Sprzedaż samochodu – obowiązki, formalności, ubezpieczenie OC w 2024

Chcesz sprzedać samochód? Przeczytaj poniższy artykuł, a dowiesz się, jakich formalności musisz dopełnić, oraz co zrobić, aby nie płacić dalej składki OC. Podpowiadamy również, na co należy zwrócić uwagę, jeśli masz zamiar kupić używane auto.

sprzedaż samochodu

Umowa kupna-sprzedaży auta – co powinna zawierać?

Prawidłowa konstrukcja umowy kupna-sprzedaży samochodu jest bardzo istotna. W internecie znajdziesz wiele gotowych wzorów, które możesz pobrać w formie PDF i wydrukować. My również przygotowaliśmy dokument, który możesz wykorzystać. Pobierz wzór umowy.

Umowa kupna-sprzedaży powinna składać się przede wszystkim z:

daty i miejsca zawarcia,

danych osobowych sprzedającego i kupującego, tzn.:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • numer i seria dowodu osobistego oraz przez kogo został on wydany,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu.

danych pojazdu, tzn.:

 • marka i model,
 • rok produkcji,
 • numer rejestracyjny,
 • numer VIN,
 • przebieg.

ceny, za jaką samochód został odstąpiony,

warunków sprzedaży,

podpisów sprzedającego i kupującego.

Oprócz tego w umowie kupna-sprzedaży możesz zawrzeć także numer i pojemność silnika, kolor samochodu, formę przekazania opłaty za pojazd, a nawet dokładną godzinę sprzedaży. Dobrze będzie, jeśli wydrukujesz swój dokument. Wówczas będzie on bardziej czytelny niż ten wypisany ręcznie.

Sprzedaż samochodu – formalności w 2024 roku

Jeśli chcesz sprzedać samochód, musisz pamiętać o kilku kwestiach związanych z ubezpieczeniem OC. Przede wszystkim musisz przekazać nowemu właścicielowi dokumenty potwierdzające zakup OC, a ponadto konieczne będzie zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży auta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedawca ma 14 dni na zawiadomienie swojego ubezpieczyciela o fakcie sprzedaży samochodu. Od momentu powiadomienia zakładu ubezpieczeń wszelkie prawa i obowiązki związane z OC przechodzą na nabywcę. Jest to niezwykle ważne, bowiem do momentu zawiadomienia ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu sprzedawca odpowiada wraz z nabywcą solidarnie. Co to oznacza w praktyce? Ubezpieczyciel może zażądać uregulowania składki zarówno od sprzedawcy, jak i od nabywcy. Zawiadomienie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu leży więc w interesie sprzedającego. Dzięki temu nie będzie wzywany do opłacania kolejnych składek, ponadto uniknie dodatkowych problemów w sytuacji, gdy nowy nabywca spowoduje kolizję lub wypadek.

Zgłoszenie sprzedaży samochodu

Dla dopełnienia formalności należy przekazać ubezpieczycielowi informację o sprzedaży samochodu, wskazując równocześnie następujące dane:

 • datę sprzedaży samochodu,
 • dane sprzedawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL),
 • dane nabywcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL),
 • dane pojazdu. 

Możesz przedstawić również sam skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Informację możesz przekazać zarówno drogą tradycyjną, jak i drogą mailową.

Przeczytaj też: Jak wycenić samochód na sprzedaż?

Czy o sprzedaży samochodu należy poinformować Urząd Skarbowy?

Urząd Skarbowy traktuje sprzedaż samochodu, jak dodatkowe źródło dochodu. Oznacza to, że jako zbywca, musisz tę kwestię uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. Ale czy zawsze? Okazuje się, że nie. Jeśli rozliczasz się na podstawie PIT, podatek od sprzedaży samochodu zapłacisz jedynie wtedy, gdy pozbędziesz się go w ciągu 6 miesięcy od daty nabycia. 

Jeśli sprzedałeś pojazd po maksymalnie 6 miesiącach od jego zakupu, nie musisz zgłaszać takiej informacji to Urzędu Skarbowego, ale uwzględnij to w rocznym rozliczeniu PIT. Jeśli tego nie zrobisz, narażasz się na surową karę. Informacje na ten temat znajdują się w Kodeksie Karnym Skarbowym. W związku z tym, kto uchyla się od płacenia podatków, naraża się na karę grzywny, pozbawienia wolności lub karom tym łącznie. Za niezapłacenie podatku grozi grzywna w kwocie do 720 stawek dziennych.

Sprzedaż samochodu a OC – czy otrzymam zwrot składki opłaconej z góry?

Sprzedawca nie będzie musiał płacić kolejnych składek, jeśli w ciągu 14 dni od sprzedaży zawiadomi ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. Co jednak zrobić, jeśli OC zostało opłacone z góry przy zawieraniu umowy? Możesz starać się o zwrot składki, ale tylko w momencie, gdy nowy właściciel wypowie umowę ubezpieczenia.

Wraz ze sprzedażą samochodu na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC przypisanym do pojazdu. Nowy właściciel może korzystać z dotychczasowej ochrony, ale może również wypowiedzieć umowę, jeśli sam chce zadecydować o tym, gdzie samochód będzie ubezpieczony. Jeśli nowy właściciel wypowie opłaconą w całości polisę przed zakończeniem okresu, na który została zawarta, możesz się starać o zwrot nadpłaconej kwoty. Najlepiej tę kwestię ustalić z nowym nabywcą przed dokonaniem transakcji.

Przykład

Pan Jan opłacił z góry OC za cały rok. W połowie roku postanowił sprzedać samochód swojej sąsiadce, pani Karolinie. Pan Jan zgłosił ubezpieczycielowi sprzedaż samochodu, wnosząc jednocześnie o zwrot nadpłaconej składki. Ubezpieczyciel odmówił zwrotu OC, informując, że nowa właścicielka nie wypowiedziała umowy ubezpieczenia.

W opisanej powyżej sytuacji ubezpieczyciel ma rację. Na nabywcę samochodu przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC. Nowy właściciel ma prawo zdecydować, czy chce korzystać z OC wykupionego przez poprzedniego właściciela, czy woli znaleźć ubezpieczyciela na własną rękę. Jeśli nowy właściciel postanowi skorzystać z dotychczasowego OC, ubezpieczyciel nie zwróci składki poprzedniemu właścicielowi. Dopiero w sytuacji gdy nabywca wypowie zawartą wcześniej umowę, poprzedni właściciel będzie mógł się zwrócić do ubezpieczyciela po zwrot swoich pieniędzy.

Ekspert Mubi radzi:

Były właściciel samochodu musi zgłosić jego sprzedaż w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni. Osoba, która nie wypełni tego obowiązku, może zapłacić karę w wysokości 250 zł. Jeśli chce to zrobić osobiście w urzędzie, musi dostarczyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu i kopię umowy kupna-sprzedaży lub darowizny oraz okazać dowód osobisty. Zbycie pojazdu może zgłosić też przez internet, o ile posiada profil zaufany lub podpis certyfikowany. Do takiego zgłoszenia wystarczają dane nabywcy pojazdu i zdjęcie dokumentu potwierdzającego sprzedaż lub darowiznę.

OC na raty a sprzedaż samochodu [2024]

Ubezpieczenie OC może być opłacone z góry na cały rok lub rozłożone na raty. Jeśli skorzystałeś z opcji ratalnej, to zawiadomienie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu będzie dla Ciebie szczególnie istotne. Bez znaczenia, kiedy auto zostało sprzedane, dopóki ubezpieczyciel nie zostanie poinformowany o zmianie właściciela, będzie mógł on żądać od Ciebie zapłaty kolejnych rat. Do momentu poinformowania zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu sprzedawca oraz nowy właściciel odpowiadają wobec ubezpieczyciela solidarnie.

Przykład

Pani Anna zapłaciła dwie z czterech rat za OC. W międzyczasie sprzedała auto i nie zawiadomiła o tym fakcie ubezpieczyciela. Pani Anna myślała, że wobec sprzedaży samochodu nie musi dalej płacić OC. Zdziwiła się więc, gdy otrzymała wezwanie do zapłaty. Pani Anna nie dotrzymała obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela, dlatego odpowiada wobec niego solidarnie, wspólnie z nowym właścicielem. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty zarówno od pani Anny, jak i od nowego właściciela. Zakład ubezpieczeń skieruje jednak swoje roszczenia do znanego mu dłużnika, czyli do pani Anny.

Sprzedaż auta a AC

Do ubezpieczenia AC nie mają zastosowania przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. AC, w przeciwieństwie do OC, nie przechodzi automatycznie na nowego nabywcę. Ubezpieczenie dobrowolne rozwiązuje się z chwilą sprzedaży samochodu.

Oczywiście należy powiadomić ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. Zakład ubezpieczeń zwróci w takim wypadku nadpłaconą składkę za okres niewykorzystanej ochrony.

Kupuję samochód – czy muszę kupić również OC?

Jak już wspomniano wyżej – wraz ze sprzedażą samochodu na nabywcę przechodzą wszystkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem OC. Jeśli kupujesz auto z drugiej ręki, sprzedawca ma obowiązek przekazać Ci dokumenty związane z ubezpieczeniem. Ubezpieczenie OC przechodzi na Ciebie automatycznie. Możesz z niego korzystać do końca okresu, na który umowa została zawarta.

Rekalkulacja składki

Jako nowy właściciel samochodu masz prawo korzystać z dotychczasowej ochrony. Musisz jednak pamiętać, że ubezpieczyciel ma prawo dokonać rekalkulacji składki. Może więc okazać się, że pomimo opłacenia całorocznej składki przez poprzedniego właściciela, zakład ubezpieczeń i tak wezwie Cię do zapłaty.

Przykład

Pan Jan sprzedał samochód Karolowi, który jest świeżo upieczonym kierowcą. Pan Jan, z racji doświadczenia oraz długoletniej historii bezszkodowej jazdy, miał wypracowane wysokie zniżki. Ubezpieczyciel po otrzymaniu informacji o nowym właścicielu dokonał rekalkulacji składki i wezwał Karola do zapłaty. Z racji faktu, że nowy właściciel nie ma doświadczenia, a więc ryzyko wystąpienia szkody jest wyższe, ubezpieczyciel podwyższył dotychczasową składkę.

Nie chcę korzystać z OC poprzedniego właściciela

Oczywiście nie musisz korzystać z ubezpieczenia wykupionego przez poprzedniego kierowcę. Możesz samodzielnie wybrać zakład ubezpieczeń. Zanim jednak wykupisz nowe OC, musisz wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzedniego właściciela. W ten sposób unikniesz podwójnego OC (o którym pisaliśmy w artykule: Podwójne ubezpieczenie OC – jak się ustrzec zbędnych kosztów?)

Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie. Pismo możesz złożyć w najbliższym oddziale ubezpieczyciela lub wysłać pocztą. W przypadku nadania przesyłki poprzez Pocztę Polską za datę wypowiedzenia należy uznać datę stempla. Możesz również skorzystać z opcji elektronicznej, jednak pamiętaj, aby do maila dołączyć skan wypowiedzenia z Twoim podpisem. W piśmie należy wskazać swoje dane, dane pojazdu, numer polisy oraz podstawę prawną wypowiedzenia. Ubezpieczyciele często na swoich stronach zamieszczają wzory wypowiedzenia.

Jeżeli właśnie kupiłeś samochód i jesteś po drugiej stronie umowy – sprawdź, czy nie powinieneś zapłacić podatku od kupna samochodu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym artykule: Podatek od kupna samochodu w 2024. Kiedy należy go zapłacić?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sprzedaż samochodu

Czy muszę powiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu?
Sprzedałem auto po opłaceniu składki OC. Czy odzyskam pieniądze?
Czy AC też przechodzi na nowego nabywcę auta?
Czy ubezpieczyciel przeliczy składkę za OC po kupnie samochodu?
PODSUMOWANIE
 • Sprzedawca powinien zawiadomić ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu w ciągu 14 dni od dokonania sprzedaży.
 • Jeśli właściciel nie zawiadomi ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu, ubezpieczyciel ma prawo wezwać go do zapłaty kolejnych rat za OC.
 • Dotychczasowe OC przechodzi na nowego właściciela, który może korzystać z tej ochrony (do końca trwania umowy) lub wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie.
 • W przypadku opłacenia OC z góry, poprzedni właściciel może domagać się zwrotu nadpłaty tylko w sytuacji, gdy nowy właściciel wypowie umowę.
 • Ubezpieczenie AC rozwiązuje się z chwilą sprzedaży samochodu. Masz prawo uzyskać zwrot nadpłaconych składek.
Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

19 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
sprzedałem samochód i właśnie takiej wiedzy poszukiwałem, dzięki wam teraz wiem jak to rozwiązać. Co chwilkę zmieniają się zasady, człowiek może się pogubić.
avatar autora komentarza
Właśnie w 2020 roku interesuje mnie sprzedaż samochodu, także ten artykuł wyjątkowo dzisiaj mi się przydał. Wiem jakie dokumenty są teraz ważne, na co mam zwracać uwagę. Dzięki jeszcze raz!
avatar autora komentarza
W ustawie nigdzie nie jest napisane, że ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki.
O prawie ubezpieczyciela do przeprowadzenia rekalkulacji składki mówi art. 31. ust. 2. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: “W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.”
avatar autora komentarza
Sprzedałem auto w czerwcu 2021r.z OC opłaconym do sierpnia,koniec polisy OC,dziś dostałem upomnienie za nową polise od sierpnia.Nie poinformowałem ubezpieeczyciela ponieważ nie zdawałem sobie z tego sprawy,nigdy nie widziałem tej nowej polisy,czy ubezpieczyciel może domagać się ode mnie zadłużenia nieopłacenia jej?
Jeśli nie poinformował Pan ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu, firma ubezpieczeniowa nie wiedziała o zmianie właściciela i prawdopodobnie automatycznie odnowiła umowę OC na Pana oraz naliczyła Panu składkę. Musiał Pan otrzymać ofertę przedłużenia polisy kilka tygodni przed końcem umowy ubezpieczeniowej, czyli prawdopodobnie w lipcu lub w sierpniu. Jeśli nie zareagował Pan na ofertę wypowiedzeniem umowy, ubezpieczyciel miał prawo ją przedłużyć na kolejny rok.
avatar autora komentarza
Dzisiaj sprzedałem samochód. Bardzo pomocny artykuł. Jasno, klarownie i na temat :-)
avatar autora komentarza
A co jeśli sprzedaż nastąpiła 24 marca, zgłoszono od razu do ubezpieczalni, rata przypadała na 28 kwietnia A ubezpueczalnia sprzedaz zgłosiła dopiero 29 kwietnia? Kto wówczas musi zapłacić za składkę?
Jeśli zbycie samochodu zostało zgłoszone firmie ubezpieczeniowej w ciągu 14 dni od daty sprzedaży z zachowaniem wszystkich formalności (w tym z podaniem danych zbywcy i nabywcy), to płatność kolejnej raty powinna przejść na nowego nabywcę. W przypadku niezgłoszenia sprzedaży, nowy i poprzedni właściciel mogą odpowiadać za zobowiązanie solidarnie.
avatar autora komentarza
a obowiązki związane z CEPIK? sprzedawca i kupujący powinni zgłosić informacje do CEPIK?
W bazie CEPIK gromadzone są dane przekazane m.in. przez wydziały komunikacji. Jeśli sprzedawca i kupujący zgłoszą zbycie/nabycie pojazdu i zarejestrują go w wydziale komunikacji, dane zostaną przekazane do CEPIK przez tę instytucję.
avatar autora komentarza
Sprzedałem samochód ale w umowie nie ma adresu nabywcy, jest tylko to, co w dowodzie osobistym, czyli pesel i nr dowodu oraz oczywiście imię i nazwisko nabywcy. Zgłosiłem zbycie pojazdu. Czy taka umowa jest ważna i czy ubezpieczyciel ma podstawę do nękanie mnie o uzupełnienie adresu nabywcy (nie mam jak ustalić).
avatar autora komentarza
ZAKUPIŁEM OC NA MUBI FIRMY COMPENSA A TERAZ NIE MOGĘ NA ŻADNEJ STRONIE ZGŁOSIĆ SPRZEDAŻY, HORROR !!!!! SKORO WIECIE JAK NAMÓWIĆ KLIENTÓW ABY KUPOWALI U WAS POLISY TO GDZIE MACIE ZAKŁADKĘ O ROZWIĄZANIU POLISY. NIGDY WIECEJ U WAS NIC NIE KUPIĘ WOLĘ ZAPŁACIĆ 30 ZŁ WIĘCEJ I W BIURZE WSZYSTKO ZAŁATWIĄ ZA MNIE JEŚLI CHODZI O POMOC. NIGDY NIE WRÓCĘ !!!!!
Dane kontaktowe do firmy Compensa znajdzie Pan na naszej stronie, w zakładce dotyczącej tego ubezpieczyciela: https://mubi.pl/ubezpieczyciele/compensa/. W sprawach związanych z obsługą polisy należy kontaktować się z wybraną przez Pana firmą ubezpieczeniową. Compensa udostępnia formularze kontaktowe na swojej stronie internetowej w zakładce Pomoc i kontakt. Można też skontaktować się z towarzystwem telefonicznie lub mailowo.
avatar autora komentarza
Funkcjonuje stwierdzenie , że z chwilą sprzedaży samochodu przestaje działać ubezpieczenie AC - co to znaczy ? od którego momentu należy traktować, że polisa nie jdziała ?
Ubezpieczenie AC przestaje działać w momencie sprzedaży pojazdu, tak jak Pan wspomniał. Oznacza to, że ochrona wygasa z chwilą podpisania umowy kupna-sprzedaży. Wówczas konieczne jest zgłoszenie ubezpieczycielowi zmiany właściciela samochodu i złożenie wniosku o zwrot składki za niewykorzystany okres.
avatar autora komentarza
Dlaczego w artykule nie ma informacji o obowiązku zgłoszenia sprzedaży samochodu do Wydziału Komunikacji w ciągu 30 dni od sprzedaży?
Ta informacja znajduje się w sekcji “Ekspert Mubi radzi” w drugiej części artykułu: “Były właściciel samochodu musi zgłosić jego sprzedaż w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni (...)”.
avatar autora komentarza
Sprzedałam auto 24 lipca br. na podstawie faktury. Ubezpieczyciela poinformowałem 29 lipca br. (przesłałam skan faktury). Otrzymuje od niego pisma o zapłacie pond 10 tys złotych ??? Ubezpieczyciel ToleranceIns

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC