za uwagę.
avatar autora komentarza
Nie znam kraju w ktorym istnieje prawo tak nielogiczne jak w Polsce jezeli chodzi o wyrejestrowanie pojazdow , wyglada na to ze jest ono tylko i wylacznie pisane w interesie zysku firm ubespieczeniowych .W innych krajach Europy samochody mozna bez problemu wyrejestrowac na dowolny okres czasu i ponownie zarejestrowac po odpowiednim przegladzie technicznym .Panowie i Panie wyprosujcie te prawa ,i nie badzmy posmiewiskiem Europy i Swiata.
avatar autora komentarza
W Polsce też taki kiedyś było
avatar autora komentarza
Przebywam za granicą ponad rok. Nie jeżdżę samochodem, nie używam go. Płacę ubezpieczenie !!!! Właściwie, zastanawiam się po co płacę....? Czy mogę wyrejestrować samochód na okres pobytu za granicą, w Canada Bardzo jestem ciekawa odpowiedzi.... Tu w Canada, ludzie dziwią się, że mam problem wyrejestrowania samochodu, kiedy nim nie jeżdżę, nie używam go, Pozdrawiam I czekam na odpowiedź
Niestety, nawet nieużywany samochód, który jest zarejestrowany w Polsce, musi posiadać ubezpieczenie OC.
avatar autora komentarza
Sprawy mają się w Polsce tak. Motocykl MUSI być ubezpieczony przez cały rok gdyż lobby ubezpieczeniowe pozytywnie potrafi wpłynąć na ustawodawstwo. Mamy styczeń, zima jak zwykle zaskoczyła drogowców. Odpalam Kawasaki ZX10R i jakoś jadę... . A tutaj zza winkla wyskakuje osobnik w granatowym kubraczku i białej czapeczce i zatrzymuje mnie. Nie jadę szybko, zwyczajnie na oponach sportowych nie da się. Pan policjant każe zsiąść z pojazdu i wzywa lawetę. Ja otrzymuję mandat za poruszanie się pojazdem nieprzystosowanym do warunków. Gdzie jest logika? Gdy ktoś stoi ponad prawem za to, że wręcza bonusy politykowi, urzędnikowi tak się dzieje. Dla czego na zachodzie można zarejestrować motocykl powiedzmy od maja do października, a w Polsce nie? Dla czego na zachodzie można wyrejestrować pojazd i po roku lub dwóch ponownie zarejestrować, w Polsce nie? Pojazd nie jest użytkowany ponieważ właściciel wyjechał na 2 lata za granicę, jest chory, odsiaduje wyrok, jest na misji "pokojowej", poleciał z PLAY na Marsa... . Pojazd jest w opłakanym stanie, nie przejdzie przeglądu ale właściciel za 5 lat będzie miał środki na to aby go odrestaurować (nie pojazd zabytkowy). Co ubezpieczać? Chory kraj. Posiadam auto zarejestrowane w Niemczech, a nie mieszkam tam od 2 lat. Motocykl mam na PL blachach, chcę kupić drugi, ale ten pozostawić sobie, wyrejestrować go i za kilka lat odrestaurować go na oryginał. Jedyne rozwiązanie to fikcyjnie go sprzedać poza Unię, niby zezłomować. Za 5 lat kupić takiego samego "gruza", oby rama była cała. Natomiast kolejny motocykl zwyczajnie zarejestruję w kraju zachodnim, poruszał się nim będę także w PL. Politycy wymyślają coraz nowsze prawne sposoby okradania społeczeństwa, dla czego ja nie mogę wzorując się na nich robić tak, aby to mi było dobrze? Mamy Unię i korzystam z tego.
avatar autora komentarza
3 lata temu dostałam auto od siostry - kupione od znajomego. Umowa podpisana z gościem, OC wykupione,. Ja jako laik, dostałam informację od siostry że to wszystkie formalności, wiec auto nie przerejestrowane. I tak z 3 lata jeździło, wszystko pięknie. W końcu padło, nie opłaca się naprawiać, tak więc - zezłomowanie. I tu zaczyna się problem. Auto nie zarejestrowane na mnie, więc teoretycznie nie ja jestem właścicielem, a może to zrobić tylko właściciel. Po zezłomowaniu trzeba wyrejestrować - też tego nie mogę zrobić bo na dowodzie widnieje kto inny. Kończy się OC, nie chce niepotrzebnie płacić za auto, które stoi i gnije. Czy jest jakieś rozwiązanie z tej sytuacji?
avatar autora komentarza
Dzień dobry, mam taki problem. Sprzedałam samochód. Jednak wystawiając fakturę wpisałam błędny numer rejestracyjny. Jest to numer z faktury mojej zakupowej, gdzie numer mam nowy. Ogólnie zgłosiłam sprzedaż właśnie z tym błędnym numerem rejestracyjnym. Czy muszę to odkręcać, pisać jakieś sprostowanie?