Ubezpieczenie sportowe na narty i snowboard: Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Włochy >>>

Czy wiesz, że cena konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu we Włoszech odpowiada składce nawet kilkudniowego ubezpieczenia turystycznego, które pokryje nie tylko koszt leczenia szpitalnego, ale także akcji ratowniczej, transportu medycznego i powrotu do Polski? Sprawdź, jak wybrać ubezpieczenie sportowe na narty i snowboard oraz jakimi kosztami są obciążeni polscy turyści za granicą.

Jaki zakres ochrony ma ubezpieczenie sportowe na narty?

Ubezpieczenie sportowe narciarskie to rodzaj ubezpieczenia turystycznego, które w zależności od oferty może składać się z:

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Ekspert Mubi radzi

Największym atutem ubezpieczenia sportowego na narty za granicą jest opłacenie kosztów, których pokrycia nie gwarantuje EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ubezpieczyciele płacą za leczenie klientów zarówno w publicznych, jak i prywatnych placówkach medycznych.

Powyższy pakiet możesz rozszerzyć o ubezpieczenie wypożyczonego sprzętu sportowego. Jeśli przypadkiem uszkodzisz lub zniszczysz wypożyczony sprzęt, ubezpieczyciel wypłaci za Ciebie odszkodowanie firmie wynajmującej narty, deski, kaski itp.

Ubezpieczenia na narty mogą różnić się sportami zimowymi, które są objęte ochroną. Wyróżnia się sporty amatorskie, wysokiego ryzyka i ekstremalne, przy czym ubezpieczyciele dowolnie kształtują te kategorie. Na przykład Link4 definiuje narciarstwo jako amatorski sport zimowy, ale uprawianie narciarstwa poza wytyczonymi trasami wymaga kupienia rozszerzenia: ubezpieczenia ekstremalnych sportów zimowych. Wniesienia dodatkowej składki mogą wymagać również takie sporty jak: jazda na skuterach śnieżnych, trekking bez użycia sprzętu specjalistycznego i do 3000-3500 m n.p.m., wspinaczka po via ferracie o wybranym stopniu trudności.

Ekspert Mubi radzi

Jeśli wybierasz się na imprezę turystyczną dla narciarzy, możesz ubezpieczyć się na wypadek jej odwołania, rezygnacji z niej z powodu nagłych okoliczności, np. choroby bądź sytuacji rodzinnej, wcześniejszego powrotu z imprezy. Dostępne są również ubezpieczenia kosztów odwołania noclegów i biletu lotniczego.

Jak ubezpieczyć się w góry w Polsce?

W przypadku wyjazdu na narty w Polsce kluczowe jest ubezpieczenie NNW, dzięki któremu dostaniesz odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu i dodatkowe świadczenia, które pokryją koszt rehabilitacji, środków ortopedycznych czy okres niezdolności do pracy. Warto mieć również assistance i ubezpieczenie sprzętu sportowego.

Jeśli jeździsz krótko na nartach i w związku z tym czujesz się niepewnie na stoku, zdarzyło Ci się stracić panowanie nad nartami i panikujesz w nagłej sytuacji, przyda Ci się OC sportowe na wypadek zderzenia z innym turystą.

W komfortowej sytuacji są osoby uprawiające wyłącznie narciarstwo i snowboarding na wyznaczonych stokach. Zadowolą się podstawowym wariantem ubezpieczenia. Jeśli chcesz uprawiać np. wspinaczkę wysokogórską, skalną bądź skałkową, chociażby w Axie musisz wykupić ubezpieczenie sportów wysokiego ryzyka. Z kolei do kategorii sportów ekstremalnych w Axie należą m.in. skoki narciarskie i skoki akrobatyczne na nartach, jazda po muldach czy heliskiing.

Co warto wiedzieć przed zakupem ubezpieczenia na narty w Czechach?

Na pewno warto wiedzieć o kradzieżach w popularnych ośrodkach turystycznych, włamaniach do samochodów i pokoi hotelowych. Przed takimi zdarzeniami ostrzega MSZ, więc ubezpiecz swój cenny bagaż i sprzęt sportowy.

W Czechach obowiązują opłaty za:

 • wizyty na pogotowiu ratunkowym (90 CZK), 
 • leczenie stomatologiczne w stanie nagłym (90 CZK), 
 • leki na receptę (pacjent pokrywa koszt w części lub całości),
 • ratownictwo górskie.

Ekspert Mubi radzi

Transport medyczny na terytorium Czech jest bezpłatny, jeśli jest konieczny ze względu na stan zdrowia poszkodowanego turysty. Wyjątkiem jest transport z miejsca wypadku do najbliższego szpitala, jeśli wykonuje go służba ratownictwa górskiego. Jest w pełni odpłatny, podobnie jak transport powrotny do Polski.

Jakie jest najlepsze ubezpieczenie sportowe na narty w Słowacji?

MSZ podaje, że Horská záchranná služba, czyli słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe, przeprowadza odpłatne akcje ratownicze. Poszkodowany turysta ponosi w 100% koszt czynności technicznych, czyli przybycia ratowników na miejsce nieszczęśliwego wypadku, użycia skutera śnieżnego, samochodu, helikoptera.

Oficjalny cennik HS podaje, że koszt ratownictwa wynosi od 50 do 400 euro w zależności od lokalizacji zdarzenia i liczby potrzebnych ratowników. Dodatkowa opłata wynosi 20 euro za osobę i 20 euro za godzinę interwencji, jeśli w akcji uczestniczy powyżej 10 ratowników. Koszt wzrośnie dramatycznie, jeśli trzeba będzie użyć helikoptera, aby wydobyć rannych z trudno dostępnej lokalizacji.

Pomoc medyczna jest bezpłatna dla osób mających EKUZ, chyba że do wypadku doszło poza wyznaczoną trasą narciarską, więc jeśli planujesz z niej zbaczać, Twoje ubezpieczenie podróżne musi obejmować takie zdarzenia.

Porównaj i kup ubezpieczenie turystyczne

Inne koszty związane z leczeniem po wypadku na nartach w Słowacji to:

 • od 2 do 10 euro za wizytę w szpitalu – opłata jest pobierana, jeśli nie jest konieczna hospitalizacja;
 • 3,30 euro za dzień w szpitalu – opłata naliczana od osoby towarzyszącej hospitalizowanego turysty;
 • 0,17 euro za receptę – opłata zryczałtowana naliczana podczas wykupywania leków na receptę, przy czym niektóre leki są odpłatne częściowo, a niektóre w całości;
 • 0,10 euro za kilometr – opłata naliczana za transport medyczny, którą nalicza bezpośrednio przewoźnik.

Jak wybrać ubezpieczenie narciarskie w Austrii?

EKUZ w Austrii nie obejmuje chociażby ryczałtowej opłaty za pobyt w szpitalu. Za każdą dobę naliczane jest od 12 do 20 euro, co daje nawet 85 zł na dzień przy założeniu, że 1 euro = 4,26 zł. Dodatkowe koszty powstają również przez bezzwrotne dopłaty do leków w wysokości 4,90 euro. O ile koszt opieki standardowej w szpitalu może zostać pokryty przez EKUZ maksymalnie do 28 dni, o tyle jest dostępny wyższy standard opieki, tzw. Sonderklasse, oczywiście dodatkowo płatny.

Ekspert Mubi radzi

Z powodu wysokich kosztów leczenia szpitalnego nie ryzykuj wyjazdu chociażby bez EKUZ do Austrii. Turyści nie mający EKUZ muszą liczyć się z kosztem w wysokości od 800 do 2000 euro za dobę hospitalizacji, oprócz wyżej wymienionej opłaty ryczałtowej.

Leczenie stomatologiczne jest częściowo odpłatne, ale stomatolodzy ustalają dowolnie cenniki. O ile transport do szpitala jest darmowy zwłaszcza w sytuacji zagrożenia życia turysty, o tyle ratownictwo górskie i transport lotniczy są odpłatne. To oznacza, że po poważnym wypadku na stoku koszty opieki lekarskiej w Austrii mogą sięgać kilkunastu tysięcy euro. Na szczęście niektóre firmy ubezpieczeniowe pokrywają koszty ratownictwa do bardzo wysokich kwot, np. Axa nawet do 40 000 000 zł i Generali nawet do 800 000 zł.

miniaturka wpisu
Winiety – kiedy trzeba je mieć, gdzie je kupić i ile kosztują?

Korzystanie z autostrad i dróg szybkiego ruchu nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim za granicą, wiąże się przeważnie z koniecznością uiszczenia opłat.

Przejdź do artykułu

Jakie ubezpieczenie na narty we Włoszech będzie dobre?

Ze względu na fakt, że ośrodki zdrowia dla turystów blisko popularnych kurortów oferują wyłącznie prywatne usługi medyczne, EKUZ nie uchroni Cię przed poniesieniem dodatkowych kosztów. NFZ przestrzega, że świadczenia zdrowotne, których celem jest leczenie skutków wypadków podczas uprawiania sportów np. zimowych, mogą być droższe, więc tym bardziej przyda Ci się ubezpieczenie na narty z ubezpieczeniem NNW i KL.

Przykład

Koszt wizyty u lekarza pierwszego kontaktu we Włoszech wynosi 36,15 euro, czyli ok. 154 zł przy założeniu, że 1 euro = 4,26 zł. Tymczasem za podobną kwotę możesz mieć kilkudniowe ubezpieczenie na narty i snowboard z NNW z sumą wysokości 60 000 zł, KL – 300 000 zł, OC sportowym – 200 000 zł, pokryciem kosztów ratownictwa górskiego do 60 000 zł.

Z kolei MSZ podaje, że turyści we Włoszech są narażeni na kradzieże dokumentów i pieniędzy przez kieszonkowców oraz kradzieże z włamaniami do samochodów, dlatego przyda Ci się ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego, jeśli będziesz pozostawiać go w aucie.

Ze względu na czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego we Włoszech (w skali pięciostopniowej!) dowiedz się, czy ubezpieczenie turystyczne na narty możesz rozszerzyć o wypadki powstałe wskutek aktów terroryzmu, tzw. klauzulę aktów terrorystycznych.

Więcej informacji znajdziesz w artykułach Włochy – przewodnik dla turystów i Włochy – przewodnik dla kierowców.

Jak działa OC sportowe dla narciarza i snowboardzisty?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym jako element ubezpieczenia sportowego na narty obejmuje szkody osobowe i szkody na mieniu wyrządzone osobom trzecim w Polsce i za granicą. W umowie możesz mieć podane dwie różne sumy ubezpieczenia OC sportowego, wyższą dla szkód osobowych i niższą dla szkód w mieniu.

Przykład

Jeśli podczas jazdy na desce snowboardowej na stoku zagapisz się i zderzysz z narciarzem, który w wyniku upadku złamie rękę i uszkodzi nartę oraz kijek, dostanie on odszkodowanie z Twojego OC sportowego.

Oczywiście OC sportowe na narty zawiera wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciel może wykluczyć z ochrony finansowej część szkód, np.:

 • powstałe wskutek wyczynowego uprawiania sportów, jeśli nie są objęte umową;
 • będące następstwem nieprzestrzegania podstawowych reguł bezpieczeństwa;
 • których wartość nie przekracza 300 zł w ramach franszyzy integralnej;
 • wyrządzone przez osobę ubezpieczoną pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających;
 • wyrządzone osobom pozostającym z osobą ubezpieczoną we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • niektóre rzeczowe, np. szkody w dziełach sztuki, biżuterii, przedmiotach z metali i kamieni szlachetnych;
 • powstałe w związku z posiadaniem i używaniem broni wszelkiego rodzaju, również w celu samoobrony.

Przeczytaj więcej o wyłączeniach odpowiedzialności w ubezpieczeniach turystycznych.

Ekspert Mubi radzi

Sprawdź w OWU, czy OC sportowe obejmuje uszkodzenia powstałe w pomieszczeniu, które będziesz wynajmować na czas wyjazdu, np. przypadkowe rozbicie lustra w łazience hotelowej. OC w życiu prywatnym dla narciarza może chronić na wypadek uszkodzeń powstałych w pokoju hotelowym, ale niekoniecznie w innym mieniu użytkowanym na podstawie umowy najmu, użytkowania, dzierżawy, użyczenia, przechowywania itp.

Przeczytaj też: Jazda na nartach i snowboard poza wyznaczonymi trasami a ubezpieczenie górskie. Czy dostaniesz odszkodowanie po wypadku?

PODSUMOWANIE
 • Ubezpieczenie sportowe na narty jest złożone, a jego zakres jest kształtowany dowolnie przez ubezpieczycieli. Zapewnia m.in. odszkodowanie po nieszczęśliwym wypadku, pokrywa koszty leczenia, hospitalizacji, zabiegów, ratownictwa górskiego za granicą, transportu medycznego do Polski, odszkodowanie za uszkodzenie, zniszczenie bądź utratę bagażu i sprzętu sportowego.
 • Parametry ubezpieczenia sportowego będą się różnić w zależności od kraju, do którego wybierasz się na narty. Przed wyjazdem sprawdź potencjalne koszty opieki szpitalnej, ratownictwa górskiego, transportu medycznego. Unikaj zaniżania sumy ubezpieczenia, aby wydać kilkanaście złotych mniej na składkę.
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zabezpiecza finansowo narciarzy na wypadek spowodowania szkód osobowych i na mieniu u osób trzecich na stoku, np. złamania kończyny i rozerwania odzieży sportowej wskutek zderzenia. OC turysty może obejmować również uszkodzenia powstałe z winy turysty w wynajmowanym pokoju hotelowym.
 • Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniach na narty i snowboard dotyczą m.in. zachowań narciarzy i snowboardzistów na stoku, okoliczności niezależnych od nich, rodzaju szkód i ich wartości. Osoby uprawiające sporty wysokiego ryzyka i ekstremalne muszą wykupić dodatkową klauzulę. Ochronę ubezpieczeniową możesz rozszerzyć również o akty terroryzmu za granicą.
Oceń artykuł:
33,67
Loading...
zdjęcie autora
Autor artykułu: Katarzyna Kupczyk

Tworzę poradniki o ubezpieczeniach samochodowych, ponieważ od 5 lat pracuję jako redaktor w branży ubezpieczeniowej. W tym czasie wnikliwie poznałam zarówno oferty towarzystw ubezpieczeniowych, jak i problemy kierowców. Teraz dbam o użytkowników porównywarki Mubi. W naszej bazie wiedzy możesz znaleźć odpowiedzi na trudne pytania o ubezpieczenia komunikacyjne.

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy
Skomentuj jako pierwszy!