Kara za brak OC 2021 – jak uniknąć i napisać odwołanie?

Kara za brak OC jest nakładana nawet za dzień przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia. Wysokość kary jest zależna od rodzaju zarejestrowanego pojazdu, liczby dni bez ważnego OC i minimalnej płacy brutto, która wynosi 2800 zł w 2021 roku. Najmniej za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu mogą zapłacić właściciele motocykli i motorowerów, najwięcej – właściciele samochodów ciężarowych.

Ile wynosi kara za brak OC w 2021 roku?

Od 190 zł do 8400 zł w zależności od pojazdu i okresu bez ważnego OC. Najwyższą karę za brak ubezpieczenia OC zapłacisz, mając nieubezpieczony samochód osobowy lub ciężarowy przez więcej niż 14 dni. Niezależnie od tego, czy luka w historii ubezpieczenia to 3 miesiące, czy 11 miesięcy, kara będzie taka sama. Dla właścicieli samochodów osobowych bez OC to aż 5600 zł, dla właścicieli ciężarówek bez OC – 8400 zł! To kwoty dramatycznie wysokie w porównaniu do średniej ceny OC dla użytkowników porównywarki Mubi.pl, która wyniosła 787 zł w maju 2021 roku.

Są to również kwoty wyższe od kar za brak OC, jakie obowiązywały w poprzednim roku, co ma związek z podwyższeniem kwoty płacy minimalnej – z 2600 zł w 2020 roku, do 2800 zł w roku 2021. Spowodowało to, że maksymalna kara za brak ubezpieczenia OC dla kierowców samochodów osobowych wzrosła w tym roku o 400 zł (z 5200 do 5600 zł), a dla posiadaczy samochodów ciężarowych aż o 600 zł (z 7800 do 8400 zł). W najmniejszym stopniu zwyżkę odczują posiadacze motocykli i motorowerów, dla których kara za brak OC powyżej 14 dni wzrosła o 60 zł (z 870 do 930 zł).

kary za brak oc

Na najmniejsze koszty narażeni są właściciele innych pojazdów wspomnianych w tabeli. Inne pojazdy to m.in. motocykle, motorowery, przyczepki samochodowe, kempingowe czy quady, o których ubezpieczeniu przeczytasz więcej w artykule Co musisz wiedzieć przed zakupem quada? Ubezpieczenie quada, warunki rejestracji i jazdy.

Ekspert Mubi radzi

Czy można dostać karę za brak OC przez kilka lat? Nie, kary nakładane są tylko za rok, w którym została wykryta luka w historii ubezpieczenia. Jeśli samochód osobowy nie miał OC od 17 grudnia 2020 roku, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył przerwę w ubezpieczeniu pojazdu 4 stycznia 2021 roku, to nałożył karę wyłącznie za okres od 1 do 4 stycznia 2021 roku, nie za 19 dni bez ubezpieczenia od 17 grudnia 2020 roku.

Czy kara za brak OC jest jednorazowa? Teoretycznie możesz ją zapłacić nawet kilka razy. Wszystko zależy od liczby Twoich pojazdów, które powinny mieć obowiązkowe OC, oraz od daty kontroli.

Przykład

Wyobraź sobie, że masz samochód osobowy, który nie był ubezpieczony od 10 stycznia do 1 lutego 2021 roku, i motocykl, który nie miał ważnego OC przez 5 dni w styczniu 2021 roku. Jeśli UFG wykryje w listopadzie 2021 roku te luki, wezwie Cię do zapłaty odpowiednio 5600 zł i 470 zł.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Jak oblicza się karę za brak OC?

Podstawą do obliczenia kary za brak OC jest minimalne wynagrodzenie brutto w danym roku kalendarzowym. Wynosi 2800 zł w 2021 roku. Wysokość opłaty zależy od rodzaju nieubezpieczonego pojazdu i długości przerwy w historii ubezpieczenia.

100% pełnej opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC dłużej niż 14 dni odpowiada:

 • dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodu osobowego (5600 zł),
 • trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów (8400 zł),
 • ⅓ minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku innych pojazdów, np. motocykli i motorowerów (930 zł).

Jeśli Twój pojazd nie ma ważnego OC od 4 do 14 dni, zapłacisz 50% pełnej opłaty karnej. Jeżeli nie masz OC do 3 dni, zapłacisz 20% pełnej opłaty karnej. Kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Ekspert Mubi radzi

O ile UFG weryfikuje, czy zarejestrowane pojazdy mechaniczne mają aktualne ubezpieczenie OC, o tyle wysokość kar jest regulowana przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Kiedy nakłada się karę za brak ubezpieczenia OC?

Nie znasz dnia ani godziny otrzymania wezwania z UFG. Fundusz nie podaje dnia kontroli ubezpieczeń OC pojazdów. System może wykryć brak OC Twojego samochodu w dowolnym momencie. Jak podaje raport UFG za 2020 rok, aż 199 150 wezwań do zapłaty kary za brak OC komunikacyjnego pochodziło od UFG. To wzrost aż o 58% względem danych z 2019 roku.

Ekspert Mubi radzi

Na karę za brak OC często narażają się osoby, które kupiły używany pojazd z aktualnym OC sprzedawcy, ale zapomniały, że taka umowa wygasa automatycznie, więc nie kupiły nowego ubezpieczenia na czas. Według UFG ta sytuacja dotyczy niemalże 40% ukaranych kierowców. Ponadto najczęstsze przyczyny braku ubezpieczenia OC pojazdu to: brak pieniędzy za opłacenie składki, przekonanie, że OC jest niepotrzebne dla samochodu nieużywanego bądź niesprawnego, nieopłacenie składki ratalnej.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Aby uniknąć kary za przerwę w ubezpieczeniu OC, w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty:

 • udowodnij UFG, że w okresie podanym na wezwaniu Twój samochód był ubezpieczony, więc zakład ubezpieczeń musiał popełnić błąd w przekazywaniu informacji,
 • udokumentuj, że nie dotyczy Cię obowiązkowe ubezpieczenie OC, bo np. Twoje auto zostało skradzione i nie masz nowego.

Jeśli zarzut braku OC dotyczy sprzedanego przez Ciebie samochodu, musisz przedstawić UFG:

 • dowód zbycia auta, np. umowę sprzedaży,
 • dowód ważnego ubezpieczenia pojazdu do dnia jego sprzedaży.

Te wszystkie dokumenty możesz przekazać UFG e-mailowo na adres [email protected], pocztą tradycyjną, faksem lub osobiście. Tutaj możesz sprawdzić szczegóły swojej sprawy. Przygotuj numer z wezwania od UFG i załóż konto na https://www.ufg.pl/. Po zalogowaniu się zyskasz pełny dostęp do danych.

Nie umiem znaleźć umowy ubezpieczenia OC. Jak udowodnię UFG, że mój samochód jest ubezpieczony?

Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową i poproś o wystawienie ZOPUK. To zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego, które jest uznawane przez UFG.

Nie umiem znaleźć umowy sprzedaży auta i nie mogę skontaktować się z osobą, która kupiła samochód. Skąd mam wziąć dokumenty dla UFG?

Spróbuj zweryfikować dane o swoim byłym samochodzie w CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców: www.cepik.gov.pl/dla-obywateli. Usługi dla obywateli i przedsiębiorców pozwalają sprawdzić np. historię pojazdu. Jeśli chcesz poznać dane właściciela pojazdu lub konkretnego kierowcy, złóż wniosek o udostępnienie danych. Drugą opcją jest prośba do zakładu ubezpieczeń o wystawienie ZOPUK. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zmianie właściciela auta.

Przeczytaj też: Ile dni wcześniej możesz kupić ubezpieczenie OC?

Przykład

Kierowca, który kupił używany samochód, był pewien, że OC po poprzednim właścicielu jest ważne do 30 kwietnia. Miał zamiar kilka dni wcześniej wykupić kolejną polisę przez internet. Tymczasem 28 kwietnia dostał zawiadomienie z UFG o nałożonej na niego karze za ponad dwa tygodnie bez ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Okazało się, że system wykrył brak OC od 10 kwietnia. Właściciel pojazdu musiał zapłacić karę w wysokości 5600 zł.

Co powinno zawierać odwołanie od kary za brak OC samochodu?

Wzór odwołania od kary za brak ubezpieczenia OC możesz pobrać tutaj. To załącznik nr 2, który znajdziesz pod koniec dokumentu – Wzór wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Możesz odwołać się od kary za brak ubezpieczenia OC, jeśli masz trudną sytuację finansową lub ogólnie życiową, więc po prostu brakuje Ci pieniędzy.

W szczególnych i popartych argumentami przypadkach UFG może:

 • całkowicie zrezygnować z kary,
 • zmniejszyć jej wysokość,
 • przesunąć termin płatności,
 • rozłożyć karę na raty bez odsetek.

Jeśli oczekujesz przesunięcia terminu płatności, określ we wniosku, kiedy spodziewasz się poprawy materialnej sytuacji rodziny.

Jakie dokumenty dołączyć do odwołania od kary za brak OC?

Przykładowe dokumenty, których może wymagać UFG, to:

 • informacja ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenia lekarskie i dokumenty o leczeniu szpitalnym,
 • zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS-u, od pracodawcy albo z urzędu pracy (np. o statusie bezrobotnego),
 • zaświadczenia o innych długach,
 • postanowienia sądów i komorników,
 • protokoły o stanie majątkowym.

Kiedy UFG może odwołać karę za brak OC?

Kryteria oceny wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej i materialnej to m.in.:

 • niski dochód na członka rodziny w roku nałożenia kary,
 • dzieci do ukończenia 25. roku życia, które nie osiągają własnych dochodów,
 • bezrobocie poświadczone przez Urząd Pracy,
 • wysokie koszty utrzymania osób w gospodarstwie domowym,
 • brak nieruchomości lub wartościowych ruchomości, które pokryłyby dług,
 • zadłużenie w banku,
 • zadłużenie z tytułu alimentów,
 • inne obciążenia.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Ekspert Mubi radzi

UFG może całkowicie zrezygnować z kary za brak OC, jeśli np. jesteś osobą ciężko i przewlekle chorą, masz na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną lub Twój majątek życiowy został utracony wskutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Czy kara za brak OC się przedawnia?

Niektórzy kierowcy podejmują próbę przeczekania kary za brak OC, licząc na to, że się przedawni. To się jednak nie opłaca. Po pierwsze – data przedawnienia może się przesunąć w określonych sytuacjach, po drugie – UFG nalicza odsetki.

Ekspert Mubi radzi

Kara za brak ubezpieczenia OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, ale nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto brak OC.

Czynniki, które przerywają bieg przedawnienia i wydłużają go, to:

 • działania organu egzekucyjnego, których celem jest wyegzekwowanie opłaty karnej od dłużnika;
 • przyznanie się przez nieubezpieczonego do braku OC;
 • wszczęcie postępowania sądowego w celu ustalenia, czy samochód był ubezpieczony, czy nie;
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Jak zapłacić karę za brak OC?

W ciągu 30 dni od odebrania wezwania do zapłaty musisz zapłacić karę za brak OC. W tym celu przelej opłatę na indywidualny numer rachunku podany na wezwaniu. W przeciwnym razie ściąganiem opłaty zajmie się miejscowy urząd skarbowy, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

W innych przypadkach karę przelej na konto 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 (CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.). W tytule przelewu wpisz numer sprawy w UFG albo uzupełnij tytuł według schematu: pojazd marki [podaj markę] nr rej. [podaj numer rejestracyjny], opłata za rok [uzupełnij rok]. Przykładowo: pojazd marki Audi nr. rej. ABC 12AB, opłata za rok 2021.

Ekspert Mubi radzi

Czy wiesz, że kiedyś kierowcy mogli otrzymać mandat w wysokości 50 zł za brak polisy OC w samochodzie? Na szczęście prawo się zmieniło. Od 1 października 2018 kierowcy mogą jeździć bez potwierdzenia OC i dowodu rejestracyjnego, a od grudnia 2020 roku także bez prawa jazdy. Policja może sprawdzić status ubezpieczenia w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Czy można dostać karę za brak OC samochodu w dniu rejestracji?

Tak. Musisz mieć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji samochodu i nie później niż przed używaniem auta na drodze. Wyobraź sobie, że jedziesz zarejestrowanym samochodem, ale nieubezpieczonym, i bum – masz stłuczkę albo, co gorsza, wypadek.

Chociaż UFG wypłaci za Ciebie pieniądze poszkodowanej osobie, będzie domagać się zwrotu odszkodowania w ramach regresu ubezpieczeniowego. Ponadto za brak ubezpieczenia OC przez 1 dzień zapłacisz 1120 zł. Suma kary za brak OC i odszkodowania może znacząco przewyższać cenę ubezpieczenia OC.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Kto może sprawdzić, czy samochód ma ważne ubezpieczenie OC?

Art. 84. ust. 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, które organy są zobowiązane do skontrolowania, czy masz aktualną umowę OC, a które są uprawnione.

Do kontroli są zobowiązane:

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy celne,
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów.

Do kontroli ważności OC komunikacyjnego są uprawnione:

 • UFG,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Jeśli podczas kontroli okaże się, że samochód nie jest ubezpieczony, informacja o braku OC zostanie przekazana do UFG w ciągu 14 dni od dnia kontroli.

Przeczytaj też: Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia OC z datą wsteczną?

PODSUMOWANIE
 • Kary za brak OC w 2021 roku wzrosły z powodu podwyżki płacy minimalnej brutto. Właściciele pojazdów bez obowiązkowego OC mogą zapłacić od 190 zł do aż 8400 zł kary w zależności od rodzaju pojazdu i okresu bez ubezpieczenia.
 • Sposób obliczania wysokości kary za brak OC jest określony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. UFG wyłącznie nakłada kary, które nie podlegają negocjacjom.
 • Możesz odwołać się od kary za brak ważnego OC, jeśli została nałożona omyłkowo bądź masz trudną sytuację materialną. UFG może odstąpić całkowicie od kary, umorzyć ją częściowo, rozłożyć na raty lub przesunąć termin płatności.
 • Kara za brak OC pojazdu mechanicznego jest nakładana wyłącznie za rok, w którym wykryto lukę w historii ubezpieczenia.
 • Możesz otrzymać karę za brak ubezpieczenia pojazdu w dniu jego rejestracji, zwłaszcza jeśli spowodujesz kolizję czy wypadek.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o karę za brak OC

Ile wynosi kara za brak OC w 2021 roku?
Kara w przypadku samochodu osobowego wynosi:
 • 1120 zł za brak OC do 3 dni,
 • 2800 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 5600 zł za brak OC powyżej 14 dni.

Kara w przypadku samochodu ciężarowego wynosi:

 • 1680 zł za brak OC do 3 dni,
 • 4200 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 8400 zł za brak OC powyżej 14 dni.

Kara w przypadku innych pojazdów, np. motocykli, motorowerów, przyczep samochodowych i kempingowych, quadów wynosi:

 • 190 zł za brak OC do 3 dni,
 • 470 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 930 zł za brak OC powyżej 14 dni.
Jak uniknąć kary za brak OC?
Najprościej jest kupić obowiązkowe OC komunikacyjne. 😉 Jeśli dostaniesz wezwanie do zapłaty kary za brak OC, istnieje kilka rozwiązań w zależności od tego, czy kara została na Ciebie nałożona słusznie, czy nie.
 1. W przypadku pomyłki musisz udowodnić UFG, że masz aktualne OC pojazdu mechanicznego lub z jakiegoś powodu (np. kradzieży samochodu, orzeczenia szkody całkowitej, sprzedaży) już nie musisz go mieć. W przypadku sprzedaży samochodu musisz udowodnić, że do dnia sprzedaży samochód był ubezpieczony.
 2. Jeśli rzeczywiście nie masz ubezpieczenia OC auta, motocykla itp., pozostaje Ci wniosek o umorzenie całości lub części kary, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie kary na raty. Odwołanie musi być uargumentowane trudną sytuacją finansową, materialną, życiową, a na poparcie argumentów musisz załączyć odpowiednie dokumenty.
Czy kara za brak OC się przedawnia?
Tak – najwcześniej po 3 latach od dnia kontroli i jednocześnie nie później niż 3 lata od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto lukę w historii ubezpieczenia pojazdu. Z drugiej strony – ten okres może się wydłużyć, więc nie warto brać kary za brak OC na przeczekanie. Przyczyną przerwania biegu przedawnienia może być np. wszczęcie postępowania sądowego przeciwko właścicielowi nieubezpieczonego pojazdu.
Kto płaci karę za brak OC – kierowca czy właściciel?
Jeśli kierowca nieubezpieczonego pojazdu spowoduje kolizję lub wypadek, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na równi z właścicielem pojazdu w kwestii odszkodowania. Odszkodowanie zostanie wypłacone przez UFG.

Następnie w ramach regresu ubezpieczeniowego UFG może domagać się zwrotu zarówno od właściciela pojazdu, jak i kierowcy, który spowodował szkodę. Niestety – nawet jeśli kierowca nie wiedział o tym, że auto jest nieubezpieczone, złamał prawo i nie zostanie zwolniony z odpowiedzialności.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w kwestii kary za brak OC. Grzywną za brak ubezpieczenia OC zostanie obarczony właściciel samochodu.

Czy kara za brak OC może zostać naliczona za kilka lat?
Nie. UFG może nałożyć karę za brak OC wyłącznie w roku kontroli. Nawet jeśli nie masz OC samochodu od kilku lat, zapłacisz tylko za okres bez ubezpieczenia w roku, w którym wykryto lukę w historii ubezpieczenia. Przykładowo: nie masz OC od 2016 roku, ale dopiero w marcu 2021 zostało to wykryte. Zapłacisz karę za okres od stycznia do marca 2021.
Czy UFG może nałożyć karę za brak OC pojazdu w dniu jego rejestracji?
Pojazd musi mieć aktualne OC najpóźniej w dniu rejestracji, nie w momencie wyjechania nim po raz pierwszy na drogę. Więc tak – możesz zapłacić karę za brak OC nawet przez 1 dzień.
Kto nalicza kary za brak OC?
UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym przeczytasz więcej tutaj.
Od czego zależy wysokość kary za brak OC?
Na wysokość kary ma wpływ minimalna płaca brutto w danym roku, rodzaj pojazdu mechanicznego i liczba dni bez ważnego OC. Najwyższe kary za brak OC płacą właściciele samochodów ciężarowych bez OC powyżej 14 dni. Jeśli nie masz OC przez 15 dni, zapłacisz taką samą karę jak osoba, której pojazd nie jest ubezpieczony przez cały rok.
Kiedy przychodzi kara za brak OC?
W dowolnym momencie. Nie istnieje określony dzień kontroli OC pojazdów mechanicznych. Jeśli nie masz aktualnego OC komunikacyjnego, w każdym momencie system UFG może wykryć lukę w historii ubezpieczenia.
Czy kara za brak OC jest automatyczna?
W dużym uproszczeniu można tak powiedzieć, ponieważ większość nieubezpieczonych samochodów zostaje wykrytych przez tzw. wirtualnego policjanta. Natomiast wezwanie do zapłaty jest wysyłane listownie przez pracowników UFG.
Czy kara za brak OC jest jednorazowa?
To zależy np. od tego, ile masz pojazdów. Załóżmy, że masz zarówno samochód osobowy, jak i motocykl. W przypadku pierwszego pojazdu masz tygodniową lukę w ubezpieczeniu OC, w przypadku drugiego – dwumiesięczną. Mniejsza o powody – jeśli system UFG wykryje luki w ubezpieczeniach OC tych pojazdów, zapłacisz karę za brak OC motocyklu i karę za brak OC samochodu.

W ciągu jednego roku ubezpieczeniowego trudno o podwójną karę OC tego samego pojazdu, chyba że po zapłacie pierwszej kary dalej nie ubezpieczysz samochodu. Przykładowo: w marcu 2021 zostało wykryte, że nie masz ważnego OC auta. Fundusz obliczył karę za okres od stycznia do marca 2021, ale po jej zapłaceniu dalej nie kupiłeś/-aś OC. Jeśli np. pod koniec roku 2021 system wykryje, że nie masz dalej ważnego OC, znowu zapłacisz karę.

Kto może nałożyć mandat za brak OC?
Od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą mieć w pojeździe dokumentu, który potwierdza aktualne ubezpieczenie OC pojazdu. Do tej pory mandat za brak polisy ubezpieczeniowej w samochodzie wynosił 50 zł.
Oceń artykuł:
214,29
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Dołącz do dyskusji

65 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Witam Mam pytanie odnośnie kary za oc. Jeżeli sprowadziłem auto z zagranicy i pierwsza rejestracja auta w Polsce była 19.11.2019 czy już od dnia 19 grudnia jest naliczana kara ?
avatar autora komentarza
Odpowiedź znajduje się w artykule: https://mubi.pl/poradniki/kara-za-brak-oc/#czy-można-dostać-karę-za-brak-OC-w-dniu-rejestracji-samochodu? Polecamy zapoznać się również z tą poradą prawną: https://www.eporady24.pl/obowiazek_wykupienia_oc_najpozniej_w_dniu_rejestracji,pytania,8,116,17782.html.
avatar autora komentarza
Dzień dobry. Czy jeżeli właściciel pojazdu zmarł. A osoba ubezpieczająca samochód nie jest obecnym właścicielem, ponieważ nie jest spadkobiercą samochodu. To czy UFG słusznie nakłada karę na tą osobę, która po śmierci właściciela ubezpieczyła ten samochód?
avatar autora komentarza
Witam,Dostałem mandat 4500zl za brak OC 05.07.2019 a kupiłem samochód 9.10.2019,wysłałem do ufg umowę kupna oraz miesięczne OC,odpisali ze tego jest zamalo, ze mam wysłać OC od kupna samochody do końca roku 2019,widzę ze mam tam lukę 4 dni,czy dostanę za tych 4 dni mandat,jak mamy już 2021 rok,a ten mandat 4500 powinien dostać poprzedni wlasciciel
Moim zdaniem, jeśli posiada Pan dokumenty, które potwierdzą, że w chwili braku OC nie był Pan jeszcze właścicielem pojazdu, a od momentu nabycia samochodu posiada Pan OC, to UFG powinno uwzględnić dokumentację i odstąpić od nakładania wspomnianej kary na Pana. Jeśli do końca 2019 roku nie wykryto też kolejnej przerwy w ochronie ubezpieczeniowej (już po zakupie auta przez Pana), UFG nie powinno nakładać kary w 2021 roku za brak OC dwa lata wcześniej.
avatar autora komentarza
Czy jako kierowca firmowego auta mogę dostać karę za brak oc.
avatar autora komentarza
Jeśli samochód jest zarejestrowany na firmę, to karą za brak OC zostanie obarczone przedsiębiorstwo.
avatar autora komentarza
Witam,rok temu skonczylo mi się stare ubezpieczenie -bylo ważne do soboty. Z przyczyn zdrowotnych nie pojechałam do ubezpieczyciela właśnie w sobotę tylko dopiero w poniedzialek.I tak powstala przerwa w ubezpieczeniu -1 dzień w dodatku byla to niedziela .Jakis czas później dostalam pismo o karze z UFG w kwocie 1040zl .Czy ktoś mial podobna sytuacje że przerwa nastapila właśnie w niedziele?pisalam do UFG ale niestety twierdzą że nawet jesli przerwa wypada w dzień wolny jakim jest niedziela to nie ma to znaczenia powinnam zawrzeć umowę chociażby online.Prosze o pomoc
Niestety, wygląda na to, że UFG słusznie domaga się zapłacenia kary. Rzeczywiście, polisę można zawrzeć online (np. na https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/kalkulator-oc-ac/) nawet w niedzielę albo z większym wyprzedzeniem, np. tydzień przed końcem umowy ubezpieczeniowej, zaznaczając dzień, od którego ochrona ma obowiązywać. Ponadto samochód może zostać ubezpieczony przez inną osobę, niekoniecznie przez właściciela pojazdu, co w sytuacji kryzysowej (np. w związku z problemami zdrowotnymi) może pomóc w zachowaniu ciągłości polisy.
avatar autora komentarza
Dzień dobry,w odniesieniu do artykułu: czy w momencie w którym zorientowałam się, że nie mam ważnego ubezpieczenia i pójdę wykupić nowe zostanie na mnie nałożona kara automatycznie, czy tylko w razie kontroli?
avatar autora komentarza
Niestety najprawdopodobniej kara zostanie nałożona automatycznie, wirtualny policjant ma wysoką skuteczność w wykrywaniu przerw w ubezpieczeniu OC. Zachęcamy do możliwie najszybszego zawarcia umowy ubezpieczenia.
avatar autora komentarza
Witam, otrzymalam karę za brak ub OC w okresie 20.07.2019-11.08.2019. Rzeczywiście w tym okresie nie było OC (nie będę pisać w szczegółach). Pismo otrzymalam z datą 27.03.2020,gdzie UFG informuje że w wyniku kontroli przeprowadzonej 02.12.2019 nie zidentyfikował umowy... Moje wątpliwości budzą daty. Jeśli dobrze zrozumiałam kara nie może być naliczona za rok ubiegły. Ale jak potraktować sytuację że w kwietniu otrzymuje pismo dot kontroli z 02.12.2019? Co powinnam zrobić w tej sprawie? Dodam że auto zostało zezlomowane w marcu 2020. Będę wdzięczna za wskazówki.
avatar autora komentarza
Kara za brak OC nie może zostać nałożona za rok ubiegły w przypadku, gdyby przerwa dotyczyła okresu dwóch lat - na przykład gdyby miała Pani przerwę w okresie grudzień 2019 - styczeń 2020, kara zostałaby nałożona za styczeń 2020. W Pani przypadku kara została nałożona poprawnie, pisma z UFG przychodzą z pewnym opóźnieniem, ale liczy się, w którym roku miała miejsce przerwa w OC. Jeśli nie wystąpiły żadne okoliczności, o których piszemy w artykule, a które mogłyby stanowić podstawę odwołania to rekomendujemy uregulowanie nałożonej kary za brak OC. W innym przypadku będą nałożone dodatkowe odsetki.
avatar autora komentarza
No dokładnie. Jak Cie nie stać na ubezpieczenie nie kupuj auta. A jak już je masz to bądź odpowiedzialny. Jest kara za brak oc i to chociaż sprawia , że ludzie się pilnują, niestety nie wszyscy...
avatar autora komentarza
prawda taka że kara za brak oc jest na tyle odstraszająca, że sam mocno pilnuję dat. póki co wszystko opłacane jest na czas 10ty rok z rzędu ;)
avatar autora komentarza
Dzień dobry. Piszę ponieważ przez nieuwagę nie zapłaciłam ubezpieczenia OC. Miałam polisę od poprzedniego właściciela i czekałam na ofertę zawarcia nowego ubezpieczenia, ale ta nie przyszła i dopiero po czasie zorientowałam się, że nie mam ubezpieczenia. Zawarłam nową umowę. Na dzień dzisiejszy nie przyszło mi wezwanie do zapłaty kary. Z artykułu dowiedziałam się, że karę płaci się za dany rok, ale w komentarzach doczytałam, że informacja może przyjść w przeciągu trzech lat. Czy jeżeli informacja przyjdzie po nowym roku to będę musiała zapłacić według nowego taryfikatora, czy skoro kontrola odbyła się w 2019 roku to obowiązuje mnie kwota 4500? Pozdrawiam!
avatar autora komentarza
Dzień Dobry, kara będzie obowiązywała za rok w którym nie zostało opłacone OC - w Pani przypadku będzie to kara za 2019 rok.
avatar autora komentarza
Dobrze, że są takie poradniki jak ten, bo człowiek przynajmniej wie jak zadziałać jak się takie coś przytrafi. A kary za brak OC przecież niskie nie są...
avatar autora komentarza
Brat miał ostatnio taki problem bo zapomniał, w sumie dwa dni się spóźnił z opłaceniem OC. Zapłacił karę i teraz już będzie pamiętał na pewno :) A artykuł fajnie napisany, konkretnie, wiadomo co i jak. Dobrze trafić na niego przed, a nie po takim "przypadku" ;)
avatar autora komentarza
To, że są kary za brak ubezpieczenia OC to wiedziałam. Za to jak one się rozkładają w zależności od ilości dni i jakie są to konkretnie kwoty to już nie. Na szczęście jeszcze mi się nie zdarzyło zapomnieć o zapłaceniu tej składki i oby tak zawsze było. Za cały rok jednorazowo opłacam i mam z głowy. Teraz wiem znacznie więcej w tym temacie.
avatar autora komentarza
Od 15 listopada 2019 do 2 stycznia 2020 nie miałam wykupionego OC na auto, zastanawiam się czy mogę jeszcze dostać karę z ufg i w świetle artykułu będzie to kara w pełnej kwocie ( brak oc ponad miesiąc) czy 20% ( kara tylko za 2 dni stycznia)
Jeśli UFG przeprowadzi kontrolę przed końcem bieżącego roku, otrzyma Pani karę tylko za brak OC w 2020 roku, czyli za 2 dni (w przypadku samochodu osobowego byłaby to suma 1040 zł). Kary są nakładane tylko za brak OC w roku, w którym przeprowadzono kontrolę.
avatar autora komentarza
Witam! Kupiłam samochód z ważnym OC, lecz przeoczyłam jej koniec. Polisa skończyła się 27.11 a ubezpieczyłam samochód 7.12. Czy jeżeli do nowego roku nie dostanę żadnej wiadomości o karze zostaje ona przedawniona ? Czy i tak będę musiała zapłacić za wcześniejszy rok ?
Niestety, powiadomienie o nałożeniu kary może przyjść z opóźnieniem, więc nawet w 2021 roku. Jednak kara będzie zasadna, jeśli kontrolę przeprowadzono jeszcze w 2020, czyli w roku, w którym rzeczywiście brakowało ubezpieczenia przez jakiś czas. Musi być Pani świadoma, że już w momencie zakupu polisy po przerwie brak OC prawdopodobnie został wykryty.
avatar autora komentarza
Czy orientuje się Pani, na jakiej podstawie można stwierdzić kiedy realnie nastąpiła kontrola-w którym roku? Dążę do pytania, czy można jakkolwiek kwestionować taką datę kontroli na podstawie samego pisma w momencie kiedy otrzymamy takowe znacznie później już po wykupieniu polisy, kiedy to z automatu jest sprawdzana ciągłość (wstecz) i realnie dopiero wówczas może wystąpić rzeczywista kontrola, a zapominalski ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty kary np. za dłuższy okres braku OC w roku poprzednim?
Jeśli w piśmie z wezwaniem, które otrzymał Pan od UFG, nie ma określonego terminu przeprowadzenia kontroli, myślę, że warto zwrócić się do UFG z prośbą o udzielenie takiej informacji.
avatar autora komentarza
Witam, dzisiaj zauważyłam, że dwa auta (samochod ciezarowy i samochod osobowy) zakupione ponad pol roku temu nie mają ważnej polisy... kolejno od 20 pazdziernika 2020 i 11 listopada 2020. Czy jesli zostaną ubezpieczone 1/2 stycznia 2021, a urzad do tego czasu nie wykryje braku OC kara maksymalna bedzie obowiazywała za te dwa dni? I tak mam największą możliwą karę za oba, więc proszę o poradę.. Są to dodatkowe auta, ktore do tego czasu nie muszą wyjeżdżać na drogę, a niedopatrzenie braku OC było spowodowane.kupnem aut używanych z dlugą datą ważności polisy.
Jeśli do końca 2020 roku UFG nie przeprowadzi kontroli lub brak OC nie wyjdzie na jaw w inny sposób (np. podczas kontroli drogowej), kara za brak OC w tym roku nie powinna zostać naliczona. Jednak nawet jeden dzień zwłoki w kolejnym roku może skutkować otrzymaniem kary, jeśli zostanie Pani skontrolowana w 2021.
avatar autora komentarza
Mam pytanie odnośnie tej kwestii. Mianowicie u mnie sytuacja wygląda tak że pożyczyłem pieniądze na auto od szwagra. Szwagier wziął auto na siebie a mnie dopisano jako współwłaściciela (na wypadek gdybym nie oddawał pieniędzy). W lipcu trafiłem do szpitala,, stwierdzono u mnie ciężką chorobę neurologiczną i następne 3 miesiące spędziłem na zwolnieniu lekarskim..W trakcie mojego pobytu w szpitalu spóźniłem się z ubezpieczeniem samochodu 14 dni. Na początku grudnia szwagier dostał do zapłaty karę w wysokości 5200 chociaż nie miał z tym samochodem nic wspólnego od czasu zakupu. Czy jest szansa na anulowanie kary?
Niestety, raczej nie. Pański szwagier (jako współwłaściciel) w takim samym stopniu odpowiada za formalności związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu, jak Pan. Dlatego też zadbanie o nowe ubezpieczenie było także jego obowiązkiem, mimo że w rzeczywistości nie korzysta z samochodu.
avatar autora komentarza
W 2019 roku kupiłam samochód,niestety nie mogłam go przerejestrować ponieważ jest do kompletnego remontu i nie mogłam zrobić przeglądu . Samochód nadal jest remontowany.Nie jeździ. Do listopada 2019 było ubezpieczenie poprzedniego właściciela. Zapomniałam przedłużyć. Do chwili obecnej nie ma OC. Czy jeżeli w roku 2020 nie zostanie dokonana kontrol to opłacając OC z dniem 1.2021 uniknę kary?
Jeśli kontrola nie została przeprowadzona do końca 2020 roku, kara za brak OC w ubiegłym roku nie powinna zostać naliczona. Trzeba jednak pamiętać, że pismo z wezwaniem do zapłaty kary może zostać nadesłane z opóźnieniem. Oznacza to, że nawet jeśli do tej pory nie otrzymała Pani informacji z UFG, nadal istnieje ryzyko, że przeprowadzono kontrolę w ubiegłym roku, jednak wezwanie jeszcze do Pani nie dotarło. Tak czy inaczej jak najszybszy zakup polisy jest konieczny, aby uniknąć kary za kolejny rok.
avatar autora komentarza
Wszystko fajnie,tylko człowiek czasami zapomina i tu taka niespodzisnka. Czy jest szansa na umozenie? Czy ta instytucja bezdusznie kara i karze płacić Ponieważ pojazd nabyłem i nie pamiętałem daty ponowienia OC, spóźniłem się 12 dni. Motocyklem w zimę się nie jeździ . ale przezornie sprawdziłem ,niestety było już za późno.
Niestety, umorzenie kary za brak OC może mieć miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach, np. wtedy, gdy kierowca jest w trudnej sytuacji finansowej. Obawiam się, że Pana sytuacja nie będzie kwalifikowała sprawy do umorzenia.
avatar autora komentarza
Mam pytanie. Dostałam do zapłacenia karę za dwudniowe spóźnienie w opłacie OC. Kupiłam samochód, otrzymałam dowód rejestracyjny na dwa dni przed końcem OC i postanowiłam samochód ubezpieczyć. Niestety przez dwa dni nie udało mi się skontaktować ani telefonicznie ani e-mailowo z firmą ubezpieczeniową. Chciałam to zrobić zdalnie, gdyż covid ,,pozamykał'' wiele usług i biur. Niestety, z firmą ubezpieczeniową skontaktowałam się i dopiero po dwóch dniach idąc osobiście udało się ubezpieczyć auto. Czy ta sytuacja może być uwzględniona w odwołaniu.
Biorąc pod uwagę ogrom możliwości zakupu polisy, jakie dają dziś ubezpieczyciele, obawiam się, że sytuacja ta nie wpłynie na cofnięcie nałożonej kary. Gdyby w przyszłości pojawiły się podobne problemy z zakupem ubezpieczenia, proszę rozważyć skorzystanie z internetowej porównywarki ubezpieczeń (https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/kalkulator-oc-ac/), w której można nabyć potrzebną polisę o dowolnej porze i w dowolny dzień tygodnia. Całą drogę od wyboru, po opłacenie ubezpieczenia i odbiór polisy pokonuje się online, bez konieczności kontaktowania się z TU.
avatar autora komentarza
Dobrze rozumiem nie miałem ubezpieczenia od 15.12.2020-23.12.2020 to urząd ma tylko te 7 dni na wszczęcie kontroli?
W namierzaniu przerw w ubezpieczeniu OC kierowców bierze udział także narzędzie zwane wirtualnym policjantem. Wyłapuje ono nie tylko przerwy między jedną polisą a drugą (czyli już po zakupie nowego ubezpieczenia), ale również te, które nadal trwają. Oznacza to, że w Pana przypadku zarejestrowanie przerwy mogło mieć miejsce już od 15.12.2020 roku.
avatar autora komentarza
Witam Otóż firma w której miałem OCsamochodu osobowego przestała istnieć i z tego powodu mam przerwę w OC od 20.09.20 do 04.01.21 ponieważ nie poinformowano mnie o takiej sytuacji. Teraz pytanie czy może zostać nałożona kara za brak OC? Zapłaciłem OC od05. 01.21 w innej formie ubezpieczeniowej. Jeżeli musi album zapłacić karę to za jaki okres, czy od 20.09.20 czy może od 01.01.21?
Jeśli UFG przeprowadził kontrolę w 2020 roku, może przyjść pismo z wezwaniem do zapłaty kary (pisma te przychodzą często z opóźnieniem, tj. niekoniecznie do końca roku, w którym nastąpiła przerwa w ochronie OC). Jeśli takiej kontroli do końca ubiegłego roku nie było, kara za 2020 rok nie zostanie już nałożona. Może jednak zostać nałożona na Pana kara za brak OC przez 4 pierwsze dni 2021 roku, jeśli do 31.12.2021 roku UFG zweryfikuje ciągłość Pana polisy.
avatar autora komentarza
Witam. Mam takie pytanie, wiem na pewno że miałem przerwę w OC w 2020r. Już 2021r jeszcze nie dostałem żadnego mandatu, ale chcę mieć z tym spokój. Jak dowiedzieć się czy mam mandat czy nie. Bo jak zrozumiałem dobrze 2021 nie mogą już nałożyć karę.
Jeśli UFG nałożyło karę za brak OC w 2020 roku, otrzyma Pan pismo. Nadal istnieje szansa, że kontrola ciągłości Pana polisy nie odbyła się do 31.12.2020 i być może uniknie Pan sankcji. Jeśli przed końcem ubiegłego roku UFG nie przeprowadził kontroli, a zrobiono to dopiero w 2021, kara za przerwę w ubezpieczeniu OC, która miała miejsce w 2020 roku nie zostanie już nałożona.
avatar autora komentarza
Witam, otrzymałam list o mandacie w wysokości 2600 zł, za brak OC miedzy 7.10 a 11.10. 2020 List został napisany 29.12.2020 jednak data wysłania listu jest z 11.01.2021. Czy mogłabym jakoś się odwołać do tej kary? Czy jest możliwość ze wpisano datę „pod nich”?
Jeśli list z wezwaniem do zapłacenia kary za brak OC został sporządzony 29.12.2020 roku, oznacza to, że prawdopodobnie kontrolę również przeprowadzono w 2020 roku, a to właśnie termin przeprowadzenia kontroli decyduje o tym, czy kara może zostać nałożona. Niestety, moim zdaniem w takim przypadku kara jest zasadna.
avatar autora komentarza
Witam, Sprzedawca mojego auta miał zapłaconą I ratę ubezpieczenia OC. Zgłosiłem ubezpieczycielowi zmiany dotyczące właściciela i opłaciłem II ratę polisy. Po opłaceniu II raty otrzymałem polisę na swoje nazwisko. Ubezpieczyciel po okresie obowiązywania polisy nie wznowił kontynuacji ani nie poinformował mnie o potrzebie ubezpieczenia. Po trzech tygodniach od zakończenia polisy skontaktowałem się z ubezpieczycielem ale niestety stwierdził że w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z kontynuacją ubezpieczenia i mnie nie ubezpieczył a moim obowiązkiem było ubezpieczyć pojazd. Uważam że jest to nieprawidłowa interpretacja przepisów. Przecież zapłaciłem II ratę polisy sprzedającego i tym sposobem wszedłem w zamian za niego w prawa i obowiązki wynikające z umowy OC. Moim zdaniem ubezpieczyciel powinien dokonać kontynuacji ubezpieczenia. Stoję również na stanowisku że w takich sytuacjach wątpliwych prawnie firmy ubezpieczeniowe powinny informować klientów że mają obowiązek ubezpieczenia pojazdu. Informacja powinna przyjść przed zakończeniem polisy. Celem wydania takich przepisów była ochrona potencjalnych ofiar zdarzeń drogowych. Przez to że moja polisa przez okres 3 tygodni nie była kontynuowana firma ubezpieczeniowa naraziła mnie na ogromne ryzyko. UFG działa zero jedynkowo. Nie bierze pod uwagę żadnych okoliczności, nie bada stopnia zawinienia. Okoliczności mojej sprawy wskazują że byłem w mylnym przekonaniu że ubezpieczenie będzie kontynuowane. Niestety dopatrzono się przerwy w ciągłości ubezpieczenia. Kara 5200 zł. Czy jest sens iść do sądu i skarżyć firmę ubezpieczeniową że nie dokonała kontynuacji ubezpieczenia ?
Niestety, w tej sytuacji racja jest po stronie ubezpieczyciela. Ubezpieczenie OC zazwyczaj przedłuża się automatycznie na kolejny rok, ale istnieją od tej reguły trzy wyjątki, kiedy polisa nie odnowi się automatycznie. Można o nich przeczytać w artykule na https://mubi.pl/poradniki/automatyczne-odnowienie-oc/#kiedy-oc-nie-odnowi-sie-automatycznie. Tak jest m.in. przy korzystaniu z polisy poprzedniego właściciela samochodu. Osoba, która kupuje używany pojazd i otrzymuje polisę po poprzednim właścicielu, musi zdawać sobie sprawę, że z ubezpieczenia może korzystać tylko do dnia określonego w umowie zawartej jeszcze przez poprzedniego właściciela, ale przed upływem tego terminu musi kupić nowe ubezpieczenie na własną rękę, aby nie narazić się na przerwę w ochronie. Nawet jeśli nie zalegał Pan z zapłatą rat, polisa zgodnie z prawem przestała obowiązywać z tego powodu, że była polisą przejętą po zbywcy. Ubezpieczyciel również nie miał obowiązku informować o kończącej się umowie i konieczności zawarcia nowej, chociaż niektóre towarzystwa wysyłają przypomnienie. Myślę, że w tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak zapłacić kwotę, którą obciążył Pana UFG i jak najszybciej kupić nowe OC.
avatar autora komentarza
Witam. Czy UFG może żądać zapłacenia kary, jeśli ktoś stracił źródło dochodu ?
Jeśli kierowca, na którego UFG nałożył karę za brak OC, znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, może zwrócić się do UFG o umorzenie kary z tego właśnie względu. Wówczas instytucja ta może całkowicie zrezygnować z żądania opłacenia kary lub jej części albo zastosować ulgę.
avatar autora komentarza
W temacie: Czy kara za brak OC jest jednorazowa? Poruszany jest wątek dwóch pojazdów, a mnie interesowałby wątek dwóch lat. UFG przeprowadza kontrolę w grudniu danego roku a następnie w styczniu roku następnego. Czy może domagać się kary za jeden rok, a później jeszcze raz za na następny rok, bo brak OC dotyczył okresu na przełomie lat np. 2019/2020?
avatar autora komentarza
Dzień dobry. Miałem przerwę w ubezpieczeniu do 19 listopada jednak żaden list z UFG nie przyszedł. Rozumiem że są one wysyłane z opóźnieniem ale czy mogę jakoś sprawdzić czy kontrola mojego pojazdu miała miejsce?
avatar autora komentarza
Kupiłem "zwłoki" samochodu specjalnego (foodtruck), ktory kilka lat stał na placu, nie jezdził. Poprzedni wlasciciel nie oplacal OC. Samochod jest obecnie w trakcie odbudowy. Czy po zgloszeniu do przerejstrowania (dopiero po otrzymaniu przegladu technicznego po remocie) i ponownym zgloszeniu do OC nastapi kontrola UFG? Jak sa traktowane samochody specjalne i przyczepy za brak polisy OC?
Obowiązek wykupienia OC spoczywa na właścicielu pojazdu, więc nie musi się Pan przejmować brakiem opłat u poprzedniego właściciela. Przyczepa traktowana jest jako "inny pojazd", więc najwyższa kara za brak OC to 930 zł. Natomiast co do samochodów specjalnych, to mam problem. Zgodnie z tabelą UFG, jeśli pojazd zarejestrowany jest jako specjalny, to podpada on także pod kategorię "inne pojazdy".
avatar autora komentarza
Witam dostałam karę 2800 bo kupiłem auto i przegapiłem Oc ubezpieczenie było na wcześniejszego właściciela do08.01.21 A ja wykupiłem 18.01.21 czy można to jakoś anulować .
Niestety nie można jej anulować. Zmniejszenie wysokości kary lub jej umorzenie możliwe jest tylko w przypadku trudnej sytuacji finansowej właściciela pojazdu.
avatar autora komentarza
Pani Katarzyno. Albo jest Pani calkowicie niekompetentna albo to artykoł sponsorowany. W punkcie trzecim Pani "poradnika" tworzy Pani wlasne przepisy i robi ludziom wode z mozgu. . Art. 92. o ubezp. obowiąz. ,- zasadniczo rozni sie od Pani fachowej opinii: "Przedawnienie roszczeń z tytułu opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia 1.Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym NIE SPEŁNIONO obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z zastrzezeniem p2. Pani "dobra rada":.. " – najwcześniej po 3 latach od dnia kontroli i jednocześnie nie później niż 3 lata od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym WYKRYTO LUKĘ w historii ubezpieczenia pojazdu" ...Wprowadza czytelnikow w blad. . Calkowicie zmienia sens przepisu. Sugeruje Pani że Fudnusz ma narzedzia unieumozliwiajace przedawnienie jego kary. trzymczasem ustawodaca jasno okresla temin w ktorym zobowiazanie sie przsdawnia Nie ma tez kruczow w pkt2 ktore uzasadnialyby Pani sceptyczną opinie na temat przedawnienia. Na koniec dodam że jak sie cos raz przedawni to nic tego nie przerwie, ani kolejna kontrola, ani sad a tym bardziej żaden partacz.
avatar autora komentarza
witam, jestem wspolwlascicielem samochodu, ale praktycznie nie mam kontaktu z drugim wspolwlascicielem, ktory tego samochodu uzywa. nie oplacil on ubezpieczenia i dostalem wezwanie do zaplaty 5600 zl. Obiecal splacic dlug w odpowiednim czasie, natomiast mam pytanie - o ile złotych wzrasta kara, gdy minie termin zaplaty (30 dni), a on wciaz nie splaci dlugu? oraz, czy kiedy rozdzieli on dług na raty i zacznie je splacac, to w trakcie tego moge sie zrzec wspolwlasnosci?
Gdy minie termin dokonania opłaty, należność będzie ściągana zgodnie z procedurami administracyjnymi, czyli urząd skarbowy przeprowadzi postępowanie egzekucyjne. Natomiast więcej informacji o zrzeczeniu współwłasności znajduje się w artykule https://mubi.pl/poradniki/jak-zniesc-wspolwlasnosc-samochodu/.
avatar autora komentarza
kupiłem samochód,lecz nie opłaciłem polisy,ponieważ sądziłem,że przyjdzie zawiadomienie aby zapłacić OC,jestem starym schorowanym człowiekiem,leczę się z powodu raka prostaty,mam wszczepiony stymulator serca i inne dolegliwości,pisałem o umorzenie zapłaty kary,lecz dostałem pismo,że mam zapłacić co najwyżej pójdą mi na rękę i rozłożą na raty,mam na utrzymaniu 3 osoby i mój dochód netto wynosi 815 złotych na osobę,ponadto nie posiadam żadnych oszczędności,mieszkam w starym poniemieckim domu,w którym nie mam nawet wanny,czy prysznica,nie wiem co mam dalej robić nie mam z cego żyć,a tu taka wielka kara co robić.
avatar autora komentarza
no niestety nikt mi nie odpowiedział
avatar autora komentarza
brak przez wekend i kare mam zapłacic czy to normalne
Niestety nałożona w tym przypadku kara wydaje się zasadna. Jeśli ważność polisy OC kończy się w dniu wolnym od pracy, dobrą praktyką jest zakup nowego ubezpieczenia z wyprzedzeniem lub posłużenie się kalkulatorem ubezpieczeń na mubi.pl, który umożliwia zakup polisy także w weekendy i święta.
avatar autora komentarza
Z uwagą przeczytałem Pani artykuł. Proszę więc o informację, czy dobrze rozumuje? Przykladowo: nie posiadam OC na pojazd w tym roku, od 01.01.22r ubezpieczam wspomniany pojazd w zakresie oc. Czy UFG przeprowadzając kontrolę w 2022roku może ukarać mnie za brak polisy w 2021roku? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Jeśli UFG przeprowadzi kontrolę dopiero w 2022 roku, to kara za brak OC w 2021 roku nie powinna zostać nałożona.
avatar autora komentarza
witam, mam pytanie, w piątek rejestrowałam auto 24/09 , polisę mam wystawioną od 27/09. Jak będzie naliczona kara za 3 dni przerwy czy 4 dni?
Według mnie za 3 dni.