Kupiłem samochód – co dalej? Sprawdź, co powinieneś zrobić po zakupie pojazdu!

Kupno samochodu – co dalej powinieneś zrobić? Czy czekają Cię dodatkowe opłaty za samochód? W naszym poradniku podpowiadamy, co zrobić po kupnie samochodu.

kupiłem samochód co dalej

Jak zarejestrować samochód w Wydziale Komunikacji?

Po zakupie samochodu musimy go zarejestrować w wydziale komunikacji urzędu starostwa powiatowego, urzędu miasta (w mieście na prawach powiatu) lub urzędu dzielnicy (w Warszawie). Na złożenie wniosku o rejestrację samochodu mamy 30 dni od daty zakupu pojazdu. Dokumenty wymagane do zarejestrowania kupionego auta to:

 • wniosek o rejestrację (wniosek można otrzymać w urzędzie lub pobrać tutaj);
 • dowód własności pojazdu (na przykład umowa kupna lub faktura VAT za zakup pojazdu);
 • dowód tożsamości;
 • polisa OC;
 • potwierdzenie wniesienia opłat rejestracyjnych lub oświadczenie dealera o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

W przypadku kupna samochodu używanego rejestracja wymaga przedstawienia ważnego badania technicznego pojazdu. Obowiązkowy przegląd rejestracyjny pojazdu przeprowadzany jest przez Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, a koszt podstawowego badania samochodu osobowego to 99 zł. Więcej na temat badania technicznego znajdziemy w artykule: Ile kosztuje przegląd samochodu? Przegląd samochodu – wszystko co musisz wiedzieć.

Rejestrując samochód używany, powinniśmy wziąć do urzędu dotychczasowe tablice rejestracyjne. Jeśli pojazd był dotychczas zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, nie ma konieczności wyrabiania nowych tablic rejestracyjnych.

Ekspert Mubi radzi:

Obowiązkowe OC używanego pojazdu przechodzi na jego kolejnego właściciela, chociaż ten może je wypowiedzieć. Inaczej jest z dobrowolnymi ubezpieczeniami, takimi jak autocasco i assistance, które zwykle wygasają z dniem zmiany właściciela pojazdu. Dlatego osoba zainteresowana kupnem samochodu, chcąc objąć go ochroną AC, powinna samodzielnie wyszukać ubezpieczenie, które ją zainteresuje i wykupić je po nabyciu auta.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Wysokość poszczególnych opłat w urzędzie:

 • opłata za dowód rejestracyjny i komplet znaków legalizacyjnych – 67,50 zł;
 • opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł;
 • opłata za tablice rejestracyjne – 80 zł (indywidulane 1000 zł);
 • opłata za kartę pojazdu – 75 zł.
UWAGA!

Do niedawna wraz z powyższymi dokumentami i elementami wydawano także nalepkę kontrolną na szybę. Od 4 września 2022 roku zniesiono obowiązek jej posiadania.

Dodatkowo od 31 stycznia 2022 roku można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne auta wcześniej zarejestrowanego w Polsce, co obniży koszt przerejestrowania.

W przypadku rejestrowania pojazdu, który nie został wcześniej zarejestrowany w Polsce, lecz został sprowadzony do kraju przed 1 stycznia 2016 roku, należy zapłacić „opłatę recyklingową” na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej wysokość to 500 zł. Jeśli kupujemy pojazd od firmy lub osoby, która sprowadziła pojazd, od niej otrzymasz dokument potwierdzający dokonanie „opłaty recyklingowej”.

Opłaty można uiścić w kasie urzędu, w którym rejestrujemy pojazd lub wysłać przelewem na konto danego urzędu. Z kolei dokumenty składamy bezpośrednio w urzędzie czy też wysyłamy pocztą lub przez internet (jeśli dany urząd udostępnia taką możliwość). Istnieje również możliwość zarejestrowania samochodu przez pełnomocnika.

UWAGA!

Jeśli pojazd ma kilku współwłaścicieli, to wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji.

Ile czasu trwa rejestracja samochodu?

Dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne oraz nalepka kontrolna są przygotowywane przez urząd w przeciągu 30 dni. Na ten czas otrzymujemy czasowe pozwolenie, które dopuszcza pojazd do ruchu. Jeśli jednak z jakichś przyczyn nie otrzymalibyśmy dowodu stałego w terminie 30 dni, wówczas należy wnioskować o przedłużenie pozwolenia czasowego na kolejne 14 dni.

Istnieje ryzyko, że urząd odmówi nam rejestracji pojazdu, na przykład z powodu braku kompletu dokumentów lub dostarczenia kopii zamiast oryginałów. Decyzję urzędników otrzymamy na piśmie i mamy prawo się od niej odwołać, kierując sprawę do samorządowego kolegium odwoławczego.

UWAGA!

Niezarejestrowanym samochodem nie można poruszać się po drogach!

OC po kupnie samochodu

Każdy samochód musi być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia OC jest regulowany prawnie i taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Oferty OC różnych ubezpieczycieli można porównać przy pomocy naszego kalkulatora.

Jeśli kupimy auto używane, możemy korzystać z ubezpieczenia OC po poprzednim właścicielu, lecz tylko do momentu ważności umowy. Umowa OC, którą zawarł poprzedni właściciel, nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok. Prędzej czy później musimy więc wykupić nowe ubezpieczenie. Pamiętajmy również o możliwości rekalkulacji składki. Bywa, że w sytuacji kontynuowania ubezpieczenia OC po poprzednim właścicielu, towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje ponownego przeliczenia składki, aby jej wysokość odnosiła się do nowego kierowcy.

UWAGA!

Za poruszanie się nieubezpieczonym autem grożą surowe kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej o tym przeczytasz w naszym artykule: Kara za brak OC – jak uniknąć i napisać odwołanie?

Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC jest karany. Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu i długości przerwy w ubezpieczeniu. W przypadku właścicieli samochodów osobowych jest to:

 • 1 700 zł – brak OC od 1 do 3 dni,
 • 4 240 zł – brak OC od 4 do 14 dni,
 • 8 480 zł – brak OC powyżej 14 dni,

Wysokość kary powiązana jest z minimalną pensją brutto.

Jakiego wyposażenia samochodu potrzebujesz?

Kupno auta – co dalej z jego wyposażeniem? Zgodnie z prawem auto należy wyposażyć w trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę, które zazwyczaj są zapewnione przez producenta. Nie ma obowiązku wożenia apteczki oraz kamizelki odblaskowej, lecz warto je mieć ze względów bezpieczeństwa. Zapasowe żarówki również mogą okazać się przydatne.

Jakie podzespoły sprawdzić po zakupie pojazdu?

Zakup używanego samochodu wymaga nie tylko dopełnienia formalności urzędowych, ale często także wizyty w serwisie lub warsztacie, gdzie warto dokładnie sprawdzić stan podzespołów pojazdu.

W serwisie warto:

 • przeprowadzić diagnostykę komputerową auta,
 • wymienić płyny eksploatacyjne i filtry,
 • sprawdzić stan klocków i tarcz hamulców,
 • przeprowadzić serwis klimatyzacji,
 • sprawdzić stan zawieszenia i geometrii,
 • ewentualnie naprawić uszkodzoną blacharkę,
 • sprawdzić stan pozostałych wątpliwych podzespołów.

Dzięki serwisowi wzrośnie nie tylko bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem, ale także jego wartość.

Jak spisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Zakup samochodu wymaga podpisania umowy kupna-sprzedaży. Na takim dokumencie powinny znaleźć się najważniejsze informacje , takie jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dane sprzedającego (imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania),
 • dane kupującego (imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu osobistego),
 • dane samochodu (marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer VIN, numer rejestracyjny, przebieg),
 • kwota transakcji,
 • oświadczenie o własności pojazdu i braku wad fizycznych i prawnych,
 • postanowienia końcowe,
 • czytelne podpisy stron umowy.

Należy pamiętać, że data zawarcia transakcji ma wpływ na późniejsze obowiązki, a więc zgłoszenie zbycia i rejestrację w urzędzie przez nowego właściciela. Wzór umowy znajdziesz tutaj

Jakie podzespoły sprawdzić po zakupie pojazdu?

W pewnych sytuacjach po zakupie samochodu powinniśmy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (w skrócie PCC), popularnie zwanym podatkiem od wzbogacenia. Obowiązek uiszczenia podatku PCC od zakupu samochodu pojawia się wtedy, gdy kupujemy auto bez faktury VAT, zaś sprzedawcą nie jest firma, lecz osoba prywatna. Inaczej mówiąc, z podatkiem od czynności cywilnoprawnych wiąże się kupno samochodu używanego.

Kiedy jesteśmy zwolnieni z podatku PCC?

 • W przypadku kupna nowego pojazdu w salonie;
 • w przypadku kupna pojazdu o wartości nie przekraczającej 1000 zł;
 • w przypadku kupna pojazdu za granicą.

Podatek PCC wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu i należy go opłacić w przeciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.

Więcej na temat PCC w artykule pod tytułem “Podatek od kupna samochodu. Kiedy należy go zapłacić? Sprawdź, co musisz wiedzieć!

CZY WIESZ, ŻE …

Przy zakupie niektórych pojazdów z zagranicy nie trzeba płacić akcyzy. Jest tak w przypadku samochodów hybrydowych o pojemności silnika do 2000 cm3, które na podstawie art. 163a ustawy o podatku akcyzowym są zwolnione z akcyzy do końca grudnia 2029 roku.

Kupno samochodu – formalności za granicą

Kupiłeś samochód za granicą, co dalej? Zakup pojazdu poza granicami Polski wiąże się z określonymi formalnościami, które można podzielić na krajowe i zagraniczne.

Formalności krajowe

Jak już wspomniano, dobrze jest, gdy umowę kupna sporządzono w dwóch językach. Pozostałe dokumenty (karta pojazdu, dowód rejestracyjny czy ewentualnie dowód odprawy celnej) również powinniśmy przetłumaczyć na język polski, korzystając z usług tłumacza przysięgłego. Nie ma natomiast obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego, który został wydany w państwie UE.

Jeśli zakupu auta dokonamy w kraju należącym do Unii Europejskiej, powinniśmy zapłacić akcyzę. Opłacenie akcyzy można udokumentować na podstawie:

 • dokumentu, który potwierdza, że akcyza została zapłacona w Polsce;
 • dokumentu, który potwierdza, że nie ma obowiązku zapłacenia akcyzy na terytorium kraju (zwłaszcza zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy);
 • oświadczenia salonu sprzedaży, że w salonie znajduje się oryginał lub kopia dokumentu, który potwierdza zapłatę akcyzy w Polsce.

W przypadku zakupu samochodu spoza Unii Europejskiej należy przedstawić dowód odprawy celnej przywozowej.

Ile wynoszą stawki akcyzy na samochód z zagranicy?

Część osób decyduje się na zakup samochodu z zagranicy. W takim przypadku czeka je konieczność opłacenia akcyzy, której kwota zależy od wartości pojazdu oraz pojemności silnika. Stawka akcyzy w 2024 roku na samochody to:

 • 3,1% wartości auta – dla pojazdów z silnikami o pojemności do 2 000 cm³,
 • 18,6% wartości auta – dla pojazdów z silnikami o pojemności powyżej 2 000 cm³.

Ustawodawca przewidział zniżki na samochodu elektryczne i hybrydowe sprowadzane do Polski. W ich przypadku akcyza wynosi:

 • 1,55% wartości auta – dla hybryd typu HEV i MHEV o pojemności silnika do 2 000 cm³,
 • 9,3% wartości auta – dla hybryd typu HEV i MHEV o pojemności silnika powyżej 2 000 cm³.

Z akcyzy zwolnione są pojazdy elektryczne, napędzane wodorem oraz hybrydy typu plug-in PHEV – przepis ten obowiązuje do 31 grudnia 2029 roku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o formalności związane z kupnem samochodu

Czy po zakupie używanego samochodu muszę zrezygnować z polisy OC otrzymanej od zbywcy?
Czy wyjeżdżając za granicę, muszę mieć wyposażenie samochodu, które obowiązuje w kraju docelowym?
Czy trzeba zapłacić podatek PCC, jeśli samochód został kupiony w salonie?
PODSUMOWANIE
 • Kupiony samochód należy zarejestrować w Wydziale Komunikacji.
 • Rejestracja auta trwa zazwyczaj do 30 dni.
 • Każdy samochód musi posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Za brak obowiązkowego OC grożą dotkliwe kary.
 • Pojazd należy wyposażyć w trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę. Warto mieć też apteczkę oraz kamizelki odblaskowe.
 • Po kupnie samochodu warto udać się do serwisu, by sprawdzić jego podzespoły.
 • Umowa kupna-sprzedaży powinna zawierać najważniejsze informacje o stronach umowy i pojeździe.
 • Gdy kupimy samochód używany, konieczne jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wysokość podatku to 2% od wartości pojazdu. Podatek należy zapłacić w ciągu 14 dni.
 • W sytuacji zakupu auta za granicą należy przetłumaczyć dokumenty na język polski. W przypadku zakupu samochodu na terenie Unii Europejskiej, należy udowodnić opłacenie akcyzy. Jeśli zakupu auta dokonamy w kraju spoza Unii, powinniśmy przedstawić dowód odprawy celnej przywozowej.
 • Wysokość akcyzy zależy od wartości samochodu i pojemności silnika.
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

10 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
HAHA ja jak pierwszy raz rejestrowałem auto to nie wiedziałem że trzeba mieć tablice rejestracyjne ze sobą i straciłem 2h na stanie w kolejce. ale wtedy to internetu człowiek nie miał i nie wiedział takich rzeczy
avatar autora komentarza
spoko poradnik, krótko i na temat. jak zrobiłam prawko i pierwsze autko miałam też zastanawiałam się co zrobić po zakupie pojazdu? - było to dla mnie strasznie skomplikowane, ale nie diabeł taki straszny jak go malują
avatar autora komentarza
Kupiłeś samochód, co dalej? Wiadomo rejestracja oraz ubezpieczenie. Bardzo przydatny artykuł, wszystko pokrótce opisane więc bardzo przydatna wiedza zwłaszcza dla nowych kierowców . ja już trochę samochodów mam za sobą to dobrze pamietam jakie formalności są wymagane ;))
avatar autora komentarza
"Niezarejestrowanym samochodem nie można poruszać się po drogach!" - ale czy to znaczy że dopóki nie przerejestruję na siebie z poprzedniego właściciela to nie mogę jeździć?
avatar autora komentarza
Poruszanie się niezarejestrowanym/nieprzerejestrowanym samochodem może mieć nieprzyjemne konsekwencje, dlatego po zakupie samochodu, czy to z Polski, czy z zagranicy, należy zarejestrować pojazd na siebie w odpowiednim terminie. Odsyłamy do przydatnych artykułów: https://mubi.pl/poradniki/przerejestrowanie-samochodu-2019-co-warto-wiedziec/, https://mubi.pl/poradniki/rejestracja-samochodu/, https://mubi.pl/poradniki/terminy-o-ktorych-powinien-pamietac-kazdy-kierowca/#czas-na-przerejestrowanie-samochodu.
avatar autora komentarza
SOS....zakupiłam auto z komisu które nie jest zarejestrowane w Polsce. Jakie mam poczynić pierwsze kroki aby spać spokojnie?
Proszę wykupić ubezpieczenie OC, jeśli sprzedawca takiego nie wykupił i nie przekazał Pani polisy lub jeśli kończy się ważność ubezpieczenia. Może Pani to zrobić, np. korzystając z naszego kalkulatora. Następnie trzeba będzie zarejestrować samochód w urzędzie. Do tego konieczne będzie zgromadzenie dokumentów, których wykaz znajdzie Pani na stronie internetowej urzędu właściwego dla Pani miejsca zamieszkania. Więcej wskazówek na temat rejestracji pojazdu znajdzie Pani w artykule na https://mubi.pl/poradniki/rejestracja-samochodu/.
avatar autora komentarza
Kupiłem samochód i okazało się, że nie może przejść przeglądu bo wcześniej już nie przeszedł z powodu zgniłych podłużnic. Mój błąd bo zaufałem sprzedawcy a nie było mowy o wadzie ani wady nie było widać. Poradźcie co zrobić.
W takim przypadku zastosowanie powinny mieć przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi sprzedającego. Więcej szczegółów na ten temat znajdzie Pan w artykule: "Kupno samochodu z wadami – jakie uprawnienia ma kupujący?".
avatar autora komentarza
Hmm... Ten podpunkt z koniecznością dołączenia wyciągu z homologacji podczas rejestrowania auta, jest chyba dosyć mylący. Bo jeśli dobrze rozumiem, to taki dokument należy dołączyć, jeśli ma się instalację LPG (w przypadku używanych aut osobowych)? Jeśli tak jest, to mogłoby to być gdzieś napisane w jakimś nawiasie czy coś. Bo na ten moment wygląda to tak, jakby każdy miał konieczność złożenia takiego dokumentu (czy się mylę i faktycznie tak jest?).

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC