Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Dzięki ubezpieczeniu sprzętu sportowego możesz dostać odszkodowanie za jego uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież z pokoju hotelowego, przechowalni czy bagażnika samochodu. Sprawdź, co obejmuje ubezpieczenie sprzętu sportowego, jak działa i jak wybrać najlepszą opcję.

wyjazd na narty

Co to jest ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Ubezpieczenie sprzętu sportowego polega na ochronie finansowej określonego w umowie ekwipunku na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty, np. wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju i innych zdarzeń losowych.

Sprzęt sportowy jest zdefiniowany w każdym OWU. ERGO Hestia w OWU ERGO Sport określa go jako akcesoria (np. odzież, obuwie, ochronne nakrycie głowy, ochraniacze, narty, kije golfowe, deska snowboardowa, deska surfingowa, rower), które wykorzystuje się do uprawiania sportu w ramach dyscyplin objętych ochroną finansową. Ubezpieczenie sprzętu sportowego może być elementem ubezpieczenia turystycznego.

Ekspert Mubi radzi:

Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują klientom ubezpieczenie sprzętu sportowego, które obowiązuje wyłącznie w podróży samochodem. Jest to dodatek do OC bądź AC, który możesz kupić podczas zawierania jednej z umów lub dokupić w trakcie trwania polisy. Takie ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży sprzętu sportowego przewożonego autem. To opcja szczególnie atrakcyjna dla osób preferujących częste i krótkie, nawet jednodniowe, wyjazdy.

Jak wybrać ubezpieczenie sprzętu sportowego?

grafika

1. Zakres terytorialny

W artykule Jak wybrać autocasco za granicę? Ile kosztuje i w których krajach obowiązuje?przeczytasz, że ubezpieczyciele niekiedy częściowo wyłączają ochronę w wybranych krajach. Analogiczne zapisy mogą być stosowane w ubezpieczeniu sprzętu sportowego.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony powinien określać, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzony, zniszczony lub skradziony sprzęt sportowy i co dokładnie jest przedmiotem polisy. Umowa może przewidywać franszyzę integralną w wysokości np. 100 zł, a klient może otrzymać propozycję odpłatnego rozszerzenia ubezpieczenia o tzw. klauzulę alkoholową, czyli objęcie ochroną szkód powstałych z winy osoby pod wpływem alkoholu.

Przykład

Wojtek wybrał się na weekend na stok, wcześniej wykupując ubezpieczenie sprzętu narciarskiego. Po całym dniu szusowania zostawił narty i resztę sprzętu w przechowalni, ponieważ spieszył się na spotkanie ze znajomymi. Zapomniał jednak odebrać pokwitowanie. Następnego dnia dowiedział się, że do przechowalni ktoś się włamał, a jego sprzęt został skradziony. Ubezpieczyciel nie wypłaci w takim przypadku odszkodowania, ponieważ Wojtek nie mógł przedstawić potwierdzenia, że ubezpieczony sprzęt rzeczywiście znajdował się w przechowalni.

3. Suma ubezpieczenia

Ubezpieczyciel może zaproponować Ci wybór jednej z kilku sum ubezpieczenia, np. w wysokości 3000 zł, 5000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł, itd. Zwróć uwagę, czy suma ubezpieczenia sprzętu sportowego jest redukcyjna, czyli pomniejszana o każde wypłacone odszkodowanie aż do jej wyczerpania. Tutaj możesz zapoznać się z porównaniem rodzajów sum ubezpieczeniowych na przykładach. Ważne jest również ustalenie, czy odszkodowanie będzie obliczane na podstawie wartości rzeczywistej sprzętu, czy odtworzeniowej.

Przykład

Masz kask, który kosztował 1079 zł. W przypadku wartości rzeczywistej ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wartość kasku w dniu szkody, która może wynosić np. 800 zł. W efekcie kwota nie wystarczy na zakup podobnego akcesorium. W przypadku wartości odtworzeniowej zostałaby wzięta pod uwagę oryginalna kwota – 1079 zł.

4. Zasady zgłoszenia szkody

OWU podaje preferowany przez ubezpieczyciela czas na zgłoszenie szkody od dnia jej powstania lub dnia, w którym osoba ubezpieczona dowiedziała się o niej. Firma ubezpieczeniowa może oczekiwać zgłoszenia szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu. Nie zwlekaj z powiadomieniem towarzystwa. Przed wyjazdem na narty zapisz numer polisy i numer telefonu do zgłoszenia szkody. Im więcej czasu upłynie od np. kradzieży deski snowboardowej, tym trudniej będzie ustalić okoliczności zdarzenia, co może mieć wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania, a nawet na odmowę jego wypłaty.

Przykład

Marcin stracił kask i rękawice narciarskie wskutek kradzieży z włamaniem do bagażnika samochodu. Zdarzyło się to w ostatnim dniu pobytu za granicą, kiedy Marcin z rodziną byli przyszykowani do odjazdu. Mężczyzna zrezygnował z powiadomienia miejscowej policji. Po pierwsze – spieszył się, po drugie – i tak planował wymienić akcesoria na kolejny sezon. Po powrocie do Polski Marcin zgłosił szkodę ubezpieczycielowi. Niestety, dowiedział się, że nie dopilnował swoich obowiązków wynikających z umowy, więc ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa. Narciarz powinien jak najszybciej zgłosić kradzież miejscowej policji, oszacować wartość skradzionych akcesoriów i otrzymać pisemne potwierdzenie zgłoszenia.

Na co zwrócić uwagę w ubezpieczeniu sprzętu sportowego na wypadek kradzieży?

W przypadku szkody kradzieżowej firmy ubezpieczeniowe określają, jak chroniony powinien być sprzęt w przechowalni, pokoju hotelowym, pomieszczeniu bagażowym na dworcu, bagażniku samochodowym, przyczepie kempingowej, itp. Oprócz potwierdzenia zgłoszenia kradzieży policji ubezpieczyciel może wymagać również innych dokumentów, które są wyszczególnione w tabeli poniżej. Protokół policyjny powinien zawierać listę utraconych przedmiotów (rodzaj, liczba, wartość).

Miejsce utraty sprzętu sportowegoPrzykładowe zabezpieczenia lub dokumenty do zgłoszenia szkody (oprócz notatki policyjnej)
Bus profesjonalnego przewoźnikaDokument przewozowy, pisemne potwierdzenie zaistnienia szkody od osoby odpowiedzialnej za przewożenie sprzętu.
Przechowalnia bagażuPokwitowanie oddania do przechowalni, pisemne potwierdzenie zaistnienia szkody od osoby odpowiedzialnej za przechowywanie sprzętu.
Miejsce zakwaterowania, np. pokój hotelowyPomieszczenie zamykane na zamek mechaniczny lub elektroniczny.
Bagażnik samochodu Bagażnik zamykany na zamek mechaniczny lub elektroniczny. Uwaga: niektórzy ubezpieczyciele biorą pod uwagę szkody powstałe wyłącznie w samochodzie zaparkowanym na parkingu strzeżonym!
Jednostki pływające, przyczepy kempingoweKabina zamykana na zamek mechaniczny lub elektroniczny.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za skradziony sprzęt narciarski w górach, jeśli np. zostawisz ekwipunek na kilka minut bez opieki w holu hotelowym przed udaniem się do toalety i wtedy zostanie skradziony. Ubezpieczenie sprzętu sportowego nie obejmuje jego kradzieży z namiotu. Po utracie sprzętu wskutek nieszczęśliwego wypadku konieczne będzie załączenie diagnozy lekarskiej do zgłoszenia szkody.

Ekspert Mubi radzi:

Sprawdź w OWU, czy firma obejmuje ochroną zgubienie bagażu ze sprzętem sportowym przez linie lotnicze. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może wypłacić Ci odszkodowanie i zapłacić za wynajem sprzętu sportowego do kwoty określonej w umowie ubezpieczenia.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z ubezpieczenia sprzętu sportowego?

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu sportowego dotyczą:

  • zachowania użytkownika sprzętu, np. jeśli spowoduje szkodę wskutek pozostawania pod wpływem alkoholu lub narkotyków, będzie używał sprzętu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem, zniszczy go celowo, będzie brał aktywny udział w zamieszkach, itp.;
  • okoliczności powstania szkody, np. kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorabianych kluczyków, pozostawienia sprzętu bez opieki lub w warunkach niezapewniających bezpieczeństwa;
  • rodzaju sprzętu sportowego, np. ubezpieczenie może obejmować wyłącznie sprzęt służący do uprawiania narciarstwa bądź snowboardu;
  • rodzaju uszkodzeń.

Ekspert Mubi radzi:

O ile firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania za uszkodzenia sprzętu sportowego, o tyle nie odpowiadają finansowo za zniszczenia, które polegają tylko na utracie walorów estetycznych i nie wpływają na użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Oznacza to, że dostaniesz odszkodowanie za złamaną nartę, ale nie za porysowanie jej powierzchni, które nie przeszkadza w dalszym zjeżdżaniu po stoku.

Ponadto ubezpieczenie sprzętu sportowego może nie obejmować ochroną uszkodzeń i zniszczeń powstałych wskutek wylania na sprzęt płynów takich jak tłuszcze, barwniki, substancje żrące. Jeśli chcesz pożyczać sprzęt sportowy znajomym podczas urlopu, sprawdź, czy musisz zgłosić ubezpieczycielowi imiona i nazwiska dodatkowych użytkowników.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego już za 20 zł tygodniowo!

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego ochrona sprzętu sportowego może być oferowana jako dodatek lub część składowa polisy turystycznej. Tę pierwszą opcję znajdziemy np. w ubezpieczeniu Generali, które chroni sprzęt sportowy (narty, snowboard, deskę surfingową, sprzęt do nurkowania) na wypadek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, oferując różne sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczeniaCena ubezpieczenia na tydzień
1000 zł20 zł
2000 zł23 zł
3000 zł37 zł
4000 zł51 zł
5000 zł64 zł
10 000 zł126 zł
15 000 zł189 zł
20 000 zł252 zł
Ceny na podstawie kalkulatora ubezpieczenia turystycznego Generali [styczeń 2024]

W innych towarzystwach ubezpieczenie sprzętu sportowego jest dostępne przy zakupie polisy dla sportowców jako jeden z jej elementów. Pamiętaj jednak, by zwracać uwagę na warunki ochrony, ponieważ niektóre firmy oferują ubezpieczenie sprzętu jedynie w najwyższych pakietach.

Firma ubezpieczeniowaSuma ubezpieczenia sprzętu sportowegoCena ubezpieczenia sprzętu sportowego
WartaOd 1000 do 5000 złOd 10 do 26 zł
UNIQA3000 złZależy od wariantu ubezpieczenia, ponieważ połączona jest z OC sportowym
Ceny na podstawie kalkulatora ubezpieczenia turystycznego na stronach ubezpieczycieli [styczeń 2024]

Ile kosztuje polisa turystyczna zawierająca ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Chociaż wiele ofert ubezpieczeniowych już w podstawowym zakresie zawiera ubezpieczenie sportowe, nawet z OC sportowym, to nie każda z nich zawiera ochronę sprzętu sportowego. Tego typu polisa, jak już zostało wspomniane, może być dostępna dopiero w rozbudowanych pakietach. Czy koszt ubezpieczenia będzie zatem bardzo wysoki? Niekoniecznie.

Sprawdźmy, ile będzie kosztowała polisa turystyczna na tydzień w Grecji dla jednej dorosłej osoby, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko oferty zawierające ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres ochronyCena polisy
AXA PartnersKoszty leczenia: 600 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 3 000 zł,
OC: 250 000 zł,
NNW: 50 000 zł,
Assistance,
ubezpieczenie sportowe,
OC sportowe: 250 000 zł,
ubezpieczenie sprzętu sportowego: 1 500 zł.
42,38 zł
AXA PartnersKoszty leczenia: 40 000 000 zł,
Ubezpieczenie bagażu: 6 000 zł,
OC: 1 500 000 zł,
NNW: 150 000 zł,
Assistance,
ubezpieczenie sportowe,
OC sportowe: 1 250 000 zł,
ubezpieczenie sprzętu sportowego: 3 000 zł,
Ubezpieczenie ruchomości domowych (25 000 zł).
65,90 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi (11.01.2024)
PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego obejmuje ochroną finansową np. narty, deski snowboardowe, surfingowe, sprzęt do nurkowania, kije golfowe, rowery i inne sprzęty wyszczególnione w OWU.
  • Wybierając ubezpieczenie sprzętu sportowego, sprawdź zakres terytorialny, zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, zasady zgłaszania szkody, obliczania odszkodowania, a także wyłączenia odpowiedzialności.
  • W zależności od miejsca, w którym skradziono sprzęt sportowy, ubezpieczyciel może wymagać dostarczenia różnych dokumentów, np. dokumentu przewozowego czy potwierdzenia oddania nart do przechowalni. OWU zawiera również informacje, jak zabezpieczone powinny być miejsca, w których przechowywany jest sprzęt.
  • Wyłączenia odpowiedzialności to lista szkód, których ubezpieczyciel nie obejmuje finansową ochroną. Mogą dotyczyć np. zakresu terytorialnego, rodzaju sprzętu sportowego, zachowania użytkownika sprzętu, rodzaju uszkodzeń, zdarzeń powodujących szkodę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie sprzętu sportowego

Co wchodzi w skład sprzętu sportowego?
Kiedy dostaniesz odszkodowanie za skradziony sprzęt sportowy?
Czym różni się wartość rzeczywista od odtworzeniowej przy ubezpieczeniu sprzętu sportowego?
Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!