Podwójne ubezpieczenie OC – jak się ustrzec zbędnych kosztów?

Ubezpieczyciel wezwał Cię do opłacenia zaległej składki OC, ale nie wiesz, o co chodzi? Przecież jesteś po zmianie firmy ubezpieczeniowej, od prawie miesiąca masz OC w innym towarzystwie! Prawdopodobnie masz podwójne ubezpieczenie. Jak to możliwe? Jak rozwiązać ten problem? Dowiedz się, czym jest podwójne ubezpieczenie OC i jak zapobiec takiej sytuacji w przyszłości.

podwójne OC

Na czym polega podwójne ubezpieczenie OC?

O podwójnych ubezpieczeniu OC mówimy, jeśli do jednego pojazdu są przypisane jednocześnie dwa ubezpieczenia OC. Jak to możliwe? Przecież nikt nie ubezpiecza się dwukrotnie, tym bardziej, że podwójne ubezpieczenie w żaden sposób nie podwaja ochrony.
Takie problemy zdarzają się najczęściej w dwóch przypadkach:

 1. Kupujesz używane auto, następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami wykupujesz obowiązkowe ubezpieczenie OC. Okazuje się jednak, że do samochodu jest już przypisane ubezpieczenie, wykupione przez poprzedniego właściciela. Może być opłacone z góry za cały rok lub opłacane ratalnie – w drugim przypadku musisz ponieść część kosztów.
 2. W oko wpadła Ci nowa, o wiele bardziej atrakcyjna oferta ubezpieczenia OC. Wiesz, że Twoja obecna umowa dobiega powoli końca, dlatego wraz z upływem okresu, na który została zawarta, podpisujesz umowę z nowym ubezpieczycielem. Jeśli jednak wcześniejsza umowa nie została wypowiedziana, masz dwa ubezpieczenia, bo OC przedłuża się automatycznie.

Powyższe sytuacje są dosyć częste. Problem ma swoje źródło głównie w nieświadomości kierujących i nieznajomości przepisów.

podwójne OC

Chcę kupić używane auto, czy muszę wykupić nowe ubezpieczenie? Jak uniknąć podwójnego OC?

Często nowi właściciele samochodu, mając na względzie obowiązek posiadania OC komunikacyjnego, niezwłocznie po zakupie auta podpisują nową umowę OC, nie wiedząc, że poprzednia umowa nadal obowiązuje. Obowiązkiem sprzedającego jest wydać wraz z samochodem wszystkie dokumenty, w tym polisę OC. Co prawda zbywca powinien sam powiadomić zakład ubezpieczeń o planach sprzedaży samochodu, często jednak sprzedający zapominają o tym. Jak w takim razie powinien zachować się nowy właściciel pojazdu?

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie.

art. 31 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Co to oznacza w praktyce?

 • W przypadku zakupu samochodu przechodzi na Ciebie umowa OC, którą zawarł z ubezpieczycielem poprzedni właściciel pojazdu.
 • Umowę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie.
 • Jeśli chcesz zrezygnować, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie.
 • Jeśli ubezpieczenie OC zostało opłacone z góry przez poprzedniego właściciela pojazdu, po Twoim wypowiedzeniu dostanie on zwrot niewykorzystanej składki.
 • Jeśli składka OC została rozłożona na raty i tuż po zakupie auta wypada dzień płatności za kolejny okres, np. 3 miesiące, musisz uregulować koszt ochrony od dnia zakupu samochodu do dnia wypowiedzenia.

Prawnik radzi

Jeśli kupiłeś używany samochód, możesz skorzystać z ubezpieczenia po poprzednim właścicielu lub zrezygnować z niego (wypowiadając umowę) i wykupić wybrane przez siebie ubezpieczenie. Pamiętaj jednak, że ubezpieczenie OC wykupione przez poprzedniego właściciela pojazdu chroni Cię tylko do końca okresu, na który umowa została zawarta. Ubezpieczenie OC ‘’odziedziczone” po poprzednim właścicielu nie przedłuża się automatycznie. Oznacza to, że musisz pilnować końca okresu ochrony ubezpieczeniowej, aby nie pozostać bez ubezpieczenia OC w momencie, gdy wygaśnie umowa zawarta przez osobę, która sprzedała Ci samochód.

Dlaczego OC automatycznie się przedłuża?

Celem wprowadzenia takiej regulacji prawnej jest zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Chodzi więc przede wszystkim o uniknięcie sytuacji, w której umowa ubezpieczenia OC wygasa, właściciel samochodu o tym zapomina, a dzień po zakończeniu umowy powoduje szkodę, której koszt musi pokryć z własnej kieszeni. To dlatego ustawodawca zadbał o automatyczne przedłużenie OC.

Przykład

Pan Henryk wykupił ubezpieczenie OC 12 marca 2023 roku. Pod koniec lutego 2024 znalazł jednak tańszą ofertę, więc uznał że skoro 12 miesięcy niedługo minie, to wykupi nowe OC u innego ubezpieczyciela. Aby uniknąć problemu podwójnego OC, Pan Henryk powinien wypowiedzieć umowę najpóźniej na 1 dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu, zatem powinien złożyć wypowiedzenie najpóźniej 11 marca 2024 roku.

Mam podwójne ubezpieczenie OC. Co zrobić?

Masz podwójne OC, bo

 • wykupiłeś/-aś samodzielnie ubezpieczenie od razu po zakupie używanego auta, zapominając o tym, że do pojazdu przypisana jest stara umowa;
 • kupiłeś/-aś nowe ubezpieczenie, nie wypowiadając starej umowy, bo myślałeś/-aś, że umowa automatycznie się rozwiąże?

Przede wszystkim zacznij od natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Zgodnie z art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiedzenie możesz złożyć w każdej chwili. Musisz się jednak liczyć z tym, że za okres, w którym ubezpieczenie było aktywne, ubezpieczyciel ma prawo domagać się zapłaty.

Przykład

Pan Jan kupił używane auto w marcu 2023 roku. Wykupił od razu ubezpieczenie OC w PZU. W lipcu ubezpieczyciel, z którym poprzedni właściciel miał zawartą umowę ubezpieczenia OC (np. ERGO Hestia), upomniał Pana Jana, że ma nieopłacone składki. W tej sytuacji Pan Jan ma prawo wypowiedzieć umowę ERGO Hestii, jednak musi jednocześnie zapłacić składkę za okres od marca do lipca.

Wypowiedzenie podwójnego OC

Możesz wypowiedzieć umowę, która została automatycznie przedłużona, a więc:

 • umowę po starym właścicielu samochodu, która przeszła na Ciebie po zakupie auta;
 • swoją starą umowę.

Jakie wymogi musi spełniać wypowiedzenie podwójnego OC?

Wielu ubezpieczycieli ma na swoich stronach zamieszczone wzory wypowiedzenia. Możesz również skorzystać z naszych darmowych wzorów wypowiedzenia OC:

 • podwójne ubezpieczenie OC wzór wypowiedzenia (zakup używanego samochodu) – pobierz wzór PDF lub wzór DOCX
 • podwójne ubezpieczenie OC wzór wypowiedzenia (zakup nowej polisy) – pobierz wzór PDF lub wzór DOCX

Więcej na temat wypowiedzenia OC dowiesz się z naszego artykułu o wypowiedzeniu OC.

Czy możliwe jest podwójne ubezpieczenie OC w jednej firmie?

Pan Kowalski ubezpieczył auto w PZU, następnie sprzedał je innemu kierowcy. Nowy właściciel nie wiedział, że samochód jest ubezpieczony, dlatego również zawarł umowę ubezpieczenia OC z PZU. Czy PZU może w takim razie żądać zapłaty, skoro ważne są dwie umowy?

Ubezpieczyciele mają swoje bazy klientów, więc teoretycznie nie powinno dojść do takiej sytuacji. Jednak jeśli doszłoby do przeoczenia, to ubezpieczyciel nie może żądać, aby kierowca dokonał podwójnej opłaty.

Ochronę zapewnia w tym przypadku art. 28a pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który jasno wskazuje, że ubezpieczycielowi w takiej sytuacji należy się tylko jedna składka.

Który ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli kierowca ma podwójne OC?

Czy przy podwójnym OC należy się podwójne odszkodowanie? Mimo że kierowca ma dwa ubezpieczenia OC, poszkodowana przez niego osoba nie może ubiegać się o podwójne odszkodowanie. Który ubezpieczyciel w takim razie wypłaci pieniądze pokrzywdzonym? Mówi o tym § 2. art. 8241 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

Kodeks cywilny, art. 8241, § 2.

W myśl tego paragrafu zatem każdy z ubezpieczycieli, u których w momencie zaistnienia szkody sprawca miał wykupione OC, odpowiada po połowie, bo sumy gwarancyjne w przypadku tego ubezpieczenia są zawsze takie same.

Jeśli jeden z ubezpieczycieli wypłacił całe odszkodowanie za dane zdarzenie, ma prawo ubiegać się o zwrot połowy poniesionych kosztów w drugim towarzystwie, które objęło ochroną ubezpieczeniową sprawcę wypadku. Ubezpieczyciele odpowiadają wspólnie bez względu na to, który z nich został wpisany w oświadczeniu uczestników zdarzenia jako podmiot, u którego poszkodowany może ubiegać się o rekompensatę.

Potwierdza to dodatkowo uchwała Sądu Najwyższego z 16 maja 2016 r. (sygn. akt III CZP 11/16, III CZP 16/16).

FAQ – najczęściej zadawane pytania o podwójne OC

Czy po otrzymaniu polisy od poprzedniego właściciela auta będę musiał zapłacić swoją składkę?
Kiedy nie musisz martwić się o podwójne OC?
Co należy zrobić, gdy doszło do podwójnego ubezpieczenia samochodu?
PODSUMOWANIE
 • Umowa OC zawierana jest na 12 miesięcy. Jeśli chcesz zmienić zakład ubezpieczeń, musisz ją wypowiedzieć, w przeciwnym razie umowa się automatycznie przedłuży i będziesz mieć podwójne OC.
 • Wypowiedzenie złóż nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu, na który umowa została zawarta.
 • Jeśli zapomniałeś/-aś wypowiedzieć starą umowę, a masz już nowe ubezpieczenie OC, wypowiedzenie możesz złożyć w każdej chwili. Ubezpieczyciel jednak ma prawo żądać zapłaty za ten okres.
 • Ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela samochodu, jednak nie przedłuża się automatycznie. Możesz więc z niego korzystać do końca okresu ochrony.
 • Jeśli jednak chcesz kupić używane auto i nowe ubezpieczenie OC, pamiętaj, aby wypowiedzieć starą umowę OC, którą zawarł poprzedni właściciel.
 • Jeśli w chwili spowodowania szkody kierowca ma podwójne ubezpieczenie OC, ubezpieczyciele odpowiadają za szkodę po połowie.

Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

9 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
mnie już tyle osób przestrzegalo przed tym aby nie bylo podwójne OC ze teraz jestem ostrozna
avatar autora komentarza
Na moje auto miałam miesiąc podwójne OC. Na szczęście zadzwonił do mnie były właściciel i mnie o tym poinformował. Szybko wypowiedziałam starą umowę i nie musiałam ponosić dodatkowych kosztów.
avatar autora komentarza
Właśnie taki problem mam, dzięki za wyjaśnienie wszystkich moich wątpliwości, już wiem co i jak! :)
avatar autora komentarza
Z tego co zaobserwowałam to podwójne ubezpieczenie OC dość często się zdarza. Jakoś to powinno być łatwe do sprawdzenia
avatar autora komentarza
dnia 28.12 konczyla mi sie umowa oc.Po skorzystaniu z rankomatu konsultant zaproponowal mi kolejne ubezpieczenue w tej samej firmie na co wyrazilem zgode jednakze po kilku dniach otrzynalem oferte innej firmy z ktorej dkorzystalem opkacajac polise w dniu 13.12 pisemnue wypowiedzialem umowe w poprzedniej firmie W styczniu otrzymalem informacje ze nie zostalo uwzglednione moje wypowiedzenie i nam oplacic skladke co mam w takim wypadku robic
avatar autora komentarza
moje ubezpieczenie oc konczylo sie 28.12.Po skorzystaniu z rankomatu skontaktowal sie ze mna konsultat tej samej firmy proponujac kontynuacje oc.Zgodzilem sie.Po kilku dniach inna firma zaproponowaka mi korzystniejsze warunki ns ktore przystalem w dn.13.12 zlozylem pisemne wypowiedzenie omowy u wczesniejszego ubezpieczyciela.W styczniu uzyskalem informacje ze moje wypowiefzenie nie zostalo uwzglednione gdyz nie orzedluzylo sie ono aotomatycznie lecz ja zawarlem ubezpieczenie nie rozumiem tego co robic
avatar autora komentarza
a co zrobić w takim przypadku..... zrobiłem internetową kalkulację , pzu przysłało polisę, na drugi dzień znalazłem ubezpieczyciela dużo tańszego, wykupiłem polisę, nestępnie wypowiedziałem pzu nieopłaconą polisę ale na złym druku, zmusili mnie do opłacenia polisy strasząc komornikiem i wpisem do rejstru dł. zapłaciłem...... nie wiem co mam zrobić żeby odzyskać chociaż z część wpłaty, na tą chwilę auto ma 2 oc
avatar autora komentarza
Można się jakoś odwołać? PKO ubezpieczenia nie poinformowało mnie na czas ze ubezpieczeni trwa
Tak. W przypadku posiadania 2 ubezpieczeń OC, należy skontaktować się z jednym z 2 ubezpieczycieli, a jego pracownik wskaże kroki. Art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wskazuje: 1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, przy czym co najmniej jedna z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta w trybie art. 28 ust. 1, umowa zawarta w tym trybie może zostać przez niego wypowiedziana na piśmie.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC