Jak działa ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu?

Śledząc komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dowiesz się, w których państwach istnieje zagrożenie ze względu na panujący konflikt, a w których sytuacja jest stabilna i niestwarzająca niebezpieczeństwa dla podróżnego. Niemniej jednak nie zawsze jesteś w stanie przewidzieć wszystkie istniejące niebezpieczeństwa. Dlatego też wśród podróżnych dużym zainteresowaniem cieszy się rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o ochronę na wypadek aktów terroryzmu. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega dodatkowe ubezpieczenie na wypadek wojny lub aktów terroryzmu oraz w jakich sytuacjach zapewnia ochronę.

Ubezpieczenie na wypadek terroryzmu – czy warto wykupić?

Na stronie MSZ publikowane są komunikaty, dzięki którym dowiesz się, czy w danym kraju jest bezpiecznie dla turystów. Komunikaty aktualizowane są na bieżąco, nie są jednak w stanie dać 100% pewności co do bezpieczeństwa w danym państwie. Liczne zamachy, które odbyły się w ostatnich latach na terenie Europy, pokazują, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Dlatego też większość ubezpieczycieli oferuje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego o ochronę na wypadek terroru za dodatkową opłatą. Zainteresowanie dodatkową opcją ochrony nie maleje.

Standardowe ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z aktami terroru czy działaniami wojennymi. Dlatego podróżni decydują się na dodatkową ochronę, która tę odpowiedzialność rozszerza. Dodatkowa ochrona zazwyczaj odnosi się do ubezpieczenia kosztów leczenia. Dzięki wykupionemu rozszerzeniu podróżny ma zapewnione, że ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, jeżeli szkoda powstanie w następstwie aktu terroryzmu. Rozszerzenie obejmuje także dodatkową ochronę w zakresie assistance. Przed wykupieniem ubezpieczenia należy się dokładnie zapoznać z OWU w celu ustalenia, co obejmuje ewentualne rozszerzenie ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne do Turcji, Egiptu i Tunezji?

Sprawdźmy, jakie składki zaproponują ubezpieczyciele turyście, który planuje spędzić 8 dni w jednym z trzech krajów: Turcji, Tunezji i Egipcie.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Cena ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do Turcji Cena ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do Egiptu Cena ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do Tunezji
mtu24.pl25 zł25 zł25 zł
You Can Drive33 zł33 zł33 zł
Proama34 zł38 zł34 zł
AXA Partners34,49 zł34,49 zł34,49 zł
Generali53 zł57 zł53 zł

Niektórzy ubezpieczyciele różnicują składkę ubezpieczeniową w zależności od tego, w jakim kraju turysta planuje wypoczywać. Taka sytuacja miała miejsce w Generali i Proamie, gdzie cena ubezpieczenia turystycznego do Egiptu była o kilka złotych wyższa niż cena pakietu ubezpieczeniowego do Turcji czy Tunezji. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że rozszerzenie ochrony o akty terroru nie zawsze podnosi składkę ubezpieczeniową.

Jak działa ubezpieczenie na wypadek aktów terroru?

Każdy ubezpieczyciel samodzielnie określa, w jakich przypadkach ubezpieczenie zapewnia ochronę. Przed wykupieniem ubezpieczenia warto porównać oferowane warunki. Nieliczni ubezpieczyciele zapewniają ochronę na wypadek działań wojennych czy też ataków terrorystycznych w ramach podstawowego pakietu ubezpieczenia turystycznego. Zazwyczaj jednak możliwość takiej ochrony istnieje dopiero po wniesieniu dodatkowej opłaty.

Analizując regulacje OWU ubezpieczenia turystycznego, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z definicjami ustalonymi przez ubezpieczyciela. Dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia zapewnia ochronę na wypadek aktów terroryzmu. W OWU z pewnością znajdziesz definicję aktu terroryzmu. Dla przykładu OWU ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer zawiera następującą definicję:

Akty terroryzmu to działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych – dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych.

OWU PZU Wojażer

Dodatkowa ochrona obejmuje także zdarzenia wynikające z działań wojennych. Działania wojenne to działania zbrojne, które są skutkiem konfliktu zbrojnego danego kraju z innym państwem lub państwami (lub innym przeciwnikiem), a także skutkiem wojny domowej, w sytuacji gdy działania te obejmują terytorium tego kraju lub jego części. W OWU ubezpieczyciele zwracają uwagę, że świadomy wyjazd do kraju objętego działaniami wojennymi stanowi pasywny udział w wojnie. Niektórzy ubezpieczyciele np. PZU idą w tym względzie o krok dalej, precyzując że państwo objęte działaniami wojennymi to państwo w stosunku do którego MSZ wydało komunikat odradzający podróże. Dlatego też planowanie podróży powinno odbywać się przy jednoczesnym śledzeniu komunikatów, jeśli MSZ odradza wyjazd do danego kraju, to wręcz zalecane jest wykupienie dodatkowej ochrony. Należy również sprawdzić, czy dodatkowa ochrona proponowana przez ubezpieczyciela zapewnia w ogóle ochronę, jeśli podróżny świadomie godzi się na wyjazd do kraju, w którym przewidywane jest zagrożenie.

Przed wykupieniem ochrony należy zapoznać się nie tylko z podanymi wyżej definicjami, ale również z zakresem dodatkowej ochrony. Podróżny powinien sprawdzić, które ryzyka ubezpieczeniowe są objęte dodatkową ochroną (zazwyczaj są to koszty leczenia i assistance), a także w jakich sytuacjach ochrona zadziała – czy obejmuje jedynie akty terroryzmu i działania wojenne, czy może również zdarzenia wynikające z wprowadzenia stanu wyjątkowego w danym kraju. W tym względzie szczególnie ważne jest zapoznanie się z podanymi w OWU definicjami.

Kiedy ubezpieczenie na wypadek terroryzmu nie zadziała?

Aktywny udział ubezpieczonego

Wydaje się to oczywiste, jednak mimo to ubezpieczyciele precyzują w swoich regulacjach, że ochrona nie przysługuje ubezpieczonemu, który aktywnie brał udział w działaniach wojennych lub aktach terroryzmu.

Termin ochrony

Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie na wypadek terroru lub wojny, sprawdź, jaki jest okres trwania dodatkowej ochrony. Wielu ubezpieczycieli w OWU wskazuje, że odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek działań wojennych lub terroryzmu trwa przez 7 dni od momentu wystąpienia tych zdarzeń, jednak nie dłużej niż do końca ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że po upływie tych 7 dni wykupiona dodatkowo ochrona nie obowiązuje, co więcej, jeśli umowa ubezpieczenia kończy się za 3 dni, to dodatkowa ochrona również wygasa z upływem tego terminu.

Państwa wyłączone spod ochrony

Zakłady ubezpieczeń w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek terroryzmu lub wojny często zawierają w OWU regulacje wyłączające niektóre państwa spod ochrony. Niezależnie więc od tego, czy wykupiłeś dodatkowe ubezpieczenie, czy nie – nie zadziała ono, jeśli wybrałeś się do kraju wyłączonego spod ochrony. W OWU powinien być wskazany wykaz państw wyłączonych spod ochrony.

wyłączenia w ubezpieczeniu na wypadek wojny i terroryzmu
PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczenie turystyczne w podstawowej wersji zazwyczaj wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z działaniami wojennymi lub terroryzmem.
  • Turyści mogą rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne o ochronę na wypadek aktów terroru za dodatkową opłatą.
  • Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zazwyczaj koszty leczenia oraz assistance.
  • Przed wykupieniem ubezpieczenia należy sprawdzić w OWU, kiedy dodatkowa ochrona przysługuje – ubezpieczyciele mają dowolność w kształtowaniu warunków ubezpieczenia.
  • Ubezpieczyciele w OWU zazwyczaj wskazują termin, przez jaki obowiązuje dodatkowa ochrona.
  • Ubezpieczyciele w OWU określają katalog państw, w których dodatkowa ochrona nie zadziała.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu

Czy ubezpieczenie turystyczne obejmuje szkody na skutek działań wojennych i terroru?

Nie. W standardowych polisach turystycznych tego rodzaju zdarzenia są zwykle wyjęte spod ochrony ubezpieczeniowej, więc jeśli wybierasz się do kraju, gdzie istnieje duże ryzyko wystąpienia działań wojennych lub aktów terroryzmu, zaleca się wykupienie odpowiedniego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu?

Zakres ubezpieczenia turystycznego powinien być dopasowany do Twoich potrzeb oraz uzależniony od kierunku wyjazdu. Szukając informacji na temat poziomu bezpieczeństwa i aktualnej sytuacji w danym kraju, dobrze jest wspierać się oficjalnymi komunikatami wydawanymi przez MSZ – jeśli wyjazd w jakimś kierunku jest odradzany, zdecydowanie warto dodatkowo go ubezpieczyć.

Kiedy ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu nie zadziała?

Granice ochrony gwarantowanej przez ubezpieczyciela są dokładnie określone w OWU, dlatego przed wyjazdem należy się zapoznać m.in. z zawartymi tam definicjami, by mieć pewność, że zostaniemy objęci ubezpieczeniem w każdej sytuacji. Poza tym OWU zawiera również wyłączenia spod ochrony dotyczące m.in. aktywnego udziału w działaniach wojennych lub terrorystycznych, terminu obowiązywania ubezpieczenia czy państw nim nieobjętych.

zdjęcie autora
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę
34,67
Loading...

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


Skomentuj jako pierwszy!