UFG: Sprawdź OC, uniknij kary za brak OC, zdobądź odszkodowanie

Aż 5016 odszkodowań wypłacono w 2022 roku wypłacono osobom poszkodowanym przez sprawcę kolizji lub wypadku, który nie wykupił OC komunikacyjnego, z kolei w 643 przypadkach rekompensaty wypłacono za niezidentyfikowanych sprawców. Odszkodowania w tych przypadkach wypłaca UFG – co oznacza ten skrót? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kara za brak OC, a UFG

Przydatne linki

 • Chcesz sprawdzić OC sprawcy wypadku? Przejdź tutaj albo wypełnij tutaj kilka pól. Na stronie głównej UFG znajdziesz pole do wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu lub numeru VIN. Aby sprawdzić, czy sprawca wypadku ma OC, musisz podać także dzień zdarzenia, kraj i przepisać kod z obrazka, który udowodni, że nie jesteś robotem.
 • Chcesz sprawdzić, czy masz ważne OC lub AC? Zarejestruj się, a potem zaloguj się, aby uzyskać dostęp do danych i złożyć wniosek o potwierdzenie zniżek za bezszkodowy okres jazdy (za maksymalnie 5 lat wstecz).
 • Chcesz sprawdzić, czy UFG otrzymał Twoją wpłatę za karę OC albo jaki jest status Twojego wniosku o odwołanie regresu? Wpisz numer swojej sprawy tutaj

4 najważniejsze fakty o UFG

 1. Dzięki UFG otrzymasz zadośćuczynienie, jeśli zostaniesz osobą poszkodowaną w kolizji lub wypadku z winy kierowcy bez OC.
 2. UFG wypłaci Ci odszkodowanie również, jeśli sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia i pozostanie niezidentyfikowany.
 3. W bazie danych UFG online sprawdzisz ważność własnego OC i AC, swoją historię szkód i ważność OC sprawcy szkody.
 4. Twój pojazd nie ma teraz ważnego OC, mimo że jest zarejestrowany? Uważaj, bo Wirtualny Policjant czuwa. Prędzej czy później dostaniesz karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia auta.

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja działająca na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK określa jej zakres działalności. Według raportu Co Polacy wiedzą o OC? tylko 54% ankietowanych wiedziało, że ubezpieczyciele finansują UFG. 22% ankietowanych (w tym ponad 40-letni kierowcy, czyli osoby z doświadczeniem!) żyło w przekonaniu, że to instytucja rządowa, która wypłaca odszkodowania z budżetu państwa.

Czy UFG ustala ceny ubezpieczeń samochodów?

Nie, zajmują się tym firmy ubezpieczeniowe.

Tymczasem UFG utrzymuje się głównie dzięki przychodom generowanym przez:

 • składki opłacane przez zakłady ubezpieczeń, które sprzedają ubezpieczenia obowiązkowe,
 • kary za brak OC komunikacyjnego, OC rolników i budynków rolnych,
 • regres ubezpieczeniowy.

Funduszem zarządza 4-osobowy Zarząd i 9-osobowa Rada. Członkami są krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które w Polsce oferują właścicielom pojazdów mechanicznych obowiązkowe ubezpieczenie OC. Na liście członków znajdują się m.in. Allianz, LINK4, Generali czy Warta.

Na kogo UFG nakłada kary?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary za właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy nie mają obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Kiedy UFG sprawdza OC?

Nie ma odgórnego terminu kontroli. Program nazywany Wirtualnym Policjantem automatycznie sprawdza bazę danych w poszukiwaniu luk w historii ubezpieczeń OC.

 • Jeśli z bazy Funduszu wynika, że aktualnie nie masz ważnego OC albo w Twojej historii ubezpieczenia w bieżącym roku jest luka, na dobry początek dostajesz wezwanie do okazania dokumentu, który potwierdza zawarcie umowy OC. Fundusz daje Ci szansę na wyjaśnienie.
 • Jeśli nie musisz mieć OC z jakiegoś powodu, np. sprzedaży samochodu albo jego kradzieży, również musisz to udokumentować.
 • Jeżeli w ciągu 30 dni od wezwania nie podejmiesz żadnej akcji, urząd skarbowy w drodze postępowania egzekucyjnego dopilnuje zapłaty kary.

Teoretycznie właściciele pojazdów powinni dobrowolnie wpłacać opłaty za brak OC w danym okresie zgodnie z art. 88 ustawy. Praktycznie – czekają na kontrolę, która może nastąpić w dowolnym momencie.

Jeśli masz trudną sytuację życiową, możesz wypełnić wniosek i starać się o:

 • umorzenie częściowe lub całkowite kary,
 • rozłożenie kary na nieoprocentowane raty,
 • odroczenie terminu płatności.

Czy UFG umorzył komuś karę?

Tak, o umorzeniach kar za brak OC możesz przeczytać na forach prawnych i komunikacyjnych.

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może ukarać wstecz?

Nie, może ukarać Cię tylko za brak OC w roku kontroli. Mówi o tym art. 90 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeżeli zatem nie masz OC od września 2023 roku, a kontrola wypadła na początku 2024 roku, zapłacisz za brak OC tylko w styczniu 2024.

Jak zapłacić karę za brak OC?

Na wezwaniu powinien być podany indywidualny numer rachunku. W tytule przelewu podaj numer sprawy w UFG albo uzupełnij schemat pojazd marki […] nr rej. […] , opłata za rok […].

Więcej na temat kar za brak OC przeczytasz w naszym artykule:

Kara za brak OC 2024 – jak uniknąć i napisać odwołanie?

Czy wiesz, że kara za brak ważnego ubezpieczenia OC jest nakładana nawet za 1 dzień przerwy? Sprawdź ile wynoszą!

Czytaj dalej

Ekspert Mubi radzi:

Kierowcy powinni uważać na sytuacje, w których OC komunikacyjne może wygasnąć na koniec okresu polisowego i nie zostać automatycznie przedłużone. Dzieje się tak na przykład po zmianie właściciela pojazdu, utracie ważności polisy OC komisowego czy po nieopłaceniu jednej z rat ubezpieczenia. Właściciele pojazdów powinni jak najstaranniej przestrzegać obowiązku wykupienia nowego OC, a po zakupie używanego auta lub po ominięciu raty ubezpieczenia nie zakładać, że zawsze zostanie ono bezwarunkowo przedłużone.

Kiedy UFG żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania?

Jeśli jesteś sprawcą kolizji lub wypadku i nie masz obowiązkowego OC, UFG będzie żądać od Ciebie zwrotu wypłaconego odszkodowania i innych świadczeń dla poszkodowanych. Wypłacane sumy bywają liczone w setkach tysięcy złotych, zwłaszcza jeśli życie ofiary wypadku zostaje zmienione o 180 stopni z powodu niepełnosprawności.

Co robić po otrzymaniu wezwania do zapłaty od UFG?

Trudno aby przeciętny Kowalski miał pieniądze na spłatę odszkodowania od ręki. Co musi zrobić, kiedy dostanie wezwanie do zapłaty kary za brak OC?

 1. Napisać odwołanie, wnioskując o umorzenie regresu ubezpieczeniowego lub rozłożenie długu na raty. Ma na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
 2. Jeśli w tym czasie ani nie zareaguje, ani nie spłaci zobowiązania, sprawa zostanie skierowana do sądu. Koszty z tym związane i odsetki zostaną doliczone do jego długu.
 3. Jeżeli mimo wyroku sądu uparty Kowalski dalej opiera się zwrotowi pieniędzy, komornik sądowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne.
 4. W przypadku niewypłacalności dłużnika postępowanie można umorzyć, ale egzekucja długu może być powtarzana wielokrotnie, aż do skutku

Odwołanie od regresu ubezpieczeniowego

UFG zrezygnuje z dochodzenia zwrotu pieniędzy, jeśli przedstawisz mu dokument potwierdzający aktualność Twojego OC w chwili szkody albo zaświadczenie, że nie musisz mieć zawartej takiej umowy.

Wniosek o umorzenie zwrotu odszkodowania

Jeśli masz bardzo trudną sytuację materialną, majątkową lub ogólnie życiową, UFG może:

 • całkowicie odstąpić od regresu ubezpieczeniowego,
 • zrezygnować z części kwoty do zwrotu,
 • zaproponować Ci ulgi w spłacie, np. podzielenie długu na raty

Dokładne informacje o wniosku i swojej sprawie możesz uzyskać, pisząc na adres: [email protected] albo dzwoniąc na numer: +48 22 53 96 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

Kiedy UFG wypłaca odszkodowanie?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni funkcję kompensacyjną. W pewnych sytuacjach wyręcza firmy ubezpieczeniowe – wypłaca odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego i rolników.

Czy Fundusz wypłaca odszkodowania za wypadki za granicą?

Nie, odpowiada za to Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Kiedy sprawca szkody jest znany, ale nie ma OC

UFG wypłaca odszkodowanie za szkodę materialną (np. rozbitą przednią szybę) lub osobową (np. obrażenia ludzi w wypadku drogowym), jeśli jej sprawca nie ma ważnego OC pojazdu. Według ostatnich dostępnych statystyk Funduszu w 2022 roku zgłoszono 5016 takich szkód.

Kto zapłaci za szkody spowodowane nieubezpieczonym autem – jego właściciel czy kierowca?

UFG wystąpi z żądaniem zwrotu odszkodowania do obu osób.

Kiedy sprawca szkody jest nieznany

Do 643 zgłoszonych w 2022 roku szkód nie przypisano ani właściciela pojazdu, ani kierowcy.

UFG wypłaca odszkodowania za szkody osobowe powstałe w wypadku z winy kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia i pozostaje nieuchwytny. Fundusz pokrywa także koszt naprawy samochodu ofiary, jeśli jej udokumentowany rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała trwało dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostaje pomniejszone o równowartość 300 euro według średniego kursu NBP w dniu ustalania odszkodowania.

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustala wysokość odszkodowania?

Nie, wysokość odszkodowania i innych świadczeń ustala zakład ubezpieczeniowy, który jest pośrednikiem między osobą poszkodowaną a UFG.

Kiedy wypadek został spowodowany przez nieubezpieczony samochód zarejestrowany za granicą

Jeśli jesteś ofiarą wypadku spowodowanego przez samochód zarejestrowany w kraju należącym do Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, możesz ubiegać się o odszkodowanie z UFG.

Czy UFG ponosi koszty leczenia, rehabilitacji, opieki i wypłaca renty?

Jako osoba poszkodowana w wypadku możesz żądać zwrotu wszelkich kosztów z nim związanych na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jeśli sprawca nie ma OC lub nie zidentyfikowano go, oprócz odszkodowania za cierpienie fizyczne UFG może pokryć również koszty:

 • leczenia i rehabilitacji,
 • zakupu leków,
 • specjalistycznej opieki,
 • transportu poszkodowanej osoby i bliskich osób,
 • lepszego odżywiania,
 • adaptacji mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zmiany lokum na piętrze w bloku bez windy na mieszkanie parterowe.

Ponadto Fundusz wypłaca:

 • rentę uzupełniającą, która wyrównuje dochód po wypadku do zarobków sprzed wypadku,
 • jednorazowe świadczenie na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, która będzie dostosowana do możliwości osoby niepełnosprawnej,
 • pieniądze na kursy i szkolenia, które są niezbędne, aby osoba niepełnosprawna po wypadku mogła się przekwalifikować, jeśli nie może wykonywać dotychczasowego zawodu,
 • rentę na zwiększone potrzeby, np. wspomniane lepsze odżywianie czy opiekę w domu,
 • rekompensatę za utracone korzyści, np. pracę, którą osoba poszkodowana miała podjąć, ale nie jest w stanie.

UFG wypłaca zadośćuczynienie i renty także rodzinom zmarłych osób po wypadku z winy nieznanego lub nieubezpieczonego sprawcy.

Kiedy pozwać UFG?Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Funduszu, który np. odmówił Ci wypłaty odszkodowania, możesz złożyć reklamację lub zwrócić się z problemem do Rzecznika Finansowego. Jego zadaniem jest organizacja sądu polubownego z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, aby rozstrzygnąć spór.

Przykład

Po kolizji mam uszkodzone auto, a sprawca uciekł i nie potrafią go znaleźć. Mam autocasco. Czy dostanę odszkodowanie z UFG?

Nie, zgłoś szkodę swojemu ubezpieczycielowi. UFG nie wypłaca odszkodowań za szkody materialne, jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie poniósł obrażeń. Na szczęście możesz uniknąć utraty zniżek, bo UFG wyrówna szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, czyli uwzględni utracone zniżki i prawo do nich. W efekcie w Twojej historii ubezpieczenia będzie widnieć informacja o szkodzie z autocasco, ale UFG zrekompensuje różnicę, która powstanie między składkami.

Po kolizji mam uszkodzone auto, sprawca jest znany, ale nie ma OC. Mam autocasco. Czy dostanę odszkodowanie z UFG?

Tak. Sprawca jest zidentyfikowany, więc Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zażąda od niego zwrotu wypłaconych Tobie pieniędzy.

Po wypadku hospitalizowano mnie 5 dni i przyznano zwolnienie lekarskie na 3 tygodnie, bo nie byłem zdolny do pracy. Mam uszkodzony samochód i autocasco. Policja nie znalazła sprawcy wypadku. Czy UFG przyzna mi odszkodowanie?

Tak. Ze względu na poniesione obrażenia ciała i długi rozstrój zdrowia, który trwał ponad 14 dni, otrzymasz odszkodowanie zarówno za szkodę osobową, jak i materialną.

Jak zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę do UFG zgłasza się poprzez dowolne towarzystwo ubezpieczeniowe, które ma w swojej ofercie ubezpieczenie OC samochodu. Zakład ubezpieczeń musi przyjąć Twoje zgłoszenie. Podstawą prawną jest art. 108 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Po Twoim zgłoszeniu zakład ubezpieczeniowy:

 • zapoznaje się z przebiegiem wypadku,
 • stwierdza, czy roszczenia są zasadne,
 • ustala rozmiar szkody,
 • proponuje wysokość odszkodowania,
 • informuje Cię, jakie dokumenty są potrzebne, aby przekazać sprawę do UFG.

UFG ma 30 dni na wydanie decyzji od dnia otrzymania aktu szkody od zakładu ubezpieczeń. Może się jednak zdarzyć, że 30 dni to za mało na ustalenie najważniejszych okoliczności, na których podstawie Fundusz przejmuje odpowiedzialność, albo które mają wpływ na wysokość świadczenia. Wtedy UFG ma 14 dni od daty ustalenia tych informacji. Jeśli część odszkodowania nie zmieni się pod ich wpływem, ma zostać wypłacona w ciągu wspomnianych 30 dni.

Decyzję UFG można reklamować, ale tylko pisemnie lub telefonicznie pod numerem 22 539 61 00. Tutaj znajdziesz regulamin reklamacji w UFG.

Wszystkie zadania UFG

 • Wypłata odszkodowań i innych świadczeń za szkody powstałe w kolizjach i wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców.
 • Wypłata odszkodowań i innych świadczeń za szkody powstałe z winy nieznanego sprawcy-uciekiniera.
 • Regres ubezpieczeniowy.
 • Nakładanie kar na właścicieli pojazdów bez ważnego OC i rolników bez OC (też za brak OC budynków rolnych).
 • Wypłata odszkodowań i świadczeń (np. rent) w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
 • Prowadzenie bazy polis ubezpieczeń komunikacyjnych, dzięki której możesz sprawdzić przebieg własnego ubezpieczenia OC i AC oraz ważność OC sprawcy kolizji lub wypadku.
 • Przechowywanie historii szkód komunikacyjnych.
 • Kierowanie Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym, który jest zabezpieczeniem dla turystów, jeśli ich biuro podróży okazałoby się niewypłacalne.

Co zawiera baza UFG?

Baza UFG zawiera informacje o:

 • ubezpieczeniach OC od 2004 roku,
 • ubezpieczeniach AC od 2006 roku,
 • wypłaconych odszkodowaniach,
 • zgłoszonych szkodach komunikacyjnych.

Na koniec czerwca 2023 roku w bazie UFG znajdowało się ponad 28 mln aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Liczba umów AC w tym samym czasie wyniosła 7,15 mln. Łącznie to niemal tyle, ile wynosi liczba ludności w Polsce. Dane do UFG są przekazywane przez zakłady ubezpieczeń, które korzystają z tej bazy danych, aby sprawdzać swoich klientów.

Czy w UFG można sprawdzić zniżki?

Nie, baza danych Funduszu podaje dane o liczbie lat bezszkodowej jazdy, ale nie o zniżkach.

Sprawdzenie szkodowości w UFG

Aby sprawdzić swoją historię szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, musisz założyć konto na https://www.ufg.pl/. Teoretycznie można złożyć wniosek w formie papierowej, wysyłając wypełniony dokument pocztą lub składając go osobiście, ale praktycznie – jest to zbyt czasochłonne. Po założeniu profilu i zalogowaniu się dane online możesz mieć od zaraz.

Historia szkód każdego kierowcy zawiera:

 • datę powstania szkody,
 • numer zgłoszenia szkody w zakładzie ubezpieczeń,
 • rolę kierowcy w zdarzeniu,
 • rodzaj ubezpieczenia, z jakiego była likwidowana szkoda.

Sprawdź OC sprawcy w UFG

UFG udostępnia właścicielom pojazdów nie tylko historię ubezpieczenia, ale także dane o ubezpieczeniu OC innych osób. Dzięki prostej wyszukiwarce możesz sprawdzić, gdzie jest ubezpieczony pojazd.

W krótkim formularzu wystarczy wpisać:

 • numer rejestracyjny pojazdu lub numer VIN,
 • datę zdarzenia, wskutek którego powstała szkoda,
 • kraj.

Oraz przepisać kod z obrazka.

UFG – kontakt

Infolinia w sprawach związanych z ubezpieczeniami OC i z Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00) jest dostępna pod numerem telefonu:

 • +48 22 53 96 100

Adres do korespondencji:

ul. Płocka 9/11

01-231 Warszawa

UFG – przydatne adresy e-mail

grafika

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ile wynoszą kary za brak OC od UFG?
Czy od kary za brak OC można się odwołać do UFG?
Czy na nieużywany samochód UFG też nałoży karę za brak OC?
PODSUMOWANIE
 • UFG zajmuje się m.in. wypłatą odszkodowań za szkody spowodowane przez niezidentyfikowanych sprawców lub przez nieubezpieczonych kierowców. W bazie UFG każdy kierowca może także sprawdzić ważność swojej polisy OC i AC.
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny działa na polskim rynku od 1990 roku.
 • Ustalaniem cen ubezpieczeń zajmują się ubezpieczyciele, nie UFG.
 • UFG może skontrolować ważność OC każdego kierowcy w dowolnym momencie.
 • Kara za brak OC może zostać naliczona tylko za rok, w którym przeprowadzono kontrolę. Nigdy wstecz.
 • UFG może zastosować tzw. regres ubezpieczeniowy, jeśli sprawca wypadku jest znany, ale nie ma wykupionego ubezpieczenia OC.
 • Szkodę w UFG można zgłosić za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który ma w swojej ofercie ubezpieczenie OC komunikacyjne.
Źródła:
 • https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_773471
 • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

18 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
miałam kiedyś styczność z ufg przez moją głupotę bo po prostu totalnie przegapiłam datę kiedy mi OC wygasło. polecam jednak tego pilnować bo kary to nic przyjemnego
avatar autora komentarza
Nie wiedzialem, że można zrobić donos... ciekawe czy ludzie faktycznie pisza donosy do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego , chociaż znając dzisiejszy świat to pewnie tak...
avatar autora komentarza
no ja wiedziałem akurat że ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny przyjmuje donosy i znam przypadek z życia kiedy ktoś doniósł, ale uważam że słusznie bo potem jest problem ze ściągnięciem pieniędzy za odszkodowanie jak ktoś nie ma ubezpieczenia
avatar autora komentarza
Ja właśnie pobrałem sobie aplikację mobilną UFG. Lubię wchodzi na Wasz poradnik, bo zawsze dowiem się czegoś nowego i przydatnego przede wszystkim :)
avatar autora komentarza
Terminowej opłaty za ubezpieczenie OC pilnuję bardzo. Kary, a jeszcze odpukać jakaś kolizja czy wypadek, to ile to potem problemów i nieprzyjemności w sumie. Kierowca musi wywiązywać się ze swoich obowiązków. Dobrze, że takie tematy poruszacie. Dzięki wam dowiedziałem się o mobilnej aplikacji UFG, którą z pewnością sobie zainstaluję.
avatar autora komentarza
Brak szacunki ze strony prowadzących sprawę od stycznia nie mogę się doprosić oddania nie słusznie zajętego wynagrodzenia przez komornika.
avatar autora komentarza
A jak można złozyć skargę na UFG , Szczują mnie listami i sądem a ja zapłaciłem polise . Dzwoniłem do firmy która zawarła ze mną umowe i potwierdzają że jest OK Nie sprawdzili tego i mnie nadal szkalują.
Rozwiązywaniem sporów między ubezpieczonym a podmiotem rynku finansowego, którym jest m.in. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zajmuje się Rzecznik Finansowy.
avatar autora komentarza
Dostałam wezwanie do zapłaty za nie opłacone OC, oczywiście nie słusznie. Musiałam wracać do domu z urlopu, żeby znaleźć dokumenty. Kwota ponad 3000 tys.to moje wynagrodzenie w budżetówce, a taką karą minimalną straszą. Myślałam, że wylewu dostanę z nerwów, a jestem po ciężkiej chorobie. Pilnuję tych spraw bardzo, ale zwątpiłam, bo był to czas intensywnego leczenia. Niby była przerwa przez 6 dni w ubezpieczeniu. Skąd oni czerpią takie dane, na chybił trafił? Teraz mam im wysyłać dokumenty, tłumaczyć się, udowadniać coś ...dlaczego? Jak działa ten system? Chciałabym złożyć skargę, ale nie wiem gdzie
avatar autora komentarza
Witam, mam takie pytanie, mam auto które od 2013r nie ma ubezpieczenia - stoi w krzakach cały ten czas, przyszedł czas, że chciałbym je sprzedać, zezłomować - pozbyć się go po prostu - czy jeżeli wykupię ubezpieczenie z dniem 01.01.2023 to UFG nie może mi nałożyć kary za poprzednie lata? Kontaktowałem się z UFG podając swoje dane (nie auta), aby sprawdzić czy widnieją na mnie jakieś kary/kontrole i zostałem poinformowany, że nic nie ma - czy mogę mieć pewność, że jest to stan faktyczny i w 2023 po ubezpieczeniu auta nie dostanę pisma, że UFG przeprowadzało jednak kontrole i dostanę za te wszystkie lata kary? drugie moje pytanie jest takie czy ubezpieczając auto 01.01.2023 ważna jest godzina? trzeba je ubezpieczyc o godzinie 00:00 czy może to być na przykład 15:00? dzięki za odpowiedź
avatar autora komentarza
Powiem tak chory system w chorym kraju . Oc skończyło mi się w Piątek samochód stał w garażu był nieużywany tydzień . Wróciłem za granicy po wieloletniej emigracji i żeby dostać karę za samochód który nie był na drodze to tylko w tym chorym Państwie masakra. Jak tak dalej będzie to pie.... ten kraj i wyjeżdżam znowu
avatar autora komentarza
Witam zostałem oszukany przez ubezpieczalnie wypavili oszustowi kasę z mojego ubezpieczenia OC poco placic jak mamy w polsce daltonistów policjiantów oraz nie potrafią dwie lewe odróżnić od prawej dwie lewe strony stłuczka wina była przeciwna lecz do policji po szkole podstawowej przyjmujom dlatego sami łamiom prawo polskie kodeksowe policjia nie ma sprawidliwosci w polsce ze kogoś innego karajom wiedząc że nie był winny powiem ze trzeba uważać nie życzę nikomu generalnie to oszuści wypłacili bądźcie kasę za wyłudzanie stłuczkę a policjia wciska mandaty a atakim młodym wystawiać a taki po 65 latek spowoduje kolizjie i ze ma przewilejie
avatar autora komentarza
Witam, w 2017r dostałam karę z UFG, sprawa poszła do Urzędu Skarbowego. W 2021r urząd zajął mi na poczeka kary zwrot podatku, w 2022r już nie bo zarabiam najniższa krajową. Zastanawiam się nad napisaniem do UFG o umorzenie odsetek i, że spłacę karę w 2 ratach. Pytanie, czy UFG umozylo komuś odsetki, czy raczej to niemożliwe. Zastanawiam się również czy sprawa prowadzona przez urząd skarbowy nie jest już przedawniona. Nie wiem co zrobić.
avatar autora komentarza
"Tymczasem UFG utrzymuje się głównie dzięki przychodom generowanym przez: [...] rolników i budynków rolnych; [...]" Przychody generowane przez budynków rolnych? Ktorego "budynka" na przykład?
Chodzi o OC rolników i budynków rolnych. Dla jasności artykuł został poprawiony.
avatar autora komentarza
Witam serdecznie zakupiłam pojazd w maju....24.09.23 było ubezpieczenie zbywcy....chciałam być dobra napisałam 09.09.23 wypowiedzenie do warty...po czy dostałam do zapłaty 2 ratę ubezpieczenia oraz koszy wyrównawcze....od 24.09 wykupiłam uzebpieczenie na siebie...ufg nałożył na mnie karę 14 dni braku oc czy jest to prawie? Skoro w moim wypowiedzieniu do waty był okres zawroty od 24.09.22 do 24.09.23
Dzień dobry. Wypowiedzenie polisy po zbywcy można złożyć w dowolnym momencie. Należy się jednak liczyć z tym, że zwykle data dostarczenia dokumentu to ostatni dzień ochrony. W tym przypadku najprawdopodobniej polisa obowiązywała do 9 września 2023 roku. Skoro nowe ubezpieczenie kupiła Pani dopiero 24 września 2023 roku, od dnia wypowiedzenia samochód był bez OC. Stąd kara za brak ochrony przez 14 dni.
avatar autora komentarza
Kupiłem samochód niesprawny i go naprawiałem u mechanika. Po naprawie ubezpieczyłem aby nim się cieszyć . A tu pisemko że jest przerwa oc 23 dni i kara 10800 dziesięć tysięcy osiemset. SUPER.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC