Darowizna samochodu – co należy wiedzieć?

Chcesz podarować komuś bezpłatnie samochód? Możesz to zrobić, spisując umowę darowizny pojazdu. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, jak sporządzić akt darowizny samochodu, komu możesz podarować samochód i czy od darowizny należy uiścić podatek. Mamy także dla Ciebie darmowy wzór umowy!

Darowizna samochodu – co musisz wiedzieć?

O darowiźnie samochodu mówimy w sytuacji, w której przenosisz majątkowe prawa do rzeczy – w tym wypadku pojazdu –  na rzecz innej osoby.

Umowa darowizny uregulowana została w art. 888-902 Kodeksu Cywilnego. Przepisy nie konkretyzują kręgu osób, na rzecz których możesz dokonać darowizny. Jeśli jednak darowizna dokonywana jest na rzecz osób najbliższych, to przy spełnieniu odpowiednich warunków nie będziesz musiał płacić podatku.

Jak dokonać darowizny samochodu?

Zgodnie z art. 890 Kodeksu Cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże jeśli umowa została zawarta bez dochowania formy aktu notarialnego, to i tak staje się ważna, jeśli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli chcesz podarować synowi samochód, nie musisz iść do notariusza (dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów). Umowę możesz sporządzić na piśmie, stanie się ona ważna w momencie wydania przedmiotu świadczenia, czyli samochodu.

Jak powinna wyglądać umowa darowizny samochodu?

Umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 • datę zawarcia umowy,
 • dane stron umowy (osoby, która zamierza podarować samochód oraz osoby, która otrzyma auto),
 • określenie, kim dla darczyńcy jest obdarowany (element istotny przy darowaniu samochodu członkowi rodziny),
 • przedmiot umowy (dane samochodu, czyli marka pojazdu, rok produkcji, pojemność, nr silnika, nr nadwozia, nr rejestracyjny, przebieg),
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy, że przedmiot darowizny jest wolny od praw osób trzecich,
 • oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny,
 • datę przekazania samochodu,
 • podpisy stron.

Umowa darowizny samochodu [darmowy wzór]

Skorzystaj z naszego darmowego wzoru – do pobrania tutaj: umowa darowizny PDF lub umowa darowizny DOCX.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Podatek od darowizny samochodu – czy muszę go zapłacić?

Kwestia należnego podatku od darowizny samochodu została uregulowana w ustawie o podatku od darowizny i spadku. Zgodnie z powołaną ustawą należy wyróżnić grupy podatkowe, dla każdej z nich kwota wolna od podatku jest inna:

 • 0 grupa podatkowa – zwolnienie z podatku,
 • I grupa podatkowa – kwota wolna od podatku to 9637 zł,
 • II grupa podatkowa – kwota wolna od podatku to 7276 zł,
 • III grupa podatkowa– kwota wolna od podatku do 4902 zł.

Kwota wolna od podatku to kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku.

Przykład

Jeśli należysz do II grupy podatkowej i otrzymasz w darowiźnie samochód o wartości 3000 zł, to nie musisz płacić podatku od darowizny. Jeśli natomiast należysz do II grupy podatkowej i otrzymasz w darowiźnie samochód o wartości 8000 zł to musisz zapłacić podatek od różnicy między wartością pojazdu, a kwoty wolnej od podatku, czyli od kwoty 724 zł (8 000 zł – 7276 zł = 724 zł).

 • Do grupy 0 należą: małżonek, syn, córka, matka, ojciec, dziadek, babcia, pasierb, pasierbica, brat, siostra, ojczym, macocha.
 • Do I grupy podatkowej należą: pradziadek, prababcia, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, teść, teściowa, zięć, synowa.
 • Do II grupy podatkowej należą: rodzeństwo rodziców (ciotka, wuj), zstępni rodzeństwa (np. dzieci brata), małżonkowie rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie pozostałych zstępnych (np. żona wnuczka).
 • Do III grupy podatkowej należą pozostali nabywcy, czyli np. osoby niespokrewnione w żaden sposób.

Ile będzie wynosił podatek?

Podatek należy obliczyć od nadwyżki podstawy opodatkowania (ponad kwotę wolną od podatku). Stawki są następujące:

podatek od darowizny
Przykład

Należysz do II grupy podatkowej, w darowiźnie otrzymałeś samochód o wartości 8 000 zł. Musisz zapłacić 7% z 724 zł (8 000 zł – 7267 zł = 724 zł).

Darowizna samochodu w rodzinie

Najbliższa rodzina może zostać zwolniona całkowicie z obowiązku płacenia podatku, nie dzieje się to jednak automatycznie. Osoby najbliższe (należące do 0 grupy podatkowej) są zwolnione z obowiązku płacenia podatku od darowizny, jeśli w ciągu 6 miesięcy od otrzymania przedmiotu darowizny zgłoszą ten fakt do Urzędu Skarbowego. W takim przypadku nie trzeba płacić podatku. Jeśli termin nie zostanie zachowany, zwolnienie nie będzie obowiązywało.

Przykład

Ojciec przekazał w darowiźnie na rzecz syna samochód o wartości 12 000 zł. Darowizna została zgłoszona w ciągu miesiąca do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie ma obowiązku zapłaty podatku. Jeśli jednak darowizna nie zostałaby zgłoszona lub zgłoszona z niedochowaniem 6-miesięcznego terminu, nie mogłoby dojść do całkowitego zwolnienia. W takim przypadku należałoby wrócić do podstawowych przepisów wskazujących kwotę wolną od podatku. Syn znajduje się w I grupie podatkowej, dlatego musiałby zapłacić podatek w wysokości 3% od kwoty 2363 zł (12 000 zł – 9637 zł = 2363 zł).

Umowa darowizny części samochodu – współwłaściciel

Poprzez darowiznę samochodu można przekazać również część własności. Np. ojciec może darować córce ½ samochodu, stają się wtedy współwłaścicielami. Musi spisać wtedy umowę darowizny połowy samochodu. To częsty zabieg stosowany przez młodych kierowców, którzy nie wypracowali sobie jeszcze zniżek ubezpieczeniowych. Dzięki temu w podanym wyżej przypadku córka będzie mogła skorzystać ze zniżek ojca. Darowizny części pojazdu dokonuje się w ten sam sposób. Należy jedynie zaznaczyć, że przedmiotem umowy jest ½ własności pojazdu.

Darowizna samochodu a ubezpieczenie OC

Pamiętaj, że fakt dokonania darowizny musisz zgłosić ubezpieczycielowi u którego posiadasz OC. Wówczas ubezpieczenie OC przechodzi na obdarowanego, który może zrezygnować z ubezpieczenia (wypowiadając umowę) lub kontynuować ją do końca trwania okresu ubezpieczeniowego. Darowany samochód należy również przerejestrować.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

PODSUMOWANIE
 • Darowizna samochodu nie wymaga formy aktu notarialnego, aby umowa doszła do skutku należy przekazać darowany samochód.
 • Umowę najlepiej sporządzić na piśmie (skorzystaj z naszego wzoru).
 • Wysokość podatku od darowizny zależy od tego, komu samochód zostanie podarowany.
 • Osoby najbliższe (małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowa, zięć, synowa) nie zapłacą podatku jeśli zgłoszą fakt darowizny do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy.
 • Istnieje możliwość przekazania poprzez darowiznę tylko połowy udziałów. Dzięki temu niedoświadczony współwłaściciel, który nie posiada jeszcze wypracowanych zniżek, będzie mógł skorzystać ze zniżek drugiego właściciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o darowiznę samochodu

Czy umowę darowizny samochodu trzeba sporządzić u notariusza?
To zależy, do której grupy podatkowej należy osoba obdarowana. Wyróżnia się grupy: 0 (zwolnienie z podatku) oraz I, II i III, dla których obowiązują inne kwoty wolne od podatku. Przekroczenie danej kwoty spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wysokość podatku oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania, czyli różnicy między wartością przedmiotu (samochodu) a kwotą wolną od podatku.
Czy od darowizny samochodu trzeba zapłacić podatek?
Zależy do której grupy podatkowej należy osoba obdarowana. Wyróżnia się grupy 0 (zwolnienie z podatku) oraz I, II i III, dla których obowiązują inne kwoty wolne od podatku, których przekroczenie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. Wysokość podatku oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania, czyli różnicy między wartością przedmiotu (samochodu) a kwotą wolną od podatku.
Czy za darowiznę samochodu w najbliższej rodzinie płaci się podatek?
Osoby najbliższe darczyńcy (m.in. małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie) są zwolnione z podatku od darowizny również w przypadku, gdy jej wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Zwolnienie obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy obdarowany poinformuje Urząd Skarbowy o darowiźnie w ciągu 6 miesięcy od otrzymania przedmiotu.
Co się dzieje z ubezpieczeniem OC samochodu przekazanego w darowiźnie?
Darczyńca musi zgłosić TU fakt dokonania darowizny. W przeciwnym razie naraża się na to, że ubezpieczyciel wezwie go do zapłaty składki na kolejny rok. Obdarowany może z kolei korzystać z OC po poprzednim właścicielu lub wypowiedzieć jego umowę, ale nie może zapomnieć, że polisa po darczyńcy nie przedłuża się automatycznie i wygaśnie w dniu zakończenia umowy.
Oceń artykuł:
194,21
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Dołącz do dyskusji

6 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
A gdzie potem zgłosić umowę, sa koszty?
avatar autora komentarza
wszystko jest jasno opisane i bardzo zrozumiale .
avatar autora komentarza
A jak wygląda sytuacja, kiedy siostra chce mi podarować samochód który nie jest zarejestrowany w Polsce ? Muszę płacić akcyzje ? Jeśli tak to jak zostanie ona wyliczona ?
Wartość podatku akcyzowego powinna zostać wyliczona na podstawie wartości pojazdu (można ją zweryfikować w bazie Eurotax i Info-Ekspert), pojemności silnika oraz rodzaju napędu.
avatar autora komentarza
W nawiązaniu do: "Przykład Ojciec przekazał w darowiźnie na rzecz synowej samochód o wartości 12 000 zł. Darowizna została zgłoszona w ciągu miesiąca do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie ma obowiązku zapłaty podatku. Jeśli jednak darowizna nie zostałaby zgłoszona lub zgłoszona z niedochowaniem 6-miesięcznego terminu, nie mogłoby dojść do całkowitego zwolnienia. W takim przypadku należałoby wrócić do podstawowych przepisów wskazujących kwotę wolną od podatku. Synowa znajduje się w I grupie podatkowej, dlatego musiałaby zapłacić podatek w wysokości 3% od kwoty 2363 zł (12 000 zł – 9637 zł = 2363 zł)." Proszę o podanie, jaka jest podstawa prawna (przepis) zwolnienia synowej z darowizny powyżej 9.637 zł, pod warunkiem zgłoszenia darowizny do US?
Przepraszamy, do przykładu wkradł się błąd. Chodziło w nim oczywiście o syna, a nie synową, która nie zalicza się 0 grupy podatkowej, przez co nie jest zwolniona z podatku od darowizny w najbliższej rodzinie.