Ubezpieczenie turystyczne ITAKA – polisa na zagraniczny wyjazd z biurem podróży

Wyjeżdżając na wymarzone wakacje można zapomnieć o wszystkich problemach i troskach. Aby cieszyć się niczym niezmąconym spokojem z dala od kraju, trzeba o to zadbać odpowiednio wcześnie. Zapewni to ubezpieczenie turystyczne na zagraniczny wyjazd. Można je zawrzeć, kupując upragnione wczasy w popularnym biurze podróży. Polisa taka ochroni na wypadek rezygnacji z urlopu, a w najwyższym wariancie pokryje koszty leczenia do równowartości nawet 1 000 000 euro!

ubezpieczenie itaka

Wyjście z niejednej, trudnej – zdawać by się mogło – beznadziejnej sytuacji na zagranicznym wyjeździe zapewniło właśnie ubezpieczenie turystyczne. Dzięki niemu i Ty, nawet będąc setki kilometrów od domu, nie będziesz pozostawiony bez opieki i otrzymasz niezbędną pomoc!

Ubezpieczenie turystyczne ITAKA

ITAKA to jedno z największych i najdłużej obecnych na rynku biur podróży w kraju. Jest członkiem Polskiej Izby Turystyki. Główna siedziba firmy mieści się w Opolu. Poza ojczyzną również w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech. Wykonuje rejsy regularne, czarterowe oraz prywatne w kategorii Business Jet. Posiada flotę liczącą 52 maszyny (głównie samoloty typu Boeing: 737-800, 737-MAX-8 i 737-700).

Przewoźnik oferuje Polakom egzotyczne wycieczki do ponad 100 krajów świata. Przy okazji takich wyjazdów może dojść do różnych, nieprzewidzianych zdarzeń, w wyniku których potrzebna może się okazać pomoc lekarska lub powrót do Polski. Operator zdaje się mieć tego świadomość i oferuje klientom szereg produktów ubezpieczeniowych, pozwalających dobrać poziom ochrony do indywidualnych potrzeb.

Biuro podróży oferuje swoim klientom do wyboru 4 warianty ubezpieczenia:

1. Itaka Simple:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu – 20 000 euro,
 • NNW – 5000 zł (trwały uszczerbek na zdrowiu), 2500 zł (śmierć ubezpieczonego).

2. Itaka Complex:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu – 50 000 euro,
 • NNW – 40 000 zł (trwały uszczerbek na zdrowiu), 20 000 zł (śmierć ubezpieczonego),
 • OC – 300 000 zł (szkody na osobie), 150 000 zł (szkody w mieniu),
 • koszt ratownictwa i poszukiwań – 5 000 euro,
 • koszt przerwania podróży – 5 000 zł,
 • ubezpieczenie bagażu – 2 000 zł,
 • opóźnienie dostarczenia bagażu – 1 000 zł,
 • assistance podstawowy.

3. Itaka Optimum:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu (w tym następstwa chorób przewlekłych) – 100 000 euro,
 • NNW – 40 000 zł (trwały uszczerbek na zdrowiu), 20 000 zł (śmierć ubezpieczonego),
 • OC – 300 000 zł (szkody na osobie), 150 000 zł (szkody w mieniu),
 • koszt ratownictwa i poszukiwań – 5 000 euro,
 • koszt przerwania podróży – 5 000 zł,
 • ubezpieczenie bagażu – 3 000 zł,
 • opóźnienie dostarczenia bagażu – 1 000 zł,
 • assistance rozszerzony.

4. Itaka Prestige:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu – 1 000 000 euro (w tym następstwa chorób przewlekłych – 300 000 euro i sporty wysokiego ryzyka – 50 000 euro),
 • NNW – 50 000 zł (trwały uszczerbek na zdrowiu), 25 000 zł (śmierć ubezpieczonego),
 • OC – 400 000 zł (szkody na osobie), 200 000 zł (szkody w mieniu),
 • koszt ratownictwa i poszukiwań – 8 000 euro,
 • koszt przerwania podróży – 10 000 zł,
 • ubezpieczenie bagażu – 4 000 zł,
 • opóźnienie dostarczenia bagażu – 1 000 zł,
 • assistance rozszerzony.

W ramy ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu wchodzi: leczenie ambulatoryjne i stomatologiczne, a także pogrzeb za granicą. W pakiecie podstawowym (Simple) na wszystkie trzy okoliczności nałożone są podlimity do 1000 euro. W pozostałych przypadkach koszty leczenia stomatologicznego są podniesione do 2000 euro, a reszta pozostaje bez zmian. Do wariantów Complex, Optimum i Prestige dochodzi pokrycie kosztów powstałych na skutek choroby zakaźnej – do wysokości sumy ubezpieczenia (SU) kosztów leczenia w danej wersji. Odmiana Optimum oferuje dodatkowo uregulowanie kosztów leczenia i transportu będących następstwem chorób przewlekłych – również do wartości sumy ubezpieczenia. W najbogatszej opcji Prestige podlimit ten wynosi 300 000 euro, a ubezpieczony dodatkowo może liczyć na pokrycie kosztów leczenia i transportu w następstwie uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Pakiet Simple dołączany jest standardowo do wyjazdu organizowanego przez biuro ITAKA. Jest bezpłatny i zawiera podstawowe assistance. Wyższe warianty (Complex, Optimum i Prestige) posiadają assistance rozszerzone i w odróżnieniu od podstawowego pakietu obejmują skutki zdarzeń zaistniałych pod wpływem alkoholu, w który wchodzi ochrona kosztów leczenia i transportu, NNW i assistance.

Produkty ubezpieczeniowe dla klientów biura ITAKA dostarcza ERGO Ubezpieczenia Podróży – lider w branży polis turystycznych, który działa w Polsce od 2004 roku. Posiada własną sieć assistance, która zapewnia pomoc 24/7.

CIEKAWOSTKA

Jak informuje ITAKA, 4 na 5 klientów tego biura podróży decyduje się na rozszerzenie ubezpieczenia do bogatszych pakietów (Complex, Optimum i Prestige), które są szczególnie polecane w przypadku wyjazdów all inclusive. Najwyższa kwota świadczenia pokrywającego koszty leczenia w ramach rozszerzonej ochrony wyniosła blisko 400 000 zł.

Polisa podróżna – dostępne dodatki?

Towarzystwo na wniosek ubezpieczającego za dodatkową opłatą może rozszerzyć zakres ubezpieczenia. Dzięki temu ubezpieczony może otrzymać ochronę uwzględniającą szczególne okoliczności, których nie ma w podstawie. Są to:

 • następstwa chorób przewlekłych – dotyczy stanu chorobowego, obecnego w ciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, np. przewlekła infekcja układu oddechowego czy choroba zwyrodnieniowa stawów, ryzyko dostępne jako dodatek w wariantach Simple i Complex (w Optimum i Prestige występuje w standardzie), cena: od 7 złotych za pojedynczy dzień dodatkowej ochrony,
 • akty terroryzmu – nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych, religijnych lub politycznych w celu siania chaosu; w podstawowym wariancie dodatek ten obejmuje tylko koszty leczenia i transportu oraz NNW (w wyższych wersjach także: koszty ratownictwa i poszukiwań oraz assistance), cena: od 3,50 zł za pojedynczy dzień dodatkowej ochrony,
 • amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka – m.in.: narciarstwo, żeglarstwo czy sztuki walki; rozszerzenie możliwe do dokupienia do wariantów Simple, Complex i Optimum (w wariancie Prestiż występuje w standardzie), obejmuje koszty leczenia i transportu, ratownictwa i poszukiwań, NNW i assistance, przy tym ryzyku występuje rozszerzone OC (w wariantach Complex i Optimum) o szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem danej dyscypliny (20 000 euro na osobie i 4 000 euro na mieniu), cena: od 3,50 zł za pojedynczy dzień dodatkowej ochrony,
 • amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych – np. uczestnictwo w wyprawach na lodowiec czy pustynię lub uprawianie wymagających dyscyplin sportowych takich, jak: sporty powietrzne, skoki bungee lub parkour, opcja dostępna od wariantu Complex w górę, obejmuje zwiększenie kosztów leczenia i transportu (do 50 000 euro w odmianach Optimum i Prestige; w Complex jest niezmieniony), ratownictwa i poszukiwań, NNW i assistance, we wszystkich 3 możliwych wersjach OC jest rozszerzone o szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem danej ekstremalnej dziedziny (20 000 euro na osobie i 4 000 euro na mieniu), cena: od 12 zł za pojedynczy dzień dodatkowej ochrony.

Rozszerzenia ochrony – co jeszcze można dokupić?

Pakiet SKI&SPORT

Ciekawą opcją dla zapalonych narciarzy jest gotowy pakiet udogodnień SKI&SPORT. Jest dostępny jako dodatek do każdego z wariantów ochrony. Ma on rozszerzony zakres ochrony kosztów leczenia i transportu o szkody powstałe wskutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Również NNW jest rozszerzony o to samo ryzyko. Koszty ratownictwa i poszukiwań wynoszą odpowiednio: 5 000 euro (w 2 niższych wariantach) lub 8 000 euro (2 wyższe odmiany). Inny w porównaniu ze standardowym jest również zakres OC, rozszerzony o szkody wyrządzone w związku z szusowaniem na stoku (20 000 euro w przypadku szkód osobowych i 4 000 euro majątkowych). Ubezpieczyciel pokryje także koszty rehabilitacji po wypadku – do 5 000 euro.

Pakiet wyróżnia się dodatkowym ubezpieczeniem sprzętu sportowego: 4 000 zł (800 zł w przypadku opóźnienia w jego dostawie). Przy tej ofercie występuje także Assistance Active, polegające na pokryciu kosztów wypożyczenia sprzętu (105 euro) i zakupu karnetu lub zajęć z instruktorem (250 euro), kiedy ubezpieczony zostanie pozbawiony możliwości korzystania z ubezpieczonego przedtem sprzętu sportowego. Ubezpieczyciel pokrywa koszty wypożyczenia sprzętu sportowego na podstawie oryginałów rachunków w wysokości do 15 euro dziennie maksymalnie przez 7 dni.

Cena pakietu SKI&SPORT zaczyna się od 12,00 zł za pojedynczy dzień ochrony.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Klienci biura turystycznego ITAKA mogą skorzystać z ubezpieczenia, które zagwarantuje zwrot kosztów w przypadku nagłej rezygnacji planów wyjazdowych, nawet w dniu wyjazdu. Może do tego dojść w następstwie np. pogorszenia stanu w przypadku choroby przewlekłej, nieszczęśliwego wypadku czy utraty pracy. To dodatkowe zabezpieczenie występuje w 3 wariantach:

 • Rezygnacja PLUS 80 – zwrotowi podlega 80% poniesionych kosztów, obejmuje choroby przewlekłe, cena: od 102 zł od osoby,
 • Rezygnacja PLUS 100 – zwrotowi podlega 100% poniesionych kosztów, obejmuje choroby przewlekłe, cena: od 119 zł od osoby,
 • Rezygnacja Cov Plus 100 – zwrotowi podlega 100% poniesionych kosztów, obejmuje choroby przewlekłe i zachorowanie na COVID-19, cena: od 127 zł od osoby.

Wszystkie odmiany tej ochrony charakteryzują się tym, że suma ubezpieczenia wynosi 80% ceny imprezy turystycznej lub jest równa całkowitej cenie wyjazdu, jednak nie może być wyższa niż 25 000 zł na osobę.

Umowa tego ubezpieczenia może zostać zawarta najpóźniej w terminie 14 dni od daty rezerwacji imprezy turystycznej lub zawarcia umowy o wyjazd. Wyjątek stanowi rezerwacja wyjazdu 30 dni przed datą wyjazdu – wtedy ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży może być zawarte jedynie w dniu dokonania rezerwacji lub sporządzenia umowy.

Ubezpieczenie turystyczne ITAKA – ile kosztuje?

Składka ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie w dniu zawierania umowy ubezpieczenia na podstawie różnych czynników. Jej wysokość uzależniona jest m.in. od wybranego wariantu ochrony, sumy ubezpieczenia, zakresu ryzyk dodatkowych, terytorium, na którym ma działać czy czasu trwania umowy.

Składka standardowo płatna jest w całości jednorazowo. Płatność musi nastąpić najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że umowa stanowi inaczej. Jeżeli zapłata ma być w formie przekazu pocztowego, za dzień uregulowania składki uważa się datę stempla pocztowego. W przypadku płatności przelewem bankowym, za dzień zapłaty uchodzi data obciążenia rachunku bankowego osoby płacącej.

A jak wypada ubezpieczenie od ITAKI w zestawieniu z polisami oferowanymi przez innych ubezpieczycieli? Sprawdźmy to na przykładzie dorosłego turysty, który wybiera się na 8-dniowy urlop do Hiszpanii. Zestawienie obejmuje wariant Itaka Optimum oraz standardowe oferty poszczególnych firm ubezpieczeniowych.

UbezpieczycielWarunki ubezpieczeniaCena polisy
You Can DriveKL: 100 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł
39 zł
mtu24.plKL: 150 000 zł,
NNW: 30 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 2000 zł
42 zł
ProamaKL: 200 000 zł,
NNW: 10 000 zł,
OC: 50 000 zł
52 zł
SIGNAL IDUNAKL: 172 804 zł,
NNW: 15 000 zł,
OC: 129 603 zł,
Bagaż: 1000 zł
56 zł
GeneraliKL: 300 000 zł,
NNW: 40 000 zł,
OC: 50 000 zł,
Bagaż: 1000 zł
64 zł
WienerKL: 345 608 zł,
NNW: 20 000 zł,
OC: 216 005 zł,
Bagaż: 1000 zł
70 zł
AXA PartnersKL: 600 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
71 zł
ITAKA (ERGO)KL: 100 000 euro,
NNW: 40 000 zł,
OC: 300 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
72 zł
UNIQAKL: 750 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
OC: 250 000 zł,
Bagaż: 3000 zł
82 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi oraz strony itaka.pl (19.03.2024).

Ubezpieczenie turystyczne ITAKA – okres ochrony

Ochrona wchodzi w życie z czasem wskazanym w dokumencie ubezpieczenia, czyli przeważnie z momentem rozpoczęcia podróży. Jeśli ubezpieczony, w momencie zawierania umowy przebywa za granicą, okres odpowiedzialności ubezpieczyciela rozpoczyna się po upływie 3 dni. Karencja nie występuje przy przedłużaniu umowy, której termin końcowy jeszcze nie upłynął.

Zwrot kosztów rezygnacji z podróży zaczyna obowiązywać już w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Przestaje za to działać z godziną wyjazdu w dniu rozpoczęcia podróży. Wyjątek stanowi impreza turystyczna z własnym dojazdem – wtedy przestaje działać na 24 godziny przed planowanym początkiem pobytu. Jeśli to jest pobyt w obiekcie noclegowym, chwila zameldowania jest równoznaczna z końcem ochrony kosztów rezygnacji. Kończy ją również moment odebrania jachtu z wypożyczalni.

Ochrona bagażu i sprzętu sportowego oraz NNW wchodzi w życie po opuszczeniu miejsca zamieszkania w chwili wyjazdu. Obowiązuje już w drodze do granicy kraju zamieszkania, a kończy się dopiero po powrocie w to miejsce.

W momencie przekroczenia granicy kraju macierzystego rozpoczyna się ochrona kosztów leczenia i transportu, ratownictwa i poszukiwań, przerwania podróży i OC. Ponowne przekroczenie granicy podczas powrotu oznacza wygaśnięcie polisy.

Koniec wyjazdu jest równoznaczny z zaprzestaniem ochrony ubezpieczeniowej. Może też zakończyć się wcześniej z powodu, np.: upływu terminu lub wyczerpania sumy ubezpieczenia lub gwarancyjnej.

Ubezpieczenie turystyczne ITAKA – wyłączenia i ograniczenia ochrony

Ubezpieczyciel w przypadku polisy podróżnej wymienia szereg zdarzeń, w których ochrona jest ograniczona lub całkowicie wyłączona. Wśród wyłączeń występują:

 • szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego,
 • działania w strefie wojennej,
 • zamieszki, strajki, protesty,
 • działania energii atomowej, promieniowania jonizującego, skażenia promieniotwórczego lub chemicznego,
 • konfiskaty mienia przez organ celny,
 • odmowy wjazdu na teren danego państwa lub opuszczenia go,
 • pandemie,
 • usiłowanie lub popełnienie przestępstwa, samobójstwa lub samookaleczenia,
 • zaburzenia psychiczne,
 • choroby przenoszone drogą płciową (AIDS, HIV),
 • spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychotropowych,
 • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień lub po spożyciu ww. środków,
 • pilotowanie statków powietrznych z napędem silnikowym oraz podróżowanie nimi,
 • udział w wyścigach, jazdach próbnych,
 • wyczynowe lub profesjonalne uprawianie sportów,
 • praca zarobkowa.

W przypadku rozszerzenia ochrony, część wyłączeń nie jest uwzględniana. Pełną ich listę znajdziesz w OWU. Bez dopłaty odpowiedniej składki dodatkowej, ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody będące następstwem:

 • aktów terroryzmu,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • uprawiania sportów ekstremalnych z zastrzeżeniem postanowień.
UWAGA!

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona znajdzie się nagle w strefie wojennej, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wtedy przez okres nie dłuższy niż 7 dni. Czas ten liczony jest od daty, kiedy obszar uznano za strefę wojenną na podstawie komunikatu na stronie MSZ. Niniejsza klauzula nie dotyczy jednak szkód powstałych wskutek aktów terroryzmu w strefie działań wojennych.

Assistance w ubezpieczeniu turystycznym ITAKA?

Assistance w polisie turystycznej polega na ubezpieczeniu kosztów udzielenia pomocy w podróży. Ubezpieczyciel na żądanie osoby ubezpieczonej udziela za pośrednictwem Centrum Alarmowego informacji o możliwościach uzyskania pomocy medycznej czy wsparcia assistance w określonym zakresie.

Assistance w ITAKA występuje w 2 wariantach:

1. Assistance Podstawowy:

 • gwarancja pokrycia kosztów leczenia – występuje, gdy ubezpieczony jest poddawany leczeniu szpitalnemu z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności kosztów leczenia i transportu,
 • powiadomienie rodziny – np. o aktualnym stanie zdrowia ubezpieczonego (na ww. zasadach),
 • transport – ubezpieczyciel pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia osoby poszkodowanej na czas rekonwalescencji lub organizuje przewóz do innego miejsca za granicą bądź w kraju,
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej – w przypadku śmierci, leczenia szpitalnego lub konieczności izolacji ubezpieczonego na skutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku do kwoty 2 500 euro (tylko dla 1 osoby),
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia – na ww. zasadach,
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu powrotnego dzieci – jeśli dzieci poniżej 16. roku życia na wyjeździe nie mogą podlegać dalszej opiece ubezpieczonego z powodu jego śmierci, nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
 • przekazywanie pilnych informacji – ubezpieczyciel na życzenie klienta powiadomi członka rodziny lub wskazaną wcześniej osobę trzecią o zaistniałej zmianie lub opóźnieniu przebiegu podróży,
 • pomoc w przypadku utraty dokumentów podróży – po ich kradzieży lub utracie ubezpieczyciel zapewnia wsparcie polegające na udzieleniu niezbędnych informacji o wymaganych procedurach i działaniach, jakie należy podjąć w celu uzyskania dokumentów zastępczych,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o 48 godzin – bez opłaty dodatkowej opłaty, gdy powrót ubezpieczonego nie może nastąpić w pierwotnie przewidzianym terminie, ochrona ubezpieczeniowa może zostać przedłużona.

2. Assistance Rozszerzony (zawiera wszystko to, co pakiet podstawowy) i dodatkowo:

 • dostarczenie leków – polega na uzupełnieniu niezbędnych, brakujących medykamentów (zwrot kosztów zakupu leków musi nastąpić w terminie 10 dni od zakończenia podróży),
 • pomoc finansowa – gdy dojdzie do utraty środków płatniczych np. wskutek kradzieży lub rozboju; polega na skontaktowaniu się z bankiem prowadzącym rachunek ubezpieczonego lub udzieleniu pomocy w przekazaniu kwoty udostępnionej przez bank; ubezpieczyciel może również udzielić zwrotnej pomocy finansowej do kwoty 500 euro (zwrot pożyczonej kwoty jest w ciągu 1 miesiąca od zakończenia podróży),
 • pomoc w przypadku utraty kart kredytowych – wsparcie przy zablokowaniu kart/kont osobistych,
 • pomoc prawna – wsparcie w wynajęciu prawnika oraz tłumacza, gdy zajdzie konflikt z prawem w miejscu pobytu do kwoty 2 500 euro,
 • pożyczka na kaucję – do kwoty 12 500 euro w sytuacji, gdy dojdzie do zatrzymania lub tymczasowego aresztowania w miejscu pobytu (zwrot kwoty powinien nastąpić niezwłocznie – nie później niż 3 miesiące po powrocie do kraju),
 • kierowca zastępczy – polega na pokryciu kosztów wynajęcia innego kierowcy do kwoty 500 euro, który przewiezie ubezpieczonego jego samochodem do kraju zamieszkania.

Jak zgłosić szkodę z polisy turystycznej?

Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić towarzystwo o zajściu wypadku ubezpieczeniowego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty jego powstania lub daty otrzymania informacji o jego zajściu. W razie niedotrzymania tego terminu, ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć wysokość odszkodowania. W celu ustalenia okoliczności i skutków wypadku ubezpieczeniowego, zawiadomienie o szkodzie powinno być kierowane do ubezpieczyciela na piśmie w języku polskim za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym.

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie lub świadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia lub osoby uprawnionej, w wyniku ustaleń dokonanych w postępowaniu likwidacyjnym szkody, zawartej ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu. Ubezpieczyciel dokonuje wypłaty odszkodowania lub świadczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia, chyba że nie było ono możliwe w tym czasie. Wtedy zostanie ono przekazane w ciągu 14 dni od chwili umożliwienia wyjaśnienia zajścia.

W razie zajścia, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczony zobowiązany jest poinformować o tym fakcie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od zajścia. Musi poddać się opiece medycznej, a także podjąć działania mające na celu złagodzenie skutków wypadku poprzez stosowanie się do zaleceń lekarskich. Po stronie osoby ubezpieczonej spoczywa obowiązek zabezpieczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia. Trzeba również uzyskać opis przebiegu leczenia z wynikami badań i diagnozą lekarską, uzasadniające konieczność udzielenia niezwłocznej pomocy, a także dokumenty potwierdzające zaistnienie i okoliczności wypadku – może to być np. notatka policyjna z opisem okoliczności zdarzenia.

Takie działanie może wymagać zwolnienia lekarzy oraz podmiotów opieki zdrowotnej z tajemnicy lekarskiej i wyrażenia zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej. Wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia wraz z pełną dokumentacją należy dostarczyć do ubezpieczyciela. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego za granicą osoba ubezpieczona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o nim Centrum Alarmowe ERGO Ubezpieczenia Podróży, które jest czynne całodobowo.

Dane kontaktowe/adresowe:

ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

PODSUMOWANIE
 • Biuro podróży ITAKA oferuje swoim klientom możliwość nabycia ubezpieczenia turystycznego od razu przy zakupie wycieczki. Jest też możliwość dokupienia go później.
 • Polisa podróżna dostępna jest w 4 wariantach: Simple, Complex, Optimum i Prestige. Odpowiadają poszczególnym poziomom ochrony w podróży. Simple jest w standardzie, a wyższe opcje są dodatkowo płatne.
 • Podstawową ochronę można rozszerzyć o szereg ryzyk, które występują na wyjeździe, jak np.: choroby przewlekłe, akty terroryzmu czy ryzykowne dyscypliny sportowe.
 • Gotowy pakiet dodatkowych udogodnień SKI&SPORT przeznaczony jest specjalnie dla miłośników szusowania podczas wyjazdów narciarskich.
 • ITAKA oferuje swoim klientom ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży. Na jego podstawie zwraca klientom od 80 do 100% poniesionych kosztów wyjazdu.
 • Produkty ubezpieczeniowe dla klientów biura turystycznego dostarcza ERGO Ubezpieczenia Podróży – jedno z wiodących towarzystw na rynku.
 • Szkodę należy niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi za pośrednictwem infolinii. Pismo zawiadamiające o szkodzie trzeba kierować pocztą tradycyjną za pokwitowaniem lub listem poleconym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie turystyczne ITAKA

Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne ITAKA?
Czy polisa podróżna przydaje się w Europie skoro jest EKUZ?
Jaki pakiet ubezpieczenia turystycznego ITAKA wybrać?
Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy podróżnej?
Źródła:
 • https://www.itaka.pl/ubezpieczenia-turystyczne/
 • https://www.itaka.pl/umowa/warunki-ubezpieczenia/
 • https://www.ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl/likwidacja-szkod/centrum-alarmowe/
Rafał Gliński Mubi
Autor artykułu: Rafal Glinski

Redaktor z 5-letnim stażem pracy w mediach. Jest autorem kilkuset publikacji o charakterze informacyjnym i publicystycznym. W swoich tekstach na Mubi stara się wyjaśnić wszystkie zawiłości świata ubezpieczeń. Jako czynny użytkownik dróg opisuje realia drogowe kierowców. 

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!