Odszkodowanie za opóźniony lot

Opóźniony lot to zmora niejednego pasażera. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że w przypadku opóźnienia lotu pasażer ma swoje prawa i może ubiegać się o odszkodowanie. Oczywiście aby je otrzymać, muszą zostać spełnione pewne warunki. Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, kiedy opóźniony lot kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania, oraz jakie odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje pasażerowi. Opisujemy również, jak wygląda procedura uzyskania odszkodowania za opóźniony lot.

opóźniony lot odszkodowanie

Opóźniony lot – podstawowe informacje prawne

Spóźnione loty zdarzają się każdego dnia, warto więc orientować się, jakie prawa przysługują Ci w takiej sytuacji. Prawa pasażerów zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku nr 261/2004. Dzięki tym regulacjom, pasażer uzyskał ochronę w przypadku opóźnienia lotu, odwołania lotu, niewpuszczenia na pokład samolotu czy zagubienia bagażu.

Jak już wyżej wskazano, unijne rozporządzenie otacza ochroną pasażerów w sytuacji opóźnionego lotu. Wprowadzone regulacje mają przede wszystkim na celu zniwelowanie trudności i niedogodności, jakie powstały w związku z opóźnieniem.

Rozporządzenie przyznaje pasażerom prawo do odszkodowania w przypadku opóźnionego lotu. Możesz starać się nawet o 600 euro odszkodowania. Musisz jednak wiedzieć, że nie każde opóźnienie kwalifikuje się do uzyskania takiej rekompensaty. Przepisy wskazują, jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby móc starać się o odszkodowanie. Dodatkowo należy podkreślić, że rozporządzenie ma ograniczony zakres terytorialny. W konsekwencji przepisy będą miały zastosowanie do lotów:

 • które odbywają się na obszarze Unii Europejskiej – bez względu na to czy przewoźnik jest z UE, czy z państwa trzeciego,
 • które zaczynają się na obszarze Unii i kończy w państwie spoza Unii – bez względu na to czy przewoźnik jest z UE,
 • które zaczynają się poza Unią Europejską i kończą się w Unii – jeśli obsługuje go unijny przewoźnik.

Błędem jest zatem myślenie, że rozporządzenie unijne ma zastosowanie tylko do lotów, które odbywają się na terenie Unii Europejskiej. Odszkodowanie przysługuje także w sytuacji, jeśli lot rozpoczynał się w UE, ale kończył się w państwie spoza Unii. Dodatkowo odszkodowanie będzie przysługiwało również, gdy lot rozpoczynał się poza Unią Europejską, a kończył się w UE – jeśli był obsługiwany przez unijnego przewoźnika.

Kiedy otrzymasz odszkodowanie za opóźniony lot?

Jak już wyżej wskazano, nie każde opóźnienie kwalifikuje się do uzyskania odszkodowania. Pasażerowi przysługują stosowne roszczenia, jeśli opóźnienie wynosiło co najmniej 3 godziny. Opóźnienie rozumiane jest jako przylot do miejsca docelowego w godzinie późniejszej, niż planowano. Oznacza to, że jeśli lot z opóźnieniem wystartował, ale trasa została nadrobiona podczas drogi, to opóźnienia de facto nie ma.

Przykład

Samolot miał wystartować o godzinie 11:00, jednak ze względu na okoliczności, start nastąpił dopiero o 14:00. Udało się jednak nadrobić ten czas podczas drogi, w konsekwencji samolot zamiast o godzinie 17:00 wylądował o godzinie 19:30.

W powyższej sytuacji samolot co prawda wystartował z 3-godzinnym opóźnieniem, jednak ostatecznie pasażerowie wylądowali w miejscu docelowym z opóźnieniem 2,5-godzinnym.

Kolejną kwestią jest zasięg terytorialny rozporządzenia, o którym wspomniano już wyżej. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dla zobrazowania sytuacji:

 • Samolot startował w Warszawie, a lądował w Tunezji. Jeśli samolot dotarł do miejsca docelowego z opóźnieniem, które wynosiło powyżej 3 godzin, pasażer może starać się o odszkodowanie. Nie ma znaczenia fakt, że samolot leciał do kraju spoza Unii. Bez znaczenia pozostaje również to, czy samolot był przewoźnikiem unijnym, czy też nie.
 • Samolot wystartował z Nowego Jorku, miejscem docelowym była Warszawa. Samolot wylądował w Warszawie z 4-godzinnym opóźnieniem. Odszkodowanie będzie przysługiwało tylko w sytuacji, gdy lot był obsługiwany przez przewoźnika z Unii Europejskiej.

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od tego, jak długa była trasa lotu oraz od tego, ile wynosiło opóźnienie.

Jeśli lot odbywał się na terytorium Unii Europejskiej, to odszkodowanie będzie wynosiło 250 euro, jeśli do opóźnienia doszło na trasie nie dłuższej niż 1500 km. W przypadku trasy, która wynosiła ponad 1500 km, pasażer może starać się o 400 euro odszkodowania.

W przypadku trasy poza UE, odszkodowanie będzie wynosiło 400 euro, jeśli lot odbywał się na trasie wynoszącej od 1500 km do 3500 km.

Loty poza UE kwalifikują się na 400 euro lub 600 euro odszkodowania – w zależności od długości trasy. Jeśli opóźnienie odbyło się na trasie od 1500 km do 3500 km, pasażer może starać się o 400 euro odszkodowania, natomiast w przypadku opóźnienia na trasie powyżej 3500 km, pasażer może wystąpić o 600 euro.

TrasaOpóźnienie
powyżej 3 godzin
Odległość
Lot zaczyna się w UE
i kończy w UE
250 euroDo 1500 km
Lot zaczyna się w UE
i kończy w UE
400 euroPowyżej 1500 km
Lot kończy się lub
zaczyna poza UE
400 euroOd 1500 km do 3500 km
Lot kończy się lub
zaczyna poza UE
600 euroPonad 3500 km

Jaka inna rekompensata przysługuje za opóźniony lot?

Prawo do odszkodowania nie jest jedyną rekompensatą, która przysługuje w przypadku opóźnienia lotu. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pasażerowi przysługuje prawo do zwrotu pełnego kosztu biletu, jeśli opóźnienie trwało powyżej 5 godzin.

Ponadto przewoźnik powinien zapewnić pasażerom stosowną opiekę. Przewoźnik powinien zadbać przede wszystkim o to, aby pasażerowie mieli zapewnione jedzenie i napoje – w ilości stosownej do czasu oczekiwania. Dodatkowo, jeśli zachodzi konieczność noclegu, przewoźnik powinien go zapewnić pasażerom. W zakresie obowiązków przewoźnika pozostaje również przetransportowanie pasażerów do ewentualnego miejsca noclegu.

Pasażer powinien mieć ponadto zapewnioną możliwość skorzystania z 2 rozmów telefonicznych, wysłania faxu lub maila.

Warto podkreślić również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia, przewoźnik zapewniając opiekę, powinien w szczególności zwrócić uwagę na potrzeby osób, które mają ograniczoną możliwość poruszania się, a także osób im towarzyszących. Szczególną opieką powinny zostać otoczone również dzieci, które podróżują bez dorosłych opiekunów.

Prawo do informacji

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia, przewoźnik lotniczy powinien spełnić obowiązek informacyjny, jeśli opóźnienie trwa powyżej 2 godzin. W związku z tym, pasażerowie powinni otrzymać nie tylko informacje na temat przyczyn opóźnienia i ewentualnego czasu trwania opóźnienia, ale również powinni zostać poinformowani o przysługujących im prawach – w tym o prawie do odszkodowania.

Opóźniony lot z przesiadką a odszkodowanie

Często podróżny nie ma możliwości dotrzeć do miejsca docelowego jednym lotem, w związku z czym decyduje się na przesiadkę. To czy dwa loty zostały kupione w ramach jednej rezerwacji ma ogromne znaczenie. Loty, które zostały wykupione osobno, są również osobno rozpatrywane, w konsekwencji może to zaważyć na możliwości otrzymania odszkodowania. Jak to wygląda w praktyce? Najlepiej zobrazuje to poniższy przykład.

Przykład

Adrian podróżował z Los Angeles do Warszawy z przesiadką. Pierwszy lot odbywał się na trasie Los Angeles – Berlin, a drugi Berlin – Warszawa. Pasażer rezerwował bilety osobno. Pierwszy lot się opóźnił, w związku z czym Adrian nie zdążył na drugi lot. Jakie prawa mu przysługują?

Powyższy przykład doskonale obrazuje kilka kwestii związanych z możliwością uzyskania odszkodowania.

Po pierwsze: lot rozpoczynał się poza UE, zatem znaczenie będzie miał tutaj fakt, czy był on obsługiwany przez unijnego przewoźnika. Jeśli tak, to przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie. Przyjmijmy zatem, że tak było i unijne rozporządzenie będzie obowiązywało w tej sytuacji. Jest jednak druga kwestia – osobna rezerwacja. W związku z tym, że bilety były rezerwowane osobno, są one rozpatrywane jako dwa różne loty.

Jeśli pierwszy lot opóźnił się ponad 3 godziny, pasażer będzie miał prawo do odszkodowania. Nie będzie jednak przysługiwało mu prawo do alternatywnego lotu, w związku z tym, że spóźnił się na przesiadkę. Gdyby loty zostały kupione w ramach jednej rezerwacji, przewoźnik musiałby zapewnić pasażerowi dodatkowo lot alternatywny.

Przyjmijmy jednak, że pierwszy lot opóźnił się tylko o godzinę, jednak mimo to pasażer nie zdążył na kolejny samolot – przy czym loty były rezerwowane osobno. W tej sytuacji pasażer nie będzie miał prawa do odszkodowania, ponieważ opóźnienie trwało mniej niż 3 godziny, dodatkowo w związku z tym, że loty były rezerwowane osobno, pasażer pozostaje z kolejnym problemem – musi na własną rękę załatwić lot alternatywny.

Jak widać, wiele czynników ma wpływ na to, czy pasażer otrzyma odszkodowanie. Jeśli masz wątpliwości, co do praw, które Ci przysługują, skontaktuj się ze specjalistami, którzy zajmują się dochodzeniem praw pasażerów od linii lotniczych.

Jak otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot?

Jeśli dowiedziałeś się, że lot jest opóźniony, postaraj się zachować dokumenty związane z rezerwacją biletu. Dodatkowo udokumentuj dokładną godzinę przylotu, aby nie było wątpliwości co do tego, czy prawo do odszkodowania w ogóle Ci przysługuje.

Twój lot spełnia przesłanki kwalifikujące do uzyskania odszkodowania – co dalej? W pierwszej kolejności najlepiej skontaktować się z linią lotniczą. Pasażer może oczywiście dochodzić swoich praw przed sądem, jednak ze względu na czas trwania procesu, w pierwszej kolejności lepiej spróbować rozwiązać sytuację na drodze przedsądowej.

Przewoźnik w przypadku opóźnienia powinien Cię poinformować o przysługujących Ci prawach, jednak często zdarza się, że obowiązek ten nie jest wypełniany. Niemniej jednak, możesz sam skontaktować się z linią lotniczą. Na stronie przewoźnika na pewno znajdziesz adres korespondencyjny lub email. Niektóre linie lotnicze posiadają specjalne formularze, które należy wypełnić w przypadku starania się o odszkodowanie. Jeśli jednak samodzielnie formułujesz pismo, pamiętaj, aby dokładnie opisać sytuację i załączyć dokumenty, które potwierdzą że dokonałeś rezerwacji (może być to potwierdzenie rezerwacji lub po prostu karta pokładowa). Wskaż:

 • jakiego lotu dotyczy opóźnienie (kiedy miał miejsce, w jakich godzinach, na jakiej trasie),
 • ile wyniosło opóźnienie.
UWAGA!

24 października 2019 roku TSUE wydał orzeczenie (sprawa C-756/18), zgodnie z którym pasażer nie musi posiadać karty pokładowej, aby móc uzyskać odszkodowanie. Orzeczenie to zapewne ułatwi proces uzyskiwania odszkodowań. Do tej pory poszkodowani często poza potwierdzeniem rezerwacji, byli wzywani również do przedłożenia karty pokładowej, która miała stanowić dowód tego, że stawili się na odprawie.

Zgodnie z wyrokiem TSUE, pasażerowie nie muszą przedstawiać dowodu w postaci karty pokładowej, aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot. Jak widać, linia orzecznicza zmierza więc w kierunku ochrony praw pasażerów. Podkreślić należy, że orzecznictwo TSUE jest wiążące dla krajów należących do Unii.

Odszkodowanie za opóźniony lot – Ryanair

Klienci Ryanaira, aby uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot, powinni skorzystać z internetowego formularza reklamacji UE261, który jest dostępny na https://onlineform.ryanair.com/pl/pl/eu-261. Należy pamiętać, że o odszkodowanie można ubiegać się, jeśli lot miał ponad 3-godzinne opóźnienie.

Odszkodowanie za opóźniony lot – Wizzair

Roszczenie po opóźnionym locie obsługiwanym przez Wizzair można składać za pośrednictwem formularza na https://wizzair.com/pl-pl/informacje-i-uslugi/skargi-i-pochwa%C5%82y/. Zgłoszenia są rozpatrywane przez przewoźnika w ciągu 30 dni.

Lufthansa – odszkodowanie za opóźniony lot

Lufthansa podkreśla, że pasażerowie korzystający z usług tego przewoźnika mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli przylot na miejsce docelowe był opóźniony o ponad 3 godziny, a opóźnienia nie dało się uzasadnić nadzwyczajnymi okolicznościami, którym nie można było zapobiec, np. złymi warunkami pogodowymi.

Odszkodowanie za opóźniony lot – Polskie Linie Lotnicze

Reklamacje dotyczących lotu obsługiwanego przez PLL LOT należy zgłaszać za pomocą formularza internetowego, dostępnego na https://www.lot.com/pl/pl/centrum-pomocy/kontakt/formularze/reklamacje-pasazerskie-po-podrozy lub listownie, wysyłając list na adres:

Sekcja Reklamacji Pasażerskich

PLL LOT S.A

ul. 17 Stycznia 43

02-146 Warszawa

Kiedy pozwać linię lotniczą?

Jeśli wezwanie do zapłaty odszkodowania nie przyniosło zamierzonego skutku, pasażer może pozwać linię lotniczą.

Warto podkreślić, że prawo do żądania odszkodowania jest ograniczone w czasie. Roszczenia pasażera przedawniają się po roku od dnia, w którym nastąpiło opóźnienie. Oznacza to, że jeśli pasażer pozwie linię lotniczą o odszkodowanie po upływie tego czasu, to przewoźnik może się skutecznie uchylić od spełnienia roszczenia.  

Przyjmijmy jednak, że sprawa nie jest jeszcze przedawniona. Jeśli opóźniony lot spełnia przesłanki z rozporządzenia, pasażer może starać się o odszkodowanie przed sądem. Pasażer, jako osoba poszkodowana, ma prawo wybrać sąd, do którego złoży pozew. Pozew można złożyć do sądu, w którego okręgu znajduje się miejsce odlotu lub przylotu.

Nadzwyczajne okoliczności a odszkodowanie za opóźniony lot

W rozporządzeniu 261/2004 wskazano przesłanki wyłączające odpowiedzialność przewoźnika, nawet jeśli opóźnienie trwało powyżej 3 godzin. Linia lotnicza może skutecznie uchylić się od wypłaty odszkodowania, jeśli opóźnienie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.

Nadzwyczajne okoliczności to sytuacja, w której opóźnienie nastąpi ze względu na przyczynę, która jest niezależna od przewoźnika i niemożliwa do uniknięcia pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Rozporządzenie wskazuje kilka przypadków, które należy uznać za nadzwyczajne okoliczności.

 • Zagrożenie bezpieczeństwa.
 • Destabilizacja polityczna.
 • Złe warunki meteorologiczne.
 • Strajki osób niezatrudnionych przez przewoźnika.
 • Zamknięcie przestrzeni powietrznej.
grafika
UWAGA!

W razie opóźnień lotów spowodowanych sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem, obowiązują te same regulacje prawne dotyczące praw pasażera, co w pozostałych przypadkach.

Przeczytaj też: Odszkodowanie za odwołany lot

Przeczytaj też: Zgubiony, uszkodzony lub opóźniony bagaż – poradnik jak uzyskać odszkodowanie

PODSUMOWANIE
 • Pasażer ma prawo do odszkodowania za opóźniony lot, jeśli opóźnienie trwało powyżej 3 godzin.
 • Odszkodowanie należy się, jeśli lot odbywał się na terytorium UE, miejsce wylotu było w UE lub jeśli samolot leciał z państwa trzeciego do UE (a linia lotnicza to przewoźnik europejski).
 • Pasażer może otrzymać 250 euro odszkodowania dla lotów poniżej 1500 km, 400 euro, jeśli lot odbywał się w UE na trasie ponad 1500 km, 400 euro – jeśli lot startował lub kończył się poza UE przy odległości 1500-3500 km lub 600 euro w przypadku lotów poza UE (jeśli trasa wynosiła ponad 3500 km).
 • W przypadku opóźnienia linia lotnicza powinna zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę, tj. napoje, posiłek, możliwość wykonania 2 telefonów, wysłania faxu lub maila, a także powinna zapewnić nocleg i transport do hotelu, jeśli opóźnienie spowodowało taką konieczność.
 • Roszczenie odszkodowawcze przedawnia się po roku od dnia, w którym nastąpiło opóźnienie.
 • Linia lotnicza nie wypłaci odszkodowania, jeśli opóźnienie było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami. Za nadzwyczajne okoliczności uznaje się: strajki, złe warunki pogodowe, zamknięcie przestrzeni powietrznej, zagrożenie bezpieczeństwa, a także destabilizacja polityczna.
 • W przypadku opóźnień lotów spowodowanych koronawirusem, obowiązują takie same zasady i prawa pasażera, jak w pozostałych sytuacjach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za opóźniony lot

Czy odszkodowanie można otrzymać za opóźnienie jakiegokolwiek lotu?
Czy jeśli samolot wystartował z opóźnieniem, mogę już ubiegać się o odszkodowanie?
Jakie mam prawa, jeśli przez opóźnienie jednego lotu nie zdążyłem na przesiadkę?
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

5 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Super pomocna opinia
avatar autora komentarza
A co w przypadku gdy opóźnienie wyniosło ponad 3 godziny lecz mniej niż 4, a dystans wyniósł powyżej 3500 km? Liczyłem w takim wypadku na odszkodowanie w wysokości 600 EUR jednak linia oferuje jedynie 300 EUR powołując się na fakt że opóźnienie nie przekroczyło 4h, czy mają rację?
avatar autora komentarza
Yes, they are right as per EU Regulation 261/2004. If your flight is delayed by more than 3 hours and crosses 3500 km the compensation amount is 300 hrs . For the maximum compensation of 600 Euros the duration of the delay must be more then 4 hours.
avatar autora komentarza
Czy za opóźniony lot o ponad 4 godziny z Turcji do Polski liniami Pegasus Airlines nie ma szans na odszkodowanie?
avatar autora komentarza
Witam mój lot z Miami do Londynu był opóźniony o 30 min czego następstwem było że nie wpuszczono nas na pokład samolotu do Berlina w zamian za za to zaproponowano nam lot przez Brukselę do Berlina po 9 godz oczekiwania na lotnisku .czy w takim przypadku należy się jakieś odszkodowanie
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!