Program Mój elektryk – jak skorzystać z dopłat do samochodów zeroemisyjnych?

W ostatnich latach podejmowanych jest coraz więcej działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Wiele z nich koncentruje się wokół zminimalizowania transportu spalinowego, który jest jedną z głównych przyczyn emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Transport drogowy odpowiada bowiem aż za 15% emisji spalin do atmosfery. W 2021 roku wystartował projekt Mój elektryk, który umożliwia otrzymanie dofinansowania do zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

mój elektryk

Po co powstał program Mój elektryk?

Program Mój elektryk jest odpowiedzią na wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska, którego jednym z głównych powodów jest transport drogowy i emitowane przez pojazdy spalinowe gazy cieplarniane. Dzięki dofinansowaniom do zakupu pojazdów zeroemisyjnych, bo na tym opiera się ten projekt, na polskich drogach samochody napędzane konwencjonalnymi rodzajami paliwa mają zostać zastąpione samochodami elektrycznymi.

W ramach programu Mój elektryk można otrzymać dofinansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego kupionego za gotówkę lub na kredyt udzielony przez bank. Do programu włączono również firmy leasingowe.

Program ruszył już w zeszłym roku. Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania rozpoczęto 12 lipca 2021 roku, ale można wnioskować o zwrot części kwoty przeznaczonej na zakup, którego dokonano już po 1 maja 2021. O zwrot kosztów zakupu samochodu elektrycznego lub wodorowego można starać się do 30 września 2025 roku lub do wyczerpania puli środków przeznaczonych na projekt Mój elektryk.

Dofinansowanie nie tylko dla osób fizycznych

Do programu może zgłosić się każdy, kto chciałby uzyskać dofinansowanie do zakupu lub leasingu samochodu elektrycznego lub wodorowego. W pierwszej kolejności ogłoszono nabór wniosków dla osób fizycznych. Mogą one wnioskować o dofinansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego już od 12 lipca 2021 roku. Drugim etapem projektu Mój elektryk było włączenie w akcję banków, które mogą zająć się dystrybucją dopłat w ramach projektu. Nabór banków chętnych do uczestnictwa w projekcie rozpoczął się 26 lipca 2021. Trzeci etap rozpoczął się 22 listopada 2021 roku. Od tamtej pory wnioskować o zwrot wydatków na auto elektryczne mogą również:

  • przedsiębiorcy,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • stowarzyszenia i fundacje,
  • instytuty badawcze,
  • spółdzielnie,
  • rolnicy indywidualni,
  • kościoły i inne związki wyznaniowe.
UWAGA!

Dofinansowanie stanowi zwrot części pieniędzy, które osoba wnioskująca o dotację już wydała na zakup pojazdu zeroemisyjnego. Oznacza to, że pieniądze można otrzymać dopiero po zakupie pojazdu jako zwrot. Nie jest możliwe otrzymanie środków, aby dopiero potem nabyć samochód. Wnioskodawca musi zatem dysponować odpowiednią suma pieniędzy, która pozwoli mu na zakup pojazdu nieemitującego spalin i dopiero po jego zakupie jest uprawniony do ubiegania się o zwrot części wydanych na ten cel pieniędzy.

Jakich formalności należy dopełnić?

Podstawą przyznania dotacji jest złożenie przez nabywcę auta zeroemisyjnego wniosku o przyznanie dofinansowania. Dokumenty te są przyjmowane w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie

Do wniosku należy dołączyć fakturę zakupu i fakturę zaliczkową, aby udokumentować nabycie pojazdu i jego wartość. Ta nie może być bowiem większa niż 225 000 zł. Limit cenowy zakupionego pojazdu nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny w przypadku pojazdów osobowych, a także samochodów dostawczych nabytych przez przedsiębiorców oraz pojazdów dwu-, trój- i czterokołowych używanych do celów gospodarczych. Oprócz faktury do wniosku należy dołączyć dowód rejestracyjny pojazdu i polisę OC/AC.

Osoby fizyczne ubiegające się o dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego składają także oświadczenie, że nie będą wykorzystywały pojazdu do prowadzenia działalności gospodarczej. Taki warunek musi zostać spełniony przez 2 lata od nabycia auta.

Dofinansowanie dotyczy NOWYCH samochodów

O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się nabywcy pojazdów kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, które są napędzane tylko energią elektryczną z zewnętrznego źródła zasilania, energią elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w pojeździe ogniwach paliwowych albo napędzane poprzez silnik, którego praca nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji zanieczyszczających środowisko.

Nie każdy elektryk będzie kwalifikował się jednak do uzyskania dotacji zakupu. Regulamin projektu Mój elektryk jasno precyzuje, że dofinansowanie można uzyskać jedynie do zakupu fabrycznie nowego pojazdu zeroemisyjnego, który nie był wcześniej zarejestrowany, lub pojazdu zarejestrowanego przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową. W tym drugim przypadku przebieg samochodu nie może być jednak większy 50 km.

Program Mój elektryk – ile pieniędzy można otrzymać?

Zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie 18 750 zł lub 27 000 zł. Wyższa suma w przypadku osób fizycznych przysługuje członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Kartę Dużej Rodziny, a w przypadku przedsiębiorców – tym, którzy zadeklarują roczny przebieg pojazdu powyżej 15 000 km. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zakup elektrycznego samochodu dostawczego, będą mogli otrzymać wyższe dotacje – do 50 000 zł lub do 70 000 zł, jednak kwota ta nie może obejmować więcej niż 20 lub 30% kosztów kwalifikowanych kupna samochodu.

O innym limicie będziemy mówili w kontekście dofinansowania do zakupu elektrycznych pojazdów wykorzystywanych do celów gospodarczych (dwukołowych, trójkołowych i czterokołowych). W ich przypadku nabywca może otrzymać 4 000 zł dofinansowania, jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowalnych zakupu.

Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC