Kara za brak ciągłości OC jest nakładana nawet za 1 dzień przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia. Wysokość kary za przerwę w OC komunikacyjnym zależy od rodzaju zarejestrowanego pojazdu, liczby dni bez ważnego OC i minimalnej płacy brutto, wynoszącej 2250 zł w 2019 roku. Najmniej płacą właściciele motocykli i motorowerów, najwięcej – właściciele samochodów ciężarowych. Za brak obowiązkowego OC karani są również rolnicy.

Tabela kar za brak OC 2019

Liczba dni bez OCSamochód osobowySamochód ciężarowyInne pojazdy
(np. motocykle, motorowery)
Do 3 dni900 zł1375 zł150 zł
Od 4 dni do 14 dni2250 zł3380 zł380 zł
Powyżej 14 dni4500 zł6750 zł750 zł

Najwyższą karę za brak ubezpieczenia OC zapłacisz, mając nieubezpieczony samochód osobowy lub ciężarowy przez więcej niż 14 dni. Niezależnie od tego, czy luka w historii ubezpieczenia to 3 miesiące, czy 11 miesięcy, kara będzie taka sama.

Na najmniejsze koszty narażeni są właściciele innych pojazdów wspomnianych w tabeli:

 • motocykli,
 • motorowerów,
 • przyczepek samochodowych,
 • przyczep kempingowych,
 • quadów.

Kara za brak OC rolnika 2019

Kara za brak OC rolnika wynosi 230 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę), a kara za brak ubezpieczenia budynków rolniczych to 570 zł (¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę).

1/10 z 2250 zł to 225 zł. Dlaczego kara dla rolnika wynosi 230 zł?

Karę za brak OC zaokrągla się do pełnych 10 zł w górę.

Kiedy przychodzi kara za brak OC?

Nie znasz dnia ani godziny otrzymania wezwania z UFG. Fundusz nie podaje dnia kontroli ubezpieczeń OC pojazdów. System może wykryć brak OC Twojego samochodu w dowolnym momencie.

Dzięki automatycznemu systemowi wykrywania nieubezpieczonych UFG wystawił 79 935 wezwań właścicielom nieubezpieczonych pojazdów w 2017 roku. To prawie 70% wszystkich wezwań do zapłaty wystawionych przez UFG, co świadczy o wysokiej skuteczności tzw. wirtualnego policjanta.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Aby uniknąć kary za przerwę w ubezpieczeniu OC, musisz w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania:

 • udowodnić UFG, że w tym okresie Twój samochód był ubezpieczony, więc zakład ubezpieczeń musiał popełnić błąd w przekazywaniu informacji,
 • udokumentować, że nie dotyczy Cię obowiązkowe ubezpieczenie OC, bo np. Twoje auto zostało skradzione i nie masz nowego.

Jeśli zarzut braku OC dotyczy wcześniej sprzedanego przez Ciebie samochodu, musisz przedstawić UFG:

 • dowód zbycia auta – np. umowę sprzedaży,
 • dowód ważnego ubezpieczenia pojazdu do dnia jego sprzedaży.

Wszystkie wspomniane dokumenty możesz przekazać UFG e-mailowo na adres [email protected], pocztą tradycyjną, faksem lub osobiście. Tutaj sprawdzisz szczegóły swojej sprawy. Przygotuj numer z wezwania od UFG i załóż konto na www.ufg.pl. Po zalogowaniu się zyskasz pełny dostęp do danych.

Nie umiem znaleźć umowy ubezpieczenia OC. Co mam zrobić?

Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby wystawiła dla Ciebie ZOPUK – zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego, które jest uznawane przez UFG.

Nie umiem znaleźć umowy sprzedaży auta i nie mogę skontaktować się z osobą, która kupiła samochód. Co mam zrobić?

Spróbuj zweryfikować dane o swoim byłym samochodzie w CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Usługi dla obywateli i przedsiębiorców pozwalają sprawdzić np. historię pojazdu. Jeśli chcesz poznać dane właściciela pojazdu lub konkretnego kierowcy, złóż wniosek o udostępnienie danych. Drugą opcją jest prośba do zakładu ubezpieczeń o wystawienie ZOPUK. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zmianie właściciela auta.

Jak napisać odwołanie od kary za brak OC z UFG?

Wzór odwołania od kary za brak ubezpieczenia OC możesz pobrać tutaj To załącznik nr 2, który znajdziesz pod koniec dokumentu – Wzór wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Możesz odwołać się od zapłaty kary za brak ubezpieczenia OC, jeśli masz trudną sytuację finansową lub ogólnie życiową, więc po prostu brakuje Ci pieniędzy.

W szczególnych i popartych argumentami przypadkach UFG może:

 • całkowicie zrezygnować z kary,
 • zmniejszyć wysokość kary,
 • przesunąć termin płatności,
 • rozłożyć karę na raty bez odsetek.

Jeśli oczekujesz przesunięcia terminu płatności, określ we wniosku, kiedy spodziewasz się poprawy materialnej sytuacji rodziny.

Jakie dokumenty dołączyć do odwołania od kary za brak OC?

Przykładowe dokumenty, które warto dołączyć do odwołania od kary za brak OC, to:

 • informacja ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenia lekarskie i dokumenty o leczeniu szpitalnym,
 • zaświadczenie o inwalidztwie,
 • zaświadczenie o dochodach z ZUS-u, od pracodawcy albo z urzędu pracy,
 • zaświadczenie o statusie bezrobotnego,
 • zaświadczenia o innych długach,
 • postanowienia sądów i komorników,
 • protokoły o stanie majątkowym.

Kiedy UFG może odwołać karę za brak OC?

Kryteria oceny wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej i materialnej to m.in.:

 • niski dochód na członka rodziny w roku nałożenia kary,
 • dzieci do ukończenia 25. roku życia, które nie osiągają własnych dochodów,
 • bezrobocie poświadczone przez Urząd Pracy,
 • wysokie koszty utrzymania osób w gospodarstwie domowym,
 • brak nieruchomości lub wartościowych ruchomości, które pokryłyby dług,
 • zadłużenie w banku,
 • zadłużenie z tytułu alimentów,
 • inne obciążenia.

UFG może zrezygnować z kary za brak OC również, jeśli jesteś osobą ciężko i przewlekle chorą lub masz na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną. Fundusz rezygnuje z kary również w sytuacji, w której właściciel nieubezpieczonego pojazdu utracił majątek życia wskutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Przedawnienie kary za brak ciągłości OC

Chcesz przeczekać karę za brak OC? To się nie opłaca. Data przedawnienia może się przesunąć. Poza tym UFG naliczy odsetki.

Kara za brak ubezpieczenia OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, ale nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto brak OC. Istnieją jednak czynniki, które przerywają bieg przedawnienia i wydłużają go:

 • działania organu egzekucyjnego, których celem jest wyegzekwowanie opłaty karnej od dłużnika;
 • przyznanie się przez nieubezpieczonego do braku OC;
 • wszczęcie postępowania sądowego w celu ustalenia, czy samochód był ubezpieczony, czy nie;
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Jak zapłacić karę za OC?

W ciągu 30 dni od wezwania musisz zapłacić karę za brak OC. W przeciwnym razie jej ściąganiem zajmie się miejscowy urząd skarbowy w postępowaniu egzekucyjnym. Aby zapłacić karę, zanim do sprawy wkroczy skarbówka, przelej opłatę na indywidualny numer rachunku podany na wezwaniu.

W innych przypadkach karę przelej na konto 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 (CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.), wpisując w tytule przelewu numer sprawy w UFG albo pojazd marki [podaj markę] nr rej. [podaj numer rejestracyjny], opłata za rok [uzupełnij rok]. Schemat uzupełnij np. tak: pojazd marki Audi nr. rej. ABC 12AB, opłata za rok 2019.

Czy dostanę karę za brak OC przez kilka lat?

Nie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym przeczytasz tutaj, nakłada kary za brak OC tylko za rok, w którym wykryto lukę w czyjejś historii ubezpieczenia.

Jeśli nie masz podpisanej umowy OC od października 2018, a przerwa w ubezpieczeniu Twojego pojazdu została wykryta w kwietniu 2019, zapłacisz karę za okres od stycznia do kwietnia 2019.

Czy dostanę mandat za brak OC?

Jaka jest kara za brak OC przy sobie? Żadna.

Jeśli przed 1 października 2018 kierowca nie miałby w samochodzie papierowego potwierdzenia aktualnego ubezpieczenia OC, dostałby mandat w wysokości 50 zł. Od 1 października 2018 kierowcy mogą jeździć bez potwierdzenia OC i dowodu rejestracyjnego. Policja może sprawdzić status ubezpieczenia w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Czy kara za brak OC jest jednorazowa?

Teoretycznie możesz zapłacić karę za brak OC nawet kilka razy. Wszystko zależy od liczby Twoich pojazdów, które powinny mieć obowiązkowe OC, oraz od daty kontroli ubezpieczenia OC.

Wyobraź sobie, że masz samochód osobowy, który nie był ubezpieczony od stycznia do marca 2019, i motocykl, który nie miał ważnego OC przez 10 dni w kwietniu 2019. Jeśli UFG wykryje w listopadzie 2018 te luki, wezwie Cię do zapłaty odpowiednio 4500 zł i 380 zł.

Czy można dostać karę za brak OC w dniu rejestracji samochodu?

Tak. Musisz mieć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji samochodu i nie później niż przed używaniem auta na drodze. Wyobraź sobie, że jedziesz już zarejestrowanym samochodem, ale nieubezpieczonym, i bum – masz stłuczkę albo, co gorsza, wypadek.

Po pierwsze, UFG wypłaci za Ciebie pieniądze poszkodowanej osobie, ale będzie domagać się zwrotu odszkodowania w ramach regresu ubezpieczeniowego.

Po drugie, za brak ubezpieczenia OC przez 1 dzień zapłacisz 900 zł. Po zsumowaniu kary za brak OC i odszkodowania może się okazać, że znacząco przewyższa składkę OC.

Kto może skontrolować, czy mam ubezpieczenie OC samochodu?

Art. 84. ust. 2. podaje, które organy są zobowiązane do skontrolowania, czy masz aktualną umowę OC, a które są uprawnione.

Do kontroli są zobowiązane:

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy celne,
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów.

Do kontroli ważności OC komunikacyjnego są uprawnione:

 • UFG,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Jeśli podczas kontroli okaże się, że samochód nie jest ubezpieczony, informacja o braku OC zostanie przekazana do UFG w ciągu 14 dni od dnia kontroli.

Kto sprawdza, czy rolnik ma ubezpieczenie OC?

Obowiązek kontroli ubezpieczenia OC rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych spoczywa na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta w zależności od położenia gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania rolnika. Kontrolę może przeprowadzić też starosta, a UFG tylko w przypadku sprawdzania ważności OC rolnika.

Jak jest naliczana kara za brak OC?

Podstawą do obliczania kary za brak OC jest minimalne wynagrodzenie brutto w danym roku kalendarzowym. Wynosi 2250 zł w 2019 roku. Wysokość opłaty zależy od rodzaju nieubezpieczonego pojazdu i długości przerwy w historii ubezpieczenia.

100% kary za brak ubezpieczenia OC dłużej niż 2 tygodnie wynosi:

 • 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodu osobowego,
 • 3-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów,
 • ⅓ minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku innych pojazdów, np. motocykli i motorowerów.

Jeśli nie masz OC od 4 do 14 dni, zapłacisz 50%. Jeżeli nie masz OC do 3 dni, zapłacisz 20% opłaty karnej. Kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Czy UFG ustala wysokość kar za brak ubezpieczenia OC?

Nie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tylko weryfikuje, czy właściciele zarejestrowanych pojazdów mechanicznych mają OC i wysyła wezwania do zapłaty kar. Ich wysokość reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Płaca minimalna, która jest podstawą do obliczeń, jest ogłaszana do 15 września każdego roku na kolejny rok. Już jesienią 2019 możesz się dowiedzieć, ile będą wynosiły kary OC w 2020. Ostateczną wysokość opłat podaje UFG do 3 stycznia każdego roku.

Kiedy możesz dostać karę za brak OC?

Na kary często narażają się osoby, które kupiły używany samochód z ubezpieczeniem OC sprzedawcy, a potem nie pamiętają o podpisaniu nowej umowy. W tej sytuacji ubezpieczenie OC nie przedłuża się automatycznie i łatwo zapomnieć o zawarciu nowej umowy. Według Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ta sytuacja dotyczy prawie 40% kierowców ukaranych za brak OC.

Raport UFG za 2017 rok podaje jako przyczyny braku OC pojazdu również:

 • brak pieniędzy na opłacenie składki,
 • przekonanie, że dla niesprawnego lub nieużywanego auta, które stoi w garażu, OC jest niepotrzebne,
 • nieopłacenie raty składki za OC, co wiąże się z pierwszym powodem.

Fundusz zwraca też uwagę, że to osoby młode są głównie przekonane, że ubezpieczenie OC pojazdu nie jest ważne.

Ile będzie wynosić kara za brak OC w 2020?

2700 zł – taką płacę minimalną brutto na 2020 rok postuluje Partia Wiosna Roberta Biedronia. Ile wynosiłaby kara za brak ubezpieczenia OC, gdyby taka stawka weszła w życie?

Tabela symulacji kar za przerwę w OC 2020

W nawiasie podano, o ile wzrosłyby kary w porównaniu do stawek w 2019 roku, gdyby wynagrodzenie minimalne podniesiono do 2700 zł.

Liczba dni bez OCSamochód osobowySamochód ciężarowyInne pojazy
(np. motocykle, motorowery)
Do 3 dni1080 zł
(+180 zł)
1620 zł
(+270 zł)
180 zł
(+30 zł)
Od 4 dni do 14 dni2700 zł
(+450 zł)
4050 zł
(+670 zł)
450 zł
(+70 zł)
Powyżej 14 dni5400 zł
(+900 zł)
8100 zł
(+1350 zł)
900 zł
(+150 zł)

Tabela kar za brak OC 2018

Liczba dni bez OCSamochód osobowySamochód ciężarowyInne pojazy
(np. motocykle, motorowery)
Do 3 dni840 zł1260 zł140 zł
Od 4 dni do 14 dni2100 zł3150 zł350 zł
Powyżej 14 dni4200 zł6300 zł700 zł

Źródło informacji:

https://mojafirma.infor.pl/moto/auto/ubezpieczenie-pojazdu/785356,Kary-za-brak-OC-w-2018-r.html

W porównaniu do kar za brak OC 2019 opłaty w 2018 zwiększyły się maksymalnie o 450 zł w przypadku kary za brak ubezpieczenia OC samochodu ciężarowego powyżej 14 dni i minimalnie o 10 zł w przypadku braku OC motocykla do 3 dni.

Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Oceń artykuł

4,83
Loading...

Porównaj teraz najtańsze ubezpieczenia samochodu

Dzięki porównaniu nawet 53 ofert ubezpieczeń zawsze oszczędzasz na polisach OC i AC. Porównaj ceny OC/AC