Jak działa ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu?

Śledząc komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dowiesz się, w których państwach istnieje zagrożenie ze względu na panujący konflikt, a w których sytuacja jest stabilna i niestwarzająca niebezpieczeństwa dla podróżnego. Niemniej jednak nie zawsze jesteś w stanie przewidzieć wszystkie istniejące niebezpieczeństwa. Dlatego też wśród podróżnych dużym zainteresowaniem cieszy się rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o ochronę na wypadek aktów terroryzmu. W poniższym artykule wyjaśniamy, na czym polega dodatkowe ubezpieczenie na wypadek wojny lub aktów terroryzmu oraz w jakich sytuacjach zapewnia ochronę.

ubezpieczenie a wojna

Ubezpieczenie na wypadek terroryzmu – czy warto wykupić?

Na stronie MSZ publikowane są komunikaty, dzięki którym dowiesz się, czy w danym kraju jest bezpiecznie dla turystów. Informacje aktualizowane są na bieżąco. Nie dają jednak 100% pewności co do bezpieczeństwa w danym państwie. Liczne zamachy, które odbyły się w ostatnich latach na terenie Europy, pokazują, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. Dlatego też większość ubezpieczycieli oferuje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia turystycznego o ochronę na wypadek terroru za dodatkową opłatą. Zainteresowanie dodatkową opcją ochrony nie maleje.

Standardowe ubezpieczenie turystyczne zazwyczaj wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z aktami terroru czy działaniami wojennymi. Dlatego podróżni decydują się na dodatkową ochronę, która tę odpowiedzialność rozszerza. Klauzula ta zazwyczaj odnosi się do ubezpieczenia kosztów leczenia. Dzięki wykupionemu rozszerzeniu podróżny ma zapewnione, że ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia, jeżeli szkoda powstanie w następstwie aktu terroryzmu. Rozszerzenie obejmuje także dodatkową ochronę w zakresie assistance. Przed wykupieniem ubezpieczenia należy się dokładnie zapoznać z OWU w celu ustalenia, co obejmuje ewentualne rozszerzenie polisy.

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne do Turcji, Egiptu i Tunezji?

Sprawdźmy, jakie składki zaproponują ubezpieczyciele turyście, który planuje spędzić 8 dni w jednym z trzech krajów: Turcji, Tunezji i Egipcie.

Towarzystwo ubezpieczenioweCena ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do TurcjiCena ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do EgiptuCena ubezpieczenia turystycznego na wyjazd do Tunezji
SIGNAL IDUNA29,23 zł29,23 zł29,23 zł
UNIQA33,60 z76,80 z76,80 z
AXA Partners36,23 zł36,23 zł36,23 zł
Proama38 zł40 zł56 zł
Generali58 zł60 zł53 zł
Dane na podstawie obliczeń w kalkulatorze ubezpieczeń turystycznych Mubi (12.01.2024).

Niektórzy ubezpieczyciele różnicują składkę ubezpieczeniową w zależności od tego, w jakim kraju turysta planuje wypoczywać. Taka sytuacja miała miejsce w towarzystwie UNIQA, gdzie turyście wybierającemu się do Egiptu lub Tunezji zaoferowano ten sam, ale dwukrotnie droższy pakiet ubezpieczeń niż w przypadku wyjazdu do Turcji. Z drugiej strony, SIGNAL IDUNA i AXA Partners w ogóle nie zmieniły wysokości składek, a w Generali i Proama różnice w cenach były znacznie mniejsze. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że rozszerzenie ochrony o akty terroru nie zawsze podnosi składkę ubezpieczeniową.

Jak działa ubezpieczenie na wypadek aktów terroru?

Każdy ubezpieczyciel samodzielnie określa, w jakich przypadkach ubezpieczenie zapewnia ochronę. Przed wykupieniem polisy warto porównać oferowane warunki. Nieliczne towarzystwa zapewniają ochronę na wypadek działań wojennych czy też ataków terrorystycznych w ramach podstawowego pakietu ubezpieczenia turystycznego. Zazwyczaj jednak możliwość takiej ochrony istnieje dopiero po wniesieniu dodatkowej opłaty.

Analizując regulacje OWU ubezpieczenia turystycznego, w pierwszej kolejności należy zapoznać się z definicjami ustalonymi przez firmę. Dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia zapewnia ochronę na wypadek aktów terroryzmu. W OWU z pewnością znajdziesz definicję aktu terroryzmu. Dla przykładu OWU ubezpieczenia turystycznego PZU Wojażer zawiera następującą definicję:

Akty terroryzmu to działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych – dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych.

§ 2 pkt 1 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU Wojażer

Dodatkowa ochrona obejmuje także zdarzenia wynikające z działań wojennych. Działania wojenne to działania zbrojne, które są skutkiem konfliktu zbrojnego danego kraju z innym państwem lub państwami (lub innym przeciwnikiem), a także skutkiem wojny domowej, w sytuacji gdy działania te obejmują terytorium tego kraju lub jego części. W OWU ubezpieczyciele zwracają uwagę, że świadomy wyjazd do kraju objętego działaniami wojennymi stanowi pasywny udział w wojnie.

Niektórzy ubezpieczyciele, np. PZU, idą w tym względzie o krok dalej, precyzując, że państwo objęte działaniami wojennymi to kraj, w stosunku do którego MSZ wydało komunikat odradzający podróże. Dlatego też planowanie podróży powinno odbywać się przy jednoczesnym śledzeniu komunikatów, jeśli MSZ odradza wyjazd do danego kraju, to wręcz zalecane jest wykupienie dodatkowej ochrony. Należy również sprawdzić, czy dodatkowa ochrona proponowana przez ubezpieczyciela zapewnia w ogóle ochronę, jeśli podróżny świadomie godzi się na wyjazd do kraju, w którym przewidywane jest zagrożenie.

Przed wykupieniem ochrony należy zapoznać się nie tylko z podanymi wyżej definicjami, ale również z zakresem dodatkowej ochrony. Podróżny powinien sprawdzić, które ryzyka ubezpieczeniowe są objęte dodatkową ochroną (zazwyczaj są to koszty leczenia i assistance), a także, w jakich sytuacjach polisa zadziała – czy obejmuje jedynie akty terroryzmu i działania wojenne, czy może również zdarzenia wynikające z wprowadzenia stanu wyjątkowego w danym kraju. W tym względzie szczególnie ważne jest zapoznanie się z podanymi w OWU definicjami.

Kiedy ubezpieczenie na wypadek terroryzmu nie zadziała?

Aktywny udział ubezpieczonego

Wydaje się to oczywiste, jednak mimo to towarzystwa precyzują w swoich regulacjach, że ochrona nie przysługuje ubezpieczonemu, który aktywnie brał udział w działaniach wojennych lub aktach terroryzmu.

Termin ochrony

Decydując się na dodatkowe ubezpieczenie na wypadek terroru lub wojny, sprawdź, jaki jest okres trwania takiej ochrony. Wiele towarzystw w OWU wskazuje, że odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek działań wojennych lub terroryzmu trwa przez 7 dni od momentu wystąpienia tych zdarzeń, jednak nie dłużej niż do końca ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że po upływie tych 7 dni wykupiona dodatkowo ochrona nie obowiązuje, co więcej, jeśli umowa ubezpieczenia kończy się za 3 dni, to dodatkowa ochrona również wygasa z upływem tego terminu.

Państwa wyłączone spod ochrony

Towarzystwa w odniesieniu do ubezpieczenia na wypadek terroryzmu lub wojny często zawierają w OWU regulacje wyłączające niektóre państwa spod ochrony. Niezależnie więc od tego, czy wykupiłeś dodatkowe ubezpieczenie, czy nie – nie zadziała ono, jeśli wybrałeś się do kraju wyłączonego spod odpowiedzialności. W OWU powinien być wskazany wykaz państw wyłączonych spod ochrony.

wyłączenia w ubezpieczeniu na wypadek wojny i terroryzmu
PODSUMOWANIE
  • Ubezpieczenie turystyczne w podstawowej wersji zazwyczaj wyłącza odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku z działaniami wojennymi lub terroryzmem.
  • Podróżujący mogą rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne o ochronę na wypadek aktów terroru za dodatkową opłatą.
  • Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zazwyczaj koszty leczenia oraz assistance.
  • Przed wykupieniem ubezpieczenia należy sprawdzić w OWU, kiedy dodatkowa ochrona przysługuje – towarzystwa mają dowolność w kształtowaniu warunków ubezpieczenia.
  • Ubezpieczyciele w OWU zazwyczaj wskazują termin, przez jaki obowiązuje dodatkowa ochrona.
  • Ubezpieczyciele w OWU określają katalog państw, w których dodatkowa ochrona nie zadziała.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu

Czy ubezpieczenie turystyczne obejmuje szkody na skutek działań wojennych i terroru?
Kiedy warto wykupić ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu?
Kiedy ubezpieczenie na wypadek wojny i terroryzmu nie zadziała?

Agnieszka Kazimierczak
Autor artykułu: Agnieszka Kazimierczak

Od 2019 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, gdzie odbywa aplikację radcowską. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach, pracując u boku profesjonalistów. Pomagała konsumentom w sporach z ubezpieczycielami. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z czytelnikami mubi.pl.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

0 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

Skomentuj jako pierwszy!
grafika
grafika

Chcesz czuć się bezpiecznie w podróży za niewielkie pieniądze?
Nie przepłacaj! Kup ubezpieczenie turystyczne od 22 zł na tygodniowy wyjazd!