Ubezpieczenie kosztów leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia na sumę 600 000 zł wraz z OC w życiu prywatnym, NNW i ubezpieczeniem bagażu można kupić już za niecałe 80 zł.

Taką ofertę można znaleźć w AXA Assistance. Ale czym właściwie jest ubezpieczenie kosztów leczenia? Jakie świadczenia zapewnia i czy jest sens zakupu tej polisy, jeśli jest się właścicielem karty EKUZ? Sprawdźmy!

grafika
grafika

Czym jest ubezpieczenie kosztów leczenia?

grafika

Ubezpieczenie kosztów leczenia to jedno z podstawowych świadczeń, jakie zapewniają ubezpieczyciele w ramach polisy turystycznej. Wykupienie ubezpieczenia podróżnego gwarantuje pomoc finansową w pokryciu kosztów leczenia zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach medycznych, gdy dojdzie do wypadku lub zachorowania ubezpieczonych turystów w czasie podróży.

Podobnie jak zakup polisy turystycznej, posiadanie ubezpieczenia kosztów leczenia w czasie wyjazdu nie jest obowiązkowe, jak ma to miejsce chociażby w przypadku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jednak zakup tej polisy jest zdecydowanie zalecany. Posiadacze ubezpieczenia kosztów leczenia nie muszą bowiem martwić się o wysokie koszty usług medycznych, także za granicą, gdzie stawki bywają sporo wyższe od polskich, a także gdy konieczne będzie skorzystanie z pomocy lekarskiej prywatnych gabinetów.

Wybierając ubezpieczenie turystyczne, warto szukać ofert zapewniających wysokie sumy ubezpieczenia. W niektórych krajach leczenie jest bardzo kosztowne, dlatego ubezpieczenie na kilka tysięcy złotych może nie wystarczyć. Najlepszym rozwiązaniem będzie zakup polisy z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia przynajmniej na kilkadziesiąt tysięcy euro. Niektórzy ubezpieczyciele oferują sumy opiewające nawet na ponad 1 000 000 zł. Tak jest chociażby w Warcie, która zapewnia sumę ubezpieczenia właśnie do 1 000 000 zł, a także w Generali i Proamie, gdzie maksymalna suma ubezpieczenia kosztów leczenia to 1 200 000 zł. AXA Assistance oferuje jeszcze więcej, bo maksymalna suma wynosi aż 40 000 000 zł.

grafika

Ubezpieczenie kosztów leczenia –
jakie usługi zapewnia?

grafika

Zakres ochrony ubezpieczenia kosztów leczenia jest zwykle dosyć szeroki, ale to, jakie świadczenia będzie można sfinansować z odszkodowania, zależy od wybranej firmy ubezpieczeniowej i zakupionego pakietu. Zazwyczaj jednak ubezpieczyciel pokryje koszty:

 • wizyt lekarskich;
 • hospitalizacji;
 • pilnych zabiegów i operacji;
 • zabiegów ambulatoryjnych;
 • badań diagnostycznych, np. obrazowych, jak USG, RTG, TK, a także badań laboratoryjnych;
 • leczenia stomatologicznego, jeśli jest konieczne;
 • leczenia związanego z ciążą (zwykle do 32. tygodnia) i porodem;
 • lekarstw, opatrunków i środków pomocniczych;
 • protez i okularów korekcyjnych;
 • transportu medycznego.

Zazwyczaj nie jest możliwe korzystanie z tych świadczeń bez limitu. Każda z powyższych usług prawdopodobnie będzie ograniczona, np. liczbą wizyt, które zostaną opłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, liczbą dni spędzonych w szpitalu czy kwotą, jaką można przeznaczyć na zakup lekarstw.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe, jak Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa, wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia oferują ubezpieczenie assistance lub ubezpieczenie pokrywające koszt akcji poszukiwawczej i ratowniczej. Są to jednak rzadkie przypadki. Częściej trzeba zapłacić dodatkową składkę, aby móc liczyć na świadczenia w ich ramach.

Porównaj oferty
grafika

Czy posiadacze EKUZ powinni kupić też ubezpieczenie kosztów leczenia?

grafika

Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala korzystać z opieki medycznej za granicą. W dodatku jest wydawana bezpłatnie. Zgadza się, EKUZ uprawnia do korzystania z pomocy medycznej w większości krajów europejskich. Funkcjonuje jednak błędne przekonanie, że zawsze są to usługi bezpłatne. Tymczasem trzeba zdawać sobie sprawę, że EKUZ umożliwia sięganie po pomoc lekarza na takich samych warunkach, jak mogą to robić obywatele danego kraju, a ci niejednokrotnie są zobowiązani do pokrycia przynajmniej części kosztów leczenia.

Posiadacze EKUZ mogą liczyć na pomoc medyczną tylko w placówkach publicznych. A tych często brakuje w kurortach, do których większość Polaków wyjeżdża na wakacje. W takich miejscach przeważnie są dostępne jedynie prywatne gabinety lekarskie czy przychodnie, a leczenie w nich nie zostanie opłacone przez NFZ na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Przewagą ubezpieczenia kosztów leczenia nad kartą EKUZ jest to, że polisa będzie działała zarówno w przypadku leczenia w publicznej służbie zdrowia, jak i w placówkach prywatnych.

grafika

Kiedy kupić ubezpieczenie kosztów leczenia?

grafika

Biorąc pod uwagę to, że w Polsce właściwie każdy obywatel naszego kraju ma zapewnioną pomoc medyczną w ramach publicznej służby zdrowia, rzadko mówi się o ubezpieczeniu kosztów leczenia w kontekście podróży na terenie kraju. Jednak już w przypadku wyjazdów zagranicznych posiadanie polisy jest wskazane.

grafika

Kiedy nie można liczyć na odszkodowanie
z ubezpieczenia kosztów leczenia?

grafika

Jak każde inne ubezpieczenie, również ubezpieczenie kosztów leczenia jest obarczone pewnymi ograniczeniami. I nie chodzi tu tylko o ograniczenia w liczbie dni hospitalizacji czy wizyt lekarskich. W OWU ubezpieczyciele zamieszczają nie tylko informację o zakresie ochrony, ale także o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli sytuacjach, w których ubezpieczone osoby nie będą mogły liczyć na wsparcie towarzystwa. Jakie to sytuacje? M.in.:

 • gdy leczenie wykracza poza zakres, który pozwoli na przywrócenie ubezpieczonego do stanu, w którym będzie on mógł wrócić do kraju;
 • jeśli ubezpieczony wyjechał, mimo że istniały zdrowotne przeciwwskazania do podróży;
 • jeśli leczenie dotyczy chorób psychicznych;
 • jeśli leczenie dotyczy chorób przenoszonych drogą płciową;
 • poddanie się operacji plastycznej;
 • profilaktyczne i protetyczne leczenie stomatologiczne;
 • jeśli nie wykupiono rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na przykład o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub ekstremalnych, a to w wyniku uprawiania tych dyscyplin doszło do uszkodzenia ciała;
 • jeśli nie wykupiono klauzuli aktów terroru, a do szkody doszło w wyniku aktu terrorystycznego;
 • jeśli doszło do zaostrzenia objawów choroby przewlekłej, a ubezpieczony nie wykupił odpowiedniego rozszerzenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie kosztów leczenia?

To, ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne o różnych zakresach ochrony, w tym z ubezpieczeniem kosztów leczenia na wyższe i niższe sumy, można sprawdzić, korzystając z kalkulatorów ubezpieczenia turystycznego poszczególnych towarzystw. Sprawdźmy zatem, jaki będzie koszt polisy turystycznej dla dorosłej osoby, która wyjeżdża na tydzień do Austrii, aby wypocząć.

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres ochronyCena ubezpieczenia turystycznego
Europa UbezpieczeniaKoszty leczenia, ratownictwa i transportu:
100 000 zł


Ochrona w zakresie COVID-19: 100 000 zł

Assistance: 100 000 zł

NNW: 15 000 zł

Klauzula chorób przewlekłych

Amatorskie uprawianie sportu

Klauzula alkoholowa
40 zł
GeneraliKoszty leczenia i assistance: 200 000 zł

OC w życiu prywatnym: 50 000 zł

NNW: 50 000 zł

Bagaż podróżny: 4 000 zł

Kradzież mienia na czas wyjazdu: 5 000 zł
76 zł
AXA AssistanceKoszty leczenia: 600 000 zł

OC w życiu prywatnym: 250 000 zł

NNW: 50 000 zł

Bagaż podróżny: 3 000 zł
79 zł

Źródło: Kalkulatory ubezpieczeń poszczególnych firm ubezpieczeniowych [grudzień 2021].

Jak widać na powyższym zestawieniu, nawet ubezpieczenie podróżne z ubezpieczeniem kosztów leczenia na sumę 600 000 zł i dodatkowymi rodzajami ochrony, można mieć nawet za mniej niż 100 zł.

Porównaj oferty
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!