UFG: Sprawdź OC, uniknij kary za brak OC, zdobądź odszkodowanie

Aż 196 774 360 zł wyniosły kary za brak ważnego OC komunikacyjnego w 2018 roku, a prawie 51 000 000 złotych odszkodowań wyszło z kieszeni nieubezpieczonych sprawców kolizji i wypadków. Te potężne kwoty zbiera UFG – co oznacza ten skrót? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Przydatne linki

 • Chcesz sprawdzić OC sprawcy wypadku? Przejdź tutaj albo wypełnij tutaj kilka pól. Na stronie głównej UFG znajdziesz pole do wpisania numeru rejestracyjnego pojazdu lub numeru VIN. Aby sprawdzić, czy sprawca wypadku ma OC, musisz podać także dzień zdarzenia, kraj i przepisać kod z obrazka, który udowodni, że nie jesteś robotem.
 • Chcesz sprawdzić, czy masz ważne OC lub AC? Zarejestruj się na stronie UFG, a potem zaloguj się, aby uzyskać dostęp do danych i złożyć wniosek o potwierdzenie zniżek za bezszkodowy okres jazdy (za maksymalnie 5 lat wstecz).
 • Chcesz sprawdzić, czy UFG otrzymał Twoją wpłatę za karę OC albo jaki jest status Twojego wniosku o odwołanie regresu? Wpisz numer swojej sprawy tutaj

4 najważniejsze fakty o UFG

 1. Dzięki UFG otrzymasz zadośćuczynienie, jeśli zostaniesz osobą poszkodowaną w kolizji lub wypadku z winy kierowcy bez OC
 2. UFG wypłaci Ci odszkodowanie również, jeśli sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia i pozostanie niezidentyfikowany
 3. W bazie danych UFG online sprawdzisz ważność własnego OC i AC, swoją historię szkód i ważność OC sprawcy szkody
 4. Twój pojazd nie ma teraz ważnego OC, mimo że jest zarejestrowany? Uważaj, bo Wirtualny Policjant czuwa. Prędzej czy później dostaniesz karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia auta

Co to jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja działająca na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK określa jej zakres działalności. Według raportu Co Polacy wiedzą o OC? tylko 54% ankietowanych wiedziało, że ubezpieczyciele finansują UFG. 22% ankietowanych (w tym ponad 40-letni kierowcy, czyli osoby z doświadczeniem!) żyło w przekonaniu, że to instytucja rządowa, która wypłaca odszkodowania z budżetu państwa

Czy UFG ustala ceny ubezpieczeń samochodów?

Nie, zajmują się tym firmy ubezpieczeniowe.

Tymczasem UFG utrzymuje się głównie dzięki przychodom generowanym przez:

 • składki opłacane przez zakłady ubezpieczeń, które sprzedają ubezpieczenia obowiązkowe,
 • kary za brak OC komunikacyjnego, rolników i budynków rolnych,
 • regres ubezpieczeniowy

Funduszem zarządza 4-osobowy Zarząd i 9-osobowa Rada. Członkami są krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które w Polsce oferują właścicielom pojazdów mechanicznych obowiązkowe ubezpieczenie OC. Na liście członków znajdują się m.in. Aviva, Allianz, Link4, Generali czy Warta.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Na kogo UFG nakłada kary?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary za właścicieli pojazdów mechanicznych, którzy nie mają obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Kiedy UFG sprawdza OC?

Nie ma odgórnego terminu kontroli. Program nazywany Wirtualnym Policjantem automatycznie sprawdza bazę danych w poszukiwaniu luk w historii ubezpieczeń OC.

 • Jeśli z bazy Funduszu wynika, że aktualnie nie masz ważnego OC albo w Twojej historii ubezpieczenia w bieżącym roku jest luka, na dobry początek dostajesz wezwanie do okazania dokumentu, który potwierdza zawarcie umowy OC. Fundusz daje Ci szansę na wyjaśnienie.
 • Jeśli nie musisz mieć OC z jakiegoś powodu, np. sprzedaży samochodu albo jego kradzieży, również musisz to udokumentować.
 • Jeżeli w ciągu 30 dni od wezwania nie podejmiesz żadnej akcji, urząd skarbowy w drodze postępowania egzekucyjnego dopilnuje zapłaty kary

Teoretycznie właściciele pojazdów powinni dobrowolnie wpłacać opłaty za brak OC w danym okresie zgodnie z art. 88 ustawy. Praktycznie – czekają na kontrolę, która może nastąpić w dowolnym momencie.

Jeśli masz trudną sytuację życiową, możesz wypełnić wniosek i starać się o:

 • umorzenie częściowe lub całkowite kary,
 • rozłożenie kary na nieoprocentowane raty,
 • odroczenie terminu płatności

Czy UFG umorzył komuś karę?

Tak, o umorzeniach kar za brak OC możesz przeczytać na forach prawnych i komunikacyjnych.

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może ukarać wstecz?

Nie, może ukarać Cię tylko za brak OC w roku kontroli. Mówi o tym art. 90 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jeżeli zatem nie masz OC od września 2018, a kontrola wypadła w kwietniu 2019, zapłacisz za brak OC od stycznia do kwietnia 2019.

Jak zapłacić karę za brak OC?

Na wezwaniu powinien być podany indywidualny numer rachunku. W tytule przelewu podaj numer sprawy w UFG albo uzupełnij schemat pojazd marki […] nr rej. […] , opłata za rok […].

Więcej na temat kar za brak OC przeczytasz w naszym artykule:

miniaturka wpisu
Kara za brak OC 2020 – jak uniknąć i napisać odwołanie?

Kara za brak ciągłości OC jest nakładana nawet za 1 dzień przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia.

Przejdź do artykułu

Kiedy UFG żąda zwrotu wypłaconego odszkodowania?

Jeśli jesteś sprawcą kolizji lub wypadku i nie masz obowiązkowego OC, UFG będzie żądać od Ciebie zwrotu wypłaconego odszkodowania i innych świadczeń dla poszkodowanych. Wypłacane sumy bywają liczone w setkach tysięcy złotych, zwłaszcza jeśli ofiara wypadku zmienia swoje życie o 180 stopni z powodu niepełnosprawności.

Co robić po otrzymaniu wezwania do zapłaty od UFG?

Trudno, aby przeciętny Kowalski miał pieniądze na spłatę odszkodowania od ręki. Co musi zrobić, kiedy dostanie wezwanie do zapłaty kary za brak OC?

 1. Napisać odwołanie, wnioskując o umorzenie regresu ubezpieczeniowego lub rozłożenie długu na raty. Ma na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
 2. Jeśli w tym czasie ani nie zareaguje, ani nie spłaci zobowiązania, sprawa zostanie skierowana do sądu. Koszty z tym związane i odsetki zostaną doliczone do długu Jana.
 3. Jeżeli mimo wyroku sądu uparty Kowalski dalej opiera się zwrotowi pieniędzy, komornik sądowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne.
 4. W przypadku niewypłacalności dłużnika postępowanie można umorzyć, ale egzekucja długu może być powtarzana wielokrotnie, aż do skutku

Odwołanie od regresu ubezpieczeniowego

UFG zrezygnuje z dochodzenia zwrotu pieniędzy, jeśli przedstawisz mu dokument potwierdzający aktualność Twojego OC w chwili szkody albo zaświadczenie, że nie musisz mieć zawartej takiej umowy.

Wniosek o umorzenie zwrotu odszkodowania

Jeśli masz bardzo trudną sytuację materialną, majątkową lub ogólnie życiową, UFG może:

 • całkowicie odstąpić od regresu ubezpieczeniowego,
 • zrezygnować z części kwoty do zwrotu,
 • zaproponować Ci ulgi w spłacie, np. podzielenie długu na raty

Dokładne informacje o wniosku i swojej sprawie możesz uzyskać, pisząc na [email protected] albo dzwoniąc na +48 22 53 96 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

Kiedy UFG wypłaca odszkodowanie?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny pełni funkcję kompensacyjną. W pewnych sytuacjach wyręcza firmy ubezpieczeniowe – wypłaca odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC komunikacyjnego i rolników.

Czy Fundusz wypłaca odszkodowania za wypadki za granicą?

Nie, odpowiada za to Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Kiedy sprawca szkody jest znany, ale nie ma OC

UFG wypłaca odszkodowanie za szkodę materialną (np. rozbitą przednią szybę) lub osobową (np. obrażenia ludzi w wypadku drogowym), jeśli jej sprawca nie ma ważnego OC pojazdu. W 2018 roku zgłoszono 5 055 takich szkód.

Kto zapłaci za szkody spowodowane nieubezpieczonym autem – jego właściciel czy kierowca?

UFG wystąpi z żądaniem zwrotu odszkodowania do obu osób.

Kiedy sprawca szkody jest nieznany

Do 876 zgłoszonych szkód w 2018 roku nie przypisano ani właściciela pojazdu, ani kierowcy.

UFG wypłaca odszkodowania za szkody osobowe powstałe w wypadku z winy kierowcy, który uciekł z miejsca zdarzenia i pozostaje nieuchwytny. Fundusz pokrywa także koszt naprawy samochodu ofiary, jeśli jej udokumentowany rozstrój zdrowia lub naruszenie czynności narządu ciała trwało dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie za szkody majątkowe zostaje pomniejszone o równowartość 300 euro według średniego kursu NBP w dniu ustalania odszkodowania

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ustala wysokość odszkodowania?

Nie, wysokość odszkodowania i innych świadczeń ustala zakład ubezpieczeniowy, który jest pośrednikiem między osobą poszkodowaną a UFG

Kiedy wypadek został spowodowany przez nieubezpieczony samochód zarejestrowany za granicą

Jeśli jesteś ofiarą wypadku spowodowanego przez samochód zarejestrowany w kraju należącym do Unii Europejskiej, Andory, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, możesz ubiegać się o odszkodowanie z UFG.

Czy UFG ponosi koszty leczenia, rehabilitacji, opieki i wypłaca renty?

Jako osoba poszkodowana w wypadku możesz żądać zwrotu wszelkich kosztów z nim związanych na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego

Jeśli sprawca nie ma OC lub nie zidentyfikowano go, oprócz odszkodowania za cierpienie fizyczne UFG może pokryć również koszty:

 • leczenia i rehabilitacji,
 • zakupu leków,
 • specjalistycznej opieki,
 • transportu poszkodowanej osoby i bliskich osób,
 • lepszego odżywiania,
 • adaptacji mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • zmiany lokum na piętrze w bloku bez windy na mieszkanie parterowe.

Ponadto Fundusz wypłaca:

 • rentę uzupełniającą, która wyrównuje dochód po wypadku do zarobków sprzed wypadku,
 • jednorazowe świadczenie na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, która będzie dostosowana do możliwości osoby niepełnosprawnej,
 • pieniądze na kursy i szkolenia, które są niezbędne, aby osoba niepełnosprawna po wypadku mogła się przekwalifikować, jeśli nie może wykonywać dotychczasowego zawodu,
 • rentę na zwiększone potrzeby, np. wspomniane lepsze odżywianie czy opiekę w domu,
 • rekompensatę za utracone korzyści, np. pracę, którą osoba poszkodowana miała podjąć, ale nie jest w stanie.

UFG wypłaca zadośćuczynienie i renty także rodzinom zmarłych osób po wypadku z winy nieznanego lub nieubezpieczonego sprawcy.

Kiedy pozwać UFG?Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Funduszu, który np. odmówił Ci wypłaty odszkodowania, możesz złożyć reklamację lub zwrócić się z problemem do Rzecznika Finansowego. Jego zadaniem jest organizacja sądu polubownego z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, aby rozstrzygnąć spór.

Przykład

Po kolizji mam uszkodzone auto, a sprawca uciekł i nie potrafią go znaleźć. Mam autocasco. Czy dostanę odszkodowanie z UFG?

Nie, zgłoś szkodę swojemu ubezpieczycielowi. UFG nie wypłaca odszkodowań za szkody materialne, jeśli żaden z uczestników zdarzenia nie poniósł obrażeń. Na szczęście możesz uniknąć utraty zniżek, bo UFG wyrówna szkodę w części, w której nie może być zaspokojona, czyli uwzględni utracone zniżki i prawo do nich. W efekcie w Twojej historii ubezpieczenia będzie widnieć informacja o szkodzie z autocasco, ale UFG zrekompensuje różnicę, która powstanie między składkami.

Po kolizji mam uszkodzone auto, sprawca jest znany, ale nie ma OC. Mam autocasco. Czy dostanę odszkodowanie z UFG?

Tak. Sprawca jest zidentyfikowany, więc Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zażąda od niego zwrotu wypłaconych Tobie pieniędzy.

Po wypadku hospitalizowano mnie 5 dni i przyznano zwolnienie lekarskie na 3 tygodnie, bo nie byłem zdolny do pracy. Mam uszkodzony samochód i autocasco. Policja nie znalazła sprawcy wypadku. Czy UFG przyzna mi odszkodowanie?

Tak. Ze względu na poniesione obrażenia ciała i długi rozstrój zdrowia, który trwał ponad 14 dni, otrzymasz odszkodowanie zarówno za szkodę osobową, jak i materialną.

Jak zgłosić szkodę do UFG?

Szkodę do UFG zgłasza się poprzez dowolne towarzystwo ubezpieczeniowe, które ma w swojej ofercie ubezpieczenie OC samochodu. Zakład ubezpieczeń musi przyjąć Twoje zgłoszenie. Podstawą prawną jest art. 108 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Po Twoim zgłoszeniu zakład ubezpieczeniowy:

 • zapoznaje się z przebiegiem wypadku,
 • stwierdza, czy roszczenia są zasadne,
 • ustala rozmiar szkody,
 • proponuje wysokość odszkodowania,
 • informuje Cię, jakie dokumenty są potrzebne, aby przekazać sprawę do UFG.

UFG ma 30 dni na wydanie decyzji od dnia otrzymania aktu szkody od zakładu ubezpieczeń. Może się jednak zdarzyć, że 30 dni to za mało na ustalenie najważniejszych okoliczności, na których podstawie Fundusz przejmuje odpowiedzialność, albo które mają wpływ na wysokość świadczenia. Wtedy UFG ma 14 od daty ustalenia tych informacji. Jeśli część odszkodowania nie zmieni się pod ich wpływem, ma zostać wypłacona w ciągu wspomnianych 30 dni.

Decyzję UFG można reklamować, ale tylko pisemnie lub telefonicznie pod numerem 22 539 61 00. Tutaj znajdziesz regulamin reklamacji w UFG

Wszystkie zadania UFG

 • Wypłata odszkodowań i innych świadczeń za szkody powstałe w kolizjach i wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców.
 • Wypłata odszkodowań i innych świadczeń za szkody powstałe z winy nieznanego sprawcy-uciekiniera.
 • Regres ubezpieczeniowy.
 • Nakładanie kar na właścicieli pojazdów bez ważnego OC i rolników bez OC (też za brak OC budynków rolnych).
 • Wypłata odszkodowań i świadczeń (np. rent) w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
 • Prowadzenie bazy polis ubezpieczeń komunikacyjnych, dzięki której możesz sprawdzić przebieg własnego ubezpieczenia OC i AC oraz ważność OC sprawcy kolizji lub wypadku.
 • Przechowywanie historii szkód komunikacyjnych.
 • Kierowanie Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym, który jest zabezpieczeniem dla turystów, jeśli ich biuro podróży okazałoby się niewypłacalne.

Co zawiera baza UFG?

UFG baza zawiera informacje o:

 • ubezpieczeniach OC od 2004 roku,
 • ubezpieczeniach AC od 2006 roku,
 • wypłaconych odszkodowaniach,
 • zgłoszonych szkodach komunikacyjnych.

Na początku 2018 roku baza zawierała informacje o 368 milionach polis komunikacyjnych. To 10 razy więcej, niż wynosi liczba ludności w Polsce. Dane do UFG są przekazywane przez zakłady ubezpieczeń, które korzystają z tej bazy dany, aby sprawdzać swoich klientów

Czy w UFG można sprawdzić zniżki?

Nie, baza danych Funduszu podaje dane o liczbie lat bezszkodowej jazdy, ale nie o zniżkach.

Sprawdzenie szkodowości w UFG

Aby sprawdzić swoją historię szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, musisz założyć konto na www.ufg.pl. Teoretycznie można złożyć wniosek w formie papierowej, wysyłając wypełniony dokument pocztą lub składając go osobiście, ale praktycznie – jest to zbyt czasochłonne. Po założeniu profilu i zalogowaniu się dane online możesz mieć od zaraz.

Historia szkód każdego kierowcy zawiera:

 • datę powstania szkody,
 • numer zgłoszenia szkody w zakładzie ubezpieczeń,
 • rolę kierowcy w zdarzeniu,
 • rodzaj ubezpieczenia, z jakiego była likwidowana szkoda.

Sprawdź OC sprawcy w UFG

UFG udostępnia właścicielom pojazdów nie tylko historię ubezpieczenia, ale także dane o ubezpieczeniu OC innych osób. Dzięki prostej wyszukiwarce możesz sprawdzić, gdzie jest ubezpieczony pojazd.

krótkim formularzu wystarczy wpisać:

 • numer rejestracyjny pojazdu lub numer VIN,
 • datę zdarzenia, wskutek którego powstała szkoda, oraz kraj,
 • oraz przepisać kod z obrazka.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

UFG kontakt – Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
NIP: 526-10-51-849

Centrum Obsługi Klienta:
TEL +48 22 53 96 100
Godz. pracy: 8:00 – 17:00

Sekretariat Zarządu:
E-mail: [email protected]
FAX +48 22 53 96 261

Adresy e-mailowe:

[email protected] – opłaty karne za brak OC
[email protected] – wypłaty świadczeń za szkody spowodowane przez nieznanych sprawców
[email protected] – zwroty odszkodowań przez nieubezpieczonych sprawców [email protected] – główna baza danych polis OC i AC
[email protected] – Turystyczny Fundusz gwarancyjny
[email protected] – kontakt w innych sprawach

Czy warto zainstalować aplikację UFG na urządzenia mobilne?

Aplikacja Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nazywa się UFG Na Wypadek. Możesz ją pobrać ze sklepu Google Play lub App Store. Powstała przede wszystkim dla osób poszkodowanych w kolizjach, ale również dla wszystkich właścicieli minimum jednego zarejestrowanego samochodu.

Jeśli zalogujesz się w aplikacji i podasz numer rejestracyjny pojazdu, przypomni Ci o badaniu technicznym i zbliżającym się końcu umowy OC lub AC.

Ekspert Mubi radzi

Jeśli obawiasz się, że po stłuczce zestresujesz się i spanikujesz, nie wiedząc, co robić, aplikacja jest dla Ciebie! Włączenie jej w takiej sytuacji zastąpi Ci telefoniczne wsparcie bliskiej osoby, pomoże się opanować i zebrać jak najdokładniejsze informacje o zdarzeniu dla firmy ubezpieczeniowej.

Dzięki aplikacji UFG Na Wypadek możesz:

 • bezpłatnie sprawdzić, czy sprawca kolizji lub wypadku ma ważne ubezpieczenie OC (potrzebujesz numeru VIN lub numeru rejestracyjnego pojazdu);
 • znaleźć miejscowego reprezentanta ds. roszczeń;
 • dowiedzieć się, jak prawidłowo postępować po kolizji;
 • zebrać i zapisać dane potrzebne firmie ubezpieczeniowej do
 • likwidacji szkody i wypłacenia Ci odszkodowania.

Zalety używania aplikacji po kolizji na drodze

Aplikacja po kolizji pomoże Ci w:

 • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb ratunkowych,
 • wezwaniu policji i pogotowia ratunkowego – w stresie możesz zapomnieć podstawowych numerów alarmowych, a dodatkowo aplikacja podpowiada, czy Twoja sytuacja wymaga wezwania policji i pogotowia,
 • określeniu czasu kolizji, jej rodzaju i miejsca,
 • zweryfikowaniu sprawcy, jeśli jest nim inny kierowca – jeśli jest nim obcokrajowiec, aplikacja pomoże wyszukać reprezentanta ds. roszczeń,
 • kontakcie z infolinią z ubezpieczenia assistance – jeśli takie masz,
  przygotowanie dokumentacji fotograficznej dla ubezpieczyciela – zdjęcia można przypisać do elementów pojazdu poszkodowanego i sprawcy na schemacie graficznym,
 • opisaniu sytuacji na drodze poprzez prosty wybór rysunku i odpowiedzi na pytania o typ drogi, ograniczenie prędkości, rodzaj nawierzchni, a nawet pogodę,
 • przygotować wspólne oświadczenie o kolizji.

Użytkownik aplikacji Na Wypadek może nagrać również notatki głosowe, które można potem odsłuchać. Ponadto aplikacja ma listę ubezpieczycieli z aktualnymi danymi kontaktowymi. Wszystkie zebrane dane można wysłać e-mailem. Pełną instrukcję znajdziesz tutaj.

Czy warto mieć UFG Kup Auto?

Tak, to bezpłatna aplikacja, która pomaga sprzedać i kupić używany samochód. W aplikacji znajdziesz wzór umowy. Dla kupujących dostępna jest m.in. lista kontrolna, która pomaga sprawdzić, czy sprzedawca przekazał wszystkie dokumenty. Sprzedający może wygenerować pisma do zakładu ubezpieczeń i wydziału komunikacji.

Opinie o aplikacji po kolizji drogowej

Średnia ocen aplikacji UFG Na Wypadek to 3,5.

Wśród negatywnych opinii przeważa lawina narzekań na wprowadzenie obowiązkowego hasła, które zostało zastąpione kodem PIN. Niestety przed tą zmianą kierowcy, którzy po stłuczce nie pamiętali hasła do aplikacji, zdążyli wystawić mnóstwo 1-gwiazdkowych ocen. Jeśli chodzi o ocenę funkcji – jednemu z użytkowników brak możliwości wgrania zeskanowanego dowodu rejestracyjnego. Bardzo sporadycznie pojawiają utyskiwania na prędkość działania aplikacji i sugestie wprowadzenia logowania się za pomocą odcisku palca. Wiele negatywnych ocen zostało wystawionych w 2018 roku, kiedy aplikacja po aktualizacji nie działała poprawnie.

Na osłodę po rozczarowujących recenzjach – jeden z użytkowników napisał, że Pracuje na stacji paliw i sprawdzam na nocnej zmianie tą aplikacją czy tablice zgadzają się z autem :D. Krystian J. wystawił 5 gwiazdek i skomentował: Mam ją zainstalowaną na wypadek gdyby ktoś mi wjechał w zad i nie miał dokumentów.

Najczęściej zadawane pytania o UFG

Co oznacza skrót UFG?
UFG to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, instytucja działająca na polskim rynku ubezpieczeń od 1990 roku. Utrzymuje się głównie ze składek opłacanych przez firmy ubezpieczeniowe, kar za brak OC komunikacyjnego, rolników i budynków rolnych, opłat wnoszonych w ramach regresu ubezpieczeniowego. Do zadań UFG należy:

 • nakładanie kar na właścicieli pojazdów mechanicznych bez ważnego obowiązkowego OC,
 • wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń dla osób poszkodowanych w kolizjach i wypadkach z winy nieubezpieczonych lub nieznanych (zbiegłych z miejsca zdarzenia) sprawców,
 • regres ubezpieczeniowy, czyli żądanie zwrotu wypłaconego odszkodowania od nieubezpieczonych sprawców,
 • wypłata odszkodowań po upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń,
 • prowadzenie bazy ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • przechowywanie historii szkód komunikacyjnych,
 • kierowanie Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym.
Jak UFG sprawdza brak OC?
UFG korzysta z automatycznego systemu, który jest nazywany wirtualnym policjantem. System wykrywa do 70-75% pojazdów bez aktualnego OC w każdym roku. Pozostałe są wykrywane dzięki kontrolom uprawnionych do tego organów
Jak napisać wniosek do UFG o umorzenie kary za brak OC?
Instrukcję napisania wniosku do UFG o umorzenie kary za brak OC znajdziesz tutaj. Wzór odwołania można pobrać ze strony UFG, następnie wydrukować i poprawnie wypełnić. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające Twoją argumentację o pomyłce lub trudnej sytuacji finansowej, która uniemożliwia Ci zapłatę kary.
Kiedy UFG przeprowadza kontrole?
UFG może przeprowadzić kontrolę w dowolnym momencie. Nie istnieje wyznaczona data kontroli, dlatego jeśli nie masz aktualnego OC pojazdu, możesz spodziewać się wezwania do zapłaty kary w każdym momencie.
Czy UFG może karać wstecz?
Nie. W sytuacji, w której właściciel samochodu nie ma OC od 5 lat, np. od 2014 roku, ale UFG wykryje to dopiero w 2019 roku, może nałożyć karę wyłącznie za rok kontroli. Jeśli brak OC zostałby wykryty we wrześniu 2019, właściciel pojazdu zapłaciłby karę za brak OC od stycznia do września 2019.
Jak uniknąć kary od UFG?
Najprościej jest mieć aktualne ubezpieczenie OC samochodu. 😉 Jeśli otrzymasz wezwanie od UFG do zapłaty kary za brak OC samochodu, masz kilka wyjść.
Po pierwsze – możesz udowodnić, że kara została nałożona niesłusznie, np. masz ważne OC i to zakład ubezpieczeń popełnił błąd w przekazywaniu informacji do bazy albo sprzedałeś/-aś samochód z aktualnym ubezpieczeniem, nie masz nowego auta, więc ten obowiązek Cię już nie dotyczy. Pomyłka może pojawić się również po wyrejestrowaniu samochodu lub jego zezłomowaniu po szkodzie całkowitej.
Po drugie – jeśli naprawdę nie masz OC, pozostaje Ci tylko napisanie odwołania od kary. W związku z trudną sytuacją materialną, życiową lub finansową możesz wnioskować o rozłożenie kary na raty, umorzenie jej w części lub całości czy odroczenie terminu płatności. Całą instrukcję odwołania się od kary za brak OC znajdziesz tutaj.
Jak sprawdzić OC w UFG?
Aby sprawdzić, do kiedy masz aktualne ubezpieczenie OC, wejdź na stronę główną UFG i wybierz opcję Sprawdź OC dla pojazdu. Wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego lub numeru VIN.
Jak sprawdzić OC sprawcy w UFG?
Aby sprawdzić, czy sprawca Twojej szkody ma ważne ubezpieczenie OC, na stronie głównej UFG wybierz z menu Bazę OC i AC, a następnie kliknij w Identyfikację umowy OC na dzień. Fundusz udostępnia informację o zawarciu umowy ubezpieczenia OC i nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym umowa została podpisana, ale bez ujawniania danych osobowych sprawcy.
Potrzebujesz numeru rejestracyjnego lub numeru VIN samochodu sprawcy, musisz określić datę zdarzenia i kraj oraz przepisać kod z obrazka.
Czy ludzie składają donosy do UFG?
Tak, każdy może poinformować UFG o nieubezpieczonym pojeździe, czy to samochodzie, czy motorowerze, czy motocyklu. Formularz zawiadomienia o braku ubezpieczenia OC znajduje się tutaj. Obowiązkową informacją jest numer rejestracyjny samochodu. Podanie pozostałych danych (marki i modelu samochodu, imienia i nazwiska właściciela pojazdu, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej, informacji dodatkowych) jest dobrowolne. Każdy może anonimowo zgłosić, który pojazd mechaniczny nie ma ważnego OC.

Oceń artykuł:
25,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

5 komentarzy
avatar autora komentarza
miałam kiedyś styczność z ufg przez moją głupotę bo po prostu totalnie przegapiłam datę kiedy mi OC wygasło. polecam jednak tego pilnować bo kary to nic przyjemnego
avatar autora komentarza
Nie wiedzialem, że można zrobić donos... ciekawe czy ludzie faktycznie pisza donosy do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego , chociaż znając dzisiejszy świat to pewnie tak...
avatar autora komentarza
no ja wiedziałem akurat że ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny przyjmuje donosy i znam przypadek z życia kiedy ktoś doniósł, ale uważam że słusznie bo potem jest problem ze ściągnięciem pieniędzy za odszkodowanie jak ktoś nie ma ubezpieczenia
avatar autora komentarza
Ja właśnie pobrałem sobie aplikację mobilną UFG. Lubię wchodzi na Wasz poradnik, bo zawsze dowiem się czegoś nowego i przydatnego przede wszystkim :)
avatar autora komentarza
Terminowej opłaty za ubezpieczenie OC pilnuję bardzo. Kary, a jeszcze odpukać jakaś kolizja czy wypadek, to ile to potem problemów i nieprzyjemności w sumie. Kierowca musi wywiązywać się ze swoich obowiązków. Dobrze, że takie tematy poruszacie. Dzięki wam dowiedziałem się o mobilnej aplikacji UFG, którą z pewnością sobie zainstaluję.