Darowizna samochodu – co należy wiedzieć?

Chcesz podarować komuś bezpłatnie samochód? Możesz to zrobić, spisując umowę darowizny pojazdu. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, jak sporządzić akt darowizny samochodu, komu możesz podarować samochód i czy od darowizny należy uiścić podatek. Mamy także dla Ciebie darmowy wzór umowy!

Darowizna auta

Darowizna samochodu – co musisz wiedzieć?

O darowiźnie samochodu mówimy w sytuacji, w której przenosisz majątkowe prawa do rzeczy – w tym wypadku pojazdu –  na rzecz innej osoby.

Umowa darowizny uregulowana została w art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Przepisy nie konkretyzują kręgu osób, na rzecz których możesz dokonać darowizny. Jeśli jednak darowizna dokonywana jest na rzecz osób najbliższych, to przy spełnieniu odpowiednich warunków nie będziesz musiał płacić podatku.

Jak dokonać darowizny samochodu?

Zgodnie z art. 890 Kodeksu cywilnego oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże jeśli umowa została zawarta bez dochowania formy aktu notarialnego, to i tak staje się ważna, jeśli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli chcesz podarować synowi samochód, nie musisz iść do notariusza (dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów). Umowę możesz sporządzić na piśmie, stanie się ona ważna w momencie wydania przedmiotu świadczenia, czyli samochodu.

Jak powinna wyglądać umowa darowizny samochodu?

Umowa darowizny samochodu powinna zawierać:

 • datę zawarcia umowy,
 • dane stron umowy (osoby, która zamierza podarować samochód oraz osoby, która otrzyma auto),
 • określenie, kim dla darczyńcy jest obdarowany (element istotny przy darowaniu samochodu członkowi rodziny),
 • przedmiot umowy (dane samochodu, czyli marka pojazdu, rok produkcji, pojemność, nr silnika, nr nadwozia, nr rejestracyjny, przebieg),
 • wartość przedmiotu darowizny,
 • oświadczenie darczyńcy, że przedmiot darowizny jest wolny od praw osób trzecich,
 • oświadczenie darczyńcy o darowaniu samochodu oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu przedmiotu darowizny,
 • datę przekazania samochodu,
 • podpisy stron.

Umowa darowizny samochodu [darmowy wzór]

Skorzystaj z naszego darmowego wzoru – do pobrania tutaj: umowa darowizny PDF lub umowa darowizny DOCX.

Podatek od darowizny samochodu – czy muszę go zapłacić?

Kwestia należnego podatku od darowizny samochodu została uregulowana w ustawie o podatku od darowizny i spadku. Zgodnie z art. 9 ust. 1 powołanej ustawy należy wyróżnić grupy podatkowe, dla każdej z nich kwota wolna od podatku jest inna:

 • tzw. „0 grupa podatkowa” (w ramach I grupy) – zwolnienie z podatku,
 • I grupa podatkowa – kwota wolna od podatku to 36 120 zł,
 • II grupa podatkowa – kwota wolna od podatku to 27 090 zł,
 • III grupa podatkowa– kwota wolna od podatku do 5733 zł.

Kwota wolna od podatku to kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku.

Przykład

Jeśli należysz do II grupy podatkowej i otrzymasz w darowiźnie samochód o wartości 25 000 zł, to nie musisz płacić podatku od darowizny. Jeśli natomiast należysz do II grupy podatkowej i otrzymasz w darowiźnie samochód o wartości 30 000 zł to musisz zapłacić podatek od różnicy między wartością pojazdu, a kwoty wolnej od podatku, czyli od kwoty 2910 zł (30 000 zł – 27 090 zł = 2910 zł).

 • Do grupy 0 należą: małżonek, syn, córka, matka, ojciec, dziadek, babcia, pasierb, pasierbica, brat, siostra, ojczym, macocha.
 • Do I grupy podatkowej należą: pradziadek, prababcia, wnuk, wnuczka, prawnuk, prawnuczka, teść, teściowa, zięć, synowa.
 • Do II grupy podatkowej należą: rodzeństwo rodziców (ciotka, wuj), zstępni rodzeństwa (np. dzieci brata), małżonkowie rodzeństwa, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie pozostałych zstępnych (np. żona wnuczka).
 • Do III grupy podatkowej należą pozostali nabywcy, czyli np. osoby niespokrewnione w żaden sposób.

Ile będzie wynosił podatek?

Podatek należy obliczyć od nadwyżki podstawy opodatkowania (ponad kwotę wolną od podatku). Stawki są następujące:

podatek od darowizny - stawki 2023
Przykład

Należysz do II grupy podatkowej, w darowiźnie otrzymałeś samochód o wartości 30 000 zł. Musisz zapłacić 7% z 2910 zł (30 000 zł – 27 090 zł = 2910 zł), czyli 203,70 zł.

Darowizna samochodu w rodzinie – bez podatku?

Najbliższa rodzina może zostać zwolniona całkowicie z obowiązku płacenia podatku, nie dzieje się to jednak automatycznie. Osoby najbliższe (należące do 0 grupy podatkowej) są zwolnione z obowiązku płacenia podatku od darowizny, jeśli w ciągu 6 miesięcy od otrzymania przedmiotu darowizny zgłoszą ten fakt do Urzędu Skarbowego. W takim przypadku nie trzeba płacić podatku. Jeśli termin nie zostanie zachowany, zwolnienie nie będzie obowiązywało.

Przykład

Ojciec przekazał w darowiźnie na rzecz syna samochód o wartości 46 000 zł. Darowizna została zgłoszona w ciągu miesiąca do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie ma obowiązku zapłaty podatku. Jeśli jednak darowizna nie zostałaby zgłoszona lub zgłoszona z niedochowaniem 6-miesięcznego terminu, nie mogłoby dojść do całkowitego zwolnienia. W takim przypadku należałoby wrócić do podstawowych przepisów wskazujących kwotę wolną od podatku. Syn znajduje się w I grupie podatkowej, dlatego musiałby zapłacić podatek w wysokości 3% od kwoty 9880 zł (46 000 zł – 36 120 zł = 9880 zł), czyli 296,40 zł.

Co się stanie, jeśli nie zgłosisz darowizny samochodu w urzędzie skarbowym?

Osoby, które są zwolnione z konieczności płacenia podatku za otrzymaną darowiznę, ale nie zgłoszą jej nabycia w ciągu 6 miesięcy, będą podlegały rozliczeniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że w takim przypadku będą musiały złożyć deklarację i zapłacić podatek od darowizny.

Darowizna samochodu firmowego

Samochód wycofany z działalności gospodarczej można przekazać w formie darowizny. Taka darowizna nie jest obarczona obowiązkiem podatkowym po stronie darczyńcy. W formie darowizny można przekazać też samochód, który nie został wycofany z działalności gospodarczej i nadal nie będzie to stanowiło przychodu u osoby przekazującej samochód.

Jak zgłosić darowiznę samochodu w urzędzie skarbowym?

Żeby zgłosić otrzymanie darowizny samochodu w urzędzie skarbowym, przygotuj formularz SD-Z2, który możesz pobrać do wydruku ze strony rządowej lub odebrać stacjonarnie w urzędzie. Formularz możesz też złożyć online w Portalu Podatkowym na podatki.gov.pl. Właściwą opcję znajdziesz w usłudze e-Deklaracje. Dokument będziesz musiał podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi.

Po złożeniu formularza urzędnik może poprosić Cię o potwierdzenie kilku faktów dotyczących darowizny, dlatego przydatne będą też dokumenty świadczące o tym:

 • co otrzymałeś (np. samochód),
 • od kogo i jaki łączy Was stopień pokrewieństwa lub powinowactwa,
 • w jaki sposób otrzymałeś samochód (np. w formie darowizny).

Darowiznę samochodu powinieneś zgłosić w urzędzie skarbowym właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Umowa darowizny części samochodu – współwłaściciel

Poprzez darowiznę samochodu można przekazać również część własności. Np. ojciec może darować córce ½ samochodu, stają się wtedy współwłaścicielami. Musi spisać wtedy umowę darowizny połowy samochodu. To częsty zabieg stosowany przez młodych kierowców, którzy nie wypracowali sobie jeszcze zniżek ubezpieczeniowych. Dzięki temu w podanym wyżej przypadku córka będzie mogła skorzystać ze zniżek ojca. Darowizny części pojazdu dokonuje się w ten sam sposób. Należy jedynie zaznaczyć, że przedmiotem umowy jest ½ własności pojazdu.

Czy darowiznę samochodu trzeba zgłosić w wydziale komunikacji?

Jeśli stajesz się właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, który otrzymałeś w formie darowizny, musisz zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji. Konieczne jest bowiem przerejestrowanie pojazdu lub dopisanie nowego właściciela do dowodu rejestracyjnego. Takiego zgłoszenia powinieneś dokonać w ciągu 30 dni od podpisania umowy darowizny.

UWAGA!

Darowiznę powinien zgłosić w wydziale komunikacji także darczyńca.

Jakie dokumenty musisz ze sobą zabrać do urzędu?

 • Umowę darowizny,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie pozytywnego przejścia badania technicznego,
 • ubezpieczenie OC.

Darowizna samochodu a ubezpieczenie OC

Pamiętaj, że fakt dokonania darowizny musisz zgłosić ubezpieczycielowi, u którego posiadasz OC. Wówczas ubezpieczenie OC przechodzi na obdarowanego, który może zrezygnować z ubezpieczenia (wypowiadając umowę) lub kontynuować ją do końca trwania okresu ubezpieczeniowego. Darowany samochód należy również przerejestrować.

Darowizna samochodu to sposób na większe zniżki

Osoby, które otrzymały darowiznę części samochodu i stały się współwłaścicielami pojazdu bardziej doświadczonego kierowcy, z pewnością będą mogły liczyć na niższą składkę ubezpieczeniową. Wszystko za sprawą wypracowanych już zniżek drugiego właściciela. Zniżki współwłaścicieli są uśredniane. Młody kierowca dzięki darowiźnie i współwłasności zapłaci więc za polisę korzystniejszą składkę niż wówczas, gdyby ubezpieczał auto sam.

UWAGA!

Bardziej doświadczony współwłaściciel może stracić swoje zniżki, jeśli drugi kierowca wyrządzi szkodę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o darowiznę samochodu

Czy umowę darowizny samochodu trzeba sporządzić u notariusza?
Czy od darowizny samochodu trzeba zapłacić podatek?
Czy za darowiznę samochodu w najbliższej rodzinie płaci się podatek?
Co się dzieje z ubezpieczeniem OC samochodu przekazanego w darowiźnie?
PODSUMOWANIE
 • Darowizna samochodu nie wymaga formy aktu notarialnego, aby umowa doszła do skutku należy przekazać darowany samochód.
 • Umowę najlepiej sporządzić na piśmie (skorzystaj z naszego wzoru).
 • Wysokość podatku od darowizny zależy od tego, komu samochód zostanie podarowany.
 • Osoby najbliższe (małżonek, wstępni, zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowa, zięć, synowa) nie zapłacą podatku jeśli zgłoszą fakt darowizny do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy.
 • Istnieje możliwość przekazania poprzez darowiznę tylko połowy udziałów. Dzięki temu niedoświadczony współwłaściciel, który nie posiada jeszcze wypracowanych zniżek, będzie mógł skorzystać ze zniżek drugiego właściciela.
Źródła:
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830450207/U/D19830207Lj.pdf
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

34 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
A gdzie potem zgłosić umowę, sa koszty?
avatar autora komentarza
wszystko jest jasno opisane i bardzo zrozumiale .
avatar autora komentarza
A jak wygląda sytuacja, kiedy siostra chce mi podarować samochód który nie jest zarejestrowany w Polsce ? Muszę płacić akcyzje ? Jeśli tak to jak zostanie ona wyliczona ?
Wartość podatku akcyzowego powinna zostać wyliczona na podstawie wartości pojazdu (można ją zweryfikować w bazie Eurotax i Info-Ekspert), pojemności silnika oraz rodzaju napędu.
avatar autora komentarza
W nawiązaniu do: "Przykład Ojciec przekazał w darowiźnie na rzecz synowej samochód o wartości 12 000 zł. Darowizna została zgłoszona w ciągu miesiąca do właściwego Urzędu Skarbowego. Nie ma obowiązku zapłaty podatku. Jeśli jednak darowizna nie zostałaby zgłoszona lub zgłoszona z niedochowaniem 6-miesięcznego terminu, nie mogłoby dojść do całkowitego zwolnienia. W takim przypadku należałoby wrócić do podstawowych przepisów wskazujących kwotę wolną od podatku. Synowa znajduje się w I grupie podatkowej, dlatego musiałaby zapłacić podatek w wysokości 3% od kwoty 2363 zł (12 000 zł – 9637 zł = 2363 zł)." Proszę o podanie, jaka jest podstawa prawna (przepis) zwolnienia synowej z darowizny powyżej 9.637 zł, pod warunkiem zgłoszenia darowizny do US?
Przepraszamy, do przykładu wkradł się błąd. Chodziło w nim oczywiście o syna, a nie synową, która nie zalicza się 0 grupy podatkowej, przez co nie jest zwolniona z podatku od darowizny w najbliższej rodzinie.
avatar autora komentarza
Chyba coś pomieszaliście. W akapicie: Darowizna samochodu w rodzinie i przykładzie ojciec-syn piszecie że syn jest w 1 grupie podatkowej a nieco wyżej piszecie że do grupy 0 (zwolnionej) należy m. in. syn. Czy aby w przykładzie nie powinno być: ponieważ darowizna jest większa niż 9637 (tj przekracza dopuszczalną kwotę sumy darowizn zwolnionych z podatku przekazanych - w tym wypadku - przez ojca dla syna na przestrzeni ostatnich 5 lat) to trzeba zapłacić podatek... ?
Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Do artykułu wkradła się pewna nieścisłość dotycząca tzw. "grupy 0", która jest nie tyle oddzielną grupą podatkową, co szczególną, wyróżnioną częścią grupy podatkowej 1. W jej przypadku zwolnione od podatku mogą być wszystkie darowizny bez względu na ich wartość, o ile po przekroczeniu kwoty 9637 zł zostaną zgłoszone w odpowiednim terminie do US. Wspomniany przykład jest zatem prawidłowy - podatek zostanie naliczony nie z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej kwoty, lecz niedochowanie terminu 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny w US.
avatar autora komentarza
Po jakim czasie od zakupu pojazdu rodzic może podarować dziecku auto?
avatar autora komentarza
Witam, chciałbym przekazać w postaci darowizny część udziału samochodu córce, którego właścicielem jestem Ja oraz współwłaścicielem jest mój syn. Jak spisać umowę darowizny?
avatar autora komentarza
Witam A co wtedy jeśli teściowa chce podarować samochód córce i jej mężowi ( będą współwłaścicielami ) córka jest w grupie 0, więc zwolniona z podatku, ale zięć jest w grupie 1., czyli musi zapłacić podatek ? rozumiem że płaci od połowy zadeklarowanej wartości auta ? Dziękuję
Tak, w opisanym przypadku zięć musi zapłacić podatek od połowy wartości auta, o ile ta przekracza kwotę wolną od podatku (9637 zł). Trzeba też pamiętać, że aby uniknąć obowiązku podatkowego, córka musi zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.
avatar autora komentarza
Pytanie: były mąż chce darować naszej 16-letniej córce auto, które będę użytkowała ja. Co z ubezpieczeniem, przerejestrowaniem i innymi sprawami dot. auta - czy wszędzie będę musiała „ciągać” dziecko żeby je załatwić ?
W przypadku ubezpieczenia może Pani wystąpić jako osoba ubezpieczająca, a córka jako osoba ubezpieczona - jej obecność nie jest konieczna do zawarcia umowy, ale będzie Pani musiał podać siebie jako osobę korzystającą z auta. W przypadku rejestracji prawdopodobnie będzie konieczna obecność zarówno dziecka, jak i rodzica, którzy będą musieli podpisać się na wniosku, ale warto wcześniej skontaktować się z danym urzędem i zapytać o dokładne procedury.
avatar autora komentarza
Mam pytanie, przepisanie darowizna połowy auta z mojego ojca na mojego teścia to 3 grupa prawda ?
Tak, w podanym przypadku mówimy o osobach z III grupy podatkowej.
avatar autora komentarza
Oddałam znajomemu część samochodu którego byłam współwłaścicielem wraz z nim, wartość to 1250 zł, więc nie przekroczono kwoty wolnej od podatku, czy w takim wypadku mój znajomy musi zgłaszać to do Urzędu Skarbowego?
avatar autora komentarza
Mamy z żoną samochód zarejestrowany na nas oboje. Chcemy dokonać darowizny na ojca żony, który jest dla żony w grupie 0, z dla mnie w grupie I. Jak darować samochód nie płacąc podatku? Pozdrawiam
Jeżeli wartość samochodu nie przekracza kwoty wolnej (9637 zł), nie wystąpi obowiązek podatkowy. Jeżeli przekracza, podatku można uniknąć, np. jeśli wcześniej przekaże Pan żonie swoje udziały w samochodzie, po czym ona dokona darowizny na rzecz ojca. Wówczas wszyscy obdarowani (żona i teść) będą znajdować się grupie zerowej, zatem potrzebne będzie tylko zgłoszenie darowizny do US.
avatar autora komentarza
Witam czy można przepisać samochód w darowiźnie synowi który jest niepełnoletni?
Tak, o ile samochód nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami (np. niezapłacona rata). Małoletnie dziecko jest uprawnione do przyjmowania darowizn zawsze, gdy chodzi o rzeczy drobne albo niepowodujące nałożenia żadnych zobowiązań. Z kolei gdy darowizna wymaga czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, konieczna jest zgoda sądu rodzinnego.
avatar autora komentarza
Witam Jeśli moja mama wraz z moim mężem są właścicielami pojazdu (mąż współwłaściciel) a mama chce przepisać samochód na zięcia, a ten dalej na swoją matke, jak to zrobić?
avatar autora komentarza
a gdy samochód jest w jednoosobowej działalnośći kupiony na VAT? Chciałbym zaraz po zakupie takiego auta obdarować np tatę bo posiada maksymalne zniżki w AC/OC. Mogę? Czy nadal będę mógł amortyzować samochód? w jakiej części będę mógł obdarować ojca?
avatar autora komentarza
Witam a jak następuje sytuacja darowizny ojca dla syna samochodu o wartości powyżej 19tys zł podatek trzeba zapłacić czy nie jest to wymagane ?
avatar autora komentarza
Witam, mam pytanie odnośnie przepisania samochodu. Mąż kupił sobie nowy samochód i swój stary samochód, który kupił jak byliśmy już po ślubie, chce przekazać mi. Ale w ten sposób, żeby jego nie było w dowodzie rejestracyjnym, żebym widniała tam tylko ja. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy mąż może mi przekazać samochód w akcie darowizny? Nie chcę, żeby przy jakiejś stłuczce z mojej winy mąż tracił potem zniżki. Bardzo proszę o rady jak to zrobić.
avatar autora komentarza
Musi Pani zrzec się jego ubezpieczenia i wykupić odrazu na siebie .A męża wypisać jako współwłaściciela
avatar autora komentarza
samochód mam zarejestrowany na firmę jednoosobową z zona mam wspólność majątkową , zona podaruje swoim rodzicom 50 % i ja teściom 50 % czy musimy mieć dwie umowy darowizny ?
avatar autora komentarza
Super informacje
avatar autora komentarza
A czy zwolnienie obowiązuje w darowiznach między małżonkami pozostającymi w stanie rozdzielnosci majątkowej? Pozdrawiam serdecznie, bardzo przydatny artykuł.
Tak. W przypadku rozdzielności majątkowej można skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania darowizny, jeśli fakt ten zostanie zgłoszony do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dokonania darowizny.
avatar autora komentarza
A co z podatkiem i która grupa, jeżeli darczyńcą jest była żona, a obdarowanym jest były mąż?
Byli małżonkowie nie są w żaden sposób spokrewnieni, więc należą do III grupy podatkowej. Kwota wolna od podatku wynosi więc 5733 zł, powyżej niej trzeba zapłacić podatek.
avatar autora komentarza
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Tydzień temu wykupiłam samochód z leasingu i nie wprowadzam go jako środek trwały do firmy. Proszę o informację czy mogę go podarować mężowi z którym mam wspólnotę majątkową i uniknąć zapłaty podatku i vatu .
avatar autora komentarza
Podpowiedzcie , mam pojazd zarejestrowany na właściciela i współwłaściciela , teraz ten współwłaściciel chce darować swoją połowę ( pozbyć się całkowicie swojej części ) bratu ( osobie niepełnoletniej ) . Umowa jest spisywana pomiędzy jednym i drugim bratem ? Jak to jest z podpisem Obdarowanego ( tutaj - osoby niepełnoletniej ) . Właściciel pozostaje bez zmian .

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC