Ubezpieczenie
do pracy za granicą

Wyjazd do pracy za granicę stanowi dla wielu osób sposób na podreperowanie budżetu domowego.

Wysokie płace wciąż kuszą Polaków, szczególnie w sezonie letnim. Osoby, które decydują się na dodatkową pracę za granicą, powinny zaopatrzyć się w odpowiednie ubezpieczenie. W poniższym artykule wskazujemy, dlaczego ubezpieczenie do pracy za granicą jest takie ważne, a także podpowiadamy, jak wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie.

grafika
grafika

Ubezpieczenie do pracy za granicą –
dlaczego jest takie ważne?

grafika

Polacy za granicą często podejmują prace fizyczne. Wiele osób próbuje dorobić, pracując na magazynach, wykładając towar, czy pracując przy zbiorach. Popularne są również prace związane z pomocą na budowie lub przy remontach. Wszystkie te rodzaje pracy można określić jako pracę fizyczną. Praca fizyczna zwiększa ryzyko powstania szkody, dlatego
w przypadku podejmowania się takich zadań zawodowych zadbanie o odpowiednie ubezpieczenie jest szczególnie ważne.

Oczywiście o ubezpieczenie powinny zadbać również osoby, które będą wykonywać mniej ryzykowną pracę. Nie sposób przewidzieć sytuacji, gdy leczenie będzie konieczne. Należy wziąć pod uwagę fakt, że za granicą nie tylko zarobki są dużo wyższe niż w Polsce, wyższe są także koszty leczenia. Jeśli osoba, która wyjeżdża do pracy za granicę, nie ubezpieczy się, a dojdzie do wypadku, np. złamie rękę lub nogę, może finalnie okazać się, że koszty leczenia pochłoną większość jej zarobku. W takiej sytuacji cały wyjazd, który ma głównie finansowy charakter, traci sens.

Chcę poznać cenę mojej polisy
grafika

Kiedy ubezpieczenie do pracy
za granicą będzie droższe?

grafika

Ubezpieczyciele oferują pakiety ubezpieczenia do pracy za granicą, które różnią się przede wszystkim zakresem ochrony. Osoby wyjeżdżające do pracy powinny dobrać zakres ochrony
w zależności od rodzaju pracy, jaką będą wykonywać. Zakłady ubezpieczeń w OWU rozróżniają: pracę umysłową, pracę fizyczną oraz pracę fizyczną o zwiększonym ryzyku. Praca ryzykowna wiąże się z większą ochroną ubezpieczeniową, jednocześnie jednak oznacza również wyższą składkę.

Podsumowując: wysokość składki będzie w dużej mierze uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy oraz od sezonu.

grafika

Ubezpieczenie do pracy za granicą –
co obejmuje?

grafika

Należy podkreślić, że ubezpieczenie do pracy za granicą nie jest równoznaczne z ubezpieczeniem turystycznym. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje węższy zakres ochrony, w związku z czym może okazać się niewystarczające, jeśli osoba ubezpieczona zamierza podjąć się pracy w obcym państwie.

Jak już wcześniej wspomniano, ubezpieczyciele oferują różne pakiety ubezpieczeniowe różniące się od siebie zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W podstawowym pakiecie zazwyczaj ubezpieczyciele oferują: pokrycie kosztów leczenia za granicą, assistance, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków). Osoba zainteresowana może rozszerzyć pakiet, jeśli zależy jej np. na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. W poszerzonej ofercie często można znaleźć również ubezpieczenie bagażu.

Ubezpieczenie do pracy za granicą – jakie wybrać?

Niewątpliwą zaletą ubezpieczeń dla pracowników zagranicznych jest to, że ubezpieczyciele oferują możliwość wykupienia ochrony na różne okresy. Można więc wykupić ubezpieczenie np. tylko na 60 dni. Z tego względu osoby decydujące się na pracę tymczasową mogą swobodnie wybrać okres ochrony dostosowany do ich potrzeb.

Jeśli chodzi o sam zakres ubezpieczenia, to będzie on uzależniony od konkretnego ubezpieczyciela. Pracownik powinien sam zdecydować, kierując się przy doborze ubezpieczenia m.in. charakterem świadczonej pracy.

Ubezpieczenie do pracy za granicą może obejmować (w zależności od wybranej opcji):

grafika

pokrycie
kosztów leczenia

grafika

NNW

grafika

pakiet usług medycznych
(organizacja leczenia)

grafika

transport do Polski
w razie konieczności

grafika

ubezpieczenie
od kradzieży

grafika

ubezpieczenie bagażu

grafika

ubezpieczenie OC
w życiu prywatnym

grafika

dodatkowe ubezpieczenie
w razie chorób przewlekłych

Najważniejszym punktem ochrony jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Osoba, która wyjeżdża w celach zarobkowych, powinna mieć zapewniony dostęp do opieki lekarskiej w razie choroby lub wypadku. Osoby, które cierpią na choroby przewlekłe, powinny zdecydować się na rozszerzony zakres ochrony, w razie gdyby objawy związane z chorobą nasiliły się podczas wyjazdu. Kolejną ważną kwestią jest ubezpieczenie NNW oraz OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni ubezpieczonego, jeśli dojdzie do wypadku z jego winy i ucierpi na tym inna osoba.

grafika
Przykład

Nikodem wyjechał do Norwegii, by pracować tam na budowie. Niestety niedługo po przyjeździe,
w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas pracy złamał nogę. Złamanie było na tyle skomplikowane, że Nikodem musiał się poddać operacji, po której konieczny był jego transport do kraju. Na szczęście przed wyjazdem wykupił polisę z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia, dzięki czemu ubezpieczyciel opłacił zarówno koszty leczenia Nikodema, jak i jego transportu do Polski.

Warto zdecydować się również na dodatkową ochronę bagażu oraz ubezpieczenie od kradzieży. Utrata bagażu lub dokumentów może przysporzyć dużo problemów podróżującemu – dodatkowe ubezpieczenie pomoże zniwelować negatywne skutki takiej sytuacji.

grafika
Przykład

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różne odmiany ubezpieczenia na wyjazd do pracy za granicę. Propozycja Generali zawiera NNW, OC w życiu prywatnym, pokrycie kosztów leczenia i ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego. Ochronę można rozszerzyć o ryzyko wykonywania pracy fizycznej, amatorskiego uprawiania sportów lub sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportów oraz pasywnego udziału w aktach terroru i wojnie.

Ubezpieczenie do pracy za granicą już od 1,63 zł za dzień ochrony!

Ponieważ ubezpieczenie do pracy za granicą funkcjonuje najczęściej jako dodatek do polisy turystycznej, przy jego zakupie trzeba się liczyć z odpowiednio wyższym kosztem ochrony. Jakim? Okazuje się, że koszt zakupu ubezpieczenia chroniącego w razie wypadków związanych z pracą zarobkową za granicą to zaledwie kilka złotych dziennie!

Sprawdźmy to na przykładzie wspomnianego wyżej Nikodema, pracującego na budowie w Norwegii, zakładając, że wyjechał on tam na 2 miesiące. Ile zapłaciłby za ubezpieczenie do pracy za granicą w wybranych firmach ubezpieczeniowych?

Towarzystwo ubezpieczenioweCałkowity koszt polisyCena ubezpieczenia
do pracy za granicą
Cena za dzień ochrony
ubezpieczenia do pracy za granicą
grafika

447,00 zł


98,00 zł


1,63 złgrafika

460,00 zł


115,00 zł
1,92 złgrafika

671,65 zł

251,87 zł

4,20 złAXA-logo

824,40 zł
274,80 zł4,58 zł

Dane na podstawie kalkulatora ubezpieczeń turystycznych Mubi (aktualizacja: 26.04.2024).

Najtańszą polisę do pracy za granicą można mieć w Proama. Koszt za dzień ochrony wynosi w tym przypadku zaledwie 1,75 zł, a w zakresie ubezpieczenia znajdują się m.in. ubezpieczenia kosztów leczenia do 200 000 zł. W najdroższym wariancie zaproponowanym przez AXA Partners (4,45 zł za dzień ochrony) suma ubezpieczenia kosztów leczenia wynosi ponad 600 000 zł, a ponadto ubezpieczyciel oferuje m.in. ubezpieczenie OC z sumą ponad 250 000 zł i NNW z sumą 50 000 zł.

Zagraniczne wyjazdy są szczególnie ryzykowne w dobie pandemii koronawirusa. Dlatego niektórzy ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia turystyczne, w ich ramach zapewniają również ochronę na wypadek konieczności przedłużenia pobytu ze względu na przebywanie na kwarantannie, a także zapewniają pokrycie kosztów leczenia chorych na COVID-19. Takie usługi można znaleźć m.in. w TU Europa. Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia COVID-19 podczas pobytu w innym kraju do 1 000 000 zł.

grafika

Praca za granicą ,,na czarno”

grafika

Wiele osób decyduje się na pracę na czarno, mimo ryzyka związanego z podjęciem się pracy bez umowy. W odniesieniu do kwestii ubezpieczenia do pracy za granicą, należy podkreślić, że ubezpieczyciele kierują swoją ofertę do wszystkich osób, które zamierzają podjąć się pracy zarobkowej – bez względu na rodzaj umowy. Zakłady ubezpieczeń definiują w OWU pojęcie pracownika, nie jest ono jednak uzależnione od statusu osoby pracującej.

grafika

EKUZ a ubezpieczenie do pracy za granicą

grafika

Wiele osób myśli, że EKUZ stanowi wystarczające zabezpieczenia na wypadek zachorowania za granicą. Co to takiego?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, umożliwia obywatelom UE korzystanie z opieki medycznej na terenie całej Unii. EKUZ jest wydawany bezpłatnie na wniosek osoby zainteresowanej. Osoba, która podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, może uzyskać EKUZ, dzięki czemu będzie mogła skorzystać w innych unijnych państwach z podstawowej opieki zdrowotnej.

Uściślając: EKUZ będzie obejmowało ochroną osobę, która wyjeżdża do innego państwa członkowskiego, w którym nie podlega obowiązkowi ubezpieczeniowemu. Np. para z Polski jadąca na wakacje do Włoch, posiadając karty EKUZ, będzie mogła skorzystać z opieki zdrowotnej we Włoszech, gdyby zaszła taka potrzeba.

Chcę poznać cenę mojej polisy

Dlaczego EKUZ nie jest wystarczający, jeśli wyjeżdżasz pracować do innego państwa unijnego? Przede wszystkim zakres ochrony zapewniony przez EKUZ jest ograniczony do pomocy w ramach publicznej służby zdrowia danego kraju. EKUZ nie zapewnia więc pokrycia wszystkich kosztów leczenia. Jeśli zajdzie np. potrzeba leczenia dentystycznego lub skorzystania z prywatnej opieki medycznej, EKUZ nie zapewnia ochrony. Ponadto EKUZ nie pokryje kosztów przewiezienia do Polski, w razie takiej konieczności.

Jeśli pracownik chce mieć zapewniony szerszy zakres ochrony, przede wszystkim powinien pamiętać o: NNW, ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym i polisie pokrywającej koszty leczenia prywatnego oraz koszty ratownictwa. To wszystko zapewni mu tylko dodatkowe ubezpieczenie do pracy za granicą.

grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!