OWU ubezpieczenia turystycznego: 7 kwestii, które sprawdź, zanim podpiszesz umowę

Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią załącznik do zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia turystycznego. To z tego dokumentu dowiesz się, jaką ochronę otrzymasz w podstawowym zakresie, o co możesz rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej na wyjazd, kiedy polisa nie będzie działała, a także czym jest karencja. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę w lekturze tego dokumentu.

OWU turystyczne

Jaka ochrona wchodzi w zakres podstawowy ubezpieczenia turystycznego?

Ubezpieczenie turystyczne to przede wszystkich gwarancja pokrycia kosztów leczenia i pomocy assistance. Zatem jeśli w czasie podróży:

 • zachorujesz,
 • będziesz potrzebował wizyty lekarskiej,
 • będziesz musiał poddać się hospitalizacji,
 • będziesz miał wypadek,
 • rozboli Cię ząb,
 • zgubisz swoje okulary,

ubezpieczyciel pomoże Ci zorganizować pomoc medyczną i za nią zapłaci w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia. Natomiast w ramach assistance możesz zwykle liczyć na organizację i opłacenie:

 • akcji ratowniczej,
 • zastępczego kierowcy,
 • wcześniejszego powrotu do domu,
 • pomocy tłumacza,
 • odwiedzin osoby bliskiej,
 • wielu innych usług.

Zdarza się jednak, że niektórzy ubezpieczyciele już w ramach podstawowej ochrony zapewnianej przez ubezpieczenie turystyczne, oferują także inne usługi niż tylko zwrot kosztów leczenia i pomoc assistance.

Ekspert Mubi radzi:

W trudnych czasach pandemii COVID-19 wielu ubezpieczycieli oferuje ubezpieczenie turystyczne, które zapewnia ochronę, gdy zachorujesz na tę chorobę. Polisa działa w przypadku zdiagnozowania COVID-19. Ubezpieczony powinien skontaktować się z ubezpieczycielem, kiedy otrzyma pozytywny wynik testu. Ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów leczenia i pomocy medycznej. Pamiętaj jednak, by zapoznać się z zapisami z OWU, w którym ubezpieczyciel określa zakres ubezpieczenia.

O jakie rodzaje ochrony możesz rozszerzyć polisę turystyczną?

Ubezpieczenie turystyczne jest w stanie jednak zagwarantować dużo więcej niż to, co ubezpieczyciele oferują w podstawowym zakresie. Na wycieczce pomocne mogą okazać się także inne rodzaje ochrony. O jakie z nich możesz rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia turystycznego?

W OWU Allianz znajdziesz informację o możliwości dokupienia:

W LINK4 osobnym ubezpieczeniem dodatkowym jest ubezpieczenie sprzętu sportowego, PZU ma w ofercie także klauzulę kontynuacji leczenia po podróży.

Sprawdź zakres poszczególnych rodzajów ochrony

To, że zdecydujesz się na rozszerzenie polisy turystycznej o którąś z dodatkowych form ochrony, nie oznacza, że w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym dostaniesz takie samo zabezpieczenie. Jeśli zatem chcesz wybrać ubezpieczenie świadomie, porównaj zakres poszczególnych dodatków.

Przykładem tego, że każda usługa może wyglądać nieco inaczej w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, jest ubezpieczenie bagażu w firmach Warta i Wiener.

 • Towarzystwo Ubezpieczeń Warta oferuje ubezpieczenie bagażu, które zapewnia ochronę w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży walizek z rzeczami osobistymi, ale jednocześnie także ochronę sprzętu sportowego i elektronicznego.
 • Wiener w ramach ubezpieczenia bagażu ubezpiecza zarówno walizki, torby i plecaki z rzeczami osobistymi, jak i sprzęt elektroniczny. Nie obejmuje ochroną z kolei sprzętu sportowego. To można nabyć po opłaceniu dodatkowej składki.

Sprawdź limity w sumie ubezpieczenia i wysokości odszkodowania

Przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej określasz sumy każdego ubezpieczenia, czyli górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Nie oznacza to jednak, że w przypadku powstania każdej drobnej szkody otrzymasz całość wskazanej na początku współpracy kwoty. Ta zostaje podzielona. Ubezpieczyciel określa w OWU limity odpowiedzialności. Oznacza to, że w przypadku niemal każdego zdarzenia obowiązuje limit wydatków, które zostaną pokryte przez towarzystwo udzielające Ci ochrony.

Bardzo przejrzyście zostało to przedstawione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń Warta. Już na początku OWU dotyczącego ubezpieczenia turystycznego umieszczono tabelę, która precyzuje maksymalną kwotę odszkodowania, jaką można uzyskać w przypadku poszczególnych szkód. Ale informacje o limitach przy korzystaniu z poszczególnych usług można znaleźć również w OWU innych ubezpieczycieli.

Rodzaj ochronyWarta WienerPZU
Leczenie stomatologiczne 1000 zł 500 euro 1000 zł
Naprawa okularów lub protez 2000 zł2000 zł 2000 zł
Wydatki związane z odwołaniem lub opóźnieniem lotu 500 zł 150 euro 300 zł
Koszty kontynuacji leczenia po powrocie do Polski5000 zł (rehabilitacja w RP po wypadku za granicą – 500 zł)5000 złzabiegi ambulatoryjne i badania – 700 zł,
operacja i hospitalizacja – 15 000 zł,
transport medyczny – 1000 zł
Źródło: OWU ubezpieczycieli (aktualizacja: 19.01.2024)

Jakie sytuacje nie są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy turystycznej?

Jedną z części Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, z którą koniecznie musisz się zapoznać, są wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. To ten wykaz uświadomi Ci, w jakich sytuacjach nie będziesz mógł domagać się pomocy ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego.

Najczęściej w wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela obejmującego ochroną w ramach polisy turystycznej jest:

 • leczenie wykraczające poza niezbędny zakres;
 • leczenie sanatoryjne;
 • leczenie chorób, o których było wiadomo przed wyjazdem i zakupem polisy;
 • skutki zdarzeń związanych z uprawianiem sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka, sportów zimowych (konieczne wykupienie rozszerzenia o ryzyko związane z uprawianiem sportów);
 • szkody wyrządzone osobom trzecim, jeśli sprawca był po spożyciu alkoholu (o ile nie wykupiono klauzuli alkoholowej);
 • rekompensata za uszkodzone, zniszczone i skradzione dokumenty, dzieła sztuki, instrumenty muzyczne i inne.

Dowiedz się, czym jest karencja i jak długo trwa?

Na stronie Towarzystwa Ubezpieczeń Europa możemy przeczytać, że karencja to:

wskazany w OWU okres, zwykle poprzedzający okres ubezpieczenia, w czasie którego, w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego, nie przysługuje ochrona ubezpieczeniowa, tzn. nie nastąpi realizacja świadczenia.

źródło: https://tueuropa.pl/blog/1825/karencja

Mówiąc prościej, karencją nazywany jest czas między podpisaniem umowy ubezpieczeniowej a rozpoczęciem obowiązywania ochrony. Ubezpieczyciele wprowadzają taki zabieg w przypadku niektórych rodzajów ochrony, aby zapobiec możliwości wyłudzenia odszkodowania, bowiem szkody powstałe w okresie karencji nie są objęte ochroną ubezpieczeniową. Towarzystwo nie bierze odpowiedzialności za ich powstanie i nie wypłaci odszkodowania w tymże czasie.

Okres karencji może być stosowany także w przypadku ubezpieczenia turystycznego, dlatego tak ważne jest, aby wykupić polisę odpowiednio wcześnie. Towarzystwa ubezpieczeniowe, które stosują karencję, dowolnie ustalają czas jej trwania.

 • W Towarzystwie Ubezpieczeń Warta karencja trwa 7 dni i dotyczy ubezpieczenia kosztów odwołania podróży.
 • Wiener z kolei zastrzega, że karencja dotyczy osób trzecich, dla których zawarta zostaje polisa turystyczna, a które już przebywają za granicą. W ich przypadku okres karencji trwa 3 dni.
 • Karencję stosuje też LINK4 po rozpoczęciu podróży. Ochrona ubezpieczeniowa zacznie obowiązywać nie wcześniej niż na 3 dzień od złożenia wniosku w przypadku wyjazdu zagranicznego. Więcej o kupnie polisy podczas wyjazdu jest znajdziesz w artykule Kiedy ubezpieczenie turystyczne nie zadziała?.
 • Karencję w ubezpieczeniu turystycznym stosuje również Generali. Czas, jaki musi minąć od zawarcia umowy do chwili rozpoczęcia jej obowiązywania, jest jednak wyraźnie krótszy. Jeśli ubezpieczający się turysta kupuje ubezpieczenie, przebywając za granicą, jego ochrona ubezpieczeniowa będzie działała po 4 godzinach od zakupu polisy.
Przykład

Szymon wybrał się na 10-dniowe wakacje do Egiptu, kompletnie zapominając o wcześniejszym wykupieniu ubezpieczenia turystycznego. Gdy przypomniał sobie o nim, będąc już od 4 dni na miejscu, od razu skorzystał z możliwości zakupu polisy online u pierwszego ubezpieczyciela, jakiego znalazł. Uspokojony, niczym się nie przejmował i spędził przyjemny urlop. Dopiero po powrocie do domu zorientował się, że miał sporo szczęścia, a zarazem niepotrzebnie wydał pieniądze. W jego ubezpieczeniu obowiązywał bowiem aż 7-dniowy okres karencji, więc gdyby coś przydarzyło mu się w czasie podróży, ubezpieczyciel i tak nie udzieliłby mu pomocy.

Suma ubezpieczenia nie równa się kwocie odszkodowania

Wykupując ubezpieczenie turystyczne, decydujesz m.in. o sumie ubezpieczenia, od której zależy również wysokość Twojej składki oraz odszkodowania. Musisz jednak wiedzieć, że kwota, na jaką zdecydujesz się ubezpieczyć, nie zawsze będzie świadczyła jednocześnie o wysokości Twojego odszkodowania, gdy dojdzie do zdarzenia objętego ochroną.

Suma ubezpieczenia to górna granica, do której ubezpieczyciel odpowiada za wyrządzone Tobie (np. ubezpieczenie kosztów leczenia lub NNW) lub wyrządzone przez Ciebie szkody (np. OC w życiu prywatnym). Przykładowo Towarzystwo Ubezpieczeń Warta wypłaca 100% sumy ubezpieczenia tylko wtedy, gdy ubezpieczony poniesie śmierć (wówczas odszkodowanie otrzymują jego bliscy). W ubezpieczeniu NNW odszkodowanie zostanie wyliczone na podstawie określonego przez lekarza stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu. Ten określany jest procentowo, dlatego odszkodowanie stanowi wskazany procent z sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

co sprawdzić w owu turystycznym

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OWU turystyczne

O jakie rodzaje ochrony można rozszerzyć polisę turystyczną?
Czym jest karencja w ubezpieczeniu turystycznym?
Czy suma ubezpieczenia równa się sumie odszkodowania?
PODSUMOWANIE
 • W podstawowym zakresie ochrony ubezpieczenia turystycznego najczęściej znajduje się ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance.
 • Polisę turystyczną można rozszerzyć m.in. o ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie assistance komunikacyjne oraz ubezpieczenie bagażu.
 • Każdy ubezpieczyciel sam ustala warunki poszczególnych rodzajów ochrony. Jedna firma ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia bagażu będzie chroniła także sprzęt sportowy, inna zaproponuje ubezpieczenie sprzętu sportowego osobno.
 • Każdy ubezpieczyciel różnicuje także sumy ubezpieczenia poszczególnych rodzajów ochrony.
 • W OWU znajdują się również wyłączenia odpowiedzialności, czyli lista sytuacji, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Należą do nich m.in.: wyjazdy sanatoryjne czy leczenie choroby, o której było wiadomo przed wyjazdem.
 • To jaką sumę ubezpieczenia wybierzesz, nie zawsze oznacza, że tak wysokie odszkodowanie otrzymasz. 100% sumy ubezpieczenia np. w NNW jest wypłacane zazwyczaj tylko w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Źródła:
 • https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-turystyczne-swiat-europa/
 • https://www.link4.pl/ubezpieczenie-turystyczne
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!