Przerejestrowanie samochodu 2020 – co warto wiedzieć?

Zasadniczo nabywca staje się nowym właścicielem zakupionego samochodu w chwili podpisania umowy ze zbywcą i wniesienia opłaty za auto. Jednak aby był nim oficjalnie i widniał we wszystkich dokumentach jako pełnoprawny posiadacz, a tym samym mógł sam decydować o pojeździe, fakt zakupu powinien zgłosić odpowiednim instytucjom. Innymi słowy musi przerejestrować samochód na siebie. Jak to zrobić? W jakich sytuacjach wymagane jest przerejestrowanie samochodu? I ile to kosztuje?

Kiedy należy dokonać przerejestrowania samochodu?

Dopóki auto jest w posiadaniu jednej osoby i jest na nią zarejestrowane, nie trzeba zaprzątać sobie głowy formalnościami dotyczącymi zgłaszania pojazdu w urzędzie. O przerejestrowaniu samochodu mówi się zazwyczaj wtedy, gdy ten zmienia właściciela.

Pojazd przechodzi na inną osobę po podpisaniu umowy między sprzedającym a nabywcą. W przypadku nabycia samochodu taką właśnie drogą kupujący powinien zgłosić się do odpowiedniego Wydziału Komunikacji i zarejestrować auto na siebie. Nie można zapominać o opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest stosowany w przypadku zakupu pojazdu z rynku wtórnego (przy zakupie auta na fakturę w cenę wliczony jest podatek VAT).

Inną formą przekazania pojazdu drugiej osobie jest darowizna, która następuje po spisaniu umowy darowizny. Obdarowany ma wówczas obowiązek zgłoszenia zmiany właściciela auta i opłacenia podatku od darowizny, jeśli zobowiązują go do tego przepisy..

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

UWAGA!

W drodze sprzedaży lub darowizny można przekazać nie tylko cały samochód (wówczas jedynym właścicielem jest kupujący lub obdarowany). Właściciele samochodów przekazują innym osobom także udziały w pojeździe, tworząc tzw. współwłasność samochodu.

Przerejestrowanie samochodu – czy trzeba i jaki jest termin na zgłoszenie zmiany właściciela?

Ustawowo na przerejestrowanie samochodu jest 30 dni.

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

nabyciu lub zbyciu pojazdu; […]

W tym czasie nowy właściciel powinien powiadomić starostę właściwego dla jego miejsca zamieszkania o nabyciu auta, a poprzedni posiadacz ma wówczas obowiązek zgłosić sprzedaż w Wydziale Komunikacji. Przerejestrowanie samochodu leży przede wszystkim w interesie zbywcy, który może mieć kłopoty, jeśli kupujący np. dostanie mandat na jego nazwisko.

Czy możliwe jest przerejestrowanie samochodu po terminie?

Jeśli ustawowy czas przewidziany na przerejestrowanie samochodu minął, warto dopełnić zaległych formalności jak najszybciej. Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy, w myśl których kierowca zwlekający ze zgłoszeniem staroście nabycia pojazdu, będzie musiał liczyć się z karą w wysokości nawet do 1000 zł. Ministerstwo Infrastruktury informuje dodatkowo, że przepisy te będą dotyczyły osób, które stały się posiadaczami auta już po 31 grudnia 2019 roku i nie dopełniły obowiązku przerejestrowania samochodu. Leży to również w ich interesie, bo jeżdżąc samochodem zarejestrowanym na inną osobę, kierowca naraża się na nieprzyjemności i mandat, który może wystawić policjant podczas kontroli.

Wniosek o przerejestrowanie samochodu – gdzie go znaleźć i jak wypełnić?

Zdobycie wniosku o przerejestrowanie samochodu nie jest już żadnym problemem. Gotowe do wypełnienia i podpisania druki są dostępne w urzędzie. Można zatem wypisać je tuż przed złożeniem lub zaopatrzyć się we wzór dokumentu wcześniej i spokojnie wpisać w nim potrzebne dane w domu.Wnioski są jednak dostępne także online. Może je pobrać ze strony internetowej urzędu, w którym dokument ma być złożony i wydrukować. Wypełniony druk należy osobiście dostarczyć do właściwej instytucji. Trzeba pamiętać, aby w chwili przerejestrowywania samochodu mieć przy sobie również:

 • dowód osobisty,
 • umowę sprzedaży, darowizny lub faktury i rachunki potwierdzające nabycie pojazdu,
 • dowód rejestracyjny i aktualne badanie techniczne auta,
 • ważne ubezpieczenie OC,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za przerejestrowanie samochodu.

Wniosek o przerejestrowanie samochodu – gdzie go znaleźć i jak wypełnić?

Wypełnienie wniosku nie powinno sprawić trudności nowemu właścicielowi auta. Wystarczy znać dane właściciela lub właścicieli auta (jeśli udziały w samochodzie ma więcej osób) oraz dane identyfikacyjne rejestrowanego pojazdu.

Urząd będzie wymagał wpisania:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • numeru PESEL właściciela,
 • adresu i kodu pocztowego miejsca zamieszkania.

Te same dane powinny zostać wpisane w przypadku pozostałych współwłaścicieli, jeśli samochód jest własnością więcej niż jednej osoby.

Dodatkowo jeden ze współwłaścicieli ma możliwość podania danych kontaktowych (numeru telefonu i adresu mailowego). Jest to jednak zazwyczaj dobrowolne.

Podobne wnioski są używane nie tylko do rejestracji, ale także do wyrejestrowania pojazdu, dlatego konieczne jest wskazanie, jakiej czynności właściciel wymaga od urzędu. Dodatkowo rejestracja może być stała lub czasowa, co też należy zaznaczyć we wniosku.

W dokumencie jest też oczywiście miejsce na określenie:

 • rodzaju pojazdu,
 • koloru,
 • marki,
 • typu,
 • modelu,
 • roku produkcji,
 • numeru VIN,
 • dotychczasowego numeru rejestracyjnego,
 • numeru karty pojazdu.

Z racji tego, że do przerejestrowania auta potrzebne są dodatkowe dokumenty, we wniosku jest też miejsce na określenie załączników, m.in.:

 • dowodu własności,
 • dowodu rejestracyjnego,
 • karty pojazdu,
 • tablic rejestracyjnych,
 • pełnomocnictwa (np. wystawionego przez współwłaściciela pojazdu).

Składając dokument, właściciel pojazdu ma też możliwość wnioskowania o:

 • wydanie duplikatu tablic rejestracyjnych,
 • wydanie duplikatu karty pojazdu,
 • wydanie jeszcze jednej tablicy rejestracyjnej.

Kończąc wypełnianie wniosku o przerejestrowanie samochodu trzeba jeszcze wskazać, czy tablice rejestracyjne samochodu sprowadzonego z zagranicy mają wrócić do organu rejestrującego, czy też samochód został sprowadzony bez tablic. Można także wskazać format tablic i wybrać indywidualne numery rejestracyjne.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? Koszty, jakie trzeba ponieść

Z racji tego, że rejestracja samochodu wiąże się z wydaniem dokumentów i innych elementów identyfikacyjnych pojazdu, opłata za formalności z nią związane składa się z kilku kosztów cząstkowych. Właściciel auta musi przygotować się na dodatkowe wydatki, których wysokość zależy od jego wymagań (np. tego, czy zdecyduje się on na indywidualnie dobierane tablice rejestracyjne, czy pozostanie przy standardowych z losowym numerem).

Jakie koszty cząstkowe składają się na opłatę za przerejestrowanie samochodu?

Standardowe tablice rejestracyjne:80,00 zł
Pozwolenie czasowe:13,50 zł
Dowód rejestracyjny:54,00 zł
Znak legalizacyjny:12,50 zł
Nalepka kontrolna:18,50 zł
Opłaty ewidencyjne (łącznie za wydanie dowodu rejestracyjnego,
pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej):
2,00 zł
Razem:180,50 zł
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, bip.um.wroc.pl.

Oprócz tych podstawowych opłat niektórzy kierowcy będą musieli ponieść dodatkowe koszty:

Tablice indywidualne:1 000,00 zł
Tablice pojazdu zabytkowego:100,00 zł
Pełnomocnictwo (właściciela lub współwłaściciela):17,00 zł
Karta pojazdu dla samochodu z zagranicy + opłata ewidencyjna:75,00 zł + 0,50 zł
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, bip.um.wroc.pl

Jak wyglądają procedury przerejestrowania samochodu z zagranicy?

Samochody z aktualnym ubezpieczeniem mogą poruszać się po polskich drogach jeszcze przez 30 dni od pojawienia się w Polsce. W przypadku aut bez ubezpieczenia należy najpierw kupić OC krótkoterminowe.

Procedura samego przerejestrowania samochodu np. z Niemiec wygląda bardzo podobnie do rejestracji auta z Polski. Trzeba jednak:

 • we wniosku uwzględnić dane dotyczące pojazdów z zagranicy,
 • przetłumaczyć wszystkie dokumenty na język polski (honorowane są jedynie tłumaczenia wykonane przez konsula lub tłumacza przysięgłego),
 • opłacić podatek akcyzowy w urzędzie celnym (w ciągu 14 dni).

Przerejestrowanie samochodu a OC

Przy przerejestrowywaniu samochodu właściciel musi mieć aktualne ubezpieczenie OC, żeby urzędnik przyjął wniosek rejestracyjny. Posiadanie OC jest bowiem obowiązkiem każdego posiadacza auta. Nie oznacza to jednak, że kierowca, który kupił używany samochód musi od razu inwestować w polisę. Przy zakupie pojazdu z drugiej ręki nabywca otrzymuje również OC po poprzednim właścicielu. Z otrzymanej ochrony ubezpieczeniowej może korzystać do końca umowy.

Gdy samochód zmieni swojego właściciela, towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zbywca wykupił polisę jeszcze przed sprzedażą auta, może dokonać rekalkulacji składki. TU uwzględni wówczas doświadczenie na drodze i informacje o nowym właścicielu. Jeśli przeliczona oferta okaże się mało atrakcyjna, kierowca może wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową i zawrzeć nową w innej firmie.

Oblicz najtańsze OC dla Twojego samochodu

Obowiązki właścicieli samochodu wobec ubezpieczyciela

Po sprzedaży/zakupie auta zarówno sprzedawca, jak i kupujący mają obowiązki wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym przed zbyciem wykupiono OC. Zarówno poprzedni właściciel, jak i nowy powinni poinformować firmę ubezpieczeniową o zmianie właściciela. W przeciwnym razie solidarnie będą odpowiadać w przypadku szkody.

PODSUMOWANIE
 • Przerejestrowania samochodu dokonuje się zazwyczaj w przypadku sprzedaży/kupna samochodu lub otrzymania darowizny.
 • Samochód powinien zostać zarejestrowany na nowego właściciela w ciągu 30 dni od podpisania umowy sprzedaży.
 • Wniosek o przerejestrowanie samochodu można pobrać ze strony urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania nowego właściciela lub otrzymać w placówce.
 • Opłata za rejestrację pojazdu zależy od kosztów cząstkowych. Zazwyczaj za przerejestrowanie trzeba zapłacić niecałe 200 zł (w przypadku samochodu z Polski).
 • W przypadku rejestracji samochodu z zagranicy trzeba zadbać dodatkowo o tłumaczenie dokumentów, opłacenie akcyzy i wypełnienie wniosku także o pola dotyczące pojazdu sprowadzonego z innego kraju.
 • Po kupnie/sprzedaży auta zbywca oraz kupujący powinni powiadomić ubezpieczyciela o zmianie właściciela samochodu.
 • Ubezpieczenie OC zakupione przez zbywcę przejmuje nowy właściciel wraz z samochodem.
Oceń artykuł:
154,33
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 2-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Na swoim koncie ma publikacje zarówno w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się setkom kierowców. Prywatnie melomanka, miłośniczka gotowania i podróży po Polsce.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!