UBEZPIECZYCIEL COMPENSA

compensa logo
Porównaj z innymi ubezpieczycielami

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group od lat działa na polskim rynku ubezpieczeń. Ubezpieczyciel jest częścią koncernu Vienna Insurance Group, który jest liderem na rynku ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej.

Choć Compensa oferuje również innego rodzaju polisy, m.in. dla domu i mieszkania, rolne czy turystyczne, przeważającą częścią działalności spółki są ubezpieczenia komunikacyjne. W 2020 roku uzyskano z nich ponad 60% wszystkich zebranych przez ubezpieczyciela składek, których łączna wartość wyniosła niemal 2 mln zł.
Za swoją działalność na rynku ubezpieczeń Compensa zbiera różnego rodzaju wyróżnienia. W 2020 roku były to m.in. 3. miejsce w plebiscycie Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa “Gazety Bankowej” oraz Orzeł Innowacji od “Rzeczpospolitej” za wprowadzanie kompleksowych rozwiązań dotyczących cyfrowej likwidacji szkód.

Więcej

Dane kontaktowe Compensa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Większość spraw związanych z obsługą umowy ubezpieczenia załatwisz online!

Rodzaje ubezpieczeń w Compensa

OC

Ubezpieczenie OC oferowane przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. gwarantuje ustawową ochronę. Compensa odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej, która wynosi:

 • 5 210 000 euro w przypadku szkód osobowych,
 • 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu.

Ubezpieczenie OC oferowane przez Compensę zawiera Zieloną Kartę. Compensa zapewnia również możliwość zapłaty w ratach. OC oferowane przez ubezpieczyciela gwarantuje podstawową ochronę wynikającą z ustawy. Ubezpieczony może rozszerzyć zakres ochrony m.in. o assistance, NNW, ubezpieczenie utraty zniżki, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon oraz obsługę BLS. Dodanie powyższych klauzul do umowy ubezpieczenia jest dodatkowo płatne.

Więcej
AC

Ubezpieczenie AC proponowane przez Compensę zawiera ochronę w wariancie all risk, co oznacza że autocasco obejmuje swoją ochroną wszelkie zdarzenia, których skutkiem jest utrata, uszkodzenie lub zniszczenie samochodu. Osoba, która kupi jednocześnie OC i AC, może liczyć na dodatkową zniżkę.

Osoba ubezpieczona ma do wyboru kilka wariantów rozliczenia szkody: może zdecydować się na naprawę kosztorysową, serwisową lub skorzystać z naprawy w warsztacie partnerskim.

Ubezpieczenie AC może zostać rozszerzone za dodatkową opłatą o ochronę NNW, assistance, ochronę prawną, ochronę zniżek, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon, ubezpieczenie bagażu oraz GAP. W cenie AC ubezpieczony zyskuje natomiast pomoc Assistance w wariancie Baza, jeśli dojdzie do wypadku.

Więcej
Assistance

Ubezpieczenie Assistance obejmuje pomoc ubezpieczyciela, jeśli dojdzie do wypadku, awarii lub kradzieży. Compensa oferuje ubezpieczenie Assistance w dwóch wariantach: Baza i Rozszerzonym. W wariancie Baza ubezpieczony uzyska pomoc w naprawie pojazdu na miejscu zdarzenia oraz holowanie do najbliższego warsztatu.

Wariant Rozszerzony zwiększa ochronę, bowiem ubezpieczony uzyskuje holowanie do miejsca wyboru (w odległości nawet do 1500 km), dostarczenie paliwa na miejsce zdarzenia, specjalistyczną pomoc na autostradzie, pojazd zastępczy maksymalnie do 21 dni, wymianę koła lub naprawę ogumienia oraz usługę Night Driver.

Więcej

3 najlepsze pakiety ubezpieczeń Compensa

Ubezpieczenie AC + NNW
 • Osoba, która kupiła w Compensie ubezpieczenie AC, może rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie NNW, które gwarantuje ochronę zdrowia i życia kierowcy oraz pasażerów.

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia w Polsce oraz za granicą.

 • W razie wypadku osoba ubezpieczona zyskuje darmową pomoc Assistance.

 • Suma ubezpieczenia NNW zależy od ubezpieczonego, może wynosić ona od 10 000 zł do 100 000 zł. Dodatkowo istnieje możliwość aż pięciokrotnego zwiększenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci kierującego.

Przejdź do porównywarki
Ubezpieczenie Assistance Wariant Rozszerzony
 • Ubezpieczyciel oferuje zorganizowanie pomocy w nagłych przypadkach związanych z użytkowaniem samochodu – zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 • Ubezpieczenie obejmuje pomoc w przypadku zdarzeń związanych z awarią i uszkodzeniem pojazdu lub jego kradzieżą.

 • W ramach wariantu Rozszerzonego ubezpieczony zyskuje pomoc w holowaniu pojazdu do wskazanego przez niego miejsca znajdującego się w odległości nawet do 1500 km od miejsca zdarzenia.

 • W ramach wariantu Rozszerzonego ubezpieczony zyskuje pomoc m.in. w postaci dostarczenia paliwa, wymiany koła lub ogumienia czy specjalistyczną pomoc na autostradzie.

 • Powyższy wariant ubezpieczenia umożliwia uzyskanie samochodu zastępczego, jeśli Twój samochód zostanie skradziony lub uszkodzony.

Przejdź do porównywarki
Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę na wypadek uszkodzenia szyb w samochodzie. Suma ubezpieczenia wynosi w tym przypadku 3000 zł.

 • Ubezpieczyciel oferuje bezgotówkową formę rozliczenia szkody.

 • Ubezpieczony zyskuje dożywotnią gwarancję na wymienione przez ubezpieczyciela szyby.

 • W przypadku podpisywania lub przedłużania umowy ubezpieczenia AC w Compensie, ubezpieczony zyskuje ochronę zniżek, która obejmuje także zniszczenie lub uszkodzenie szyb.

Przejdź do porównywarki
Ekspert Mubi

Compensa oferuje ubezpieczenia w podstawowych pakietach, które zapewniają niezbędną ochronę. Klienci poszukujący dodatkowej ochrony mogą dowolnie rozszerzać pakiety podstawowe, decydując się na wybrane klauzule ochronne. Compensa będzie dobrym wyborem dla osób, które wolą kontakt online – za pośrednictwem formularzy udostępnionych przez ubezpieczyciela w szybki sposób załatwisz wiele spraw, np. zgłosisz szkodę. Compensa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, przy formularzu online zamieściła instrukcje, które ułatwią zgłoszenie szkody.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Pytania i odpowiedzi

Jak zgłosić szkodę w Compensa?

Compensa daje możliwość zgłoszenia szkody za pośrednictwem infolinii lub online.

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00, należy kontaktować się pod nr 22 501 61 00.

Szkodę możesz zgłosić w dowolny dzień i o dowolnej porze za pośrednictwem formularza online, udostępnionego przez ubezpieczyciela na swojej stronie, lub wysyłając zgłoszenie szkody na adres e-mail: [email protected]. Możesz także skorzystać z tradycyjnej ścieżki i przesłać wydrukowany formularz pocztą na adres Compensy.

Warto jednak skorzystać z udostępnionego formularza online (https://zgloszenie.compensa.pl/). Jeśli skorzystasz z tej opcji, formularz szybko przeprowadzi Cię przez proces zgłoszenia szkody, a jednocześnie dowiesz się, jakie informacje lub dokumenty będą potrzebne, żeby likwidacja szkody sprawnie przebiegła. Dla przykładu: wypełniając formularz zgłoszenia komunikacyjnej szkody rzeczowej dowiesz się, że do zgłoszenia będą Ci potrzebne:

 • dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu,
 • prawo jazdy osoby kierującej,
 • dane uczestników zdarzenia.

Do formularza możesz załączyć inne niezbędne dokumenty: np. notatkę policyjną z miejsca zdarzenia lub oświadczenie spisane ze sprawcą stłuczki.

Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie mailowe, pamiętaj aby w wiadomości zawrzeć wszystkie niezbędne informacje: opis zdarzenia, dane uczestników, opis szkody, żądanie odszkodowawcze i dyspozycję wypłaty środków (ze wskazaniem numeru konta). Do maila dołącz niezbędne dokumenty – w zależności od sytuacji mogą być to np. dokumenty medyczne, rachunki i faktury wykazujące wysokość szkody, notatka policyjna z miejsca wypadku.

Jak złożyć wypowiedzenie OC w Compensa?

Umowę ubezpieczenia OC można wypowiedzieć jedynie w kilku przypadkach:

 • w sytuacji kupna używanego samochodu z OC w Compensie;
 • z końcem okresu na jaki została zawarta umowa;
 • w przypadku posiadania podwójnego OC;
 • w ciągu 30 dni od jej zawarcia w przypadku umowy zawieranej na odległość.

Jeśli kupiłeś używany samochód i nie chcesz korzystać z ubezpieczenia po poprzednim właścicielu, możesz złożyć wypowiedzenie w dowolnej chwili. Wypowiedzenie możesz złożyć w dowolnym czasie także w przypadku, gdy doszło do sytuacji, w której posiadasz podwójne ubezpieczenie OC.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość (np. telefonicznie), masz 30-dniowe prawo do odstąpienia – ubezpieczyciel naliczy składkę tylko za okres wykorzystanej ochrony. Jeśli chodzi natomiast o umowę, którą samodzielnie zawarłeś na 12 miesięcy tradycyjnymi środkami, to możesz ją wypowiedzieć z końcem okresu, na który została zawarta.

Wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na jeden dzień przed końcem trwania umowy – tylko w takim przypadku nie ulegnie ona automatycznemu przedłużeniu. Niezależnie od tego z jakiej przyczyny wypowiadasz umowę ubezpieczenia, pamiętaj aby podpisać własnoręcznie oświadczenie. Wzór oświadczenia znajdziesz na stronie ubezpieczyciela, możesz również skorzystać z wzoru udostępnionego przez Mubi.

Skan wypełnionego i podpisanego wypowiedzenia należy wysłać na adres: [email protected].

Wypowiedzenie OC możesz wysłać także na adres:

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

Pamiętaj, że za dzień wypowiedzenia uznaje się dzień dostarczenia wypowiedzenia do ubezpieczyciela. Jeśli będziesz korzystał z wysyłki tradycyjnej, skorzystaj z usług Poczty Polskiej – dzięki temu za dzień wypowiedzenia zostanie uznany dzień nadania.

PODSUMOWANIE

Plusy i minusy ubezpieczenia w Compensa

Zalety
 • Intuicyjny formularz zgłoszenia szkody online, który podpowiada, jakie informacje i dokumenty należy załączyć. Dzięki takiej konstrukcji proces likwidacji szkody przebiega szybko i sprawnie.

 • Większość spraw związanych z ubezpieczeniem możesz załatwić online.

 • Możliwość likwidacji szkody w systemie BLS.

 • Formuła all risk w ubezpieczeniu AC, czyli ochrona od wszelkich zdarzeń, które powodują utratę, zniszczenie lub uszkodzenie samochodu.

Wady
 • Infolinia nie jest czynna całodobowo. Pomoc konsultanta możesz uzyskać tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-18:00.