Centrum alarmowe w ubezpieczeniu turystycznym – co to jest i jakie ma zadania?

Gdy dojdzie do wypadku lub innego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczenia turystycznego, to podróżny musi to zgłosić ubezpieczycielowi. W niektórych sytuacjach pomoc potrzebna jest od razu, więc firmy umożliwiają kontakt poprzez centra alarmowe. Co mówią zapisy OWU o tych jednostkach organizacyjnych? Jak one działają? Sprawdziliśmy to!

centrum alarmowe

Centrum alarmowe w ubezpieczeniu turystycznym

Gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczenia turystycznego, podróżny musi mieć możliwość zgłoszenia szkody lub powiadomienia o potrzebie pomocy. W tym celu ubezpieczyciele organizują centra alarmowe, których zadaniem jest wsparcie ubezpieczonego. Czy w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) znajdziemy definicje takich jednostek organizacyjnych?

Okazuje się, że tak. Na przykład AXA Partners wskazuje następującą definicję:

Centrum Pomocy Assistance – jednostka organizacyjna zajmująca się w imieniu Ubezpieczyciela organizacją i świadczeniem Ubezpieczonemu usług określonych w niniejszych OWU oraz likwidacją szkód.

Ogólne warunki ubezpieczenia Daleko od Domu AXA Partners.

Z kolei Generali, a więc także Proama, w ogólnych warunkach ubezpieczenia podają następującą definicję:

Centrum Pomocy Generali – jednostka organizacyjna wskazana przez Generali, działająca na jego rzecz i w jego imieniu (numer telefonu podany jest w dokumencie ubezpieczenia), do której Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia “Generali, z myślą o podróży”.

Już teraz warto zwrócić uwagę, że nazwa centrum alarmowe jest umowna i może przybierać różne formy. W powyższych przykładach jest to Centrum Pomocy Assistance i Centrum Pomocy Generali, a SIGNAL IDUNA wskazuje, że:

Centrala Alarmowa – jednostka organizacyjna realizująca świadczenia ubezpieczeniowe przysługujące Ubezpieczonemu na zasadach opisanych w niniejszych OWU.

OWU SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże.

Na koniec zostawiliśmy ERGO Hestię, która dla ubezpieczenia Podróżuj z mtu24.pl oraz You Can Drive and Travel wprowadziła taką definicję:

Centrum Alarmowe – organizator usługi assistance w imieniu ERGO Hestii.

OWU Podróżuj z mtu24.pl oraz OWU You Can Drive and Travel.

Podsumowując, zadaniem centrum alarmowego w ubezpieczeniu turystycznym jest organizacja i zapewnienie usług oraz świadczeń ubezpieczonym podróżnym w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Działanie centrum alarmowe – co zapewnia?

Centrum alarmowe przyjmuje zgłoszenia od ubezpieczonych, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną, a następnie udziela pomocy zgodnie z warunkami opisanymi w OWU. Co ważniejsze, centra pomocy prowadzą całodobowe dyżury, więc można skontaktować się z nimi o dowolnej porze – oczywiście najlepiej zrobić to niezwłocznie po zajściu zdarzenia.

Działanie centrum alarmowego polega przede wszystkim na:

 • przyjmowaniu zgłoszeń,
 • udzielaniu informacji (np. komunikacyjnych, turystycznych i pogodowych),
 • udzielaniu pomocy i wskazówek w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
 • organizacji i koordynacji pomocy medycznej,
 • organizacji i koordynacji pomocy związanej z transportem,
 • przekazywaniu informacji wskazanym osobom,
 • pomocy w razie utraty dokumentów podczas podróży,
 • organizacji pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z warunkami OWU,
 • organizacji opieki nad dziećmi,
 • organizacji opieki nad zwierzętami,
 • przyjmowaniu informacji o nieprzewidzianym przedłużeniu podróży zagranicznej,
 • organizacji kierowcy zastępczego,
 • realizacji pozostałych usług assistance.

Zakres działania centrum alarmowego jest podobny u każdego ubezpieczyciela. Różnice mogą wynikać z warunków ubezpieczenia turystycznego (zakresu ochrony, rodzaju świadczeń i usług).

co zapewnia centrum alarmowe

Kontakt z centrum alarmowym – czy zawsze jest konieczny?

Doszło do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową podczas zagranicznego wyjazdu. Co w takiej sytuacji powinien zrobić turysta, który chce otrzymać odszkodowanie lub wsparcie ubezpieczyciela? Oczywiście poinformować o tym swojego ubezpieczyciela. 

Na przykład AXA Partners wskazuje, że:

W przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczony zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Centrum Pomocy Assistance za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej lub pod całodobowym numerem +48 22 575 97 28 w celu zawiadomienia Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia poprzez przedstawienie zgodnych z prawdą wyjaśnień dotyczących powstania i następstw takiego zdarzenia oraz wszelkich innych umów ubezpieczenia w zakresie tych samych ryzyk.

Ogólne warunki ubezpieczenia Daleko od Domu AXA Partners.

Jak widać z powyższego zapisu z ogólnych warunków ubezpieczenia, kontakt z ubezpieczycielem nie jest dobrowolny, a wymagany. Po drugie ubezpieczony może nawiązać go nie tylko telefonicznie, ale także drogą elektroniczną. A czy w OWU innych ubezpieczycieli znajdziemy podobne zapisy?

Z kolei w zapisach ubezpieczenia turystycznego Generali znajdziemy następujący zapis w rozdziale o postępowaniu w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną:

Ponadto Ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu powinien przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie nawiązać kontakt telefoniczny z Centrum Pomocy Generali najpóźniej w ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Generali.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia “Generali, z myślą o podróży”.

Widzimy więc, że nie tylko trzeba zgłosić szkodę, ale Generali wskazuje, że należy to zrobić w ciągu 24 godzin. Dlaczego więc trzeba skontaktować się z centrum alarmowym?

Po pierwsze, jest to konieczne, by ubezpieczyciel otrzymał informacje o zdarzeniu, a następnie mógł udzielić niezbędnej pomocy podróżnemu. Po drugie, ubezpieczyciel nie tylko organizuje leczenie czy transport, ale także podejmuje decyzje, do których musi się stosować podróżny. Co jednak w przypadku, gdy turysta nie mógł zgłosić szkody od razu choćby ze względu na stan zdrowia?

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy takżę w OWU AXA Partners:

W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, gdy Ubezpieczony poniósł koszty bez kontaktu z Centrum Pomocy Assistance, Ubezpieczyciel może zrefundować koszty do wysokości kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy Assistance organizując dane świadczenie.

Ogólne warunki ubezpieczenia Daleko od Domu AXA Partners.

Natomiast Generali wprowadziło taki zapis:

Jeżeli Ubezpieczony albo osoba występująca w jego imieniu nie skontaktowali się uprzednio z Centrum Pomocy Generali w celu uzyskania gwarancji pokrycia albo zwrotu kosztów z przyczyn niezależnych od siebie i odpowiednio udokumentowanych, zobowiązani są powiadomić Centrum Pomocy Generali o powstałych kosztach niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn najpóźniej jednak w ciągu 7 dni od daty ich ustania.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia “Generali, z myślą o podróży”.

Tak więc nie zawsze trzeba natychmiast kontaktować się z centrum alarmowym. Dzieje się tak, gdy nie pozwalają na to okoliczności zewnętrzne. Oczywiście w interesie podróżnego jest powiadomienie ubezpieczyciela o zdarzeniu, by otrzymać jak najszybciej pomoc lub odszkodowanie.

Kontakt z centrum alarmowym – jakie informacje trzeba podać?

Gdy dojdzie do szkody i zadzwonimy do ubezpieczyciela, to będzie on musiał zweryfikować, kim jesteśmy, a potem dowiedzieć się więcej o zdarzeniu. Dlatego zgłoszenie roszczenia wiąże się podaniem następujących informacji:

 • imię, nazwisko i PESEL,
 • numer polisy,
 • data i miejsce zdarzenia i wyjazdu,
 • opis zdarzenia,
 • dane świadków (jeśli byli),
 • informacje medyczne.

To jakie informacje należy podać, zależy od rodzaju roszczenia. Pamiętajmy także, że należy postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez pracownika centrum alarmowego.

Numery centrów alarmowych

Oto numery do centrów alarmowych wybranych ubezpieczycieli, które pozwalają na zgłoszenia szkody podczas pobytu za granicą:

Centrum alarmowe ubezpieczycielaKontakt telefoniczny
AXA Partners+48 22 575 97 28
Generalicały świat: +48 913 913 913,
USA: +1 773 945 6307
Proamacały świat: +48 815 815 815,
USA: +1 773 945 6336
ERGO Hestia+48 58 309 11 00
SIGNAL IDUNA0048 (0) 22 864 55 26
PZU+48 22 566 55 44
Warta+48 502 308 308
Opracowanie własne na podstawie informacji ze stron ubezpieczycieli (20.03.2024)

FAQ – najczęściej zadawane pytania o centrum alarmowe w ubezpieczeniu turystycznym

Czy zawsze mogę zadzwonić do centrum alarmowego?
Jakie zadania ma centrum alarmowe?
O czym powinien pamiętać podróżny, dzwoniąc do centrum alarmowego?
PODSUMOWANIE
 • Centrum alarmowe to jednostka organizacyjna utworzona przez ubezpieczyciela.
 • Zadaniem centrum alarmowego jest organizacja i świadczenie usług związanych z ubezpieczeniem turystycznym.
 • Centrum alarmowe przyjmuje zgłoszenia, udziela informacji i organizuje pomoc oraz inne świadczenia.
 • Z centrum alarmowym należy skontaktować się jak najszybciej po zajściu zdarzenia.
 • Centra alarmowe działają całą dobę.
Źródła:
 • https://mubi.pl/dokumenty/axa-daleko-od-domu-owu.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/generali-z-mysla-o-podrozy-owu-od-20.07.2022.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/podrozuj-z-mtu24-owu-od-01.03.2023.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/proama-owu-ubezpieczenie-podrozy_od_20.07.2022.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/you-can-drive-and-travel-owu-od-01.03.2023.pdf
 • https://mubi.pl/dokumenty/signal-iduna-owu-z-karta-produktu-bezpieczne-podroze.pdf
Tomasz Sowa
Autor artykułu: Tomasz Sowa

Jestem redaktorem, który pisze artykuły związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi i podróżami. W swoich tekstach staram się wyjaśniać trudne i problematyczne zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń. W poradach turystycznych zależy mi na przedstawieniu ciekawych miejsc w lekki oraz inspirujący sposób z nutką humoru.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!