OC na miesiąc – ile kosztuje, co trzeba wiedzieć o OC krótkoterminowym?

“Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy” – głosi Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Chociaż przepis ten zobowiązuje kierowców do zakupu polisy nie krótszej niż rok, istotne jest tu jego doprecyzowanie, które zwalnia z tego obowiązku właścicieli niektórych pojazdów. Nie oznacza to, że w ogóle nie muszą oni posiadać OC. Raczej umożliwia zawarcie umowy ubezpieczeniowej na krótszy okres.

OC krótkoterminowe

OC krótkoterminowe – ile trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Prawo umożliwia części właścicieli samochodów zakup OC na mniej niż 12 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że kierowcy mogą dowolnie wybierać okres, w jakim będzie obowiązywała wykupiona przez nich ochrona ubezpieczeniowa. Ubezpieczenie chroniące odpowiedzialność cywilną kierowcy nie może trwać zatem krócej niż 30 dni. OC na miesiąc przysługuje większości posiadaczy pojazdów, które nie muszą mieć – nazwijmy to – pełnego, długoterminowego ubezpieczenia.

OC krótkoterminowe to jednak nie tylko OC na miesiąc. Istnieją przypadki, jak ubezpieczanie pojazdu wolnobieżnego, kiedy prawo wymaga, aby minimalny czas ochrony był dłuższy.

Umowę ubezpieczenia krótkoterminowego, w odniesieniu do pojazdów wolnobieżnych określonych w art. 2 pkt 10 lit. b, można zawrzeć na czas nie krótszy niż 3 miesiące

Art. 27 ust. 4 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

OC krótkoterminowe nie odnawia się automatycznie! Czym różni się OC na miesiąc od rocznego ubezpieczenia?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że czas ważności ubezpieczenia to nie jedyna różnica między OC krótkoterminowym a OC na 12 miesięcy. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych wysokość składki zarówno OC długoterminowego, jak i ubezpieczenie OC na miesiąc jest kalkulowana w podobny sposób, bo na podstawie tych samych informacji o samochodzie i jego właścicielu. Inne firmy oferują z kolei stałą składkę ubezpieczeniową za OC na miesiąc (np. LINK4). W obu przypadkach okres ochrony jest ściśle związany z ceną, jaką będzie trzeba zapłacić za polisę. Jak łatwo się domyślić, ubezpieczenie na krótszy okres będzie nieco tańsze niż to na cały rok.

Jednak najważniejszą różnicą, o której powinien pamiętać każdy kierowca ubezpieczający samochód na niedługi czas, jest to, że OC krótkoterminowe nie odnawia się automatycznie! Dlatego też OC na miesiąc nie trzeba wypowiadać.

O tym, w jakich jeszcze sytuacjach ubezpieczenie OC nie jest kontynuowane w kolejnym roku, można przeczytać w artykule: Automatyczne odnowienie OC – jak to działa i czy się opłaca?

Ekspert Mubi radzi:

Osoba, która kupiła auto za pośrednictwem komisu, powinna dowiedzieć się, kiedy polisa krótkoterminowego OC dobiega końca. Komisowe OC nie podlega automatycznemu przedłużeniu, dlatego nowy właściciel samochodu prędzej czy później będzie musiał sam wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. O sprawdzeniu ważności OC musi pamiętać każdy nabywca używanego pojazdu, ponieważ po zmianie właściciela polisa OC wygasa wraz z zakończeniem okresu, na który została wykupiona.

Miałeś polisę krótszą niż rok – czy liczy się ona do historii ubezpieczenia?

Kto korzysta z ubezpieczenia OC krótszego niż rok? O jakich przepisach trzeba pamiętać w kontekście dobrowolnych polis? Sprawdź!

Czytaj dalej

Czy trzeba wypowiadać OC krótkoterminowe?

Polisa chroniąca odpowiedzialność cywilną przez 12 miesięcy jest kontynuowana w kolejnym roku, jeśli ubezpieczony nie wypowie jej najpóźniej dzień przed końcem umowy ubezpieczeniowej. W przypadku OC na miesiąc ochrona kończy się wraz z ostatnim dniem ważności umowy, więc nie trzeba wypowiadać ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest, żeby pamiętać o tym terminie i w odpowiednim momencie wykupić kolejną polisę (najczęściej już na pełny rok). Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu naraża właściciela auta na niemałe, nadprogramowe wydatki związane z brakiem OC.

Żeby dowiedzieć się, jak wysokie są kary za brak ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia, warto przeczytać artykuł: Kara za brak OC – jak uniknąć i napisać odwołanie?

Kto może nabyć OC na miesiąc?

Właściciele samochodów zarejestrowanych na stałe

Z tej bardzo szerokiej grupy należy wyodrębnić osoby, które prowadzą działalność gospodarczą związaną z zakupem i sprzedażą aut lub pośredniczeniem w kupnie i sprzedaży pojazdów, np. komisy.
Minimalny okres, na jaki można w takiej sytuacji wykupić OC krótkoterminowe to 30 dni.

Właściciele pojazdów zarejestrowanych czasowo

Chodzi tu przede wszystkim o osoby, które muszą dojechać autem na przegląd lub chcą wywieźć samochód za granicę.
Pojazdy zarejestrowane czasowo powinny mieć ubezpieczenie na czas rejestracji, ale nie krócej niż na 30 dni.

Właściciele pojazdów zarejestrowanych za granicą (z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi)

To najczęściej pojazdy kupione za granicą i sprowadzone do Polski, gdzie mają być dalej użytkowane.
Osoby, które kupiły samochód zarejestrowany do tej pory za granicą, mogą nabyć OC na 30 dni. Ubezpieczenie OC na miesiąc dla pojazdów na zagranicznych tablicach nie jest jednak liczone od momentu ubezpieczenia.

UWAGA!

Okres 30 dni liczy się od daty zakupu pojazdu za granicą. Jeśli posiadacz takiego auta kupi OC krótkoterminowe już po przywiezieniu go do Polski, nie będzie mógł korzystać z ochrony przez cały miesiąc.

Przed zakupem auta z zagranicy warto zorientować się, na co zwrócić uwagę przed dopełnieniem formalności i poszerzyć swoją wiedzę. Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w artykule: Zakup auta z zagranicy – sprawdź co musisz wiedzieć!

Właściciele pojazdów historycznych

Pojazd historyczny – pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10, będący:
a) pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
b) pojazdem mającym co najmniej 40 lat,
c) pojazdem mającym co najmniej 25 lat i który został uznany przez rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Jak głosi art. 23. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, pojazd historyczny powinien posiadać OC, gdy jest użytkowany w ruchu drogowym. Nie musi być zatem ubezpieczony, gdy stoi nieużywany w garażu.

Jeśli pojazd historyczny będzie trzeba ubezpieczyć, powinien zostać objęty ochroną na co najmniej 30 dni.

Rejestracja i ubezpieczenie samochodu zabytkowego – co warto wiedzieć?

Zobacz, jak ubezpieczyć samochód zabytkowy. Dowiedz się, kiedy w ogóle możliwa jest rejestracja samochodu jako zabytkowego.

Czytaj dalej

Właściciele pojazdów przeznaczonych do jazd testowych

Pojazd do jazd testowych – niezarejestrowany wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą pojazd mechaniczny, o którym mowa w pkt 10 lit. a, używany przez podmiot uprawniony, o którym mowa w art. 80s ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na podstawie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów.

Samochód służący do przeprowadzania jazd testowych może być ubezpieczony w ramach OC na miesiąc, a konkretnie na 30 dni.

Przykład

Osoba, która kupiła używane auto od pośrednika, wiedziała, że zostało ono objęte OC komisowym, czyli ochroną ubezpieczeniową wykupioną przez przedsiębiorcę zajmującego się skupem i sprzedażą aut. Polisa była wystawiona tylko na 30 dni, z czego pierwsze kilkanaście dni pojazd znajdował się jeszcze w komisie. Mając krótkoterminowe OC nabywca używanego auta zdążył je przerejestrować i mógł legalnie poruszać się nim przez pewien czas, ale tuż przed wygaśnięciem ochrony był zmuszony wykupić całoroczne ubezpieczenie OC w wybranym przez siebie towarzystwie.

Właściciele pojazdów wolnobieżnych

Jak już było wspomniane, umowa ubezpieczenia krótkoterminowego pojazdów wolnobieżnych musi być zawarta na okres co najmniej 3 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich tego rodzaju pojazdów, a jedynie tych, na które ustawodawca nałożył obowiązek ubezpieczenia.

Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym albo pojazdem wolnobieżnym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Art. 23 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Z powyższego wynika, że pojazdami wolnobieżnymi, na których ciąży obowiązek ubezpieczenia są te, które zostały wprowadzone do ruchu. To specyficzny przypadek, ponieważ wiele pojazdów wolnobieżnych (te których konstrukcja ogranicza ich prędkość do 25 km/h, np. kombajny, kosiarki, spycharki, walce, wózki bagażowe, meleksy itp.) nie muszą podlegać rejestracji, ale już w razie wyprowadzenia ich na drogę publiczną, trzeba będzie wykupić dla nich OC.

UWAGA!

Przepisy dotyczące rejestracji i ubezpieczenia pojazdów wolnobieżnych nie dotyczą ciągników rolniczych, które muszą być obowiązkowo zarejestrowane i ubezpieczone w każdym przypadku.

Jak wygląda krótkoterminowe ubezpieczenie samochodu zarejestrowanego czasowo?

Ubezpieczenie krótkoterminowe mają prawo kupić właściciele pojazdów zarejestrowanych czasowo. Dotyczy to sytuacji, gdy właściciel planuje:

  • wywieźć pojazd za granicę,
  • przyjechać pojazdem do Polski po zakupie za granicą,
  • przejechać do stacji kontroli, by wykonać badanie techniczne.

Czasowa rejestracja trwa do 30 dni i może być jednorazowo przedłużony o 14 dni. Ubezpieczenie OC krótkoterminowe na pojazd zarejestrowany czasowo wykupuje się na okres czasowej rejestracji, jednak nie może być on krótszy niż 30 dni.

Samochód z komisu a ubezpieczenie krótkoterminowe

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe wykorzystywane jest także w komisach samochodowych. Osoby trudniące się taką działalnością kupują ubezpieczenie na 30 dni, gdy pojazd czeka na parkingu na sprzedaż. Takie rozwiązanie pozwala obniżyć koszty, ponieważ każde zarejestrowane auto musi być ubezpieczone. 

Klienci komisów muszą pamiętać, że po zakupie pojazdu z takiego miejsca OC krótkoterminowe nie przedłuży się automatycznie, więc trzeba w odpowiednim czasie wykupić roczne OC. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować karą od UFG za brak ciągłości ubezpieczeniowej.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC na miesiąc? Cena może być ustalona z góry lub liczona indywidualnie dla każdego kierowcy

Podobnie jak ceny OC na 12 miesięcy, również wysokość składki OC krótkoterminowego zależy od towarzystwa, w którym kierowca chce kupić ubezpieczenie OC na miesiąc. Jak już wspominałam, niektóre towarzystwa wyliczają koszty związane z ochroną na krótki czas, bazując na informacjach o kierowcy i jego pojeździe (np. Allianz), inne z góry określają kwotę, którą za OC na 30 dni płacą wszyscy kierowcy (np. LINK4). W tym drugim przypadku LINK4 wyceniło ubezpieczenie dla samochodów osobowych na 75 zł, a dla aut dostawczych – 100 zł.

OC na miesiąc przez internet – porównanie OC krótkoterminowego z ubezpieczeniem na rok

Jeśli właściciel pojazdu rzeczywiście nie potrzebuje dłuższej ochrony, bo przykładowo raz w roku jeździ nim tylko na zloty zabytkowych samochodów, ubezpieczenie OC na krótki okres zawsze będzie bardziej opłacalne, bo pozwoli zaoszczędzić co nieco. Ale jeśli właściciel pojazdu zabytkowego często podróżowałby nim na zjazdy albo chciałby korzystać z niego nie tylko przy okazji zlotów i wystaw, ale również na co dzień, może warto byłoby skorzystać z tej możliwości i wykupić polisę całoroczną?

Jak duże są różnice w cenach między ubezpieczeniem 30-dniowym a polisą na rok? Sprawdźmy na przykładzie 39-letniego pana Michała, miłośnika zabytkowych pojazdów i właściciela Forda Capri z 1982 roku napędzanego benzyną, którego silnik ma pojemność 2,3 l. Pan Michał jest żonaty i ma 10-letniego syna, Artura. Mieszkają w Krakowie. Właściciel leciwego auta jeździ bezszkodowo od 18 lat.

Korzystając z porównywarki Mubi, pan Michał otrzymałby 6 ofert ubezpieczenia swojego Forda.

Zakres ubezpieczenia

OC, ASS

377

Porównaj oferty

Zakres ubezpieczenia

OC

400

Porównaj oferty

Zakres ubezpieczenia

OC, ASS, NNW

413

Porównaj oferty

Zakres ubezpieczenia

OC, NNW

430

Porównaj oferty

Zakres ubezpieczenia

OC, ASS, NNW

482

Porównaj oferty

Zakres ubezpieczenia

OC, ASS, NNW

652

Porównaj oferty

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Mubi. Kalkulacja z dnia 18.01.2024.

Okazuje się, że cena całorocznego ubezpieczenia OC dla takiego samochodu byłaby w przypadku pana Michała bardzo przystępna. Przeliczając roczną składkę na koszt miesięczny, pan Michał, wybierając najtańszą opcję, płaciłby za 30 dni ochrony ok. 31 zł. To o ponad połowę mniej niż OC krótkoterminowe dostępne w LINK4 (75 zł). Cena byłaby tym bardziej atrakcyjna, gdyby pan Michał jeździł na zloty samochodów zabytkowych często. Już po pięciu wyjazdach w ciągu roku łączna suma ubezpieczeń krótkoterminowych niemal wyrównałaby składkę rocznego, najtańszego OC.

Ceny OC dla części kierowców (zwykle bardziej doświadczonych na drodze i jeżdżących bezszkodowo) są naprawdę niskie. Najtańsze OC w grudniu 2023 roku kosztowało już 142 zł!

Gdzie ubezpieczyć samochód, gdy kończy się polisa krótkoterminowa?

Całoroczne ubezpieczenie OC należy kupić najpóźniej w dniu wygaśnięcia ubezpieczenia krótkoterminowego, by nie powstała przerwa ubezpieczeniowa. Najwygodniej jest to zrobić przez internet za pomocą kalkulatora OC AC Mubi. Dzięki temu można z dowolnego miejsca i przez całą dobę ubezpieczyć samochód osobowy czy motocykl.

Kalkulator OC AC Mubi pozwala na porównanie wielu ofert od różnych ubezpieczycieli. Wystarczy wypełnić prosty formularz, aby otrzymać propozycje samego OC, jak i pakietów z dodatkowym AC, NNW czy Assistance. Takie rozwiązanie zwiększa szanse na znalezienie tańszej oraz lepiej dopasowanej ochrony do indywidualnych potrzeb.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o krótkoterminowe OC

Na jaki czas podpisuje się umowę OC?
Kto może kupić krótkoterminowe OC?
Co odróżnia OC na miesiąc od polisy na cały rok?
PODSUMOWANIE
  • OC krótkoterminowe może być zawierane na co najmniej 30 dni, a w przypadku pojazdów wolnobieżnych – na co najmniej 3 miesiące.
  • OC krótkoterminowe nie odnawia się automatycznie!
  • Cena OC na miesiąc jest wyliczana na podstawie danych o samochodzie i jego właścicielu lub ustalana przez towarzystwo ubezpieczeniowe jednakowo dla wszystkich klientów.
  • Ubezpieczenie 30-dniowe mogą kupić m.in. właściciele komisów (osoby zajmujące się kupnem i sprzedażą aut albo pośredniczeniem w kupnie i sprzedaży samochodów), właściciele aut zarejestrowanych czasowo, właściciele pojazdów zabytkowych, właściciele aut przeznaczonych do jazd testowych, właściciele samochodów zarejestrowanych za granicą.
  • Czasem zakup ubezpieczenia OC na rok jest bardziej opłacalny niż kupno OC na miesiąc.
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

3 komentarze

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Witam mam pytanie dotyczące OC na raty 0% , co się stanie jak na przyklad wykupie tylko na dwa misiace a potem sprzedam auto, musze placic dalej czy juz nie musze? Pozdrawiam.
Jeśli jest Pan właścicielem samochodu, który nie jest zarejestrowany jako zabytkowy, kupuje Pan OC na kolejne 12 miesięcy. Oczywiście może Pan sprzedać pojazd na przykład po 2 miesiącach. Jeśli zdecyduje się Pan na płatność składki w ratach, obowiązek zapłacenia rat naliczanych po sprzedaży pojazdu przejdzie na nabywcę, o ile ubezpieczyciel zostanie powiadomiony o zmianie właściciela samochodu. Zachęcam do zapoznania się z artykułem Gdzie kupić OC na raty? Ubezpieczenie auta na 2 raty już od 38 zł za 30 dni na mubi.pl.
avatar autora komentarza
Dzień dobry. Kupiłem auto z 30 dniowym OC. Parę dni przed końcem umowy wysłałem wypowiedzenie do ubezpieczyciela choć wiadomo że nie musiałem. Czy ubezpieczyciel mógł wcześniej rozwiązać umowę, tj. parę dni przed końcem trwania polisy?

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC