Prawo jazdy kategorii AM – wszystko, co musisz wiedzieć. Jak zostać kierowcą skutera lub quada?

Przed kilkoma laty najmłodsi kandydaci na kierowców mogli się ubiegać o kartę motorowerową – dzisiaj zastępuje ją prawo jazdy AM. Do prowadzenia których pojazdów uprawnia? Jakie warunki trzeba spełnić, by móc się o nie ubiegać? A co najważniejsze, ile trzeba za to zapłacić?

Do 2013 roku w polskim prawie obowiązywało pojęcie karty motorowerowej. Mając ukończone 13 lat, można było przystąpić do przeprowadzanego w szkole egzaminu, a po jego bezproblemowym zdaniu cieszyć się uprawnieniami do kierowania motorowerem. Dzisiaj sprawa jest trudniejsza – dawną kartę zastąpiło bowiem prawo jazdy kategorii AM. Co trzeba o nim wiedzieć?

Prawo jazdy AM a karta motorowerowa

Pojęcie prawa jazdy kategorii AM pojawiło się w przepisach 19 stycznia 2013 roku, czyli w dniu, gdy w życie weszła ustawa o kierujących pojazdami. Określiła ona nie tylko nową nazwę dla dotychczas powszechnie znanej karty motorowerowej, ale przede wszystkim zmieniła formę egzaminu na państwową, za czym poszedł znaczący wzrost kosztów. Do tej pory tanie i łatwe do zdobycia uprawnienie stało się droższe i trudniej dostępne.

Do czego uprawnia prawo jazdy kategorii AM?

Kategoria AM prawa jazdy przeznaczona jest dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Nie uprawnia zatem do kierowania samochodami, ale jednocześnie obejmuje szerszy zakres pojazdów niż zniesiona karta motorowerowa.

Czym według ustawy może jeździć posiadacz prawa jazdy kategorii AM?

 • Motorowerem – jest to dwukołowy lub trójkołowy pojazd, w którym pojemność skokowa silnika spalinowego nie przekracza 50 cm3, a w przypadku silnika elektrycznego 4 kW.
 • Lekkim czterokołowcem – jest to pojazd, którego łączna masa nie przekracza 350 kg.

Posiadając prawo jazdy AM, nie będziesz więc ograniczony tylko do motoroweru. Dodatkowo możesz prowadzić każdy jednoślad, który mieści się w obowiązujących limitach (np. skuter), a także różnego rodzaju lekkie quady. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym przypadku konstrukcja pojazdu musi ograniczać jego prędkość do maksymalnie 45 km/h.

Ekspert Mubi radzi:

Pojazdami kategorii AM mogą poruszać się także osoby, które posiadają prawo jazdy kat. B. Kierowcy samochodów mają o wiele szersze uprawnienia niż tylko do prowadzenia popularnych osobówek. Mogą bowiem kierować także motorowerami, czterokołowcami oraz pojazdami z przyczepą. Jest to zatem bardziej uniwersalna kategoria niż mogłoby się wydawać.

Kiedy można się ubiegać o prawo jazdy AM?

Karta motorowerowa uprawniała do kierowania tymi pojazdami już po ukończeniu 13 lat. W przypadku prawa jazdy kategorii AM minimalny wiek został podniesiony o rok – ubiegać się o nie mogą wszyscy powyżej 14. roku życia. W praktyce szkolenie można rozpocząć wcześniej, bo już na trzy miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku.

Kto musi posiadać prawo jazdy AM?

Prawo jazdy AM z reguły jest niezbędne każdemu, chcącemu poruszać się motorowerem lub quadem, ale są od tego wyjątki.

Pierwszy dotyczy osób posiadających inny rodzaj prawa jazdy, np. A, B lub C. Zdobyte przez takich kierowców uprawnienia obejmują także wszystkie pojazdy określone w kategorii AM, nie ma więc potrzeby zdobywania dodatkowych.

Przykład

Kierowca samochodu osobowego z wieloletnim doświadczeniem kupił quada swojemu nastoletniemu synowi. Zastanawiał się, czy, mając prawo jazdy kategorii B, jest uprawniony do tego, by samemu przejechać się nowym nabytkiem. Dowiedział się, że kategoria B prawa jazdy pozwala mu na to, aby spróbować, jak jeździ się lekkim czterokołowcem.

Drugi wyjątek dotyczy osób pełnoletnich, ale nie wszystkich. Ponieważ przed zmianami w prawie obowiązywał przepis, zezwalający im na prowadzenie motoroweru bez dodatkowych uprawnień, osoby nim objęte zachowały to uprawnienie również po nowelizacji. Oznacza to, że jeździć motorowerem bez prawa jazdy mogą tylko i wyłącznie ci, którzy ukończyli 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku. W ich przypadku dokumentem stwierdzającym uprawnienia jest dowód osobisty, pozostali muszą posiadać co najmniej prawo jazdy AM.

UWAGA!

Wyjątek dotyczący osób pełnoletnich bez odpowiednich uprawnień obejmuje tylko motorowery. Nie ma możliwości prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju quada bez posiadania prawa jazdy!

Jak uzyskać profil kandydata na kierowcę?

Jeśli spełniasz kryterium wiekowe (czyli masz ukończone minimum 13 lat i 9 miesięcy), możesz już zacząć się starać o zdobycie uprawnień do kierowania motorowerami i quadami. Aby móc przystąpić do egzaminu i je otrzymać, musisz jednak wcześniej dopełnić kilku formalności.

Tak jak każdy ubiegający się o prawo jazdy potrzebujesz profilu kandydata na kierowcę. Ten można bezpłatnie uzyskać w wydziale komunikacji w starostwie lub urzędzie miejskim odpowiednim ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jakie dokumenty są do tego potrzebne?

 1. Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy.
 2. Jeśli jesteś niepełnoletni – pisemna zgoda obojga rodziców (przynajmniej jeden rodzic składa podpis przy urzędniku) lub prawnego opiekuna.
 3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – można je uzyskać u lekarza uprawnionego do badania kierowców.
 4. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 5. Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
Przykład

Nawet osoby z pewnymi ograniczeniami mogą zdobyć prawo jazdy kategorii AM. Wówczas kod ograniczeń zostaje wpisany najpierw do wyniku badań lekarskich, a potem do prawa jazdy. Jednym z tych kodów jest na przykład kod 01, symbolizujący wymaganą korektę wzroku, często z subkodem 06 zezwalającym na stosowanie okularów lub soczewek kontaktowych.

Profil generowany jest na miejscu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz tzw. numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Będzie Ci on potrzebny przy kolejnym kroku, jakim jest zapisanie się na kurs nauki jazdy kategorii AM.

Szkolenie na prawo jazdy kategorii AM

Gdy będziesz miał już swój własny numer PKK, możesz się z nim udać do wybranego ośrodka szkolenia kierowców, by tam zapisać się na kurs teoretyczny i praktyczny. Każdy obejmuje ok. 10 godzin zajęć, w tym ćwiczenia na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

Po ich ukończeniu i zdaniu egzaminu wewnętrznego szkoła jazdy uzupełnia Twój PKK o wymagane informacje i wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Dzięki temu będziesz mógł się zapisać na egzamin państwowy.

CZY WIESZ, ŻE …

Nie ma obowiązku odbywania kursu teoretycznego. Z tej części szkolenia zwolnione są osoby, które we własnym zakresie przygotowały się i zdały egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy AM?

Opłata za kurs stanowi największą część całego kosztu uzyskania prawa jazdy kategorii AM. W zależności od szkoły i miejscowości, w której odbywasz szkolenie, kwota ta może się wahać od 500 zł do ponad 1500 zł.

Egzamin na prawo jazdy kategorii AM

Po zaliczeniu kursów w szkole jazdy, możesz zapisać na egzamin państwowy, który odbywa się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD). By to zrobić, należy mieć przy sobie dowód tożsamości oraz podać swój numer PKK, a także wnieść opłatę za egzamin. Wynosi ona 30 zł za część teoretyczną i 140 zł za egzamin praktyczny.

Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej o przepisach ruchu drogowego i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie kategorii AM. Czas trwania egzaminu to maksymalnie 25 minut. Zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny

Aby przystąpić do części praktycznej egzaminu, będziesz potrzebować odpowiedniego stroju. Ośrodek egzaminacyjny zapewni Ci: kamizelkę, kask oraz ochraniacze na kolana i łokcie. We własnym zakresie musisz natomiast przygotować:

 • wiązane lub zapinane obuwie na płaskiej podeszwie,
 • spodnie z długimi nogawkami,
 • kurtkę z długimi rękawami zapinaną na suwak, guziki lub zatrzaski,
 • rękawice zakrywające całe dłonie.

Pierwszą częścią egzaminu wykonywaną na placu manewrowym jest sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie go do jazdy. Możesz zostać poproszony m.in. o sprawdzenie poziomu oleju w silniku, działania świateł czy stanu łańcucha. Na wykonanie zadania masz nie więcej niż 5 minut.

Potem następuje kolejna część egzaminu polegająca na wykonaniu kilku manewrów na placu. Są wśród nich m.in. ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu, jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i jazda między pachołkami.

Po zaliczeniu zadań odbywających się na placu, czeka Cię jeszcze jazda w ruchu miejskim. Ta część egzaminu potrwa minimum 10 minut. Odbywa się ona na wyznaczonej trasie, którą wcześniej ogłasza ośrodek WORD.

Wydanie prawa jazdy kategorii AM

Po zakończeniu egzaminu WORD zaktualizuje Twój PKK o informacje na temat jego wyników. Ta trafi do wydziału komunikacji, gdzie odbierzesz dokument potwierdzający nowe uprawnienia. Aby do tego doszło, wcześniej będziesz jeszcze musiał wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy, która wynosi 100,50 zł. Pamiętaj, że nie możesz zacząć korzystać z uprawnień przed otrzymaniem dokumentu, który je potwierdza.

PODSUMOWANIE
 • Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim.
 • Można ubiegać się o prawo jazdy tej kategorii, jeśli ma się przynajmniej 13 lat i 9 miesięcy oraz Profil Kandydata na Kierowcę.
 • Egzamin na prawo jazdy kategorii AM składa się z części teoretycznej obejmującej 20 pytań i części praktycznej, w której przygotowuje się pojazd do ruchu, wykonuje manewry na placu i porusza w ruchu miejskim.
 • Koszt obu egzaminów to 170 zł, a opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o prawo jazdy kategorii AM

Czy prawo jazdy kategorii AM daje te same uprawnienia co karta motorowerowa?

Nie. Kategoria AM prawa jazdy zastąpiła dawną kartę motorowerową w 2013 roku, a jej posiadacze mogą prowadzić motorowery (a także skutery) oraz lekkie czterokołowce. Zmianie uległ także minimalny wiek, w którym można ubiegać się o uprawnienia – prawo jazdy kategorii AM jest dostępne dla wszystkich po 14. roku życia.

Czy będę potrzebował prawa jazdy kategorii AM do jazdy skuterem lub quadem?

Nie, o ile jesteś już posiadaczem uprawnień kategorii A, B lub C. Ponadto do jazdy motorowerem wystarczy Ci dowód osobisty, o ile ukończyłeś 18 lat przed 19 stycznia 2013 roku. Prawo jazdy kategorii AM będzie natomiast potrzebne osobom, które stały się pełnoletnie po tym terminie i nie mają innych uprawnień oraz wszystkim chcącym jeździć quadem, bez względu na wiek.

Jak zdobyć prawo jazdy kategorii AM?

Aby zacząć kurs na prawo jazdy kategorii AM, musisz mieć ukończone co najmniej 13 lat i 9 miesięcy oraz założony profil kandydata na kierowcę. Potem czeka Cię państwowy egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej, po którego zaliczeniu możesz odebrać uprawnienia w Wydziale Komunikacji.

Ile kosztuje zdobycie prawa jazdy kategorii AM?

Koszt kursu na prawo jazdy kategorii AM wynosi od 500 do 1000 zł w zależności od szkoły i miejscowości, w której chcesz zdobyć uprawnienia. Za egzamin trzeba zapłacić łącznie 170 zł za część teoretyczną i praktyczną, a opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 100,50 zł.

Źródła:

zdjęcie autora
Autor artykułu: Mateusz Piesowicz

Ekspert i doradca w dziedzinie ubezpieczeń oraz autor ponad 100 poradników dotyczących polis komunikacyjnych i turystycznych. W swoich tekstach zwraca uwagę na trudne zagadnienia ubezpieczeniowe, aby przedstawiając je w zrozumiały sposób, ustrzec klienta przed niepotrzebnymi wydatkami i ułatwić mu dopasowanie rodzaju ochrony do indywidualnych potrzeb.

Wystaw ocenę
484,42
Loading...

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.


avatar autora komentarza
Bardzo pomocna publikacja, przeszukałem cały internet i nie mogłem znaleźć tak dobrze napisanego artykułu w którym wszystko jest zawarte.