Przerejestrowanie samochodu – co powinieneś wiedzieć?

Zasadniczo nabywca staje się nowym właścicielem zakupionego samochodu w chwili podpisania umowy ze zbywcą i wniesienia opłaty za auto. Jednak aby był nim oficjalnie i widniał we wszystkich dokumentach jako pełnoprawny posiadacz, a tym samym mógł sam decydować o pojeździe, o tym fakcie muszą zostać powiadomione instytucje państwa. Od 1 stycznia 2024 roku wystarczy, że zarejestruje pojazd – nie trzeba zgłaszać jego nabycia!

przerejestrowanie samochodu po zmianie właściciela

Przerejestrowanie samochodu – czy trzeba i jaki jest termin na zgłoszenie zmiany właściciela?

Osoba, która kupiła używany samochód zarejestrowany już w Polsce, musi zgłosić ten fakt w urzędzie – od 1 stycznia 2024 roku poprzez jego rejestrację. Ustawowo na poinformowanie instytucji o zakupie samochodu jest 30 dni. Jednocześnie zbywca ma obowiązek powiadomienia starosty o sprzedaży pojazdu. Obowiązują go te same terminy, co nabywcę auta:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) zbyciu pojazdu;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 78, ust. 2.

Zgłoszenie nabycia auta jest obecnie jednoznaczne z przerejestrowaniem go na nowego właściciela. Kupujący używany pojazd, który jest zarejestrowany w Polsce, ma teraz mniej obowiązków, ponieważ musi tylko udać się do wydziału komunikacji i zarejestrować pojazd.

Takie same procedury dotyczą osób, które kupiły samochód za granicą. Nowy właściciel samochodu sprowadzonego z któregoś z państw Unii Europejskiej jest zobowiązany do zarejestrowania takiego pojazdu w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Przeczytaj też: Wniosek o rejestrację pojazdu – rejestracja pojazdu – co musisz wiedzieć?

Ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu?

1 stycznia 2024 roku weszły w życie przepisy, w myśl których kierowca nie musi już zgłaszać nabycia pojazdu, ale musi w ciągu 30 dni zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji. Termin liczony jest od dnia nabycia pojazdu, a w razie jego niedotrzymania będziesz musiał liczyć się z karą w wysokości nawet do 1 000 zł (powyżej 180 dni). W przypadku przekroczenia terminu 30 dni kara wynosi 500 zł.

UWAGA!

Od początku lipca 2023 roku nowi właściciele samochodów mają znowu tylko 30 dni na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, ponieważ stan epidemiczny został zniesiony.

Czy trzeba zgłaszać nabycie samochodu w urzędzie?

Od 1 stycznia 2024 roku weszły w życie nowe zasady rejestracji pojazdów. Osoby, które kupiły pojazd po tej dacie mają obowiązek jego rejestracji w ciągu 30 dni – dotyczy osób prywatnych, dla przedsiębiorców czas termin ten jest dłuższy i wynosi 90 dni.

Jednocześnie od tego czasu zniknął obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu. W przypadku gdy nabyty pojazd po 1 stycznia 2024 roku zostanie zdemontowany lub sprzedany kolejnej osobie w ciągu 30 dni od nabycia, to nie trzeba go rejestrować, ale należy zgłosić ten fakt staroście, który jest właściwy ze względu na adres zamieszkania.

Wniosek o przerejestrowanie samochodu – gdzie go znaleźć i jak wypełnić?

Obecnie przerejestrowanie trzeba dokonać w ciągu 30 dni od nabycia pojazdu czy sprowadzenia go na terytorium Polski z innego kraju UE. Zdobycie wniosku o przerejestrowanie samochodu nie jest już żadnym problemem. Gotowe do wypełnienia i podpisania druki są dostępne w urzędzie. Można zatem wypisać je tuż przed złożeniem lub zaopatrzyć się we wzór dokumentu wcześniej i spokojnie wpisać w nim potrzebne dane w domu. Wnioski są jednak dostępne także online. Można je pobrać ze strony internetowej urzędu, w którym dokument ma być złożony i wydrukować. Wypełniony druk należy osobiście dostarczyć do właściwej instytucji. Trzeba pamiętać, aby w chwili przerejestrowywania samochodu mieć przy sobie również:

Zdobycie wniosku o przerejestrowanie samochodu nie jest już żadnym problemem. Gotowe do wypełnienia i podpisania druki są dostępne w urzędzie. Można zatem wypisać je tuż przed złożeniem lub zaopatrzyć się we wzór dokumentu wcześniej i spokojnie wpisać w nim potrzebne dane w domu. Wnioski są jednak dostępne także online. Można je pobrać ze strony internetowej urzędu, w którym dokument ma być złożony i wydrukować. Wypełniony druk należy osobiście dostarczyć do właściwej instytucji. Trzeba pamiętać, aby w chwili przerejestrowywania samochodu mieć przy sobie również:

 • dowód osobisty,
 • umowę sprzedaży, darowizny lub faktury i rachunki potwierdzające nabycie pojazdu,
 • dowód rejestracyjny i aktualne badanie techniczne auta,
 • ważne ubezpieczenie OC,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za przerejestrowanie samochodu.

Jak wypełnić wniosek o przerejestrowanie pojazdu?

Wypełnienie wniosku nie powinno sprawić trudności nowemu właścicielowi auta. Wystarczy znać dane właściciela lub właścicieli auta (jeśli udziały w samochodzie ma więcej osób) oraz dane identyfikacyjne rejestrowanego pojazdu.

Urząd będzie wymagał wpisania:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • numeru PESEL właściciela,
 • adresu i kodu pocztowego miejsca zamieszkania.

Te same dane powinny zostać wpisane w przypadku pozostałych współwłaścicieli, jeśli samochód jest własnością więcej niż jednej osoby.

Dodatkowo jeden ze współwłaścicieli ma możliwość podania danych kontaktowych (numeru telefonu i adresu mailowego). Jest to jednak zazwyczaj dobrowolne.

Podobne wnioski są używane nie tylko do rejestracji, ale także do wyrejestrowania pojazdu, dlatego konieczne jest wskazanie, jakiej czynności właściciel wymaga od urzędu. Dodatkowo rejestracja może być stała lub czasowa, co też należy zaznaczyć we wniosku.

W dokumencie jest też oczywiście miejsce na określenie:

 • rodzaju pojazdu,
 • przeznaczenia pojazdu,
 • marki,
 • typu,
 • modelu,
 • roku produkcji,
 • numeru VIN,
 • dotychczasowego numeru rejestracyjnego,
 • numeru karty pojazdu,
 • kraju pochodzenia pojazdu,
 • daty nabycia/zbycia.

Z racji tego, że do przerejestrowania auta potrzebne są dodatkowe dokumenty, we wniosku jest też miejsce na określenie załączników, m.in.:

 • dowodu własności,
 • dowodu rejestracyjnego,
 • tablic rejestracyjnych,
 • pełnomocnictwa (np. wystawionego przez współwłaściciela pojazdu).

Składając dokument, właściciel pojazdu ma też możliwość wnioskowania o:

 • wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych,
 • wydanie tablic rejestracyjnych zmniejszonych.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? Koszty, jakie trzeba ponieść

Z racji tego, że rejestracja samochodu wiąże się z wydaniem dokumentów i innych elementów identyfikacyjnych pojazdu, opłata za formalności z nią związane składa się z kilku kosztów cząstkowych. Właściciel auta musi przygotować się na dodatkowe wydatki, których wysokość zależy od jego wymagań (np. tego, czy zdecyduje się on na indywidualnie dobierane tablice rejestracyjne, czy pozostanie przy standardowych z losowym numerem).

Jakie koszty cząstkowe składają się na opłatę za przerejestrowanie samochodu?

Standardowe tablice rejestracyjne:80,00 zł
Pozwolenie czasowe:13,50 zł
Dowód rejestracyjny:54,00 zł
Znak legalizacyjny:12,50 zł
Razem:160 zł
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, bip.um.wroc.pl.

Oprócz tych podstawowych opłat niektórzy kierowcy będą musieli ponieść dodatkowe koszty:

Tablice indywidualne:1 000,00 zł
Tablice pojazdu zabytkowego:100,00 zł
Pełnomocnictwo (właściciela lub współwłaściciela):17,00 zł
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, bip.um.wroc.pl
UWAGA!

Od 31 stycznia 2022 roku po zakupie samochodu zarejestrowanego w Polsce można zachować dotychczasowe numery rejestracyjne, więc koszt spada o 80 zł. Od 4 września 2022 roku nie trzeba także płacić za nalepkę kontrolną!

Jak wyglądają procedury przerejestrowania samochodu z zagranicy?

Samochody z aktualnym ubezpieczeniem mogą poruszać się po polskich drogach jeszcze przez 30 dni od pojawienia się w Polsce. W przypadku aut bez ubezpieczenia należy najpierw kupić OC krótkoterminowe.

Procedura samego przerejestrowania samochodu np. z Niemiec wygląda bardzo podobnie do rejestracji auta z Polski. Trzeba jednak:

 • we wniosku uwzględnić dane dotyczące pojazdów z zagranicy,
 • przetłumaczyć wszystkie dokumenty na język polski (honorowane są jedynie tłumaczenia wykonane przez konsula lub tłumacza przysięgłego),
 • opłacić podatek akcyzowy w urzędzie celnym (w ciągu 14 dni).

Przerejestrowanie samochodu a OC

Przy przerejestrowywaniu samochodu właściciel musi mieć aktualne ubezpieczenie OC, żeby urzędnik przyjął wniosek rejestracyjny. Posiadanie OC jest bowiem obowiązkiem każdego właściciela auta. Nie oznacza to jednak, że kierowca, który kupił używany samochód musi od razu inwestować w polisę. Przy zakupie pojazdu z drugiej ręki nabywca otrzymuje również OC po poprzednim właścicielu. Z otrzymanej ochrony ubezpieczeniowej może korzystać do końca umowy.

Gdy samochód zmieni swojego właściciela, towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zbywca wykupił polisę jeszcze przed sprzedażą auta, może dokonać rekalkulacji składki. Firma ubezpieczeniowa uwzględni wówczas doświadczenie na drodze i informacje o nowym właścicielu. Jeśli przeliczona oferta okaże się mało atrakcyjna, kierowca może wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową i zawrzeć nową w innej firmie.

Obowiązki właścicieli samochodu wobec ubezpieczyciela

Po sprzedaży/zakupie auta zarówno sprzedawca, jak i kupujący mają obowiązki wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym przed zbyciem wykupiono OC. Poprzedni właściciel powinien poinformować firmę ubezpieczeniową o zbyciu auta. W przeciwnym razie, np. gdy dojdzie do wypadku spowodowanego przez kupującego lub gdy polisa przedłuży się automatycznie na poprzedniego właściciela z powodu braku informacji o zmianie, obaj będą odpowiadali solidarnie za niedopełnienie obowiązków.

Zasadniczo nabywca nie musi domagać się przeprowadzenia rekalkulacji składki, gdy polisa zostanie przepisana na niego, jednak może okazać się to dobrym wyjściem, bo prawo nie zobowiązuje ubezpieczyciela do przeliczenia składki tuż po zmianie właściciela. Firma ubezpieczeniowa może to zrobić dopiero pod koniec umowy, a wtedy nowy właściciel zostanie obciążony opłatą (jeśli ryzyko ubezpieczeniowe w jego przypadku jest większe niż w przypadku zbywcy), bo już skorzystał z polisy. Nie ma zatem możliwości wypowiedzenia umowy.

Przykład

Nowy właściciel używanego samochodu otrzymał wcześniej opłaconą polisę OC od poprzedniego posiadacza auta. Nie mógł skorzystać z wykupionego dla tego auta ubezpieczenia autocasco, ponieważ wygasło ono w momencie zmiany właściciela pojazdu. Mógł natomiast zrezygnować z poprzedniej polisy OC, co postanowił zrobić, gdy ubezpieczyciel w bardzo niekorzystny dla niego sposób przeliczył składkę ubezpieczenia. Wtedy sprawdził ceny OC w innych towarzystwach na mubi.pl i wybrał dużo bardziej opłacalne OC.

Przeczytaj też: Kara za nieprzerejestrowanie samochodu. Co Ci grozi?

PODSUMOWANIE
 • Nabywca ma obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od zakupu, a zbywca w tym samym czasie powinien poinformować urząd o sprzedaży pojazdu.
 • Od 1 stycznia 2024 roku nie ma obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu, lecz jego rejestracji w ciągu 30 dni.
 • Za przekroczenie terminu rejestracji grozi kara w wysokości 500 zł (przekroczenie 30 dni) lub 1 000 zł (przekroczenie 180 dni).
 • Wniosek o przerejestrowanie samochodu można pobrać ze strony urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania nowego właściciela lub otrzymać w placówce.
 • Opłata za rejestrację pojazdu zależy od kosztów cząstkowych. Zazwyczaj za przerejestrowanie trzeba zapłacić 160 zł (w przypadku samochodu z Polski). Przy pozostawieniu poprzednich tablic rejestracyjnych koszt to 80 zł.
 • Po zmianie przepisów nowy właściciel samochodu, który jest już zarejestrowany w Polsce, może korzystać z tych samych numerów rejestracyjnych, co zbywca, a tym samym zaoszczędzić na wymianie tablicy. Nie jest potrzebna także nalepka kontrolna.
 • W przypadku rejestracji samochodu z zagranicy trzeba zadbać dodatkowo o tłumaczenie dokumentów, opłacenie akcyzy i wypełnienie wniosku także o pola dotyczące pojazdu sprowadzonego z innego kraju.
 • Po kupnie/sprzedaży auta zbywca powinien powiadomić ubezpieczyciela o zmianie właściciela samochodu.
 • Ubezpieczenie OC zakupione przez zbywcę przejmuje nowy właściciel wraz z samochodem.
 • Ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki tuż po zmianie właściciela, ale także w późniejszym czasie, dlatego warto domagać się dokonania rekalkulacji od razu po otrzymaniu polisy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przerejestrowanie samochodu i zgłoszenie nabycia

Czy nowy właściciel auta ma obowiązek zgłoszenia nabycia i przerejestrowania pojazdu?
Jaka kara grozi za brak przerejestrowania pojazdu?
Ile trzeba zapłacić za przerejestrowanie samochodu?

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

27 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Ale bełkot. Co ma przerejestrowanie do zgłoszenia zbycia/nabycia? Proszę się do edukować, a później informować innych. Dlaczego przerejestrowanie leży w interesie zbywcy i jaki wpływ on może mieć na to czy nabywcy zechce się przerejestrować? Mylicie pojęcia. Zbywcy powinno zależeć jedynie zna zgłoszeniu zbycia pojazdu i to wszystko. Amen.
Dzień dobry. Fragment dotyczący tego, że to zbywca może stracić, gdy nowy właściciel nie poinformuje urzędu o nabyciu pojazdu, miał zwrócić uwagę na to, że jeśli nabywca auta nie dopełni formalności związanych z jego rejestracją (nie tylko ze zgłoszeniem zmiany właściciela), poprzedni właściciel nadal jest narażony na konsekwencje, którymi omyłkowo może zostać obarczony, gdy jego nazwisko w dalszym ciągu widnieje np. w dowodzie rejestracyjnym. Mimo, że w coraz większym stopniu formalności związane z posiadaniem samochodu są scyfryzowane, posiadanie potwierdzenia w dokumentach papierowych pozwalało uniknąć kary, gdy w elektroniczną ewidencję wkradł się błąd.
avatar autora komentarza
Za chwilę minie rok od zmiany przepisów, a artykuł nadal promuje nieaktualne prawo ! Od 1 stycznia 2020 roku nie ma obowiązku przerejestrowania pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Wystarczy wyłącznie zgłoszenie tego faktu w wydziale komunikacji lub poprzez stronę internetową !
Dziękujemy za zwrócenie uwagi. Przepis dotyczący przerejestrowania samochodu i powiadamiania o nabyciu odpowiedniego urzędu nadal nie jest jednoznaczny. Prawo zobowiązuje kupującego do powiadomienia urzędu o jego nabyciu, jednak do końca nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle konieczna jest rejestracja pojazdu na nowego właściciela. Zdarzają się również przypadki, w których urząd podczas przyjmowania zgłoszenia o zakupie auta wymagał jednocześnie wniosku o jego rejestrację.
avatar autora komentarza
Ja kupiłem samochód w ocenie 2020, nie mam na umowę,teraz będzie jakaś kara co jest nie zarejestrowany samochod, czy mam dalej 180 dni od dnia zakupu?
avatar autora komentarza
Kupiłam auto w listopadzie, auto jest z tego samego powiatu. Czy nadal mam 180 dni na zgłoszenie. Czy ktoś będzie w stanie udzielić mi odpowiedzi.? UM niestety mówi, że nie ma informacji na ten temat.
Z tego, co mi wiadomo, osoby, które nabyły pojazd przed 31 grudnia 2020 roku, powinny mieć 180 dni na jego rejestrację. Polecam dopytać jeszcze w urzędzie, a jeśli jest taka możliwość, najlepiej zarejestrować pojazd jak najszybciej.
avatar autora komentarza
Jak zobaczyłem cytat z przepisów o obowiązku zgłoszenia zbycia i kupna rozumiany jako obowiązek przerejestrowania to nie przeczytałem nawet linijki a tak rzetelny portal do blokowanych i to natychmiast ..
Przepraszamy za niedopatrzenia. Artykuł został już poprawiony.
avatar autora komentarza
Wierutne bzdury w tym artykule. Nie ma obowiązku przerejestrowania auta, a jedynie zgłoszenia nabycia/zbycia. "Przerejestrowanie samochodu przez nabywcę leży przede wszystkim w interesie zbywcy" A to zdanie to już mistrzostwo :D Czyli zbywca ma ścigać nabywcę, żeby ten przerejestrował auto???
Przepraszamy za nieścisłości w artykule. Zostały już poprawione.
avatar autora komentarza
A co z samochodami kupionymi przed 2020 rokiem ? czy tu są jakieś kary? jak to wygląda jeśli auto wciąż nie jest przerejestrowane ... konkretnie chodzi o spadek ...
Wydaje mi się, że kary dotyczą tylko pojazdów zakupionych po 31 grudnia 2019 roku, ponieważ prawo nie działa wstecz.
avatar autora komentarza
W sprawie przerejestrowania - taki obowiązek jest, ale nie obejmuje go termin i ew. kara administracyjna. To w odróżnieniu od zgłoszenia nabycia i zbycia, bo taki obowiązek swój termin już ma - jest to 30 dni od daty zakupu, a same zgłoszenie można zrobić online bez wizyty w WK. Za nie wywiązanie się z obowiązku zgłoszenia zbycia/nabycie trzeba się liczyć z możliwością kary administracyjnej w kwocie od 200 do 1000zł. Wniosek? Zgłoszenie nabycia/zbycia tak, przerejestrowanie - nie. Warto pamiętać o tym, że w takiej sytuacji potrzebny jest ciąg umów kupna/sprzedaży do osoby wpisanej w dowód rejestracyjny, bez tego mogą być problemy z ew. rejestracją pojazdu.
avatar autora komentarza
NIE można zostawić starych tablic, jeżeli zakupione auto jest zarejestrowane w Polsce. Ta ustawa z 14 sierpnia 2020 i jej obowiązywanie od 30 września 2020 to są martwe przepisy. W ustawie jest klauzula, że będzie wprowadzona w życie, gdy pozwolą na to warunki techniczne. A warunki techniczne będą nie wiadomo kiedy. Gdzie jest sens i logika uchwalania martwych ustaw ?
Rzeczywiście, możliwość pozostawienia tablic rejestracyjnych po zakupie samochodu już zarejestrowanego w Polsce jeszcze nie funkcjonuje. Początkowo taka możliwość miała wejść w życie w czerwcu tego roku, jednak jak na razie przesunięto to w czasie. Wejście w życie tej zmiany powinno poprzedzić opublikowanie komunikatu KPRM na 5 miesięcy wcześniej. Odpowiednia adnotacja zostanie dodana do artykułu.
avatar autora komentarza
No więc jeżeli kupiłem auto 2020 i zgłosiłem zakup do urzędu ale dotychczas nie przerekestrowywalem ro czy teraz w myśl nowych przepisów muszę to zrobić czy może pozostać jak jest? A jeżeli muszę to w jakim terminie?
avatar autora komentarza
rozumiem ze nie ma obowiazku przerejestrowania . moge prosic informacje na temat zbycia samochodu podczas posiadania dow rej miekkiego ? naczepka nabyta w lipcu 2021 została sprzedana we wrzesniu 2021 dalej ale przed odebraniem jeszcze tzw dowodu twardego . w urzedzie w X 2021 została złożona inf o nabyciu ( faktura z 15 wrzesnia ) i otrzymałem inf z Urzedu potiwrdzajaca przyjecie do wiadomosci w/w inf. 25 sprzedałem naczepke dalej i poin urzad o zbyciu...... teraz nowy nabywca ma problem z zarejestrowaniem gdyz teraz otrzymalem ja jako sprzedajacy inf ze nie powinienem kupowac naczepy gdy mój sprzedajacy nie odebral dowodu twardego ( choc ja juz od 20 x mam ten dowód od niego ) ... O co tu chodzi ? osoba która sprzedałą mi we wrzsniu naczepke byla wlascicielem jej od lipca i miala prawo do spzredazy jej a tzw twardy dowód to zupełnie inny temat . czy sie myle ?
avatar autora komentarza
Tak czytam sobie artykuł i komentarze i odnoszę wrażenie że robi się problem tam gdzie go nie ma. Zgłoszenie można zrobić przez internet co zajmuje max 30 min. Dla mnie kłopot jest przy przerejestrowanie gdzie w praktyce urząd zabiera stare tablice (załącznik do wniosku) a na nowe czeka się ustawowo do 30 dni patrząc na nowy samochód którym nie można jeździć bez tablic. Poprawcie mnie jeśli się mylę ale doszły mnie takie informację i stąd wizyta na tym forum.
Z tego, co mi wiadomo, przy przerejestrowywaniu pojazdu tablice nie są zabierane. Należy je mieć przy sobie podczas wizyty w urzędzie, ale po dopełnieniu formalności powinny zostać zwrócone właścicielowi lub urzędnik powinien wydać od razu nowe.
avatar autora komentarza
Jak rejestrowałem auto z UE to mi na miejscu dali tablice, naklejkę i dowód tymczasowy, do czasu jak przyjdzie z drukarni ten właściwy, ale już nr rejestracyjny się nie zmienił.
avatar autora komentarza
Witam Fajnie że jest sporo informacji na temat zgłoszenia i rejestracji pojazdów zakupionych zarejestrowanych już w PL lub świeżo sprowadzonych a jak wygląda sprawa zakupionej np przyczepki w Polsce nowej która nie ma tablic rejestracyjnych, czy mogę również dokonać tylko zgłoszenia ? i co z ubezpieczeniem OC czy wystarczy wykupić w dniu rejestracji np ca pół roku bo tak będzie stała bez rejestracji.
Miło nam, że informacje zawarte w artykule są przydatne. Jeśli chodzi o możliwość jedynie zgłoszenia nabycia, to dotyczy ona tylko tych pojazdów, które zostały już wcześniej zarejestrowane w Polsce. Te nowe wymagają rejestracji. Obowiązkowe ubezpieczenie OC należy wykupić najpóźniej w dniu rejestracji.
avatar autora komentarza
A jak wyglada sprawa zarejestrowania mojego auta przywiezionego spoza UE.
avatar autora komentarza
Czy jeśli przed upływem 30 dni zarejestruje pojazd na tablice tymczasowe na kolejne 30 dni to też zapłacę karę 500 zł?
avatar autora komentarza
W 2023 kupiłam samochód i zostałam przy tablicach które już były wszystko zostało załatwione w UK to dlaczego teraz muszę aktualizować tablicę rejestracyjne
avatar autora komentarza
Związek Powiatów Polskich wskazuje, że żaden przepis prawa polskiego nie zabrania zbycia pojazdu przed złożeniem wniosku o jego rejestrację, co oznacza że właściciel może taki pojazd zbyć. Taka czynność prawna uniemożliwia jednak złożenie wniosku o rejestrację, bowiem wniosek taki może złożyć wyłącznie aktualny właściciel pojazdu. Oznacza to, że obowiązek ten staje się niemożliwy do zrealizowania, ale istnieje on w dalszym ciągu. Podkreślenia wymaga, że zbycie pojazdu przed złożeniem wniosku o jego zarejestrowanie w sposób definitywny zamyka możliwość spełnienia obowiązku określonego w art. 73aa ust. 1 prd dotyczącego złożenia wniosku o rejestrację pojazdu. Tym samym wniosek o rejestrację złożony przez osobę, która zbyła pojazd (czyli przez osobę, która w momencie złożenia wniosku nie jest już właścicielem pojazdu) pochodzi od osoby niebędącą stroną, a tym samym nie wszczyna postępowania. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 61a § 1 Kpa organ rejestrujący wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Nakreślony powyżej problem powoduje również wątpliwości związane z nakładaniem kar pieniężnych za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC