Prawo jazdy AM – wszystko, co musisz wiedzieć!

Przed kilkoma laty najmłodsi kandydaci na kierowców mogli się ubiegać o kartę motorowerową – dzisiaj zastępuje ją prawo jazdy AM. Do prowadzenia których pojazdów uprawnia? Jakie warunki trzeba spełnić, by móc się o nie ubiegać? A co najważniejsze, ile trzeba za to zapłacić?

prawo jazdy AM

Do 2013 roku w polskim prawie obowiązywało pojęcie karty motorowerowej. Mając ukończone 13 lat, można było przystąpić do przeprowadzanego w szkole egzaminu, a po jego bezproblemowym zdaniu cieszyć się uprawnieniami do kierowania motorowerem. Dzisiaj sprawa jest trudniejsza – dawną kartę zastąpiło bowiem prawo jazdy kategorii AM. Co trzeba o nim wiedzieć?

Prawo jazdy AM a karta motorowerowa

Pojęcie prawa jazdy kategorii AM pojawiło się w przepisach 19 stycznia 2013 roku, czyli w dniu, gdy w życie weszła ustawa o kierujących pojazdami. Określiła ona nie tylko nową nazwę dla dotychczas powszechnie znanej karty motorowerowej, ale przede wszystkim zmieniła formę egzaminu na państwową, za czym poszedł znaczący wzrost kosztów. Do tej pory tanie i łatwe do zdobycia uprawnienie stało się droższe i trudniej dostępne.

Do czego uprawnia prawo jazdy AM?

Kategoria AM prawa jazdy przeznaczona jest dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Nie uprawnia zatem do kierowania samochodami, ale jednocześnie obejmuje szerszy zakres pojazdów niż zniesiona karta motorowerowa.

Czym według ustawy może jeździć posiadacz prawa jazdy AM?

 • Motorowerem – jest to dwukołowy lub trójkołowy pojazd, w którym pojemność skokowa silnika spalinowego nie przekracza 50 cm3, a w przypadku silnika elektrycznego 4 kW.
 • Lekkim czterokołowcem – jest to pojazd, którego łączna masa nie przekracza 350 kg.

Posiadając prawo jazdy AM, nie będziesz więc ograniczony tylko do motoroweru. Dodatkowo możesz prowadzić każdy jednoślad, który mieści się w obowiązujących limitach (np. skuter), a także różnego rodzaju lekkie quady. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym przypadku konstrukcja pojazdu musi ograniczać jego prędkość do maksymalnie 45 km/h.

Jeśli właściciel prawa jazdy kategorii AM chciałby jednak jeździć pojazdem zbliżonym do standardowego samochodu osobowego, okazuje się, że ma taką możliwość. Kilku francuskich producentów zajęło się produkcją pojazdów dla osób z uprawnieniami AM. Lekkie i kompaktowe, ale jednocześnie dosyć pakowne auta dostarczają takie firmy, jak Chatenet, Microcar, Ligier i Aixam.

Pojazdy tego typu nie są jednak w pełni komfortowe podczas jazdy. Wątpliwości dostarcza także kwestia bezpieczeństwa, bo samochód jest mało stabilny, gdy jedzie szybko i nie zapewnia dużej ochrony w razie zderzenia przy większej prędkości. Z pewnością stanowi jednak ciekawostkę dla młodych kierowców.

Ekspert Mubi radzi:

Pojazdami kategorii AM mogą poruszać się także osoby, które posiadają prawo jazdy kat. B. Kierowcy samochodów mają o wiele szersze uprawnienia niż tylko do prowadzenia popularnych osobówek. Mogą bowiem kierować także motorowerami, czterokołowcami oraz pojazdami z przyczepą. Jest to zatem bardziej uniwersalna kategoria, niż mogłoby się wydawać.

Kiedy można się ubiegać o prawo jazdy AM?

Karta motorowerowa uprawniała do kierowania tymi pojazdami już po ukończeniu 13 lat. W przypadku prawa jazdy kategorii AM minimalny wiek został podniesiony o rok – ubiegać się o nie mogą wszyscy powyżej 14. roku życia. W praktyce szkolenie można rozpocząć wcześniej, bo już na trzy miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Kto musi posiadać prawo jazdy AM?

Prawo jazdy AM z reguły jest niezbędne każdemu, chcącemu poruszać się motorowerem lub quadem, ale są od tego wyjątki.

Pierwszy dotyczy osób posiadających inny rodzaj prawa jazdy, np. A, B lub C. Zdobyte przez takich kierowców uprawnienia obejmują także wszystkie pojazdy określone w kategorii AM, nie ma więc potrzeby zdobywania dodatkowych.

Przykład

Kierowca samochodu osobowego z wieloletnim doświadczeniem kupił quada swojemu nastoletniemu synowi. Zastanawiał się, czy, mając prawo jazdy kategorii B, jest uprawniony do tego, by samemu przejechać się nowym nabytkiem. Dowiedział się, że kategoria B prawa jazdy pozwala mu na to, aby spróbować, jak jeździ się lekkim czterokołowcem.

Drugi wyjątek dotyczy osób pełnoletnich, ale nie wszystkich. Ponieważ przed zmianami w prawie obowiązywał przepis, zezwalający im na prowadzenie motoroweru bez dodatkowych uprawnień, osoby nim objęte zachowały to uprawnienie również po nowelizacji. Oznacza to, że jeździć motorowerem bez prawa jazdy mogą tylko i wyłącznie ci, którzy ukończyli 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku. W ich przypadku dokumentem stwierdzającym uprawnienia jest dowód osobisty, pozostali muszą posiadać co najmniej prawo jazdy AM.

UWAGA!

Wyjątek dotyczący osób pełnoletnich bez odpowiednich uprawnień obejmuje tylko motorowery. Nie ma możliwości prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju quada bez posiadania prawa jazdy!

Jak uzyskać profil kandydata na kierowcę?

Jeśli spełniasz kryterium wiekowe (czyli masz ukończone minimum 13 lat i 9 miesięcy), możesz już zacząć się starać o zdobycie uprawnień do kierowania motorowerami i quadami. Aby móc przystąpić do egzaminu i je otrzymać, musisz jednak wcześniej dopełnić kilku formalności.

Tak jak każdy ubiegający się o prawo jazdy potrzebujesz profilu kandydata na kierowcę. Ten można bezpłatnie uzyskać w wydziale komunikacji w starostwie lub urzędzie miejskim odpowiednim ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jakie dokumenty są do tego potrzebne?

 1. Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Jeśli jesteś niepełnoletni – pisemna zgoda obojga rodziców (przynajmniej jeden rodzic składa podpis przy urzędniku) lub prawnego opiekuna.
 3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – można je uzyskać u lekarza uprawnionego do badania kierowców.
 4. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 5. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
Przykład

Nawet osoby z pewnymi ograniczeniami mogą zdobyć prawo jazdy kategorii AM. Wówczas kod ograniczeń zostaje wpisany najpierw do wyniku badań lekarskich, a potem do prawa jazdy. Jednym z tych kodów jest na przykład kod 01, symbolizujący wymaganą korektę wzroku, często z subkodem 06 zezwalającym na stosowanie okularów lub soczewek kontaktowych.

Profil generowany jest na miejscu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz tzw. numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Będzie Ci on potrzebny przy kolejnym kroku, jakim jest zapisanie się na kurs jazdy kategorii AM.

Szkolenie na prawo jazdy kat. AM

Gdy będziesz miał już swój własny numer PKK, możesz się z nim udać do wybranego ośrodka szkolenia kierowców, by tam zapisać się na kurs teoretyczny i praktyczny. Każdy obejmuje ok. 10 godzin zajęć, w tym ćwiczenia na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

Po ich ukończeniu i zdaniu egzaminu wewnętrznego szkoła jazdy uzupełnia Twój PKK o wymagane informacje i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dzięki temu będziesz mógł się zapisać na egzamin państwowy.

CZY WIESZ, ŻE …

Nie ma obowiązku odbywania kursu teoretycznego. Z tej części szkolenia zwolnione są osoby, które we własnym zakresie przygotowały się i zdały egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy AM?

Opłata za kurs stanowi największą część całego kosztu uzyskania prawa jazdy kategorii AM. W zależności od szkoły i miejscowości, w której odbywasz szkolenie, kwota ta może się wahać od 1200 zł do ponad 1700 zł.

Egzamin na prawo jazdy kategorii AM

Po zaliczeniu kursów w szkole jazdy możesz zapisać na egzamin państwowy, który odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD). By to zrobić, należy mieć przy sobie dowód tożsamości oraz podać swój numer PKK, a także wnieść opłatę za egzamin. Wynosi ona 50 zł za część teoretyczną i 200 zł za egzamin praktyczny.

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej o przepisach ruchu drogowego i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie kategorii AM. Czas trwania egzaminu to maksymalnie 25 minut. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny

Aby przystąpić do części praktycznej egzaminu, będziesz potrzebować odpowiedniego stroju. Ośrodek egzaminacyjny zapewni Ci: kamizelkę, kask oraz ochraniacze na kolana i łokcie. We własnym zakresie musisz natomiast przygotować:

 • wiązane lub zapinane obuwie na płaskiej podeszwie,
 • spodnie z długimi nogawkami,
 • kurtkę z długimi rękawami zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski,
 • rękawice zakrywające całe dłonie.

Pierwszą częścią egzaminu wykonywaną na placu manewrowym jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie go do jazdy. Możesz zostać poproszony m.in. o sprawdzenie poziomu oleju w silniku, działania świateł czy stanu łańcucha. Na wykonanie zadania masz nie więcej niż 5 minut.

Potem następuje kolejna część egzaminu polegająca na wykonaniu kilku manewrów na placu. Są wśród nich m.in. ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i jazda między pachołkami.

Po zaliczeniu zadań odbywających się na placu czeka Cię jeszcze jazda w ruchu miejskim. Ta część egzaminu potrwa minimum 10 minut. Odbywa się ona na wyznaczonej trasie, którą wcześniej ogłasza ośrodek WORD.

Wydanie prawa jazdy AM

Po zakończeniu egzaminu WORD zaktualizuje Twój PKK o informacje na temat jego wyników. Ta trafi do wydziału komunikacji, gdzie odbierzesz dokument potwierdzający nowe uprawnienia. Aby do tego doszło, wcześniej będziesz jeszcze musiał wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy, która wynosi 100 zł. Pamiętaj, że nie możesz zacząć korzystać z uprawnień przed otrzymaniem dokumentu, który je potwierdza.

PODSUMOWANIE
 • Prawo jazdy AM uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim.
 • Można ubiegać się o prawo jazdy tej kategorii, jeśli ma się przynajmniej 13 lat i 9 miesięcy oraz Profil Kandydata na Kierowcę.
 • Egzamin na prawo jazdy kategorii AM składa się z części teoretycznej obejmującej 20 pytań i części praktycznej, w której przygotowuje się pojazd do ruchu, wykonuje manewry na placu i porusza w ruchu miejskim.
 • Koszt obu egzaminów to 250 zł, a opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o prawo jazdy kategorii AM

Czy prawo jazdy kategorii AM daje te same uprawnienia co karta motorowerowa?
Czy będę potrzebował prawa jazdy kategorii AM do jazdy skuterem lub quadem?
Jak zdobyć prawo jazdy kategorii AM?
Ile kosztuje zdobycie prawa jazdy kategorii AM?
Źródła:
grafika
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

39 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
Bardzo pomocna publikacja, przeszukałem cały internet i nie mogłem znaleźć tak dobrze napisanego artykułu w którym wszystko jest zawarte.
avatar autora komentarza
Czy osób mająca kat AM może jeździć bez opiekunka?
avatar autora komentarza
Zgadzam się z tym
avatar autora komentarza
Witam mam pewne pytanie czy można jakoś ograniczyć prędkość quada O pojemności 200 cm3 żeby było można jeździć na ulicach 45km/h a na polnych ile się chcę
avatar autora komentarza
Kurs oraz zadania egzaminacyjne na wszelkie uprawnienia w Polsce to patologia, sam fakt że tylko 30% podchodzących do egzaminów zdaje za pierwszym razem o tym świadczy.
avatar autora komentarza
no to jest trudne i łatwo się pomylić, a jak nie chcesz zdawać to nie zdawaj
avatar autora komentarza
Zgadzam się. Ludzie zabijają się na drogach a nie na placach do parkowania a tam najwięcej ludzi oblewa. Chodzi tylko o forsę a nie o umiejętności poprawnego użytkowania dróg publicznych.
avatar autora komentarza
Witam, a co z osobami które mają AM , cz mogą jeździć samodzielnie bez udziału osób trzecich które mają kat b i nie muszą być pod ich opieką?
Tak, posiadacz kategorii AM może jeździć samodzielnie, oczywiście tylko pojazdem, do którego uprawnia go prawo jazdy.
avatar autora komentarza
Mam pytanie sa takie autka ktore spelniaja wymagania na kategorie AM. Ale aby dojechac tym do szkoly musze przejechac most wzdłuż autostrady jakieś 500m od jednego zjazdu do drugiego. Czy takim autem moge wjechać na autostrade. Wiem 45 na autostradzie to mało ale tam i tak zawsze jest korek w szczycie bo to obwodnica Krakowa. Więc te 500 m to w sumie i tak ludzie normalnie jadą jakieś 60 w korku. Najbliższy inny most to 45 min więcej drogi.
Pojazdy, o których Pan pisze, czyli tzw. mikrosamochody, według przepisów Kodeksu drogowego zalicza się do tzw. czterokołowców (lub czterokołowców lekkich). Pojazdami tego typu w żadnym wypadku nie można wjeżdżać na autostrady i drogi ekspresowe. Warto też wspomnieć, że uprawnień do jazdy po drogach szybkiego ruchu nie daje prawo jazdy kategorii AM ani B1. Najniższa wymagana kategoria to A1, oczywiście tylko w przypadku spełniających odpowiednie wymagania motocykli.
avatar autora komentarza
Mam 55 lat czyli mogę jeździć "na dowód " a czy mogę otrzymać kategorię am bez egzaminów ?
Nie. O ile nie posiada Pan prawa jazdy wyższej kategorii, do zdobycia uprawnień kategorii AM wymagane jest zdanie egzaminu.
avatar autora komentarza
Kurs AM w Warszawie 1200 - 1700 PLN.... + kolejne kursy na wyższe pojemności. Fantastycznie nasz ustawodawca zamknął drogę młodym motocyklistom do upragnionych uprawnień. Tych najbardziej zmotywowanych naraził na niebagatelne koszty /od AM do A koszty to koło 10 000/ nabijając kabzę szkołom nauki jazdy. A wszystko to dla naszego dobra i bezpieczeństwa.... no chyba że ktoś na bocznej drodze będzie miał wypadek jadąc bez uprawnień :)
avatar autora komentarza
Super materiał, dzięki wielkie
avatar autora komentarza
Dzień dobry mam pytanie na jakim pojeździe jest przeprowadzany kurs pod kat. Am czy trzeba go zdawać na motorowerze czy można na czterokołowcu (tym małym samochodziku)? Jest to do wyboru czy jest narzucony motorower?
Kurs i egzamin na prawo jazdy kategorii AM jest przeprowadzany na motorowerze.
avatar autora komentarza
What about the electrick scooters , is it required that license
avatar autora komentarza
DO: Mateusz Piesowicz Pan, który ma 55 lat może jeździć motorowerem na dowód osobisty bez prawka AM. Nie może natomiast jeździć czterokołowcem lekkim.
Tak, to prawda - sytuacja jest opisana w artykule. Pan powyżej pytał o możliwość zdobycia (wszystkich) uprawnień kategorii AM bez podchodzenia do egzaminów, a to możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania prawy jazdy wyższej kategorii.
avatar autora komentarza
czy można jeździć quadem po drogach miejskich?
Tak, quadem można poruszać się po drogach publicznych, jednak jest do tego wymagane prawo jazdy kategorii B lub B1. W przypadku osób posiadających kategorię AM możliwe jest prowadzenie wyłącznie czterokołowców lekkich (masa do 350 kg, prędkość ograniczona do 45 km/h).
avatar autora komentarza
Czy jeśli mam prawo jazdy kat T mogę jeździć kladem
Tak, prawo jazdy kategorii T uprawnia do prowadzenia pojazdów z kategorii AM, w tym czterokołowców lekkich (np. małych quadów).
avatar autora komentarza
Czy jeśli bym miał czterokołowiec lekki na kategorie AM i nie byłbym pełnoletni to mógłbym przewieźć np. Kolegę ? czy moge tylko rodziców .
Jeżeli posiada Pan kategorię AM, a pański pojazd spełnia techniczne warunki do przewozu pasażera (ile jest w nim miejsc), to można przewozić pasażera.
avatar autora komentarza
By zacząć robić prawo jazdy kat AM jest potrzebny dowód osobisty czy przejdzie bez?
Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), jest potrzebny przy wyrabianiu profilu kandydata na kierowcę i składaniu wniosku o wydanie prawa jazdy.
avatar autora komentarza
Te wiadomości są spoko
avatar autora komentarza
czy mozna jezdzic motocyklem am mając prawo jazdy a1 i ściągnąć blokadę prędkosci żeby jeździć więcej niż 45kmh?
Tak, ale trzeba będzie dokonać zmian w dowodzie rejestracyjnym (po zdjęciu blokady według definicji pojazd przestanie być motorowerem, a stanie się motocyklem). Trzeba także uważać, żeby po modyfikacji motocykl nie przekraczał ograniczeń dla pojazdów dozwolonych w kategorii A1, czyli pojemności skokowej do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg.
avatar autora komentarza
Czy mogę jeździć mikro samochodem jeśli mam prawo jazdy kategorii T
Tak. Prawo jazdy kategorii T uprawnia m.in. do prowadzenia pojazdów z kategorii AM, czyli także czterokołowców lekkich, których masa własna nie przekracza 350 kg i nie rozwijają one prędkości większej niż 45 km/h.
avatar autora komentarza
Czy mogę zdawać kat. AM na mokro samochodzie który zalicza się do czterokołowców lekkich?
avatar autora komentarza
Mam 40 lat i nie mam prawa jazdy kat.b czy mogę jeździć mikrokarem ?
Nie. W przypadku pojazdów mikro i quadów, czyli tzw. czterokołowców lekkich, których masa własna nie przekracza 350 kg i nie rozwijają one prędkości większej niż 45 km/h, wymagane jest prawo jazdy kategorii AM. Dowód osobisty uprawnia tylko do kierowania motorowerami i tylko osoby, które 19.01.2013 roku miały już ukończone 18 lat.
avatar autora komentarza
Mam pytanie na jakie drogi mogą wjechać pojazdy na prawo jazdy kat AM
Prawo jazdy kategorii AM uprawnia posiadacza do poruszania się określonymi pojazdami po każdej drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu, za wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC