Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo starannie zaplanowanego urlopu nie możesz pojechać na wakacje ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Choroba, wypadek, kradzież dokumentów i szereg innych zdarzeń losowych potrafią pokrzyżować plany. Ubezpieczyciele, wychodząc naprzeciw klientom, oferują ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega ubezpieczenie kosztów rezygnacji, w szczególności wskazując, w jakich sytuacjach zapewni Ci ono ochronę.

rezygnacja z podróży

Czy można zrezygnować z zakupionej wycieczki?

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżny ma prawo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Jednak jeszcze w tym samym przepisie, kolejne paragrafy wskazują, że podróżny może zostać zobowiązany do zapłaty uzasadnionej opłaty na rzecz organizatora.

Organizatorzy podróży ponoszą pewne koszty, które są niemożliwe do odzyskania. W związku z tym zazwyczaj w umowie dotyczącej udziału w imprezie turystycznej, którą podpisujesz z biurem podróży lub innym organizatorem, jest wskazany zapis regulujący opłatę za odstąpienie od umowy. Takie działanie biura podróży jest zgodne z prawem, o ile wysokość opłaty jest oczywiście uzasadniona. Niedozwolone są natomiast postanowienia umowy, zgodnie z którymi podróżny w przypadku odstąpienia od umowy musi zapłacić dodatkową karę umowną, której koszt wykracza poza zakres kwoty uiszczonej w związku z wycieczką. Takie zapisy noszą znamiona klauzuli niedozwolonej.

Zdarzają się również przypadki, gdy w umowie nie ma zapisów na temat opłaty za odstąpienie. Nie zwalnia to jednak podróżnego z obowiązku zapłaty. Zgodnie z art. 47 ust. 2 zdaniem drugim przedmiotowej ustawy: organizator może żądać opłaty za odstąpienie, nawet jeśli nie została ona wskazana w umowie. W takim przypadku wysokość opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania usług turystycznych.

Jak pokazują powyższe przykłady, rezygnacja z wycieczki może Cię słono kosztować. Istnieją jednak sposoby, aby ustrzec się od poniesienia kosztów wycieczki na wypadek nieplanowanych, nadzwyczajnych okoliczności. Takim rozwiązaniem jest ubezpieczenie rezygnacji z podróży.

Czy rezygnacja z wycieczki zawsze jest równoznaczna z utratą pieniędzy?

Już na początku roku możesz zarezerwować wycieczkę, która odbędzie się dopiero w sierpniu. Wiele osób planuje urlop z dużym wyprzedzeniem, chociażby ze względu na zasady panujące w zakładzie pracy i konieczność wcześniejszego zgłoszenia urlopu. Planując wycieczkę z wyprzedzeniem, urlopowicz jest narażony na ryzyko, że ze względu na niespodziewane okoliczności nie będzie mógł pojechać w wymarzoną podróż. Nie sposób przewidzieć takich sytuacji jak np. choroba. Osoby, które rezygnują z podróży, mają szansę odzyskać poniesione koszty, jeśli zdecydują się na ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży.

Czym jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?

Przedmiotem ubezpieczenia od rezygnacji z podróży jest ryzyko poniesienia przez ubezpieczonego kosztów z tytułu odwołania udziału w wycieczce ze względu na nieprzewidziane okoliczności. Polisa chroni więc ubezpieczonego przed utratą pieniędzy w przypadku rezygnacji z wyjazdu przed planowaną datą podróży. Zazwyczaj rezerwując wycieczkę z dużym wyprzedzeniem, koszty wyjazdu również trzeba uiścić wcześniej. Dzięki ubezpieczeniu od rezygnacji z podróży jesteś w stanie odzyskać utracone środki.

Ubezpieczyciele oferują ochronę w różnych wariantach.

grafika
Przykład

Aneta już w styczniu zabrała się za planowanie wakacji. W biurze podróży znalazła świetną ofertą wypoczynku w Hiszpanii w sierpniu, więc nie zastanawiając się ani chwili, zarezerwowała sobie urlop na ten okres w pracy i kupiła wczasy. Niestety, na tydzień przed planowanym wylotem, Aneta tak niefortunnie przewróciła się podczas jazdy na rowerze, że złamała nogę. Mogła zapomnieć o Hiszpanii, ale pocieszała się tym, że chociaż nie straciła pieniędzy. Była bowiem zapobiegawcza i wraz z wycieczką kupiła też ubezpieczenie od rezygnacji z podróży. Dlatego gdy tylko uświadomiła sobie, że z wczasów nic nie będzie, skontaktowała się z ubezpieczycielem i uzyskała zwrot poniesionych kosztów.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży – Allianz

Sprawdźmy, na jakich zasadach działa ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży w przykładowym towarzystwie. Posłużmy się ofertą firmy Allianz.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży w Allianz obejmuje rezygnację z noclegu, z biletu, z uczestnictwa w imprezie oraz z usługi turystycznej. Taką polisę można zawrzeć:

 • w dowolnym momencie jeśli do rozpoczęcia podróży zostało co najmniej 60 dni,
 • w ciągu 7 dni od rezerwacji wyjazdu i wpłaty całości należności za wycieczkę lub zaliczki (jeśli do rozpoczęcia podróży zostało od 59 do 31 dni),
 • w dniu rezerwacji podróży, jeśli nastąpiła ona w czasie krótszym niż 30 dni do wyjazdu.

Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży stanowi koszt wycieczki. Allianz zapewnia wypłatę 100% wartości wyjazdu do 30 000 zł na ubezpieczonego, jeśli rezygnacja jest spowodowana m.in.:

 • nagłym zachorowaniem ubezpieczonego lub członka jego rodziny,
 • nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego lub członka jego rodziny,
 • objęciem ubezpieczonego kwarantanną,
 • śmiercią ubezpieczonego lub jego rodziny,
 • udokumentowaną kradzieżą dokumentów, które są niezbędne do udziału w podróży.

Co możesz objąć ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży dotyczy różnego rodzaju wyjazdów. Zarówno kolonii, wycieczek zarezerwowanych przez biuro podróży, jak i wyjazdów organizowanych na własną rękę czy służbowych. Towarzystwa umożliwiają objęcie ochroną rezygnacji oraz przerwania wycieczki. 

Możesz liczyć na wsparcie finansowe ze strony ubezpieczyciela, jeśli zarezerwowałeś:

 • wycieczkę, kolonię, półkolonię w biurze podróży,
 • bilet lotniczy, na pociąg, statek, autobus,
 • nocleg,
 • wynajem samochodu,
 • rejs statkiem,
 • bilet na wydarzenie sportowe, kulturalne, rozrywkowe,
 • udział w szkoleniu lub kursie,
 • udział w atrakcjach turystycznych.

Jakie są plusy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży?

Ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży możesz objąć wycieczki kilkudniowe, kilkumiesięczne, krajowe oraz zagraniczne. Firmy umożliwiają dopasowanie polisy do swoich potrzeb. 

Możesz ubezpieczyć wyjazd zarówno zarezerwowany w biurze podróży, jak i zorganizowany na własną rękę. Masz możliwość objąć ochroną bilety lotnicze, rezerwację noclegu, wynajęcie samochodu, udział w atrakcjach turystycznych, szkoleniach czy kursach. Ubezpieczyciel wesprze Cię finansowo, gdy zrezygnujesz z podróży przed jej rozpoczęciem. Wówczas zwróci Ci wszystkie koszty, jakie poniosłeś w związku z wyjazdem, o ile mieszczą się one w sumie ubezpieczenia. Możesz także przerwać swoją wycieczkę. Wówczas towarzystwo zwróci Ci koszty za pozostały okres wyjazdu. Ponadto opłata związana z zakupem takiego ubezpieczenia w porównaniu do kosztów rezerwacji wycieczki jest niewielka. Jeśli odzyskasz pieniądze, które wpłaciłeś na wyjazd, możesz przeznaczyć je np. na kolejną podróż lub powrót do zdrowia, jeśli powodem Twojej rezygnacji była choroba lub wypadek.

Ile kosztuje ubezpieczenie od rezygnacji z podróży?

Cena ubezpieczenia od rezygnacji z wycieczki uzależniona jest od wielu czynników. Istotna jest m.in. cena wycieczki, czas pozostały do wyjazdu oraz suma ubezpieczenia. Ochrona występuje w ofertach jako samodzielny produkt lub jako rozszerzenie do ubezpieczenia turystycznego.

W tabeli prezentujemy ceny ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wycieczki w wybranych firmach dla jednej osoby dorosłej, która wykupiła 8-dniowe wczasy w Egipcie w terminie 20–27 lutego 2024 roku. Zakupu dokonano 10 stycznia 2024, a cena wycieczki wyniosła 2000 zł.

Firma ubezpieczeniowaCena ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróżyDodatkowe informacje
Europa Ubezpieczenia64 zł – wariant Koszty rezygnacji 100%
144 zł – wariant Koszty rezygnacji 100% Max
Możliwość dokupienia rozszerzeń na wypadek choroby przewlekłej lub zachorowania na COVID-19
UNIQA56 zł – rezygnacja z biletu i rezygnacja z podróży;
60 zł – rezygnacja i przerwanie podróży
Możliwość dokupienia rozszerzenia na wypadek rezygnacji z podróży z powodu zaostrzenia choroby przewlekłej
SIGNAL IDUNA60 zł – rezygnacja z imprezy turystycznej;
64 zł – przerwanie imprezy turystycznej
Możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dotyczące chorób przewlekłych, COVID-19, kwarantanny z powodu COVID-19.
Dane na podstawie kalkulatorów ubezpieczenia turystycznego na stronach ubezpieczycieli (10.01.2024)

Oprócz ubezpieczenia rezygnacji z podróży warto wykupić także inne formy ochrony. Właściwie ubezpieczenie rezygnacji z podróży jest tylko jednym z dodatków do podstawowej polisy turystycznej, która składa się przede wszystkim z ubezpieczenia kosztów leczenia, assistance, a często także NNW, OC w życiu prywatnym i ubezpieczenia bagażu. Ile zazwyczaj kosztuje ubezpieczenie turystyczne? Sprawdźmy koszt tygodniowego pobytu we Włoszech dla jednej dorosłej osoby bez chorób przewlekłych.

Towarzystwo ubezpieczenioweZakres ochronyCena
mtu24.plUbezpieczenie kosztów leczenia: 80 000 zł
Assistance
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł
Ochrona COVID
Ubezpieczenie sportowe
OC sportowe: 50 000 zł
22 zł
SIGNAL IDUNAUbezpieczenie kosztów leczenia: 86 826 zł
Assistance
NNW: 15 000 zł
Ochrona COVID
25,49 zł
UNIQAUbezpieczenie kosztów leczenia: 250 000 zł
Assistance
NNW: 30 000 zł
Ubezpieczenie bagażu: 2000 zł
Ochrona COVID
29,40 zł
AXA PartnersUbezpieczenie kosztów leczenia: 200 000 zł
Assistance
NNW: 20 000 zł
Ochrona COVID
Ubezpieczenie sportowe
31,70 zł
ProamaUbezpieczenie kosztów leczenia: 100 000 zł
Assistance
Ochrona COVID
Ubezpieczenie sportowe
Klauzula alkoholowa
Ubezpieczenie ruchomości domowych: 5 000 zł
35 zł
GeneraliUbezpieczenie kosztów leczenia: 300 000 zł
Assistance
OC w życiu prywatnym: 50 000 zł
NNW: 15 000 zł
Ochrona COVID
Ubezpieczenie sportowe
OC sportowe: 50 000 zł
Klauzula alkoholowa
Ubezpieczenie ruchomości domowych: 5 000 zł
52 zł
Źródło: Kalkulator ubezpieczeń turystycznych Mubi (10.01.2024)

Kiedy można wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu?

Przeglądając oferty firm, zauważysz, że wykupienie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży jest uzależnione w czasie. Polisę możesz wykupić w dowolnej chwili, jednak nie później niż na 30 dni przed planowaną wycieczką. Im mniej czasu pozostało do wyjazdu, tym większe prawdopodobieństwo, że podróżny będzie chciał skorzystać z ubezpieczenia – pewne okoliczności będzie bowiem w stanie przewidzieć bliżej planowanego terminu. Oczywiście zdarza się, że sama wycieczka zostanie wykupiona na mniej niż 30 dni przed terminem wyjazdu – w takim wypadku większość ubezpieczycieli dopuszcza możliwość wykupienia ochrony, ale tylko w dniu zakupienia wycieczki lub ewentualnie w innym, krótkim terminie od zakupu (np. w ciągu 3 dni).

W jakich sytuacjach ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wycieczki zapewni Ci ochronę? Jakie są wyłączenia odpowiedzialności?

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji chroni w przypadkach nagłych, losowych, inaczej mówiąc w sytuacji, gdy dojdzie do nadzwyczajnych okoliczności. Wykupienie ubezpieczenia nie gwarantuje Ci, że zawsze uzyskasz zwrot wydanych środków w przypadku rezygnacji. Zdarzenia, które obejmuje polisa i te, które nie są ujęte w ochronie, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dla przykładu:

Przykład

Marcin wykupił wycieczkę w TUI do Grecji na 5 miesięcy przed planowanym wyjazdem. Chcąc być zapobiegawczym, wykupił również ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Na 2 tygodnie przed wyjazdem znalazł inną, korzystniejszą ofertę, w związku z tym postanowił zrezygnować z podróży wykupionej w TUI.

W opisanej wyżej sytuacji ubezpieczyciel słusznie nie zwrócił Marcinowi kosztów uiszczonych na rzecz TUI. Ubezpieczenie ma za zadanie chronić podróżnych w przypadku, gdy dojdzie do nagłej sytuacji, której nie sposób było przewidzieć i ze względu na którą nie mogą odbyć planowanej podróży. Pytanie więc czym są “nadzwyczajne okoliczności”? 

Do wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu kosztów rezygnacji z podróży zalicza się zwykle m.in.:

 • działania umyślne,
 • rażące niedbalstwo,
 • ataki terrorystyczne,
 • klęski żywiołowe,
 • anulacje wycieczki z winy organizatora,
 • upadłość biura podróży.

Zwykle w podstawowych wariantach ochrony towarzystwa najczęściej nie obejmują także zdarzeń związanych chorobą Covid-19. Takie sytuacje wymagają dokupienia rozszerzenia. Ponadto nie w każdym towarzystwie klauzula dotycząca takich sytuacji obejmuje to samo. Zwracaj więc uwagę na to, za co dokładnie towarzystwo bierze odpowiedzialność.

 • W firmie UNIQA ochrona Covid-19 obejmuje zachorowanie przed wyjazdem i nie dotyczy pacjentów bezobjawowych.
 • W firmie Europa Ubezpieczenia ochrona Covid-19 obejmuje zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub ich bliskich. Uwzględnia także obowiązkową kwarantannę ubezpieczonego, współuczestnika lub ich dzieci.
 • W firmie SIGNAL IDUNA występuje ochrona Covid-19, która obejmuje nagłe zachorowanie i odmowę wpuszczenia na pokład samolotu ubezpieczonego lub współuczestnika podróży. Ponadto ochrona Covid-19 obejmująca kwarantannę dotyczy dodatkowo nagłego zachorowania dzieci ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, śmierci ubezpieczonego, współuczestnika lub ich bliskich, obowiązkowej kwarantanny czy izolacji ubezpieczonego, współuczestnika lub ich dzieci oraz odmowy wpuszczenia na pokład dzieci ubezpieczonego lub współuczestnika podróży.

Sytuacje, w których ubezpieczenie zapewnia ochronę, wskazane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) i mogą się one różnić w zależności od firmy. Każdy zakład ubezpieczeń samodzielnie decyduje o tym, jakie zdarzenia losowe obejmie ochroną, dlatego też zawsze należy zapoznać się z OWU, aby uniknąć rozczarowania. Zazwyczaj polisa zapewnia ochronę w przypadku:

 • śmierci bliskiej osoby,
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • nagłej choroby,
 • komplikacji związanych z ciążą,
 • zdarzeń losowych w miejscu zamieszkania, np. pożaru, zalania, włamania,
 • szkody na mieniu w wyniku przestępstwa,
 • utraty pracy,
 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy w terminie podróży,
 • kradzieży dokumentów,
 • wyznaczenia daty egzaminu poprawkowego w terminie wyjazdu,
 • otrzymania wezwania do sądu w terminie, w którym ma odbyć się wyjazd.

Czy zawsze można liczyć na zwrot środków?

Towarzystwa oferują ubezpieczenie kosztów związanych z wyjazdem zarówno w przypadku rezygnacji, jak i przerwania podróży. Ochrona ta występuje jako oddzielne produkty, a niekiedy jest w jednym pakiecie.

Na wsparcie ze strony ubezpieczyciela możesz liczyć zawsze wtedy, gdy powód Twojej rezygnacji lub przerwania podróży mieści się w ramach ochrony. Dokładny zakres polisy znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Jeśli powód Twojej rezygnacji z wycieczki będzie wyłączeniem odpowiedzialności towarzystwa, np. będzie dotyczył zaostrzenia objawów choroby przewlekłej, a Ty nie wykupiłeś takowego rozszerzenia ochrony, firma nie wypłaci Ci pieniędzy. Wyłączeń odpowiedzialności jest oczywiście o wiele więcej. Należą do nich m.in. sytuacje spowodowane umyślnie czy powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. Nie możesz także zrezygnować z wyjazdu, jeśli znalazłeś tańszą wycieczkę. Powodem Twojej rezygnacji powinno być zdarzenie losowe, które uniemożliwia Ci wyruszenie w podróż.

Jak uzyskać zwrot kosztów w przypadku rezygnacji z podróży?

Jeśli zrezygnujesz z wycieczki z powodu zdarzenia losowego, biuro podróży nie zwróci Ci kosztów. O zwrot środków zwróć się do firmy, w której wykupiłeś ubezpieczenie kosztów rezygnacji. Najszybciej skontaktujesz się z towarzystwem przez infolinię, drogą mailową lub przez specjalny, elektroniczny formularz. Ubezpieczyciel zwróci środki pod warunkiem, że udokumentujesz zdarzenie, które ma stanowić podstawę wypłaty odszkodowania.

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży chroni podróżnych przed ryzykiem poniesienia kosztów wycieczki w przypadku odwołania wyjazdu ze względu na zdarzenie losowe.
 • Ubezpieczeniem od rezygnacji z podróży można objąć zarówno wycieczki wykupione w biurze, jak i same przeloty oraz noclegi rezerwowane prywatnie.
 • Wysokość składki jest uzależniona m.in. od kosztów wycieczki, czasu pozostałego do wyjazdu oraz zakresu ochrony.
 • Ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży zarówno jako samodzielny produkt, jak i rozszerzenie pakietu polisy turystycznej.
 • Zazwyczaj ubezpieczenie można wykupić nie później niż na 30 dni przed planowanym wyjazdem, chyba że podróż została kupiona na mniej niż 30 dni przed terminem – wtedy ubezpieczenie należy kupić w dniu rezerwacji wycieczki.
 • Sytuacje, w których ubezpieczyciel zapewni zwrot środków za podróż, są określone w OWU. Mogą się one różnić w zależności od firmy. Zazwyczaj ubezpieczenie kosztów rezygnacji obejmuje następujące zdarzenia: śmierć bliskiej osoby, kradzież dokumentów, wypadek, nagła choroba, wezwanie do sądu.
 • Towarzystwo wypłaci świadczenie, jeśli ubezpieczony udokumentuje losowe zdarzenie będące podstawą do uzyskania zwrotu kosztów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży

Nie mogę jechać na wykupione wakacje. Czy odzyskam poniesione koszty?
Czy warto kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży?
Kupiłem wycieczkę last minute. Czy mogę ubezpieczyć koszty rezygnacji z podróży?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!