Ubezpieczenie sprzętu sportowego

Dzięki ubezpieczeniu sprzętu sportowego możesz dostać odszkodowanie za jego uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież z pokoju hotelowego, przechowalni czy bagażnika samochodu. Sprawdź, co obejmuje ubezpieczenie sprzętu sportowego, jak działa i jak wybrać najlepszą opcję.

Co to jest ubezpieczenie sprzętu sportowego?

Ubezpieczenie sprzętu sportowego polega na ochronie finansowej określonego w umowie sprzętu na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty np. wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju i innych zdarzeń losowych.

Sprzęt sportowy jest zdefiniowany w każdym OWU. Ergo Hestia w OWU Ergo Sport określa go jako akcesoria (np. odzież, obuwie, ochronne nakrycie głowy, ochraniacze, narty, kije golfowe, deska snowboardowa, deska surfingowa, rower), które wykorzystuje się do uprawiania sportu w ramach dyscyplin objętych ochroną finansową. Ubezpieczenie sprzętu sportowego może być elementem ubezpieczenia turystycznego.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Ekspert Mubi radzi

Niektóre zakłady ubezpieczeń oferują klientom ubezpieczenie sprzętu sportowego, które obowiązuje wyłącznie w podróży samochodem. Jest to dodatek do OC bądź AC, który możesz kupić podczas zawierania jednej z umów lub dokupić w trakcie trwania umowy. Takie ubezpieczenie zapewnia odszkodowanie na wypadek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży sprzętu sportowego przewożonego autem. To opcja szczególnie atrakcyjna dla osób preferujących częste i krótkie, nawet jednodniowe, wyjazdy.

Jak wybrać ubezpieczenie sprzętu sportowego?

1. Zakres terytorialny

W artykule Jak wybrać autocasco za granicę? Ile kosztuje i w których krajach obowiązuje? możesz przeczytać, że ubezpieczyciele mogą częściowo wyłączać ochronę w wybranych krajach. Analogiczne zapisy mogą być stosowane w ubezpieczeniu sprzętu sportowego.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony powinien określać, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzony, zniszczony lub skradziony sprzęt sportowy i co dokładnie jest przedmiotem ubezpieczenia. Umowa może przewidywać franszyzę integralną w wysokości np. 100 zł, a klient może otrzymać propozycję odpłatnego rozszerzenia ubezpieczenia o tzw. klauzulę alkoholową, czyli objęcie ochroną szkód powstałych z winy osoby pod wpływem alkoholu.

3. Suma ubezpieczenia

Ubezpieczyciel może zaproponować Ci wybór jednej z kilku sum ubezpieczenia, np. w wysokości 3000 zł, 5000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł itd. Zwróć uwagę, czy suma ubezpieczenia sprzętu sportowego jest redukcyjna, czyli pomniejszana o każde wypłacone odszkodowanie aż do jej wyczerpania. Tutaj możesz zapoznać się z porównaniem rodzajów sum ubezpieczeniowych na przykładach. Ważne jest również ustalenie, czy odszkodowanie będzie obliczane na podstawie wartości rzeczywistej sprzętu, czy odtworzeniowej.

Przykład

Masz kask, który kosztował 1079 zł. W przypadku wartości rzeczywistej ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wartość kasku w dniu szkody, która może wynosić np. 800 zł. W efekcie kwota nie wystarczy na zakup podobnego akcesorium. W przypadku wartości odtworzeniowej zostałaby wzięta pod uwagę oryginalna kwota – 1079 zł.

4. Zasady zgłoszenia szkody

OWU podaje preferowany przez ubezpieczyciela czas na zgłoszenie szkody od dnia jej powstania lub dnia, w którym osoba ubezpieczona dowiedziała się o niej. Firma ubezpieczeniowa może oczekiwać zgłoszenia szkody niezwłocznie po jej wystąpieniu. Nie zwlekaj z powiadomieniem ubezpieczyciela. Przed wyjazdem na narty zapisz numer polisy i numer telefonu do zgłoszenia szkody. Im więcej czasu upłynie od np. kradzieży deski snowboardowej, tym trudniej będzie ustalić okoliczności zdarzenia, co może mieć wpływ na wysokość wypłaconego odszkodowania, a nawet na odmowę jego wypłaty.

Przykład

Marcinowi ukradziono kask i rękawice narciarskie wskutek kradzieży z włamaniem do bagażnika samochodu. Zdarzyło się to w ostatnim dniu pobytu za granicą, kiedy Marcin z rodziną byli przyszykowani do odjazdu. Mężczyzna zrezygnował z powiadomienia miejscowej policji. Po pierwsze – spieszył się, po drugie – i tak planował wymienić akcesoria na kolejny sezon. Po powrocie do Polski Marcin zgłosił szkodę ubezpieczycielowi. Niestety, dowiedział się, że nie dopilnował swoich obowiązków wynikających z umowy, więc ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z powodu rażącego niedbalstwa. Narciarz powinien jak najszybciej zgłosić kradzież miejscowej policji, oszacować wartość skradzionych akcesoriów i otrzymać pisemne potwierdzenie zgłoszenia.

Na co zwrócić uwagę w ubezpieczeniu sprzętu sportowego na wypadek kradzieży?

W przypadku szkody kradzieżowej firmy ubezpieczeniowe określają, jak chroniony powinien być sprzęt w przechowalni, pokoju hotelowym, pomieszczeniu bagażowym na dworcu, bagażniku samochodowym, przyczepie kempingowej itp. Oprócz potwierdzenia zgłoszenia kradzieży policji ubezpieczyciel może wymagać również innych dokumentów, które są wyszczególnione w tabeli poniżej. Protokół policyjny powinien zawierać listę utraconych przedmiotów (rodzaj, liczba, wartość).

Miejsce utraty sprzętu sportowegoPrzykładowe zabezpieczenia lub dokumenty do zgłoszenia szkody (oprócz notatki policyjnej)
Bus profesjonalnego przewoźnikaDokument przewozowy, pisemne potwierdzenie zaistnienia szkody od osoby odpowiedzialnej za przewożenie sprzętu.
Przechowalnia bagażuPokwitowanie oddania do przechowalni, pisemne potwierdzenie zaistnienia szkody od osoby odpowiedzialnej za przechowywanie sprzętu.
Miejsce zakwaterowania, np. pokój hotelowyPomieszczenie zamykane na zamek mechaniczny lub elektroniczny.
Bagażnik samochoduBagażnik zamykany na zamek mechaniczny lub elektroniczny. Uwaga: niektórzy ubezpieczyciele biorą pod uwagę szkody powstałe wyłącznie w samochodzie zaparkowany na parkingu strzeżonym!
Jednostki pływające, przyczepy kempingoweKabina zamykana na zamek mechaniczny lub elektroniczny.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za skradziony sprzęt narciarski w górach, jeśli np. zostawisz ekwipunek na kilka minut bez opieki w holu hotelowym przed udaniem się do toalety i wtedy zostanie skradziony. Ubezpieczenie sprzętu sportowego nie obejmuje jego kradzieży z namiotu. Po utracie sprzętu wskutek nieszczęśliwego wypadku konieczne będzie załączenie diagnozy lekarskiej do zgłoszenia szkody.

Ekspert Mubi radzi

Sprawdź w OWU, czy firma obejmuje ochroną zgubienie bagażu ze sprzętem sportowym przez linie lotnicze. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może wypłacić Ci odszkodowanie i zapłacić za wynajem sprzętu sportowego do kwoty określonej w umowie ubezpieczenia.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania z ubezpieczenia sprzętu sportowego?

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu sprzętu sportowego dotyczą:

  • zachowania użytkownika sprzętu, np. jeśli spowoduje szkodę wskutek pozostawania pod wpływem alkoholu lub narkotyków, będzie używał sprzętu sportowego niezgodnie z przeznaczeniem, zniszczy go celowo, będzie brał aktywny udział w zamieszkach itp.;
  • okoliczności powstania szkody, np. kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorabianych kluczyków, pozostawienia sprzętu bez opieki lub w warunkach niezapewniających bezpieczeństwa;
  • rodzaju sprzętu sportowego, np. ubezpieczenie może obejmować wyłącznie sprzęt służący do uprawiania narciarstwa bądź snowboardu;
  • rodzaju uszkodzeń.

Ekspert Mubi radzi

O ile firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania za uszkodzenia sprzętu sportowego, o tyle nie odpowiadają finansowo za uszkodzenia, które polegają tylko na utracie walorów estetycznych i nie wpływają na użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Oznacza to, że dostaniesz odszkodowanie za złamaną nartę, ale nie za porysowanie jej powierzchni, które nie przeszkadza w dalszym zjeżdżaniu po stoku.

Ponadto ubezpieczenie sprzętu sportowego może nie obejmować ochroną uszkodzeń i zniszczeń powstałych wskutek wylania na sprzęt płynów takich jak tłuszcze, barwniki, substancje żrące. Jeśli chcesz pożyczać sprzęt sportowy znajomym podczas urlopu, sprawdź, czy musisz zgłosić ubezpieczycielowi imiona i nazwiska dodatkowych użytkowników.

PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczenie sprzętu sportowego obejmuje ochroną finansową np. narty, deski snowboardowe, surfingowe, sprzęt do nurkowania, kije golfowe, rowery i inne sprzęty wyszczególnione w OWU.
  • Wybierając ubezpieczenie sprzętu sportowego, sprawdź zakres terytorialny, zakres ochrony, sumę ubezpieczenia, zasady zgłaszania szkody, obliczania odszkodowania, a także wyłączenia odpowiedzialności.
  • W zależności od miejsca, w którym skradziono sprzęt sportowy, ubezpieczyciel może wymagać dostarczenia różnych dokumentów, np. dokumentu przewozowego czy potwierdzenia oddania nart do przechowalni. OWU zawiera również informacje, jak zabezpieczone powinny być miejsca, w których przechowywany jest sprzęt.
  • Wyłączenia odpowiedzialności to lista szkód, których ubezpieczyciel nie obejmuje finansową ochroną. Mogą dotyczyć np. zakresu terytorialnego, rodzaju sprzętu sportowego, zachowania użytkownika sprzętu, rodzaju uszkodzeń, zdarzeń powodujących szkodę.
Oceń artykuł:

Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!