Rejestracja samochodu 2024 – co musisz wiedzieć o rejestracji pojazdu?

Każdy kupiony pojazd, czy to nowy, czy używany, należy zarejestrować w urzędzie. Poniżej przedstawiamy formalności, których należy dopilnować podczas rejestracji samochodu – do jakiego urzędu się zgłosić, jakie dokumenty zebrać, ile kosztuje rejestracja pojazdu i o czym jeszcze warto pamiętać w tym procesie. Sprawdź, czy masz już wszystko, co potrzebne do rejestracji auta!

rejestracja samochodu

Gdzie zarejestrować samochód?

Wniosek o rejestrację samochodu należy złożyć do starosty w miejscu zamieszkania właściciela, natomiast rejestracji samochodu firmowego w starostwie właściwym ze względu na siedzibę jego firmy. W miastach na prawie powiatu wnioski kieruje się do urzędu miasta, a w Warszawie – do urzędu dzielnicy. Już w samym urzędzie należy szukać pokoi oznaczonych jako “Wydział Komunikacji”, “Wydział Komunikacji i Transportu” lub po prostu “Dział rejestracji pojazdów”.

Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

A co w przypadku, jeśli mieszkamy na stałe w jednym miejscu, a zameldowani jesteśmy w innej miejscowości? Przepisy mówią wyraźnie o miejscu zamieszkania, czyli miejscu stałego pobytu, w którym przebywamy przez większość roku. To dobra wiadomość dla osób, które boją się, że ich samochód ‘na obcych blachach’ mógłby zostać uszkodzony przez wandali.

Przykład

Marek od trzech lat pracuje i wynajmuje mieszkanie we Wrocławiu. Ciągle jest zameldowany w domu rodziców, w małej miejscowości na Śląsku. Niedawno kupił samochód i postanowił zarejestrować go we Wrocławiu. W urzędzie poproszono go o udowodnienie, że rzeczywiście przebywa na stałe w tym mieście. Marek przyniósł więc umowę najmu mieszkania i umowę o pracę, na których znajdują się wrocławskie adresy i samochód został bez problemu zarejestrowany.

Rejestracja samochodów online 2024

Dla tych, którzy nie lubią stać w kolejkach, dobrym rozwiązaniem jest rejestracja samochodu online. Informacji o tym, jak to zrobić i jakie załączniki są wymagane, należy szukać na stronach BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) starostwa, urzędu miejskiego lub urzędu dzielnicy. Zamiast fizycznych dokumentów składa się wtedy wniosek elektroniczny i załączniki w postaci skanów.

Firmy pośredniczące w rejestracji samochodu

Od pewnego czasu w Polsce przybywa też firm, które pośredniczą w procesie rejestracji samochodu i za pewną opłatą (od 100 do 350 zł) oferują załatwienie wszystkich spraw za właściciela nowego auta. Z takich usług najczęściej korzystają osoby, którym wyjątkowo zależy na czasie i które nie chcą przechodzić przez bardziej skomplikowane formalności, np. właściciele firm, rejestrujący po kilka samochodów naraz, czy osoby ściągające samochody z zagranicy. Pracownicy firm pomagających w rejestracji pobierają od kierowcy upoważnienia i wracają z załatwioną sprawą – czasami nawet w ciągu doby od zlecenia.

Ekspert Mubi radzi:

W 2020 roku wprowadzono kilka zmian, które mogą ułatwić rejestrację pojazdów. Od 4 grudnia tego roku nie trzeba bowiem rejestrować samochodu w miejscu stałego zamieszkania jego posiadacza. Dozwolona jest też rejestracja stała lub czasowa w miejscu czasowego pobytu. Innym ułatwieniem dla kierowców jest brak potrzeby przedstawiania w wydziale komunikacji dowodu własności pojazdu, jeśli jego właściciel nie zmienił się od ostatniej rejestracji. Dodatkowo 4 czerwca 2021 roku zostało umożliwione zarejestrowanie samochodu już w salonie dealera.

Rzeczywiście, 4 czerwca 2021 roku weszło w życie prawo, na mocy którego nabywca nowego pojazdu może skorzystać z pomocy salonu, w którym dokonał zakupu. Od teraz bowiem przedstawiciele salonów samochodowych są uprawnieni do rejestrowania sprzedanego auta w urzędzie, jeśli nowy właściciel pojazdu ich do tego upoważni. Taka rejestracja odbywa się przez internet.

UWAGA!

Rejestracji w imieniu klientów mogą dokonywać jedynie przedstawiciele salonów samochodowych. Leasingodawcy i firmy trudniące się wynajmem długoterminowym nie są do tego uprawnione.

Rejestracja samochodu – potrzebne dokumenty

Żeby nie odbić się od drzwi urzędu, przed rejestracją samochodu upewnijmy się, że mamy cały komplet dokumentów – a jest ich trochę. Lista załączników różni się w zależności od tego, czy rejestrujemy samochód nowy, używany, sprowadzony z zagranicy, czy może SAM.

Podstawowy zestaw wygląda następująco:

rejestracja samochodu - potrzebne dokumenty
 • wniosek o rejestrację – do pobrania ze strony właściwego urzędu,
 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (jeśli właściciel jest osobą fizyczną) lub odpis z KRS (jeśli właściciel jest osobą prawną),
 • dowód własności pojazdu – umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura lub orzeczenie sądu,
 • dokumenty rejestracyjne – jeśli pojazd był wcześniej rejestrowany,
 • zaświadczenie z badania technicznego, jeśli w dowodzie rejestracyjnym nie ma zapisu o aktualnym terminie kolejnego badania technicznego,
 • polisa ubezpieczenia OC,
 • dokument pełnomocnictwa – jeśli wniosek składa pełnomocnik (opłata skarbowa za ustanowienie pełnomocnictwa to 17 zł).

Dokumenty do rejestracji nowego samochodu

Oprócz podstawowych dokumentów, często dostarczanych przez dealera z salonu, potrzebne będą też:

 • faktura zakupu,
 • świadectwo homologacji,
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy/cła przez dealera.

Dokumenty do rejestracji samochodu używanego

Zarejestrować pojazd należy w ciągu 30 dni od zakupu. Oprócz wniosku o rejestrację i dowodu własności w urzędzie należy przedstawić:

 • stary dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym (jeśli w dowodzie nie ma ważnego),
 • tablice rejestracyjne.
UWAGA!

31 stycznia 2022 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą możliwe jest pozostawienie starych tablic rejestracyjnych bez względu na miejsce rejestracji pojazdu. Wcześniej możliwe to było wyłącznie w przypadku zakupu samochodów zarejestrowanych już w tym samym powiecie. Po zmianie nie ma potrzeby wymiany tablic rejestracyjnych na nowe, o ile mają najnowszy wzór, oraz są utrzymane w dobrym stanie i czytelne. Pozwala to zaoszczędzić na rejestracji niemal 100 zł.

Dokumenty do rejestracji samochodu zabytkowego

Oprócz dokumentów standardowych (wniosek o rejestrację, dowód własności, tablice rejestracyjne), w celu rejestracji zabytkowego samochodu trzeba przedstawić:

 • uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisaniu pojazdu do rejestru zabytków lub potwierdzenie wpisania pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków lub potwierdzenie wpisania pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • zaświadczenie z badania pojazdu zabytkowego i protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,
 • dowód rejestracyjny lub oświadczenie o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego.

Dokumenty do rejestracji samochodu z zagranicy

Dodatkowe dokumenty, które są potrzebne do rejestracji auta sprowadzonego z zagranicy, to:

 • tłumaczenie wszystkich dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula,
 • dowód opłacenia akcyzy (w przypadku samochodów sprowadzonych z UE) lub dowód zapłaty cła (dla samochodów sprowadzonych spoza UE).

Koszty rejestracji samochodu

W każdym powiecie opłaty związane z rejestracją samochodu są dokładnie takie same. Jedynie właściciele samochodów zabytkowych i osoby, które chcą mieć indywidualne tablice rejestracyjne (z wybranym przez siebie napisem), zapłacą nieco więcej.

Opłaty za rejestrację samochodu

Rodzaj opłatyKwota
Tablice rejestracyjne
(standardowe)
80 zł
Dowód rejestracyjny54 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł

Opłaty dodatkowe:

 • ustanowienie pełnomocnictwa (jeśli właściciel nie może sam stawić się w urzędzie) – 17 zł,
 • dodatkowe badanie techniczne samochodu z zagranicy (wymagane tylko w niektórych przypadkach) – 98 zł,
 • tablice indywidualne z wybranym przez siebie napisem – 1000 zł (zamiast 80 zł),
 • tablice dla pojazdu zabytkowego – 100 zł (zamiast 80 zł).

Całkowity koszt rejestracji samochodu:

 • ze standardowymi tablicami – 160,00 zł,
 • z indywidualnymi tablicami – 1080,00 zł,
 • samochody zabytkowe – 180,00 zł,
 • samochody sprowadzane z zagranicy – 160,00 zł,
 • samochody z zagranicy z dodatkowym badaniem – 258,00 zł.

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Ostatnia, ale nie mniej ważna informacja: rejestracja samochodu nie dojdzie do skutku, jeśli nie mamy ubezpieczenia OC. Najpóźniej w dniu rejestracji trzeba więc wykupić polisę.

Jeśli samochód jest używany i poprzedni właściciel opłacał OC, sprawdźmy, do kiedy jest ważna umowa. W większości przypadków polisy automatycznie przedłużają się na kolejny rok, ale nie wtedy, gdy pojazd zmienia właściciela – wtedy trzeba zadbać o to samodzielnie. Niedopełnienie tego obowiązku sprawia, że wiele osób traci ubezpieczenie, nawet o tym nie wiedząc. Prawda wychodzi na jaw podczas kontroli policji albo po stłuczce i wtedy zaczynają się problemy. W najgorszym wypadku kierowca musi zapłacić nie tylko karę za brak OC, ale i wysokie odszkodowanie za spowodowane szkody. A rekordowe kwoty odszkodowań płaconych przez nieubezpieczonych sprawców w Polsce sięgały ponad milion złotych.

Aby uniknąć takich problemów, warto szybko sprawdzić, czy samochód ma ważne OC. Można to zrobić na stronie ufg.pl – wystarczy mieć numer rejestracyjny lub numer VIN samochodu. Jeśli konieczny jest zakup nowej polisy, równie szybko można to zrobić w naszej porównywarce OC.

Kary za niezłożenie na czas wniosku o zarejestrowanie lub wyrejestrowanie

1 stycznia 2024 roku weszła w życie zmiana w Prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami właściciele pojazdów mają obowiązek zarejestrować samochód w ciągu 30 dni od nabycia. Nie możeby już zatem poprzestać na zgłoszeniu nabycia auta. Kierowcy, którzy nie zarejestrują pojazdu w odpowiednim czasie – czyli do 30 dni po zakupie – zapłacą 500 zł kary. Ci, którzy będą zwlekali z rejestracją dłużej niż 180 dni, zapłacą podwójnie – 1000 zł kary.

Dłuższy termin na rejestrację dotyczy przedsiębiorców, których działalność polega na obrocie pojazdami. Mają oni czas do 90 dni na rejestrację auta. Ale jednocześnie obowiązują ich wyższe kary. Za niedopełnienie obowiązku rejestracji w tym czasie zapłacą 1000 zł, a jeśli będą zwlekali z tym dłużej niż 180 dni – 2000 zł. 

Od początku 2024 roku karani są również zbywcy, którzy nie zgłoszą sprzedaży pojazdu w urzędzie. W ich przypadku kara wynosi 250 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodu

Czy podczas zakupu ubezpieczenia OC i AC mogę podać adres zameldowania zamiast adresu zamieszkania?
Czy każdy ze współwłaścicieli pojazdu musi być obecny przy rejestracji?
Czy można kupić ubezpieczenie OC już po rejestracji?
Jak należy wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu?
PODSUMOWANIE
 • Samochód należy zarejestrować do 30 dni po zakupie w starostwie, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy w zależności od miejsca zamieszkania (nie zameldowania).
 • Rejestrację można też załatwić online albo przez firmy oferujące pośrednictwo.
 • Od 4 czerwca 2021 roku o zarejestrowanie pojazdu przez internet można poprosić przedstawiciela salonu samochodowego, w którym dokonano zakupu.
 • Niezbędne dokumenty: formularz rejestracji, dokument tożsamości, dowód własności pojazdu, dokumenty rejestracyjne, dowód badania technicznego, polisa OC.
 • Dodatkowe zaświadczenia mogą być potrzebne przy rejestracji samochodów zabytkowych lub sprowadzanych z zagranicy.
 • Koszt rejestracji samochodu to w większości przypadków 161,50 zł, chyba że jest to samochód zabytkowy lub chcemy mieć indywidualne tablice.
 • Każdy rejestrowany samochód musi mieć ważne OC. Jeśli kupujemy nową polisę, musimy zrobić to najpóźniej w dniu rejestracji, jeśli samochód był już wcześniej ubezpieczony, sprawdźmy do kiedy ważna jest ochrona.
 • Osoby, które nie zarejestrują pojazdu w ciągu 30 dni od nabycia, zapłacą karę w wysokości 500 zł (w przypadku przedsiębiorców obowiązuje termin 90 dni i kara za jego przekroczenie w kwocie 1000 zł). Zwlekanie z rejestracją ponad 180 dni zwiększa karę dwukrotnie.

Joanna Kowal
Autor artykułu: Joanna Kowal

Pasjonatka słowa pisanego. Specjalność: psychologia i finanse. Moją misją jest przekładanie skomplikowanych zagadnień na język zrozumiały dla każdego. Jako redaktor Mubi.pl wspieram kierowców przy zakupie ubezpieczeń i biorę pod lupę wszelkie formalności związane z posiadaniem samochodu.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

29 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Sama w sobie rejestracja samochodu nie jest trudna, uciążliwe są tylko te kolejki w urzędzie. Ja osobiście stałam 3 godziny! Więc cieszy mnie, że ruszyła rejestracja internetowa, to mocno ułatwi sprawę
avatar autora komentarza
Super jakby rejestracja samochodu odbywała się online, ale tak kolorowo nieestety nie jest. Tylko jakąś godzinkę stania w kolejce ale co tam :D Można się przyzwyczaić xD
avatar autora komentarza
poczekaj kilka latek a rejestracja auta bedzie online. tylko tam góra musi ogarnąć, że technologia idzie do przodu ;)
avatar autora komentarza
Rejestracja samochodu niby prosta sprawa, a kilka rzeczy w artykule mnie zaskoczyło.
avatar autora komentarza
rejestracja samochodu to prościzna. może na początku się wydawać że jest trudno, ale jak człowiek ma już 3, 4 samochód to jest zwykła formalność
avatar autora komentarza
Jaki jest koszt jednej indywidualnej tablicy rejestracyjnej, jeżeli ktoś mi np. ją ukradnie?
Wyrobienie duplikatu jednej tablicy rejestracyjnej to koszt 53 zł. Jeżeli jednak podejrzewa Pan, że tablica została skradziona, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest przerejestrowanie samochodu. Szczegóły znajdują się w artykule: "Zgubienie lub kradzież tablic rejestracyjnych – co robić, gdy do tego dojdzie?".
avatar autora komentarza
W Urzedzie Miasta Krakow koles na telefonie twierdzi, ze rejestracja jest mozliwa tylko w miejscu zamieszkania i chce dowody, ze mieszkam w krakowie. Oczywiscie podstawy prawnej nie zna
avatar autora komentarza
Tak, aby zarejestrować w innym miescie auto, musisz wykazać się, że tam mieszkasz lub w urzedzie skarbowym widniejesz.
avatar autora komentarza
Czy w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy (przyjeżdża na lawecie bez blach ) da radę załatwić czerwone tablice w miejscu gdzie dotrze auto (załóżmy Kraków), gdy docelowo auto będzie rejestrowane na tablice indywidualne w innym krańcu kraju. O jedne i drugie tablice występował by jego kupujący. Problem w tym, że nowy właściciel musiał by specjalnie jechać na drugi koniec kraju rejestrować auto, żeby potem wrócić z czerwonymi tablicami i pojechać autem na stałe w miejsce zamieszkania/zameldowania.
avatar autora komentarza
Co jeśli nie mieszkam nigdzie , codziennie będę w innym mieście to gdzie mam zarejestrować auto ?
avatar autora komentarza
Adres z meldunku, nikt nie będzie sprawdzał czy tam mieszkasz czy nie.
avatar autora komentarza
Co z pojazdami tylu SAM? np domowej roboty elektryczna replika Lotus 7?? Czy tego typu pojazdy można zarejestrować??
Tak, ale najpierw taki pojazd musi przejść procedurę homologacji. Więcej na ten temat napisaliśmy w artykule https://mubi.pl/poradniki/homologacja-samochodu/.
avatar autora komentarza
czy mozna przerejestrowac tablice z jednego samochodu na drugi
Nie ma takiej możliwości. Można natomiast zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne w przypadku nabycia samochodu wcześniej zarejestrowanego w Polsce.
avatar autora komentarza
Czy w takim przypadku mam przynieść do rejestracji numery z auta?
Tak. W przypadku zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych trzeba je mimo wszystko zdjąć z pojazdu i zanieść do wydziału komunikacji. Urzędnik oceni, czy są aktualne (zgodne z obowiązującym wzorcem unijnym), czytelne i nie mają wgnieceń. Jeśli nadają się do dalszego użytku, umieszcza się na nich nowe nalepki legalizacyjne – warto je przedtem przetrzeć suchą szmatką.
avatar autora komentarza
Sprzedaje samochód w imieniu Ojca (mam akt notarialny) - czy musze robić xero tego aktu urzędnikowi?
Upoważnienie do sprzedaży samochodu nie musi być w postaci aktu notarialnego, wystarczy pisemne udzieleniem pełnomocnictwa do wykonania konkretnej czynności – w tym przypadku sprzedaży samochodu w imieniu właściciela. Umowa kupna-sprzedaży powinna zostać zawarta według wzoru sprzedaży z pełnomocnikiem sprzedawcy. Wtedy pełnomocnictwo może Pan dołączyć w załączniku jako skan lub ksero (z oryginałem do wglądu) przy zgłoszeniu zbycia pojazdu.
avatar autora komentarza
Dobry poradnik :) akurat przymierzam się do kupna mojego pierwszego używanego auta i już autotesto mi sprawdziło pojazd wraz z diagnostyką komputerową.
avatar autora komentarza
jak auto nowe z salonu to jakie ubezpieczenie ? autor pisze głupoty i się nie zna
W przypadku pojazdów salonowych umowę ubezpieczenia OC należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji samochodu. Jest to możliwe nawet w sytuacji, gdy auto nie posiada jeszcze numeru rejestracyjnego. Umowę zawiera się wówczas na nr VIN pojazdu, a po otrzymaniu tablic rejestracyjnych agent uzupełnia brakujące dane na polisie.
avatar autora komentarza
Witam. A co w przypadku jeśli poprzez moje nie popatrzenie przy zakupie pojazdu w urzędzie okaże się że jest brak ciągłości umowy kupna sprzedaży czy też brak jakiejś faktury? Jak to się m do nowych przepisów które weszły w 2024? Zarejestruje w takim przypadku auto bądź ciągnik rolniczy? Pytam ponieważ nie mogę znaleźć nigdzie informacji na ten temat a już raz w życiu przerabiałem historię z autem że jeździłem po Polsce i szukałem jednej brakującej umowy.
Dzień dobry. Niestety brak ciągłości w umowach kupna–sprzedaży uniemożliwia przerejestrowanie samochodu. Wydział Komunikacji nie uzna wówczas legalności zakupu pojazdu.
avatar autora komentarza
Czy jeżeli chciałbym zarejestrować auto na siebie muszę przynieść stare tablice do wydziału komunikacji? Nowe tablice standardowe są wydawane od ręki?
Przy przerejestrowaniu pojazdu potrzebne są tablice rejestracyjne zdjęte z auta. Nowe tablice, jeśli są standardowe, urzędnik wydaje od razu.
avatar autora komentarza
Mam pytanie czy jeśli jestem właścicielem samochód zarejestrowany na moje nazwisko ,to po przyjeździe do Polski żeby zarejestrować samochód muszę mieć umowę lub fakturę szwedzką kupna.
avatar autora komentarza
Jak mam zarejestrować uszkodzony pojazd sprowadzony z zagranicy nie rejestrowany w UE, czy na lewym przeglądzie technicznym, czy dać w łapę w urzędzie, czy ustawodawca przewidział jakieś legalne sposoby,

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC