Darowizna samochodu – sprawdź co musisz wiedzieć?

Chcesz podarować komuś bezpłatnie samochód? Możesz to zrobić spisując umowę darowizny pojazdu. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się jak sporządzić akt darowizny samochodu, komu możesz podarować samochód i czy od darowizny należy uiścić podatek. Mamy także dla Ciebie darmowy wzór umowy!

Darowizna samochodu- co musisz wiedzieć?

O darowiźnie samochodu mówimy w sytuacji, w której przenosisz majątkowe prawa do rzeczy – w tym wypadku pojazdu na rzecz innej osoby.

Umowa darowizny uregulowana została w art. 888-902 Kodeksu Cywilnego. Przepisy nie konkretyzują kręgu osób na rzecz których możesz dokonać darowizny. Jeśli jednak darowizna dokonywana jest na rzecz osób najbliższych, to przy spełnieniu odpowiednich warunków, nie będziesz musiał płacić podatku.

Jak dokonać darowizny pojazdu?

Zgodnie z art. 890 Kodeksu Cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże jeśli umowa została zawarta bez dochowania formy aktu notarialnego to i tak staje się ważna, jeśli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli chcesz podarować synowi samochód nie musisz iść do notariusza (dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów). Umowę możesz sporządzić na piśmie, stanie się ona ważna w momencie wydania przedmiotu świadczenia czyli samochodu.

Jak powinna wyglądać umowa darowizny samochodu?

Umowa darowizny powinna zawierać:

 • Datę zawarcia umowy
 • Dane stron umowy (osoby, która zamierza podarować samochód oraz osoby która otrzyma auto)
 • Określenie kim dla darczyńcy jest obdarowany (element istotny przy darowaniu samochodu członkowi rodziny)
 • Przedmiot umowy (dane samochodu czyli marka pojazdu, rok produkcji, pojemność, nr silnika, nr nadwozia, nr rejestracyjny, przebieg)
 • Wartość przedmiotu darowizny
 • Oświadczenie darczyńcy, że przedmiot darowizny jest wolny od praw osób trzecich
 • Oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny
 • Datę przekazania samochodu
 • Podpisy stron

Umowa darowizny samochodu

Skorzystaj z naszego darmowego wzoru – do pobrania tutaj: umowa darowizny PDF lub umowa darowizny DOCX.

Czy muszę zapłacić podatek od darowizny? Grupy podatkowe, kwoty wolne od podatku

Kwestia należnego podatku od darowizny została uregulowana w ustawie o podatku od darowizny i spadku. Zgodnie z powołaną ustawą należy wyróżnić grupy podatkowe, dla każdej z nich kwota wolna od podatku jest inna

 • 0 grupa podatkowa – zwolnienie z podatku
 • I grupa podatkowa – kwota wolna od podatku to 9637 zł
 • II grupa podatkowa – kwota wolna od podatku to 7276 zł
 • III grupa podatkowa– kwota wolna od podatku do 4902 zł

Kwota wolna od podatku to kwota nie powodująca obowiązku zapłaty podatku.

Przykład

jeśli należysz do II grupy podatkowej i otrzymasz w darowiźnie samochód o wartości 3000 zł to nie musisz płacić podatku od darowizny. Jeśli natomiast należysz do II grupy podatkowej i otrzymasz w darowiźnie samochód o wartości 8000 zł to musisz zapłacić podatek od różnicy między wartością pojazdu, a kwoty wolnej od podatku, czyli od kwoty 724 zł (8 000 zł – 7276 zł= 724 zł)

 • Do grupy 0 należą: małżonek, syn, córka, matka, ojciec, dziadek, babcia, pasierb, pasierbica, brat, siostra, ojczym, macocha.
 • Do I grupy podatkowej należą: pradziadek, prababcia, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, teść, teściowa, zięć, synowa.
 • Do II grupy podatkowej należą: rodzeństwo rodziców (ciotka, wuj), zstępni rodzeństwa (np. dzieci brata), małżonkowie rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie pozostałych zstępnych (np. żona wnuczka).
 • Do III grupy podatkowej należą pozostali nabywcy, czyli np. osoby niespokrewnione w żaden sposób.

Ile będzie wynosił podatek?

Podatek należy obliczyć od nadwyżki podstawy opodatkowania (ponad kwotę wolną od podatku). Stawki są następujące:

grupy podatkowe
Przykład

Należysz do II grupy podatkowej, w darowiźnie otrzymałeś samochód o wartości 8 000 zł. Musisz zapłacić 7% z 724 zł (8 000 zł – 7267 zł = 724 zł)

Darowizna samochodu w rodzinie

Najbliższa rodzina może zostać zwolniona całkowicie od podatku, nie dzieje się to jednak automatycznie. Osoby najbliższe (należące do I grupy podatkowej) są zwolnione od podatku od darowizny, jeśli w ciągu 6 miesięcy od otrzymania przedmiotu darowizny zgłoszą ten fakt do Urzędu Skarbowego. W takim przypadku nie trzeba płacić podatku. Jeśli termin nie zostanie zachowany, zwolnienie nie będzie obowiązywało.

Przykład

Ojciec przekazał w darowiźnie na rzecz synowej samochód o wartości 12 000 zł. Darowizna została zgłoszona w ciągu miesiąca do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie ma obowiązku zapłaty podatku. Jeśli jednak darowizna nie zostałaby zgłoszona lub zgłoszona z niedochowaniem 6-miesięcznego terminu, nie mogłoby dojść do całkowitego zwolnienia. W takim przypadku należałoby wrócić do podstawowych przepisów wskazujących kwotę wolną od podatku. Syn znajduje się w I grupie podatkowej, dlatego musiałaby zapłacić podatek w wysokości 3% od kwoty 2363 zł (12 000 zł – 9637 zł = 2363 zł).

Umowa darowizny części samochodu – współwłaściciel

Poprzez darowiznę można przekazać również część własności. Np. ojciec może darować córce ½ samochodu, stają się wtedy współwłaścicielami. Musi spisać wtedy umowę darowizny połowy samochodu. To częsty zabieg stosowany przez młodych kierowców, którzy nie wypracowali sobie jeszcze zniżek ubezpieczeniowych. Dzięki temu w podanym wyżej przypadku córka będzie mogła skorzystać ze zniżek ojca. Darowizny części pojazdu dokonuje się w ten sam sposób , należy jedynie zaznaczyć że przedmiotem umowy jest ½ własności pojazdu.

Darowizna samochodu, a ubezpieczenie OC

Pamiętaj, że fakt dokonania darowizny musisz zgłosić ubezpieczycielowi u którego posiadasz OC. Wówczas ubezpieczenie OC przechodzi na obdarowanego, który może zrezygnować z ubezpieczenia (wypowiadając umowę) lub kontynuować ją do końca trwania okresu ubezpieczeniowego. Darowany samochód należy również przerejestrować.

Oblicz najtańsze OC

PODSUMOWANIE
 • Darowizna samochodu nie wymaga formy aktu notarialnego, aby umowa doszła do skutku należy przekazać darowany samochód
 • Umowę najlepiej sporządzić na piśmie (skorzystaj z naszego wzoru)
 • Wysokość podatku od darowizny zależy od tego komu samochód zostanie podarowany
 • Osoby najbliższe (małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowa, zięć, synowa) nie zapłacą podatku jeśli zgłoszą fakt darowizny do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy
 • Można przekazać poprzez darowiznę tylko połowę udziałów. Dzięki temu niedoświadczony współwłaściciel, który nie posiada jeszcze wypracowanych zniżek, będzie mógł skorzystać ze zniżek drugiego właściciela.
Oceń artykuł:
23,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!