Podatek od kupna samochodu (2024)

Zakup pojazdu może wiązać się z obowiązkiem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, potocznie zwanym podatkiem od wzbogacenia. Sprawdźmy, w jakich sytuacjach należy zapłacić podatek od kupna samochodu i ile on wynosi.

podatek od kupna auta

Kupując samochód, wydajemy pieniądze, choć jednocześnie powiększamy swój dobytek. Dlatego też możemy być zobowiązani do opłacenia podatku od wzbogacenia. Jest to potoczna nazwa podatku od czynności cywilnoprawnych. Konieczność uiszczenia podatku od zakupu samochodu zależy od kilku czynników:

 • czy pojazd jest nowy, czy używany;
 • czy auto zostało kupione w kraju, czy za granicą;
 • od kogo został kupiony samochód;
 • jaką wartość ma pojazd.

Uważaj na podwójne OC! Zobacz jak ustrzec się problemów z podwójnym opłaceniem składki za swój pojazd! Przeczytaj nasz artykuł: Podwójne ubezpieczenie OC – jak się ustrzec zbędnych kosztów?

Czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (w skrócie PCC) to rodzaj podatku, który jest pobierany od niektórych umów, między innymi umowy sprzedaży, umowy pożyczki czy darowizny.

  Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania transakcji na określonych warunkach. W 2024 roku w przypadku kupna samochodu, podatek wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu. Podatek od zakupu auta należy opłacić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

W jakiej sytuacji należy zapłacić podatek od kupna samochodu w 2024?

Bywa, że kupując samochód, jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatku PCC. Jednak nie dzieje się tak zawsze. Istnieją bowiem sytuacje, które zwalniają nas z obowiązku opłacenia podatku od zakupu samochodu. Podatek PCC zapłacimy, jeśli pojazd kupimy od podmiotów niebędących podatnikami VAT. Innymi słowy, podatek od kupna samochodu należy opłacić, gdy kupimy auto używane od osoby prywatnej.

Nie ma natomiast konieczności uiszczenia podatku od nabycia samochodu, gdy zakupu dokonamy na fakturę. PCC nie jest wymagany również w przypadku samochodów o wartości rynkowej, która nie przekracza 1000 zł oraz pojazdów zakupionych za granicą (PCC dotyczy czynności cywilnoprawnych, w tym umowy sprzedaży, które mają miejsce na terytorium Polski).

Ponadto osobnego podatku za kupno samochodu nie zapłacimy w sytuacji, w której nabędziemy pojazd świeżo wyprodukowany, wprost z salonu. W takim przypadku odpowiedni podatek (VAT) zostaje wliczony w koszt nowego auta.

podatek od kupna samochodu

Kto jest zwolniony z podatku za zakup samochodu w 2024 roku?

Od opłacenia podatku PCC w momencie zakupu samochodu używanego zwolnione są osoby niepełnosprawne, które legitymują się:

 • orzeczeniem o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od schorzenia);
 • orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

Jednakże, aby doszło do zwolnienia z podatku PCC, samochód musi być kupiony przez osobę niepełnosprawną na własne potrzeby.

Z podatku od czynności cywilno-prawnych zwolnione są również osoby, które kupiły samochód w salonie (wówczas do ceny doliczony jest podatek VAT), a także osoby, które dokonały zakupu auta za granicą (płacą podatek akcyzowy).

Jak obliczyć wysokość podatku od zakupu samochodu w 2024?

Jak już wspomniano, podatek PCC wynosi 2% od wartości rynkowej samochodu. Z kolei wartość rynkową możemy oszacować, sprawdzając ceny innych pojazdów (taka sama marka, typ, model, ten sam rok produkcji) w danym miejscu i czasie. Należy wziąć pod uwagę ceny z dnia kupna oraz miejscowości, w której mieszkał poprzedni właściciel auta.

Przykład

Pan Adam z Łodzi kupił samochód od mieszkańca Włocławka. Zapłacił 19 000 zł. Gdyby taki sam pojazd nabył w swej rodzinnej Łodzi mógłby zapłacić nawet o 1000 zł więcej. Jednakże wyliczając kwotę podatku od zakupu samochodu, uwzględnił cenę rynkową z Włocławka, nie z Łodzi. Zapłacił więc PCC w wysokości 2% od 19 000 zł (nie zaś od 20 000 zł).

Ważne jest, aby obliczając wysokość PCC, nie bazować wyłącznie na kwocie, którą faktycznie zapłaciliśmy za samochód – ponieważ może być ona wyraźnie niższa od cen rynkowych – lecz uwzględnić ceny obowiązujące na rynku. Tak więc, jeśli sprzedawca samochodu dał nam spory upust, kwotę podatku obliczamy tak, jakby upustu nie było.

Przykład

Pani Natalia kupiła samochód od ciotki. Zapłaciła jedynie 1000 zł, ponieważ poprzednia właścicielka samochodu chciała zrobić jej prezent i znacznie zaniżyła cenę. Auto było bowiem warte 2000 zł. Pani Natalia zapłaciła podatek PCC, pomimo że kwota, jaką dała za samochód nie przekroczyła 1000 zł. Wysokość podatku za kupno samochodu obliczyła od ceny rynkowej (2% od 2000 zł).

Zaniżanie wartości pojazdu w celu obniżenia wysokości podatku PCC właściwie nie ma większego sensu. Urzędnicy skarbowi dysponują specjalnymi tabelami statystycznymi, na podstawie których sprawdzają widniejącą na umowie wartość pojazdu. Jeśli urząd skarbowy wykryje, że podatek od zakupu samochodu został zaniżony, nakaże nam dopłacić brakującą kwotę oraz zapłacić odsetki karne.

Jednocześnie mamy prawo nie zgodzić się z wyceną wartości auta (a zarazem kwotą PCC), jaką proponuje skarbówka. W przypadku wątpliwości, czy wysokość PCC została prawidłowo obliczona, wykonanie wyceny może zostać zlecone biegłemu. Jednakże, jeśli oszacowana przez biegłego wartość samochodu będzie różnić się o więcej niż 33% od kwoty podanej przez podatnika, to podatnik jest zobowiązany do zapłacenia za opinię (koszt około 500 zł).

Jedyną okolicznością, w której kwota podatku za kupno samochodu może być zaniżona, jest uszkodzenie pojazdu. Wtedy wartość auta faktycznie ma prawo różnić się od ceny rynkowej. W takiej sytuacji należy przedstawić urzędowi skarbowemu dokumentację fotograficzną lub kosztorys naprawy, aby urzędnik skarbówki uwzględnił kwotę widniejącą w umowie kupna.

Jak zapłacić podatek od zakupu samochodu?

W celu opłacenia podatku od kupna samochodu należy uzupełnić formularz PCC-3. Wymagane są takie dane jak: NIP lub PESEL, dokładny opis pojazdu, marka, model, numer nadwozia, rok produkcji, przebieg czy wyliczona kwota podatku. Podatnik wypełnia pola A, B, C, D, H, a w razie wielu kupujących również G.

Wypełniony formularz PCC-3 trzeba złożyć w centrum obsługi w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną. Z kolei kwotę podatku od kupna samochodu można wpłacić w kasie urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania bądź wysłać przelewem na konto urzędu. Formularz PCC-3 znajdziesz tutaj.

W sytuacji, w której auto ma kilku współwłaścicieli, uiszczenie podatku od kupna samochodu wymaga dodatkowo wypełnienia formularza PCC-3/A. Formularz PCC-3/A znajdziesz tutaj.

Niezapłacony podatek od kupna samochodu – co nam grozi?

W przypadku nieopłacenia podatku od zakupu samochodu grozi nam kara za wykroczenie skarbowe, a nawet przestępstwo skarbowe. Konsekwencje, jakie poniesiemy w związku z brakiem opłacenia PCC, zależą od sposobu wykrycia przewinienia. Zostaniemy łagodniej potraktowani, jeśli sami przyznamy się do błędu i w porę uregulujemy zaległość. W takiej sytuacji należy złożyć specjalne oświadczenie – tzw. czynny żal – w którym wyznamy nasze winy i zobowiążemy się do zapłaty podatku od kupna samochodu wraz z ustawowymi odsetkami.

W zdecydowanie gorszej sytuacji znajdują się natomiast osoby, które zostały przyłapane na nieopłaceniu podatku za samochód przez pracowników skarbówki. To bowiem od urzędu skarbowego zależy, czy zapłacimy karę za brak opłacenia podatku od kupna samochodu w wyznaczonym terminie 14 dni. Kara za opóźnienia w uiszczeniu PCC zależy od wysokości płacy minimalnej w danym roku i może być bardzo dotkliwa od 1/10 wynagrodzenia do jej 20-krotności. Od 1 stycznia 2024 roku płaca minimalna to 4242 zł, a więc kara może wynieść od około 420 zł do 84 840 zł!

Ekspert Mubi radzi:

Zakup auta i podatek od tego zakupu to nie wszystkie koszty, które musisz ponieść w związku z posiadaniem samochodu. Warto sprawdzić, czy posiada on ważną polisę OC, pamiętając, że nie odnowi się ona automatycznie, i zawczasu przekalkulować, ile zapłacisz za OC. Pamiętaj, że ceny polis komunikacyjnych warto porównywać! Możesz w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. Zrobisz to szybko w naszym kalkulatorze OC AC.
Jazda bez ważnego OC to ogromne ryzyko. O karach za brak OC przeczytasz tutaj.

Po zakupie samochodu… kup ubezpieczenie

Każdy pojazd musi mieć przynajmniej ubezpieczenie OC. Jeśli kupiłeś używany samochód, istnieje duże prawdopodobieństwo, że został on ubezpieczony przez poprzedniego właściciela. Sprzedawca powinien Cię poinformować o tym, do kiedy obowiązuje polisa i przekazać Ci ją wraz z pozostałymi dokumentami pojazdu. Co możesz wówczas zrobić? Wykorzystać ochronę po poprzednim właścicielu albo wypowiedzieć polisę i wykupić nowe ubezpieczenie.

Gdy korzystasz z ubezpieczenia po poprzednim właścicielu

Gdy samochód zmienia właściciela, sprzedawca powinien zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, aby ten przepisał polisę na nabywcę i nie przedłużał umowy poprzedniemu klientowi. Gdy polisa zostanie przepisana na Ciebie, możesz wypowiedzieć ją w dowolnym momencie lub wykorzystać do końca. Pamiętaj jednak, że ubezpieczyciel może zastosować rekalkulację składki. Jeśli Twoja historia ubezpieczeniowa jest mniej korzystna niż historia zbywcy, ubezpieczyciel prawdopodobnie będzie domagał się od Ciebie dopłaty.

UWAGA!

Prawo nie narzuca, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przeprowadzić rekalkulację składki, gdy zmienia się właściciel samochodu. Może zatem dojść do przeliczenia tuż po przejęciu przez Ciebie auta i polisy, ale może też nastąpić to po pewnym czasie, również w okolicy końca umowy. Dlatego rozsądnym wyjściem wydaje się złożenie wniosku o przeprowadzenie rekalkulacji tuż po nabyciu pojazdu i zmianie danych na polisie. Wówczas ubezpieczyciel nie może zwlekać z rekalkulacją.

Przed zakupem samochodu zwróć uwagę, czy zbywca opłacił całą składkę ubezpieczeniową, czy zdecydował się na zakup OC na raty. Jeśli nie wszystkie raty zostały przez niego opłacone, obowiązek ten przejdzie na Ciebie.

Gdy wypowiadasz umowę

Umowę OC otrzymaną od poprzedniego właściciela możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie, np. od razu po zakupie pojazdu lub w późniejszym czasie. Wówczas, jeśli konieczne będzie zapłacenie dodatkowej składki po rekalkulacji, zapłacisz tylko za okres od zakupu pojazdu do dnia rezygnacji z ubezpieczenia. Gdy wypowiesz umowę, składkę za niewykorzystany okres ochrony otrzyma poprzedni właściciel.

Pamiętaj, żeby kupić nową polisę najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy.

Jeśli samochód nie ma ubezpieczenia, Twoim obowiązkiem jest zadbanie o ochronę najpóźniej w dniu rejestracji. W przeciwnym razie narazisz się na karę za brak OC. Nawet za jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu UFG może nałożyć karę finansową, a ta nie jest niska.

Wysokość kary zależy od tego, jak długą przerwę w polisie miałeś i jakim pojazdem jeździsz (samochodem osobowym, ciężarowym czy jeszcze innym).

Ile wynosi kara za brak OC w 2024 roku?

Na rok 2024, podobnie jak rok wcześniej, zaplanowano dwukrotną podwyżkę kar za brak OC. Pierwsza nastąpiła 1 stycznia. Kolejna podwyżka będzie miała miejsce 1 lipca.

Samochody osoboweSamochody ciężaroweInne pojazdy (np. motocykle)
Brak OC do 3 dni1 700 zł (1.01-30.06.2024) / 1 720 zł (1.07-31.12.2024)2 550 zł (1.01-30.06.2024) / 2 580 zł (1.07-31.12.2024)280 zł (1.01-30.06.2024) / 290 zł (1.07-31.12.2024)
Brak OC od 4 do 14 dni4 240 zł (1.01-30.06.2024) / 4 300 zł (1.07-31.12.2024)6 360 zł (1.01-30.06.2024) / 6 450 zł (1.07-31.12.2024)710 zł (1.01-30.06.2024) / 720 zł (1.07-31.12.2024)
Brak OC powyżej 14 dni8 480 zł (1.01-30.06.2024) / 8 600 zł (1.07-31.12.2024)12 730 zł (1.01-30.06.2024) / 12 900 zł (1.07-31.12.2024)1410 zł (1.01-30.06.2024) / 1430 zł (1.07-31.12.2024)
Źródło: ufg.pl.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o podatek od kupna samochodu

Kupiłem nowy samochód w salonie, gdzie do ceny doliczony był VAT. Czy powinienem zapłacić również PCC?
Czy podatek PCC będzie niższy, jeśli w umowie kupna-sprzedaży będzie wpisana niższa cena niż wartość rynkowa pojazdu?
PODSUMOWANIE
 • Kupno samochodu może wiązać się z obowiązkiem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), potocznie zwanym podatkiem od wzbogacenia.
 • Nie ma obowiązku płacenia podatku PCC, jeśli kupujemy samochód nowy, wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł, zakupu dokonujemy na fakturę lub za granicą.
 • Podatek od kupna samochodu wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu. Wartość samochodu, która widnieje na umowie, nie może być zaniżona w stosunku do uśrednionych cen obowiązujących na rynku.
 • W celu zapłacenia podatku od kupna samochodu należy posłużyć się formularzem PCC-3, a gdy pojazd ma kilku nabywców PCC-3/A.
 • Podatek od zakupu samochodu należy zapłacić w przeciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Brak opłacenia PCC w terminie może skutkować karą za wykroczenie skarbowe, a nawet przestępstwo skarbowe.
Piotr Wojciechowski
Autor artykułu: Piotr Wojciechowski

Z branżą ubezpieczeniową związany od kilku lat. Wcześniej sprzedawał ubezpieczenia oraz obsługiwał je posprzedażowo. Dziś dzieli się swoją wiedzą, pisząc artykuły na temat produktów ubezpieczeniowych.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

30 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Ja musiałam zapłacić podatek od zakupu samochodu bo kupowałam od osoby prywatnej, nie mógł mi wystawić faktury i innych warunków zwalniających też nie spełniałam. Ale na szczęście nie wyszło dużo.
avatar autora komentarza
jak mam być szczery to podatek od kupna samochodu używanego nie powinien istnieć.samochód 5,6,7 razy zmienia właściciela i każdy opłaca podatek, jaka to sprawiedliwość?!
avatar autora komentarza
tam gdzie pieniądze tam nie ma sprawiedliwości. ja podatek od kupna auta w życiu płaciłem 5 razy - tyle razy kupowałem auto, no i cóż żyję, co zrobić?
avatar autora komentarza
A ja kupiłam auto i mam fakturę i nie trzeba było opłacać podatku ,bo kupowałam samochód w komisie ,a teraz Urząd Skarbowy wszedł mi na konto i policzył kwotę podatku plus odsetki .Czy jeśli pójdę do Urzędu Skarbowego i przedstawię Fakturę to umorzą mi wszystko?
avatar autora komentarza
O, nie wiedziałam, że jak się kupuje na fakturę to podatku od kupna samochodu nie ma. Dobra sprawa, bo nie dość, że pójdzie w koszta to jeszcze brak podatku. Dobrze, że wrzucacie takie artykuły!
avatar autora komentarza
Podatek od kupna używanego obywatela to podwójne opodatkowanie - której jest u nas defakto nielegalne. Już raz zapłaciłem podatek dochodowy gdy zarobiłem pieniądze na samochód. Skandal i forma płacenia kompletnie niestrawna... Wstyd !
avatar autora komentarza
Pisząc artykuł o podatkach trzeba być precyzyjnym, autor niestety taki nie jest . „ W sytuacji gdy auto ma kilku współwłaścicieli, uiszczenie podatku od kupna samochodu wymaga wypełnienia formularzach PCC-3/A.” Takie sformułowanie wprowadza czytelnika w błąd. Oczywiście formularz PCC-3/A będzie potrzebny ale tylko jako załącznik do wypełnionego wcześniej formularza PCC-3. Czy naprawdę nie można tak sformułować myśli ,by nie narażać czytelników na problemy. Mnie dojście do prawdy z winy autora zajęło trochę czasu a wystarczyło napisać ,że kupując auto na kilku współwłaścicieli wypełniamy formularz PCC-3 oraz załącznik PCC-3 /A na każdego kolejnego współwłaściciela. Niby proste ale jak widać nie dla każdego.
avatar autora komentarza
Dziękuję za ten komentarz! Po artykule zrozumiałam, że mam wypełnić tylko formularz PCC-3/A... rzeczywiście nieprecyzyjny.
avatar autora komentarza
Jakich dni roboczych?
avatar autora komentarza
Jak wygląda sprawa podatku PCC jeśli firma kupuje używane auto od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna-sprzedaży i wprowadza je do ewidencji środków trwałych? Czy też musi płacić ten podatek? Skarbówka korzysta z tabel, ale jeśli cena auta na umowie jest wyższa niż wynika z tabeli od czego liczy się te 2%?
Kupno używanego samochodu na firmę nie zwalnia przedsiębiorcy od obowiązku opłaty podatku PCC. Musi być on opłacony do dnia wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych. Jeżeli natomiast cena auta na umowie kupna-sprzedaży przewyższa jego wartość rynkową, wysokość podatku należy obliczyć od wyższej kwoty - w tym przypadku ceny na umowie.
avatar autora komentarza
cena jest brana z umowy kupno-sprzedaż.....
avatar autora komentarza
Na podatki i inne opłaty dla państwa nie ma sprawiedliwości kroją za wszytko
avatar autora komentarza
Jadę kupić samochód kla znajomej ponieważ nie może sama jechać spisze umowę na siebie a po powrocie następna z nią z taką samą kwota czy muszę płacić podatek PCC ?
Od każdej umowy kupna samochodu, który spełnia określone warunki, należy opłacić podatek. W podanej sytuacji wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłby zakup auta przez Pana w roli pełnomocnika Kupującej. Wówczas powstałby jeden obowiązek podatkowy, obciążający tylko Kupującą.
avatar autora komentarza
Jeśli kupiłam używane auto w komisie i dostałam fakturę VAT a nie umowę kupna sprzedaży to nie muszę płacić podatki od zakupu samochodu tak?
Tak. W przypadku zakupu auta, który można udokumentować fakturą (od firmy, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, komisu, itp.), nie ma potrzeby płacenia podatku PCC.
avatar autora komentarza
A czy w takim wypadku otrzymania faktury, mam sam fakt nabycia pojazdu zgłosić do skarbówki?
Nie ma takiej potrzeby. Nabycie samochodu trzeba zgłosić tylko do wydziału komunikacji.
avatar autora komentarza
Kupiłam auto z drugą osobą w listopadzie 2021roku za 2000 zł i nie zgłaszałam tego w skarbówce, nie wiedziałam, że trzeba zgłaszać i coś płacić, teraz chcę sprzedać to auto i co mam w takiej sytuacji zrobić? Aż się boje myśleć jaka będzie kara. Proszę o poradę
avatar autora komentarza
Jestem osobą z orzeczeniem umiarkowanym. Czy w takiej sytuacji kupując samochód powyżej 2L silnika w Niemczech, Holandii, Belgi na użytek osobisty-własny, będę zmuszona opłacić akcyzę 18,6% wartości pojazdu?
avatar autora komentarza
Kupiłam motor z niemiec. Umowa zawarta za granicą ooiewa na kwote 180euro. Nalezy odprowadzic podatek?
Należy opłacić podatek akcyzowy.
avatar autora komentarza
Mam pytanie jeżeli kupiłam auto jakiś czas temu i nie opłaciłam podatku jak mam to zrobić by uniknąć kary to był pierwszy samochód i nie wiedziałam
Jeżeli urząd skarbowy nie wykrył jeszcze wykroczenia (nie dostała Pani wezwania do zapłaty), należy jak najszybciej złożyć deklarację PCC-3 wraz z tzw. czynnym żalem, czyli zawiadomieniem urzędu o popełnieniu czynu zabronionego. Trzeba w nim wskazać, jakiego obowiązku nie dopełniono i z jakiego powodu. Pismo należy skierować do naczelnika US, a można je złożyć osobiście, listownie lub przez internet. Oczywiście trzeba także zapłacić zaległy podatek.
avatar autora komentarza
Kupiłem samochód używany w salonie z 2022r. Czy mam zapłacić podatek ?
Jeśli zakup został dokonany na fakturę, nie ma obowiązku zapłaty podatku.
avatar autora komentarza
spoznilem sie z oplata podatku i zlozeniem deklaracji 12 dni . Zlozylem deklaracje online, zaplacilem podatek , plus pismo czynny żal tego samego dnia. Moga nalozyc mi kare?
avatar autora komentarza
Witam , kupiłem samochód na terytorium Niemiec , jednak samochód jest zarejestrowany w Polsce . Czy muszę opłacać podatek PCC ?
PCC obejmuje tylko czynności dokonane na terenie Polski. Jeśli po zakupie auta w Niemczech zostanie ono sprowadzone do kraju, w ciągu 30 dni należy opłacić podatek akcyzowy. Jego wartość zależy od rodzaju napędu i pojemności silnika. Dokładne parametry znajdzie Pan w artykule: Akcyza za samochód – ile wynosi i kiedy trzeba ją zapłacić?

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC