Kara za brak OC 2020 – jak uniknąć i napisać odwołanie?

Kara za brak OC jest nakładana nawet za dzień przerwy między kolejnymi umowami ubezpieczenia. Wysokość kary jest zależna od rodzaju zarejestrowanego pojazdu, liczby dni bez ważnego OC i minimalnej płacy brutto, która wynosi 2600 zł w 2020 roku. Najmniej za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu mogą zapłacić właściciele motocykli i motorowerów, najwięcej – właściciele samochodów ciężarowych.

Ile wynosi kara za brak OC w 2020 roku?

Od 170 zł do 7800 zł w zależności od pojazdu i okresu bez ważnego OC. Najwyższą karę za brak ubezpieczenia OC zapłacisz, mając nieubezpieczony samochód osobowy lub ciężarowy przez więcej niż 14 dni. Niezależnie od tego, czy luka w historii ubezpieczenia to 3 miesiące, czy 11 miesięcy, kara będzie taka sama. Dla właścicieli samochodów osobowych bez OC to aż 5200 zł, dla właścicieli ciężarówek bez OC – 7800 zł! To kwoty dramatycznie wysokie w porównaniu do średniej ceny OC dla użytkowników porównywarki Mubi.pl, która wyniosła 785 zł w styczniu 2020 roku.

Na najmniejsze koszty narażeni są właściciele innych pojazdów wspomnianych w tabeli. Inne pojazdy to m.in. motocykle, motorowery, przyczepki samochodowe, kempingowe czy quady, o których ubezpieczeniu przeczytasz więcej w artykule Co musisz wiedzieć przed zakupem quada? Ubezpieczenie quada, warunki rejestracji i jazdy.

Ekspert Mubi radzi

Czy można dostać karę za brak OC przez kilka lat? Nie, kary nakładane są tylko za rok, w którym została wykryta luka w historii ubezpieczenia. Jeśli samochód osobowy nie miał OC od 17 grudnia 2018 roku, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykrył przerwę w ubezpieczeniu pojazdu 4 stycznia 2019 roku, to nałożył karę wyłącznie za okres od 1 do 4 stycznia 2019 roku, nie za 19 dni bez ubezpieczenia od 17 grudnia 2018 roku.

Czy kara za brak OC jest jednorazowa? Teoretycznie możesz ją zapłacić nawet kilka razy. Wszystko zależy od liczby Twoich pojazdów, które powinny mieć obowiązkowe OC, oraz od daty kontroli.

Przykład

Wyobraź sobie, że masz samochód osobowy, który nie był ubezpieczony od 10 stycznia do 1 lutego 2020 roku, i motocykl, który nie miał ważnego OC przez 5 dni w styczniu 2020 roku. Jeśli UFG wykryje w listopadzie 2020 roku te luki, wezwie Cię do zapłaty odpowiednio 5200 zł i 430 zł.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Jak oblicza się karę za brak OC?

Podstawą do obliczenia kary za brak OC jest minimalne wynagrodzenie brutto w danym roku kalendarzowym. Wynosi 2600 zł w 2020 roku. Wysokość opłaty zależy od rodzaju nieubezpieczonego pojazdu i długości przerwy w historii ubezpieczenia.

100% pełnej opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC dłużej niż 14 dni odpowiada:

 • dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodu osobowego (5200 zł),
 • trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów (7800 zł),
 • ⅓ minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku innych pojazdów, np. motocykli i motorowerów (870 zł).

Jeśli Twój pojazd nie ma ważnego OC od 4 do 14 dni, zapłacisz 50% pełnej opłaty karnej. Jeżeli nie masz OC do 3 dni, zapłacisz 20% pełnej opłaty karnej. Kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Ekspert Mubi radzi

O ile UFG weryfikuje, czy zarejestrowane pojazdy mechaniczne mają aktualne ubezpieczenie OC, o tyle wysokość kar jest regulowana przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Kiedy nakłada się karę za brak ubezpieczenia OC?

Nie znasz dnia ani godziny otrzymania wezwania z UFG. Fundusz nie podaje dnia kontroli ubezpieczeń OC pojazdów. System może wykryć brak OC Twojego samochodu w dowolnym momencie. Jak podaje raport UFG za III kwartały 2019 roku, aż 72 399 wezwań do zapłaty kary za brak OC komunikacyjnego pochodziło od UFG, z czego 56 335 z Ośrodka Informacji, 872 z Likwidacji Szkód i 15 192 z Wydziału Opłat. Sumarycznie stanowią aż 78% wszystkich wezwań komunikacyjnych.

Przychody UFG z tytułu opłat za brak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wyniosły aż 220 410 800 zł w III kwartałach 2019 roku. To aż 72,88% więcej w porównaniu do wyniku za III kwartały 2018 roku.

Ekspert Mubi radzi

Na karę za brak OC często narażają się osoby, które kupiły używany pojazd z aktualnym OC sprzedawcy, ale zapomniały, że taka umowa wygasa automatycznie, więc nie kupiły nowego ubezpieczenia na czas. Według UFG ta sytuacja dotyczy niemalże 40% ukaranych kierowców. Ponadto najczęstsze przyczyny braku ubezpieczenia OC pojazdu to: brak pieniędzy za opłacenie składki, przekonanie, że OC jest niepotrzebne dla samochodu nieużywanego bądź niesprawnego, nieopłacenie składki ratalnej.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Aby uniknąć kary za przerwę w ubezpieczeniu OC, w ciągu 30 dni od daty odbioru wezwania do zapłaty:

 • udowodnij UFG, że w okresie podanym na wezwaniu Twój samochód był ubezpieczony, więc zakład ubezpieczeń musiał popełnić błąd w przekazywaniu informacji,
 • udokumentuj, że nie dotyczy Cię obowiązkowe ubezpieczenie OC, bo np. Twoje auto zostało skradzione i nie masz nowego.

Jeśli zarzut braku OC dotyczy sprzedanego przez Ciebie samochodu, musisz przedstawić UFG:

 • dowód zbycia auta, np. umowę sprzedaży,
 • dowód ważnego ubezpieczenia pojazdu do dnia jego sprzedaży.

Te wszystkie dokumenty możesz przekazać UFG e-mailowo na adres [email protected], pocztą tradycyjną, faksem lub osobiście. Tutaj możesz sprawdzić szczegóły swojej sprawy. Przygotuj numer z wezwania od UFG i załóż konto na www.ufg.pl. Po zalogowaniu się zyskasz pełny dostęp do danych.

Nie umiem znaleźć umowy ubezpieczenia OC. Jak udowodnię UFG, że mój samochód jest ubezpieczony?

Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową i poproś o wystawienie ZOPUK. To zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego, które jest uznawane przez UFG.

Nie umiem znaleźć umowy sprzedaży auta i nie mogę skontaktować się z osobą, która kupiła samochód. Skąd mam wziąć dokumenty dla UFG?

Spróbuj zweryfikować dane o swoim byłym samochodzie w CEPiK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Usługi dla obywateli i przedsiębiorców pozwalają sprawdzić np. historię pojazdu. Jeśli chcesz poznać dane właściciela pojazdu lub konkretnego kierowcy, złóż wniosek o udostępnienie danych. Drugą opcją jest prośba do zakładu ubezpieczeń o wystawienie ZOPUK. Zaświadczenie powinno zawierać informację o zmianie właściciela auta.

Co powinno zawierać odwołanie od kary za brak OC samochodu?

Wzór odwołania od kary za brak ubezpieczenia OC możesz pobrać tutaj. To załącznik nr 2, który znajdziesz pod koniec dokumentu – Wzór wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Możesz odwołać się od kary za brak ubezpieczenia OC, jeśli masz trudną sytuację finansową lub ogólnie życiową, więc po prostu brakuje Ci pieniędzy.

W szczególnych i popartych argumentami przypadkach UFG może:

 • całkowicie zrezygnować z kary,
 • zmniejszyć jej wysokość,
 • przesunąć termin płatności,
 • rozłożyć karę na raty bez odsetek.

Jeśli oczekujesz przesunięcia terminu płatności, określ we wniosku, kiedy spodziewasz się poprawy materialnej sytuacji rodziny.

Jakie dokumenty dołączyć do odwołania od kary za brak OC?

Przykładowe dokumenty, których może wymagać UFG, to:

 • informacja ośrodka pomocy społecznej,
 • zaświadczenia lekarskie i dokumenty o leczeniu szpitalnym,
 • zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS-u, od pracodawcy albo z urzędu pracy (np. o statusie bezrobotnego),
 • zaświadczenia o innych długach,
 • postanowienia sądów i komorników,
 • protokoły o stanie majątkowym.

Kiedy UFG może odwołać karę za brak OC?

Kryteria oceny wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej i materialnej to m.in.:

 • niski dochód na członka rodziny w roku nałożenia kary,
 • dzieci do ukończenia 25. roku życia, które nie osiągają własnych dochodów,
 • bezrobocie poświadczone przez Urząd Pracy,
 • wysokie koszty utrzymania osób w gospodarstwie domowym,
 • brak nieruchomości lub wartościowych ruchomości, które pokryłyby dług,
 • zadłużenie w banku,
 • zadłużenie z tytułu alimentów,
 • inne obciążenia.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Ekspert Mubi radzi

UFG może całkowicie zrezygnować z kary za brak OC, jeśli np. jesteś osobą ciężko i przewlekle chorą, masz na utrzymaniu osobę trwale niepełnosprawną lub Twój majątek życiowy został utracony wskutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Czy kara za brak OC się przedawnia?

Niektórzy kierowcy podejmują próbę przeczekania kary za brak OC, licząc na to, że się przedawni. To się jednak nie opłaca. Po pierwsze – data przedawnienia może się przesunąć w określonych sytuacjach, po drugie – UFG nalicza odsetki.

Ekspert Mubi radzi

Kara za brak ubezpieczenia OC przedawnia się po 3 latach od dnia kontroli, ale nie później niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto brak OC.

Czynniki, które przerywają bieg przedawnienia i wydłużają go, to:

 • działania organu egzekucyjnego, których celem jest wyegzekwowanie opłaty karnej od dłużnika;
 • przyznanie się przez nieubezpieczonego do braku OC;
 • wszczęcie postępowania sądowego w celu ustalenia, czy samochód był ubezpieczony, czy nie;
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Jak zapłacić karę za brak OC?

W ciągu 30 dni od odebrania wezwania do zapłaty musisz zapłacić karę za brak OC. W tym celu przelej opłatę na indywidualny numer rachunku podany na wezwaniu. W przeciwnym razie ściąganiem opłaty zajmie się miejscowy urząd skarbowy, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

W innych przypadkach karę przelej na konto 86 1030 1508 0000 0005 0033 3057 (CITI Bank Handlowy w Warszawie S.A.). W tytule przelewu wpisz numer sprawy w UFG albo uzupełnij tytuł według schematu: pojazd marki [podaj markę] nr rej. [podaj numer rejestracyjny], opłata za rok [uzupełnij rok]. Przykładowo: pojazd marki Audi nr. rej. ABC 12AB, opłata za rok 2019.

Ekspert Mubi radzi

Czy wiesz, że kiedyś kierowcy mogli otrzymać mandat w wysokości 50 zł za brak polisy OC w samochodzie? Na szczęście prawo się zmieniło. Od 1 października 2018 kierowcy mogą jeździć bez potwierdzenia OC i dowodu rejestracyjnego. Policja może sprawdzić status ubezpieczenia w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Czy można dostać karę za brak OC samochodu w dniu rejestracji?

Tak. Musisz mieć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji samochodu i nie później niż przed używaniem auta na drodze. Wyobraź sobie, że jedziesz zarejestrowanym samochodem, ale nieubezpieczonym, i bum – masz stłuczkę albo, co gorsza, wypadek.

Chociaż UFG wypłaci za Ciebie pieniądze poszkodowanej osobie, będzie domagać się zwrotu odszkodowania w ramach regresu ubezpieczeniowego. Ponadto za brak ubezpieczenia OC przez 1 dzień zapłacisz 1040 zł. Suma kary za brak OC i odszkodowania może znacząco przewyższać cenę ubezpieczenia OC.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Kto może sprawdzić, czy samochód ma ważne ubezpieczenie OC?

Art. 84. ust. 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych podaje, które organy są zobowiązane do skontrolowania, czy masz aktualną umowę OC, a które są uprawnione.

Do kontroli są zobowiązane:

 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • organy celne,
 • organy zajmujące się rejestracją pojazdów.

Do kontroli ważności OC komunikacyjnego są uprawnione:

 • UFG,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska,
 • inne organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Jeśli podczas kontroli okaże się, że samochód nie jest ubezpieczony, informacja o braku OC zostanie przekazana do UFG w ciągu 14 dni od dnia kontroli.

PODSUMOWANIE
 • Kary za brak OC w 2020 roku wzrosły z powodu podwyżki płacy minimalnej brutto. Właściciele samochodów bez obowiązkowego OC mogą zapłacić od 170 zł do aż 7800 zł kary w zależności od rodzaju pojazdu i okresu bez ubezpieczenia.
 • Sposób obliczania wysokości kary za brak OC jest określony w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. UFG wyłącznie nakłada kary, które nie podlegają negocjacjom.
 • Możesz odwołać się od kary za brak ważnego OC, jeśli została nałożona omyłkowo bądź masz trudną sytuację materialną. UFG może odstąpić całkowicie od kary, umorzyć ją częściowo, rozłożyć na raty lub przesunąć termin płatności.
 • Kara za brak OC pojazdu mechanicznego jest nakładana wyłącznie za rok, w którym wykryto lukę w historii ubezpieczenia.
 • Możesz otrzymać karę za brak ubezpieczenia pojazdu w dniu jego rejestracji, zwłaszcza jeśli spowodujesz kolizję czy wypadek.
Ile wynosi kara za brak OC w 2020 roku?
Kara w przypadku samochodu osobowego wynosi:
 • 1040 zł za brak OC do 3 dni,
 • 2600 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 5200 zł za brak OC powyżej 14 dni.

Kara w przypadku samochodu ciężarowego wynosi:

 • 1560 zł za brak OC do 3 dni,
 • 3900 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 7800 zł za brak OC powyżej 14 dni.

Kara w przypadku innych pojazdów, np. motocykli, motorowerów, przyczep samochodowych i kempingowych, quadów wynosi:

 • 170 zł za brak OC do 3 dni,
 • 430 zł za brak OC od 4 do 14 dni,
 • 870 zł za brak OC powyżej 14 dni.
Jak uniknąć kary za brak OC?
Najprościej jest kupić obowiązkowe OC komunikacyjne. 😉 Jeśli dostaniesz wezwanie do zapłaty kary za brak OC, istnieje kilka rozwiązań w zależności od tego, czy kara została na Ciebie nałożona słusznie, czy nie.
 1. W przypadku pomyłki musisz udowodnić UFG, że masz aktualne OC pojazdu mechanicznego lub z jakiegoś powodu (np. kradzieży samochodu, orzeczenia szkody całkowitej, sprzedaży) już nie musisz go mieć. W przypadku sprzedaży samochodu musisz udowodnić, że do dnia sprzedaży samochód był ubezpieczony.
 2. Jeśli rzeczywiście nie masz ubezpieczenia OC auta, motocykla itp., pozostaje Ci wniosek o umorzenie całości lub części kary, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie kary na raty. Odwołanie musi być uargumentowane trudną sytuacją finansową, materialną, życiową, a na poparcie argumentów musisz załączyć odpowiednie dokumenty.
Czy kara za brak OC się przedawnia?
Tak – najwcześniej po 3 latach od dnia kontroli i jednocześnie nie później niż 3 lata od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym wykryto lukę w historii ubezpieczenia pojazdu. Z drugiej strony – ten okres może się wydłużyć, więc nie warto brać kary za brak OC na przeczekanie. Przyczyną przerwania biegu przedawnienia może być np. wszczęcie postępowania sądowego przeciwko właścicielowi nieubezpieczonego pojazdu.
Kto płaci karę za brak OC – kierowca czy właściciel?
Jeśli kierowca nieubezpieczonego pojazdu spowoduje kolizję lub wypadek, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności na równi z właścicielem pojazdu w kwestii odszkodowania. Odszkodowanie zostanie wypłacone przez UFG.

Następnie w ramach regresu ubezpieczeniowego UFG może domagać się zwrotu zarówno od właściciela pojazdu, jak i kierowcy, który spowodował szkodę. Niestety – nawet jeśli kierowca nie wiedział o tym, że auto jest nieubezpieczone, złamał prawo i nie zostanie zwolniony z odpowiedzialności.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w kwestii kary za brak OC. Grzywną za brak ubezpieczenia OC zostanie obarczony właściciel samochodu.

Czy kara za brak OC może zostać naliczona za kilka lat?
Nie. UFG może nałożyć karę za brak OC wyłącznie w roku kontroli. Nawet jeśli nie masz OC samochodu od 4 lat, zapłacisz tylko za okres bez ubezpieczenia w roku, w którym wykryto lukę w historii ubezpieczenia. Przykładowo: nie masz OC od 2016 roku, ale dopiero w marcu 2019 zostało to wykryte. Zapłacisz karę za okres od stycznia do marca 2019.
Czy UFG może nałożyć karę za brak OC pojazdu w dniu jego rejestracji?
Pojazd musi mieć aktualne OC najpóźniej w dniu rejestracji, nie w momencie wyjechania nim po raz pierwszy na drogę. Więc tak – możesz zapłacić karę za brak OC nawet przez 1 dzień.
Kto nalicza kary za brak OC?
UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym przeczytasz więcej tutaj.
Od czego zależy wysokość kary za brak OC?
Na wysokość kary ma wpływ minimalna płaca brutto w danym roku, rodzaj pojazdu mechanicznego i liczba dni bez ważnego OC. Najwyższe kary za brak OC płacą właściciele samochodów ciężarowych bez OC powyżej 14 dni. Jeśli nie masz OC przez 15 dni, zapłacisz taką samą karę jak osoba, której pojazd nie jest ubezpieczony przez cały rok.
Kiedy przychodzi kara za brak OC?
W dowolnym momencie. Nie istnieje określony dzień kontroli OC pojazdów mechanicznych. Jeśli nie masz aktualnego OC komunikacyjnego, w każdym momencie system UFG może wykryć lukę w historii ubezpieczenia.
Czy kara za brak OC jest automatyczna?
W dużym uproszczeniu można tak powiedzieć, ponieważ w I kwartale 2019 roku ok. 70% nieubezpieczonych samochodów zostało wykrytych przez tzw. wirtualnego policjanta. Natomiast wezwanie do zapłaty jest wysyłane listownie przez pracowników UFG.
Czy kara za brak OC jest jednorazowa?
To zależy np. od tego, ile masz pojazdów. Załóżmy, że masz zarówno samochód osobowy, jak i motocykl. W przypadku pierwszego pojazdu masz tygodniową lukę w ubezpieczeniu OC, w przypadku drugiego – dwumiesięczną. Mniejsza o powody – jeśli system UFG wykryje luki w ubezpieczeniach OC tych pojazdów, zapłacisz karę za brak OC motocyklu i karę za brak OC samochodu.

W ciągu 1 roku ubezpieczeniowego trudno o podwójną karę OC tego samego pojazdu, chyba że po zapłacie pierwszej kary dalej nie ubezpieczysz samochodu. Przykładowo: w marcu 2019 zostało wykryte, że nie masz ważnego OC auta. Fundusz obliczył karę za okres od stycznia do marca 2019, ale po jej zapłaceniu dalej nie kupiłeś/-aś OC. Jeśli np. pod koniec roku 2019 system wykryje, że nie masz dalej ważnego OC, znowu zapłacisz karę.

Kto może nałożyć mandat za brak OC?
Od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą mieć w pojeździe dokumentu, który potwierdza aktualne ubezpieczenie OC pojazdu. Do tej pory mandat za brak polisy ubezpieczeniowej w samochodzie wynosił 50 zł.
Oceń artykuł:
25,00
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

15 komentarzy
avatar autora komentarza
Witam Mam pytanie odnośnie kary za oc. Jeżeli sprowadziłem auto z zagranicy i pierwsza rejestracja auta w Polsce była 19.11.2019 czy już od dnia 19 grudnia jest naliczana kara ?
avatar autora komentarza
Odpowiedź znajduje się w artykule: https://mubi.pl/poradniki/kara-za-brak-oc/#czy-można-dostać-karę-za-brak-OC-w-dniu-rejestracji-samochodu? Polecamy zapoznać się również z tą poradą prawną: https://www.eporady24.pl/obowiazek_wykupienia_oc_najpozniej_w_dniu_rejestracji,pytania,8,116,17782.html.
avatar autora komentarza
Czy jako kierowca firmowego auta mogę dostać karę za brak oc.
avatar autora komentarza
Jeśli samochód jest zarejestrowany na firmę, to karą za brak OC zostanie obarczone przedsiębiorstwo.
avatar autora komentarza
Dzień dobry,w odniesieniu do artykułu: czy w momencie w którym zorientowałam się, że nie mam ważnego ubezpieczenia i pójdę wykupić nowe zostanie na mnie nałożona kara automatycznie, czy tylko w razie kontroli?
avatar autora komentarza
Niestety najprawdopodobniej kara zostanie nałożona automatycznie, wirtualny policjant ma wysoką skuteczność w wykrywaniu przerw w ubezpieczeniu OC. Zachęcamy do możliwie najszybszego zawarcia umowy ubezpieczenia.
avatar autora komentarza
Witam, otrzymalam karę za brak ub OC w okresie 20.07.2019-11.08.2019. Rzeczywiście w tym okresie nie było OC (nie będę pisać w szczegółach). Pismo otrzymalam z datą 27.03.2020,gdzie UFG informuje że w wyniku kontroli przeprowadzonej 02.12.2019 nie zidentyfikował umowy... Moje wątpliwości budzą daty. Jeśli dobrze zrozumiałam kara nie może być naliczona za rok ubiegły. Ale jak potraktować sytuację że w kwietniu otrzymuje pismo dot kontroli z 02.12.2019? Co powinnam zrobić w tej sprawie? Dodam że auto zostało zezlomowane w marcu 2020. Będę wdzięczna za wskazówki.
avatar autora komentarza
Kara za brak OC nie może zostać nałożona za rok ubiegły w przypadku, gdyby przerwa dotyczyła okresu dwóch lat - na przykład gdyby miała Pani przerwę w okresie grudzień 2019 - styczeń 2020, kara zostałaby nałożona za styczeń 2020. W Pani przypadku kara została nałożona poprawnie, pisma z UFG przychodzą z pewnym opóźnieniem, ale liczy się, w którym roku miała miejsce przerwa w OC. Jeśli nie wystąpiły żadne okoliczności, o których piszemy w artykule, a które mogłyby stanowić podstawę odwołania to rekomendujemy uregulowanie nałożonej kary za brak OC. W innym przypadku będą nałożone dodatkowe odsetki.
avatar autora komentarza
No dokładnie. Jak Cie nie stać na ubezpieczenie nie kupuj auta. A jak już je masz to bądź odpowiedzialny. Jest kara za brak oc i to chociaż sprawia , że ludzie się pilnują, niestety nie wszyscy...
avatar autora komentarza
prawda taka że kara za brak oc jest na tyle odstraszająca, że sam mocno pilnuję dat. póki co wszystko opłacane jest na czas 10ty rok z rzędu ;)
avatar autora komentarza
Dzień dobry. Piszę ponieważ przez nieuwagę nie zapłaciłam ubezpieczenia OC. Miałam polisę od poprzedniego właściciela i czekałam na ofertę zawarcia nowego ubezpieczenia, ale ta nie przyszła i dopiero po czasie zorientowałam się, że nie mam ubezpieczenia. Zawarłam nową umowę. Na dzień dzisiejszy nie przyszło mi wezwanie do zapłaty kary. Z artykułu dowiedziałam się, że karę płaci się za dany rok, ale w komentarzach doczytałam, że informacja może przyjść w przeciągu trzech lat. Czy jeżeli informacja przyjdzie po nowym roku to będę musiała zapłacić według nowego taryfikatora, czy skoro kontrola odbyła się w 2019 roku to obowiązuje mnie kwota 4500? Pozdrawiam!
avatar autora komentarza
Dzień Dobry, kara będzie obowiązywała za rok w którym nie zostało opłacone OC - w Pani przypadku będzie to kara za 2019 rok.
avatar autora komentarza
Dobrze, że są takie poradniki jak ten, bo człowiek przynajmniej wie jak zadziałać jak się takie coś przytrafi. A kary za brak OC przecież niskie nie są...
avatar autora komentarza
Brat miał ostatnio taki problem bo zapomniał, w sumie dwa dni się spóźnił z opłaceniem OC. Zapłacił karę i teraz już będzie pamiętał na pewno :) A artykuł fajnie napisany, konkretnie, wiadomo co i jak. Dobrze trafić na niego przed, a nie po takim "przypadku" ;)
avatar autora komentarza
To, że są kary za brak ubezpieczenia OC to wiedziałam. Za to jak one się rozkładają w zależności od ilości dni i jakie są to konkretnie kwoty to już nie. Na szczęście jeszcze mi się nie zdarzyło zapomnieć o zapłaceniu tej składki i oby tak zawsze było. Za cały rok jednorazowo opłacam i mam z głowy. Teraz wiem znacznie więcej w tym temacie.