Te wymagania muszą spełnić kandydaci na kierowców w Polsce i za granicą

Prawo jazdy kat. B to najbardziej popularny i uniwersalny dokument uprawniający do przemieszczania się w szybszy sposób w miastach i poza nimi. Możliwość szybszego dotarcia w oddalone od domu miejsce oraz wygoda przejazdu sprawiają, że co roku na polskich drogach pojawia się kilkaset tysięcy nowych kierowców.

prawo jazdy kat b

Nie inaczej jest w innych krajach, gdzie możliwość korzystania z czterech kółek kusi wiele osób, które w końcu decydują się na podjęcie próby zdania egzaminu i uzyskania prawa jazdy kat. B. Jak wyglądają procedury prowadzące do otrzymania takich uprawnień w Polsce i za granicą?

Jak wyglądają procedury starania się o prawo jazdy w Polsce?

Polacy, którzy chcieliby sprawniej i wygodniej przemieszczać się między punktem A i punktem B, czyli krótko mówiąc, marzą o własnych czterech kółkach, muszą spełnić pewne wymagania. Od etapu podejmowania decyzji o wzięciu udziału w kursie, podczas samego kursu, po przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że pojazdem kat. B może jeździć osoba pełnoletnia, czyli taka, która skończyła już 18 lat. Do kursu na prawo jazdy można jednak przystąpić nieco wcześniej, maksymalnie 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności. Warunkiem jest jednak wyrażenie zgody rodzica lub opiekuna na udział w kursie. Kandydat na kierowcę musi także pomyślnie przejść badanie lekarskie, którego koszt to około 200 zł i przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

Przygotowania do egzaminu można rozpocząć w dowolnej szkole jazdy. Każda instytucja prowadząca kursy przygotowujące do egzaminu, a następnie do poruszania się samochodem po drogach, powinna przygotować i przeprowadzić 22,5-godzinny etap teoretyczny kursu (często mówi się też o 30 godzinach lekcyjnych, czyli liczących 45 minut) wraz ze szkoleniem z pierwszej pomocy, a także 30 godzin zajęć praktycznych.

Podczas kursu teoretycznego konieczne jest również założenie profilu kandydata na kierowcę (PKK). Można tego dokonać w wydziale komunikacji.

Pod odbyciu kursu przychodzi czas na przystąpienie do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. W pierwszej kolejności kandydat musi zmierzyć się z egzaminem teoretycznym, który ma formę testu złożonego z 32 pytań. Aby zaliczyć test, konieczne jest uzyskanie 92% punktów, czyli minimum 68 punktów.

Ekspert Mubi radzi:

Test można podzielić na dwa etapy. Pierwszy składa się z pytań dotyczących wiedzy ogólnej. Są to pytania zamknięte, na które należy odpowiedzieć TAK lub NIE. W drugiej części testu kandydat na kierowcę będzie musiał zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi wiedzy specjalistycznej, wybierając jedną z trzech odpowiedzi: A, B lub C. Dodatkowo w każdej części znajdują się pytania o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, o średnim znaczeniu oraz o niskim znaczeniu. Im bardziej istotny problem poruszany w danym pytaniu, tym więcej punktów do zdobycia – od 1 do 3 punktów.

Dopiero po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego polscy kandydaci na kierowców mogą przystąpić do egzaminu praktycznego. Ten trwa zwykle około 40 minut i składa się z dwóch etapów: na placu manewrowym oraz na drodze publicznej.

Przeczytaj też: Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kat. B?

Jakie są wymagania dotyczące kandydatów na kierowców za granicą?

Co kraj – to obyczaj. To powiedzenie idealnie pasuje do opisania różnic, jakie dotyczą kursu i egzaminu na prawo jazdy kat. B w poszczególnych krajach. Różnice te często są bardzo odczuwalne. Okazuje się, że w Polsce, mimo różnych pogłosek, wcale nie tak trudno zdać egzamin na prawo jazdy. Widać to, jeśli porównamy wymogi obowiązujące za granicą z tymi dotyczącymi polskich kandydatów na kierowców.

W jakim wieku można ubiegać się o uprawnienia kat. B?

Większość krajów europejskich utrzymuje, podobnie jak Polska, że do prowadzenia samochodu powinny zostać dopuszczone osoby pełnoletnie. W niektórych państwach jednak istnieje możliwość wsiadania za kierownicę nieco wcześniej, bo w wieku 17 lat. Jest to jednak obwarowane zazwyczaj pewnymi zastrzeżeniami. W Niemczech 17-letni kandydaci na kierowców mogą szkolić jazdę pod okiem co najmniej 30-letniego opiekuna z prawem jazdy od najmniej 5 lat. W Wielkiej Brytanii z kolei wystarczy, że opiekun skończy 21 lat i będzie pełnoprawnym kierowcą (z pełnym prawem jazdy) od 3 lat.

uprawnienia kat b - wiek

Jakie badania lekarskie są wymagane, aby móc prowadzić samochód?

Pomyślne przejście badań lekarskich to dla przyszłych kierowców podstawa nie tylko w Polsce, ale także w innych europejskich krajach. Każde państwo jednak samodzielnie reguluje kwestię dotyczącą tego, jakim badaniom trzeba się poddać. Przykładowo w Belgii i Szwecji wystarczy zbadanie wzroku. W Austrii i Finlandii dochodzi do tego badanie słuchu oraz pomiar ciśnienia krwi. W Hiszpanii trzeba wykonać badania podstawowe oraz test psychologiczny. Podobne badania są wymagane w Rosji i na Ukrainie, a wraz z nimi badanie toksykologiczne. W niektórych krajach, jak we Francji czy Norwegii badania są wykonywane tylko w sytuacji, gdy kandydat na kierowcę cierpi na jakieś choroby.

badania lekarskie - prawo jazdy kat B

Jak wygląda kurs na prawo jazdy kat. B?

Podstawą przystąpienia do egzaminu na prawo jazdy i otrzymania uprawnień w większości krajów jest odbycie kursu, który składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Kurs rozpoczyna się od teorii. Podczas wykładów kursanci poznają podstawy użytkowania pojazdu i przepisy drogowe, które będą ich dotyczyły już podczas części praktycznej szkolenia. Część teoretyczna przygotowuje więc w pierwszej kolejności do bezpiecznego odbycia praktyk za kierownicą pod okiem instruktora, a następnie do pomyślnego zdania egzaminów i wreszcie bezpiecznego poruszania się po drodze jako samodzielny kierowca. Częstą praktyką w krajach europejskich i nie tylko (w tym także w Polsce) jest organizowanie zajęć z udzielania pierwszej pomocy w ramach teoretycznej części kursu. W takich szkoleniach standardowo biorą udział przyszli kierowcy m.in. z Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Norwegii, a także z Austrii, Węgier oraz Włoch.

Po części teoretycznej przychodzi czas na praktykę. W każdym kraju obowiązują oddzielne standardy dotyczące czasu trwania tego etapu kursu. Podobnie jak w przypadku czasu trwania wykładów, również liczba godzin przewidziana na naukę i doskonalenie praktycznych umiejętności jest określona odgórnie. Zwykle jest to minimalny czas, jakiego potrzeba, aby osiągnąć sprawność w prowadzeniu pojazdu. W Rosji, gdzie część praktyczna kursu trwa najdłużej, kursanci muszą wyjeździć aż 56 godzin, zanim przystąpią do egzaminu, podczas gdy w Niemczech czy Norwegii wystarczy zaledwie 9 godzin praktyki.

kurs na prawo jazdy - godziny

Ile punktów trzeba uzyskać podczas egzaminu teoretycznego?

W tym zestawieniu widać, że największe wymagania kładą przyszłym kierowcom Niemcy. W tym kraju wymagane jest bowiem zdobycie aż 91% punktów, żeby zdać część teoretyczną i móc przystąpić do egzaminu praktycznego. Równie wysokie standardy obowiązują w Hiszpanii, Portugalii, Rosji, na Ukrainie oraz we Włoszech. W tych krajach konieczne jest uzyskanie 90% punktów. Pole na pomyłki nie pozostaje zbyt duże. Jednak jeśli przypomnimy sobie, jakie wymagania są stawiane przed polskimi kandydatami na kierowców, zauważymy, że to w Polsce obowiązują największe restrykcje, jeśli chodzi o konieczność udzielenia poprawnych odpowiedzi na teście. W naszym kraju trzeba uzyskać aż 92% punktów, żeby uzyskać pozytywny wynik.

ilość punktów - egzamin na prawo jazdy

Ile trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Czas, jaki przewidziano na część praktyczną egzaminu na prawo jazdy, jest bardzo zróżnicowany. Aż 65 minut na zaprezentowanie swoich umiejętności podczas jazdy z egzaminatorem mają kandydaci na kierowców z Norwegii. Niewiele krócej egzamin ten trwa w Finlandii i na Węgrzech – 60 minut, a jeszcze krócej w Niemczech (55 minut), Danii (50 minut) oraz w Austrii (45 minut). Najmniej czasu na egzamin praktyczny zaplanowano w Hiszpanii i Szwecji, gdzie jazda trwa zaledwie 25 minut.

ile trwa egzamin na prawo jazdy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o możliwość uzyskania prawa jazdy w Polsce i za granicą

Czy wszystkie kraje przeprowadzają szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w trakcie kursu dla przyszłych kierowców?
Przejście jakich badań lekarskich jest wymagane w Brazylii i Nowej Zelandii?
Czy wszystkie kraje określają czas trwania kursu na prawo jazdy?
PODSUMOWANIE
  • W Polsce za kierownicę mogą wsiąść osoby pełnoletnie, ale kurs na prawo jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed 18. urodzinami.
  • Konieczne jest wzięcie udziału w 22,5-godzinnym kursie teoretycznym oraz 30-godzinnej części praktycznej, a także wykonanie badań lekarskich.
  • W trakcie kursu konieczne jest założenie profilu kandydata na kierowcę w wydziale komunikacji.
  • Uprawnienia są w Polsce udzielane osobie, która pomyślnie zdała egzamin teoretyczny (osiągnęła przynajmniej 92% punktów) oraz praktyczny.
  • Niektóre państwa umożliwiają rozpoczęcie jazdy samochodem osobom w wieku 17 lat, jednak pod pewnymi warunkami.
  • W wielu krajach kandydaci na kierowców powinni poddać się badaniom lekarskim, m.in. badaniu wzroku, słuchu, podstawowym badaniom, a także testom psychologicznym i toksykologicznym. Niektóre państwa wymagają przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, a inne praktykują przeprowadzanie badań tylko w przypadku osób, które cierpią na jakieś schorzenia.
  • Kurs teoretyczny najdłużej trwa w Rosji, a najkrócej w Belgii.
  • Część praktyczna szkolenia przyszłych kierowców trwa najdłużej w Rosji, podobnie jak część teoretyczna, a najkrócej w Niemczech oraz w Norwegii.
  • Najbardziej restrykcyjne zasady dotyczące egzaminu teoretycznego, poza Polską, obowiązują w Niemczech, gdzie trzeba uzyskać przynajmniej 91% punktów.
  • Egzamin praktyczny najdłużej trwa w Norwegii (65 minut), a najkrócej w Hiszpanii i Szwecji (25 minut).
Monika Strzała
Autor artykułu: Monika Strzała

Redaktor z 4-letnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Jest autorką kilkuset publikacji zarówno dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i turystycznych. Zdobytą dotychczas wiedzą chętnie dzieli się z użytkownikami porównywarki Mubi, tworząc artykuły, które już przydały się tysiącom kierowców. Doradza w zakresie zakupu polisy przez internet i przygotowuje kalkulacje cen, dzięki którym kierowcy mogą poznać aktualne tendencje na rynku ubezpieczeniowym.

Wystaw ocenę

Dołącz do dyskusji

1 komentarzy

avatar autora komentarza

Uprzejmie informujemy, że komentarze zawierające wulgaryzmy lub informacje niezgodne z zasadami języka polskiego nie będą publikowane w serwisie.

avatar autora komentarza
git stronka. Lecz ja bym od 16-tki pozwolił samodzielnie prowadzić ale trzeba było mieć 100% z egza

Chcesz wydawać mniej na ubezpieczenie OC/AC nawet o 50%? To proste!
Oblicz ceny w 3 minuty!

Porównaj ceny OC/AC