Podwójne ubezpieczenie OC – jak się ustrzec zbędnych kosztów?

Ubezpieczyciel wezwał Cię do opłacenia zaległej składki OC, ale nie wiesz, o co chodzi? Przecież jesteś po zmianie firmy ubezpieczeniowej, od prawie miesiąca masz OC w innym TU! Prawdopodobnie masz podwójne ubezpieczenie. Jak to możliwe? Jak rozwiązać ten problem? Dowiedz się, czym jest podwójne ubezpieczenie OC i jak zapobiec takiej sytuacji w przyszłości.

Na czym polega podwójne ubezpieczenie OC?

O podwójnych ubezpieczeniu OC mówimy, jeśli do jednego pojazdu są przypisane jednocześnie dwa ubezpieczenia OC. Jak to możliwe? Przecież nikt nie ubezpiecza się dwukrotnie, tym bardziej, że podwójne ubezpieczenie w żaden sposób nie podwaja ochrony.
Takie problemy zdarzają się najczęściej w dwóch przypadkach:

 1. Kupujesz używane auto, następnie zgodnie z obowiązującymi przepisami wykupujesz obowiązkowe ubezpieczenie OC. Okazuje się jednak, że do samochodu jest już przypisane ubezpieczenie, wykupione przez poprzedniego właściciela. Może być opłacone z góry za cały rok lub opłacane ratalnie – w drugim przypadku musisz ponieść część kosztów.
 2. W oko wpadła Ci nowa, o wiele bardziej atrakcyjna oferta ubezpieczenia OC. Wiesz, że Twoja obecna umowa dobiega powoli końca, dlatego wraz z upływem okresu, na który została zawarta, podpisujesz umowę z nowym ubezpieczycielem. Jeśli jednak wcześniejsza umowa nie została wypowiedziana, masz dwa ubezpieczenia, bo OC przedłuża się automatycznie.

Powyższe sytuacje są dosyć częste. Problem ma swoje źródło głównie w nieświadomości kierujących i nieznajomości przepisów.

kiedy możesz miec podwójne OC

Chcę kupić używane auto, czy muszę wykupić nowe ubezpieczenie? Jak uniknąć podwójnego OC?

Często nowi właściciele samochodu, mając na względzie obowiązek posiadania OC komunikacyjnego, niezwłocznie po zakupie auta podpisują nową umowę OC, nie wiedząc, że poprzednią umowa nadal obowiązuje. Obowiązkiem sprzedającego jest wydać wraz z samochodem wszystkie dokumenty, w tym polisę OC. Co prawda zbywca powinien sam powiadomić zakład ubezpieczeń o planach sprzedaży samochodu, często jednak sprzedający zapominają o tym. Jak w takim razie powinien zachować się nowy właściciel pojazdu?

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie.

art. 31 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Co to oznacza w praktyce?

 • W przypadku zakupu samochodu przechodzi na Ciebie umowa OC, którą zawarł z ubezpieczycielem poprzedni właściciel pojazdu.
 • Umowę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie.
 • Jeśli chcesz zrezygnować, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie.
 • Jeśli ubezpieczenie OC zostało opłacone z góry przez poprzedniego właściciela pojazdu, po Twoim wypowiedzeniu dostanie on zwrot niewykorzystanej składki.
 • Jeśli składka OC została rozłożona na raty i tuż po zakupie auta wypada dzień płatności za kolejny okres, np. 3 miesiące, musisz uregulować koszt ochrony od dnia zakupu samochodu do dnia wypowiedzenia.

Dlaczego OC automatycznie się przedłuża?

Celem wprowadzenia takiej regulacji prawnej jest zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej. Chodzi więc przede wszystkim o uniknięcie sytuacji, w której umowa ubezpieczenia OC wygasa, właściciel samochodu o tym zapomina, a dzień po zakończeniu umowy powoduje szkodę, której koszt musi pokryć z własnej kieszeni. To dlatego ustawodawca zadbał o automatyczne przedłużenie OC.

Przykład

Pan Henryk wykupił ubezpieczenie OC w 12 maja 2018 roku. Pod koniec kwietnia 2019 znalazł jednak tańszą ofertę, więc uznał że skoro 12 miesięcy niedługo minie, to wykupi nowe OC u innego ubezpieczyciela. Aby uniknąć problemu podwójnego OC, Pan Henryk powinien wypowiedzieć umowę najpóźniej na 1 dzień przed upływem 12-miesięcznego okresu, zatem powinien złożyć wypowiedzenie najpóźniej 11 maja 2019 roku.

Mam podwójne OC. Co zrobić?

Masz podwójne OC, bo

 • wykupiłeś/-aś samodzielnie ubezpieczenie od razu po zakupie używanego auta, zapominając o tym, że do pojazdu przypisana jest stara umowa,
 • kupiłeś/-aś nowe ubezpieczenie, nie wypowiadając starej umowy, bo myślałeś/-aś, że umowa automatycznie się rozwiąże?

Przede wszystkim zacznij od natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Zgodnie z art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiedzenie możesz złożyć w każdej chwili. Musisz się jednak liczyć z tym, że za okres, w którym ubezpieczenie było aktywne, ubezpieczyciel ma prawo domagać się zapłaty.

Przykład

Pan Jan kupił używane auto w maju 2019 roku. Wykupił od razu ubezpieczenie OC w PZU. We wrześniu ubezpieczyciel, z którym poprzedni właściciel miał zawartą umowę ubezpieczenia OC (np. Ergo Hestia), upomniał Pana Jana, że ma nieopłacone składki. W tej sytuacji Pan Jan ma prawo wypowiedzieć umowę Ergo Hestii,, jednak musi jednocześnie zapłacić składkę za okres od maja do października.

Wypowiedzenie podwójnego OC

Możesz wypowiedzieć umowę, która została automatycznie przedłużona, a więc:

 • umowę po starym właścicielu samochodu
 • swoją starą umowę.

Jak wymogi musi spełniać wypowiedzenie OC?

Wielu ubezpieczycieli ma na swoich stronach zamieszczone wzory wypowiedzenia. Możesz również skorzystać z naszych darmowych wzorów wypowiedzenia OC:

 • podwójne ubezpieczenie OC wzór wypowiedzenia (zakup używanego samochodu) – pobierz wzór PDF lub wzór DOCX
 • podwójne ubezpieczenie OC wzór wypowiedzenia (zakup nowej polisy) – pobierz wzór PDF lub wzór DOCX

Więcej na temat wypowiedzenia OC dowiesz się z naszego artykułu o wypowiedzeniu OC.

Czy możliwe jest podwójne ubezpieczenie OC w jednej firmie?

Pan Kowalski ubezpieczył auto w PZU, następnie sprzedał je innemu kierowcy. Nowy właściciel nie wiedział, że samochód jest ubezpieczony, dlatego również zawarł umowę ubezpieczenia OC z PZU. Czy PZU może w takim razie żądać zapłaty, skoro ważne są dwie umowy?

Ubezpieczyciele mają swoje bazy klientów, więc teoretycznie nie powinno dojść do takiej sytuacji. Jednak jeśli doszłoby do przeoczenia, to ubezpieczyciel nie może żądać, aby kierowca dokonał podwójnej opłaty.

Ochronę zapewnia w tym przypadku art. 28a pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, który jasno wskazuje, że ubezpieczycielowi w takiej sytuacji należy się tylko jedna składka.

PODSUMOWANIE
 • Umowa OC zawierana jest na 12 miesięcy. Jeśli chcesz zmienić zakład ubezpieczeń, musisz ją wypowiedzieć, w przeciwnym razie umowa się automatycznie przedłuży i będziesz mieć podwójne OC.
 • Wypowiedzenie złóż nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu, na który umowa została zawarta.
 • Jeśli zapomniałeś/-aś wypowiedzieć starą umowę, a masz już nowe ubezpieczenie OC, wypowiedzenie możesz złożyć w każdej chwili. Ubezpieczyciel jednak ma prawo żądać zapłaty za ten okres.
 • Ubezpieczenie OC przechodzi na nowego właściciela samochodu, jednak nie przedłuża się automatycznie. Możesz więc z niego korzystać do końca okresu ochrony.
 • Jeśli jednak chcesz kupić używane auto i nowe ubezpieczenie OC, pamiętaj, aby wypowiedzieć starą umowę OC, którą zawarł poprzedni właściciel.
Oceń artykuł:
15,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

W 2014 roku ukończyła kierunek Europeistyka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W międzyczasie rozpoczęła studia na kierunku prawo, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła w 2018 roku.

Dołącz do dyskusji

4 komentarze
avatar autora komentarza
mnie już tyle osób przestrzegalo przed tym aby nie bylo podwójne OC ze teraz jestem ostrozna
avatar autora komentarza
Na moje auto miałam miesiąc podwójne OC. Na szczęście zadzwonił do mnie były właściciel i mnie o tym poinformował. Szybko wypowiedziałam starą umowę i nie musiałam ponosić dodatkowych kosztów.
avatar autora komentarza
Właśnie taki problem mam, dzięki za wyjaśnienie wszystkich moich wątpliwości, już wiem co i jak! :)
avatar autora komentarza
Z tego co zaobserwowałam to podwójne ubezpieczenie OC dość często się zdarza. Jakoś to powinno być łatwe do sprawdzenia